A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korrajz 2013

Hogy jobban értsük a huszadik századot/Konferenciák 2012-2013 - A XX. Század Intézet évkönye

Fülszöveg

Diktátorok és „küldetéses" emberek láthatók a XX. Század Intézet legújabb évkönyvének címlapján. Az immáron több mint tíz éves múltra visszatekintő tudományos műhely a közelmúltban a budapesti Francia Intézettel, illetve a Kommunizmuskutató Intézettel közösen több konferenciát szervezett, hogy - az alcímnek megfelelően - „jobban értsük a történelmet". Kiadványunk négy nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza.
A tematikát a diktatúrák, vezetőik és azok elszánt ellenfelei szolgáltatták.
Joszif Visszarionovics Sztálin halálának hatvanadik évfordulója alkalmat kínált arra, hogy magyar és külföldi szakértők elemezzék a sztálinizmus elméletét és gyakorlatát, különös tekintettel annak magyarországi sajátosságaira.
Wojciech Jaruzelski tábornok volt a lengyel kommunista párt főtitkára, amikor Lengyelországban bevezették a hadiállapotot. Az emiatt ellene indított büntetőeljárás buktatói mindennél jobban jelzik, hogy milyen nehezen halad a múlttal való leszámolás ügye régiónkban.
Hogy... Tovább

Tartalom

I. Gyertyák a szabadságért 7
Schmidt Mária: Gyertyákkal a szabadságért 9
Horváth Miklós: A lengyel hadiállapot a magyar katonai felderítés dokumentumai tükrében 16
Krzysztof Kwiatkowski: A lengyel igazságszolgáltatás 1989 után - leszámolás a kommunista múlttal 29
Vajda Mihály: A daruzelski-puccs - ahogy én láttam 34
II. A magyarok lelkiismerete - Mindszenty József 41
Áder János köztársasági elnök köszöntője 43
Semjén Zsolt: Politika, alkotmányosság, magyarság Mindszenty József életművében 48
Schmidt Mária: Magyarország lelkiismerete 56
Bogárdi Szabó István: Erős hit 58
Alberto Bottari de Castello: Mindszenty József bíboros: lelkipásztor és egyházi ember 63
Erdő Péter: Mindszenty bíboros, a katolikus püspök 69
Habsburg-Lotharingiai Mihály: „Devictus vincit" - Legyőzetve győz 76
M. Kiss Sándor: A Mindszenty beszéd 1956. november 3-án 82
Németh László Imre: Mindszenty József a boldoggá avatás útján 92
John O'Sullivan: A fogoly hatalma 102
Varga Zs. András: A Mindszenty-ügy utolsó felvonása, a hercegprímás rehabilitálásának befejezése 112
III. Sztálin világ - a kommunizmus ára 121
Schmidt Mária: A kommunizmus ára 123
Anne Applebaum: Kelet-Európa sztalinizálása. Videóinterjú 127
Bogárdi Szabó István: A békepapság tüköré 136
Alain de Benoist: Kommunizmus és nácizmus: lehetetlen összevetés? 143
Gaszan Guszejnov: A negyedik Sztálin '49
Horváth Miklós: Erőszakszervezetek a kommunista terrorrendszer kiépítésében és fenntartásában (1945-1953) 155
Hanns Jürgen Küsters: Sztálin és a sztálinizmus Konrád Adenauer szemszögéből 179
Markó György: Adalékok a társadalom militarizálásáról 187
Pongrácz Tiborné: A Ratkó-korszak 194
Karol Sauerland: Az erőszak és a zsarnokság totális ideológiája 200
Stark Antal: Indusztria bűvöletében - iparosítás a sztálini Magyarországon 208
Szőcs Géza: 2700 szó egy rejtélyről 219
Raphael Vago: Cionizmus, anticionizmus 227
Varga Zsuzsanna: A sztálinista kolhozosítás büntetőpolitikai eszköztára 233
IV. De Gaulle - Franciaország szolgálatában 241
Francois Laquiéze: Köszöntő 243
Schmidt Mária: Franciaország szolgálatában. Charles André Joseph Marié de Gaulle 246
Baczoni Dorottya: Az algériai válság és Magyarország 261
Baranyi Tamás: Franciaország a hidegháborúban 270
Jean-Paul Bled: A német-francia megbékélés 279
Botos Máté: Vallás és politikum de Gaulle gondolkodásában 284
Fejérdy Gergely: De Gaulle és Magyarország a második világháború végén 293
Garadnai Zoltán: Franciaország keleti nyitás politikája (1963-1968) 304
Jean Garrigues: De Gaulle és a „küldetéses " ember mítosza 316
Granasztói György: A gaullizmusról 330
Frédéric Guelton: De Gaulle kapitány Lengyelországban 1919-1921 337
Bernard Lachaise: De Gaulle tábornok visszatérése 1958-ban 344
Jean-Franqois Muracciole: De Gaulle és a Szabad Franciaország 354
J. Nagy László: De Gaulle és Algéria 363
Techet Péter: Az Ötödik Köztársaság jogképe: Carl Schmitt és René Capitant hatása 370
A kötet szerzői 379
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem