863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón

A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai

Fülszöveg

Az IDŐ sajátos fogalma az emberi civilizáció műve. Önmagában egy századforduló vagy ezredforduló éve olyan, mint egy másik év, különleges tartalmát azoktól az emberektől nyeri, akik különleges tartalmat tulajdonítanak vagy adnak neki. Az élmény kivételes hangulata és az érzelmek fölfokozódása nem szorul magyarázatra. Az értelem azonban nem elégedhet meg ennyivel, kihasználja az alkalmat számvetésre, megidézi az elődöket, mérlegre teszi az örökséget és a jelen állapotot, próbálja fürkészni a jövőt vagy legalább józan előrelátással az irányt és a feladatokat kitapintani. Vándorgyűlésünket ezzel a hármas céllal hirdettük meg.

Tartalom

KÓSA László: Múlt, jelen, jövő 5
KODOLÁNYI János: Néprajzi csoportjaink az ezredfordulón 21
KEMÉNYFI Róbert: Szakrális tér - „etnicitás" - nemzetállam 33
LISZKA József: A szlovákiai magyar néprajzi tudományosságtól
az európai etnológiáig 51
BALÁZS Lajos: Erdélyi eredmények és tanulságok
az emberi élet fordulóinak kutatásában 59
DÁM László: A magyar népi építészet kutatása
az ezredforduló évtizedeiben 69
HARKAI Imre: Kognitív házrendszerkutatás a népi építészetben 83
NAGY Janka Teodóra: A jogi néphagyomány- és népszokáskutatás
eredményei, alternatívái, a jogi néprajz alapkérdései az ezredfordulón 99
LUKÁCS László: A néprajzi látásmód az ezredfordulón 121
KESZEG Vilmos: Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat
az aranyosszéki temetési szertartásban 131
SIPOS János: Magyar népzenei kutatások a törökség között 165
KÜRTI László: A magyarság szociálantropológiája
- Eredmények és jövőbeli feladatok 183
BÁRTH János: A szállás alakváltozatai (Magyar parasztok határbeli tartozéktelepülései a Kárpát-medencében) 205
NOVÁK László: Az alföldi települések struktúraváltozásai a 17-20. században 217
KÖVECSES VARGA Etelka: A természetes környezet változásai
Esztergomban és környékén a török kor után 227
GILYÉN Nándor: A magyar népi építészet változása (integrálódás) a 20. században 237
CSOMA Zsigmond: „Az bábák babonás füve"
(Növényismeret és gyógyítási gyakorlat a középkortól napjainkig) 257
ZSIGMOND Győző: A magyar etnomikológia a 21. század küszöbén 281
ILYÉS Zoltán: Az ökomuzeális hasznosítás Gyimes
hagyományos kultúrtáji képének megőrzésében 291
VOIGT Vilmos: Természeti környezet, épített környezet - folklórunkban 301
BALÁZS Géza: Normatudatok és normaváltozások 309
KRUPA András: A magyarországi szlovákok kalendáris szokásainak elhalási
tendenciái, összefüggésük a társadalmi és életmódbeli változással 317
ZSÓK Béla: A százéves Déva-telep lakóinak életvitele, hagyományainak
és identitástudatának változásai 331
BÁTI Anikó: Tárgyak - technológiák - szokások. Egy borsodi község
táplálkozáskultúrájának változásai a 20. század második felében 341
EPERJESSY Ernő: Az uradalmi cselédek sorsfordulója a Zselicben -1945 357
HORVÁTH Sándor: Falusiból városi, parasztból városlakó 377
MAJTÉNYI György: Életmódváltozás a szakérettségizettek életében 393
TÓTH Eszter Zsófia: Parasztlányokból munkásasszonyok 405
PETHŐ László: A vidéki munkásság antropológiája 423
SZILÁGYI Miklós: Otthonteremtés, faluközösséggé szerveződés - idegenben .. 445
KARACS Zsigmond: A körülöttünk lévő világ
és a múló idő a földesi emberek szemében 461
GULYÁS Éva: A jászkiséri kálvinisták türelmetlenségi pere 477
K. CSILLÉRY Klára: Tér- és időszemlélet a mátraalmási (szuhahutai) famunkásoknál 491
BARTHA Elek: A szakrális térszemlélet koncepciói az ezredforduló
folklorisztikájában 505
ZENTAI Tünde: Az ágy és a népi alváskultúra a kora újkorban 513
BALASSA M. Iván: Stílusváltozások a magyarországi templomok festett
asztalosmunkáiban 531
FÜVESSY Anikó: Az alföldi kerámia stílusváltozásai 545
SZABÓ László: .Ki a boldog" - A puritanizmus eszméje
Fazekas Mihály költészetében 559
SZULOVSZKY János: A társadalom realizált igényvilága a 19. század utolsó
harmadában Magyarországon. Térképlapok egy kutatásból 585
PETERCSÁK Tivadar: Tradíció és modernizáció a paraszti gazdasági
közösségekben 619
SZARVAS Zsuzsa: Hagyományos közösség - modernizációs foglalkozás .. 637
KARÁCSONY MOLNÁR Erika - TÁTRAI Zsuzsanna:
Adalékok a hagyományőrzés lehetőségeihez és módjaihoz
a 21. század küszöbén 645
GOMBOS András: Egy eleki táncos egyéniségvizsgálata 677
BARNA Gábor: A világ megszerkesztése. Szimbolikus és valós világok 693
SÁRI Zsolt: A szentemberek egy új típusa. A vallási közösségek
laikus vezetői a mai magyar falvak katolikusai között 711
KLAMÁR Zoltán: Tanyatípusok és tanyai életmód Magyarkanizsa környékén .. 719
POZSONY Ferenc: Öregek Erdély változó társadalmában 737
MOHAY Tamás: Új kérdések és új határok a néprajzban:
az ezredforduló perspektívái 745
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem