849.563

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai 3. (töredék)

1985. október 2-4.

Tartalom

A nemzetiségi néprajzi kutatás általános és részeredményei
Stephan A. Aumüller: Az etnobotanika mostoha szerepe Burgenlandban671
Barna Gábor: A magyar bucsujárás interetnikus vonatkozásai677
Dagmar Burkhart: Akkulturációs jelenségek a bevándorlók körében Nyugat-Berlinben686
Dobó Attila: Néhány gondolat a nemzetiség fogalmának dialektikus- és formállogikai elemzéséhez695
Frank Förster: A szocialista és a tudományos-technikai forradalom kölcsönhatásának szociális- és etnokulturális kisérőjelenségei egy vegyesnemzetiségü vidéki ipari körzetben, a lausitzi szén- és energiamedencében703
Grin Igor: A Délkelet-Alföldön élő szerbek epikus népdalainak sorsáról709
Győri-Nagy Sándor: Kulturökológia kontra nyelvi ökonómia719
Katarina Holbová: Népi épitészet Mohiban /Mochovce/735
Horváth Sándor: Kölcsönhatások a nyugat-magyarországi horvátok népi kulturájában741
Kálmánfy Béla: A szlovák népdalok élete Esztergom környékén748
Janusz Kamocki: Egy kisebbségi közösség rekonstrukciója760
Viera Kantárová: Tapasztalatok a külföldön élő honfitársaink szlovákiai folklór-bemutatójából767
Kiss Mária: A mürokonság délszláv-magyar párhuzamaihoz774
Nikolaj Kolev: A bolgár népi kultura lokális és regionális variánsai781
Kovács Ágnes: Örömök és gondok a hazai nemzetiségi népmese kiadványokkal kapcsolatban791
B. Kovács István: Néprajzi tájékozódás a gömöri kisnemesek utódai között809
M. Kozár Mária: A Szentgotthárd környéki szlovének néprajzi kutatása823
Heike Müns: Az ifjuság kapcsolata a hagyományhoz és megujuláshoz lakodalmi szokások alapján832
George Nellemann: A dániai nemzetiségek helyzete ma844
Németh Zoltán: Egy kis szlovák enkláve nyelvének és népdalkincsének alakulása magyar környezetben849
Desanka Nikolic: A család mint etnokulturális kölcsönhatások tényezője a jugoszláv Bácskában865
Eva Pancuhová: A lengyel Szepesség déli részének lakóházai és belső berendezésük872
V. V. Pimenov: Az etnosz rendszer elemzése /tapasztalatok és perspektivák/880
Ewa Sadowska: A lengyelországi nemzetiségi kisebbségek szabadtéri, néprajzi muzeumai889
Miroslav Sopoliga: A kutatások jelenlegi állása és az ukrán népi épitészet megőrzése Kelet-Szlovákiában897
Timaffy László: A magyar-német-horvát néphagyományok egymásrahatása a Kisalföldön, a népköltészet tükrében918
Nada Vilhar: A mezőgazdaság szerkezetének változása Karintiában német-szlovén vegyes területen 1973 után924
Adalékok
Harmath Lajosné: A III. BNNNK kapcsán a Kossuth Rádió "Szólj, szólj sipom" cimü sorozat müsorában elhangzott sváb gyermekjáték összeállitás Hajósról937
Oeller Ottó: Adatok Rajka /Ragendorf/ német lakosságának néprajzához944
A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia adattára
A konferencia védnökei951
A konferencia előkészitő bizottsága952
A konferencia résztvevői954
A szerzők névmutatója960
A kiadó ajánlása963
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem