864.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kézikönyv az Európai Unióról

Szerző
Lektor

Kiadó: Magyar Országgyűlés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 260 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-03-6611-8

Tartalom

Előszó Dr. Áder János, a Magyar Országgyűlés Elnöke11
Az európai integráció története
Az integráció kérdése Európában a második világháború után15
Az Európai Szén és Acélközösség megalakulása19
Az Európai Védelmi Közösség kudarcától a Római Szerződésig20
Az EGK első tizenöt éve24
Az Egyesítő Szerződés és intézményi hatásai 25
Hatokból tizenkettek - az EK bővülései26
Az Egységes Európai Okmány elfogadása - Az egységes piac megvalósítása28
Közösségekből Unió - A Maastrichti Szerződés 30
Az Európai Unió Maastricht után - Nehézségek és újab bővülés32
Az Amszterdami Szerződés és a legújabb fejlemények35
Az Európai Unió intézményrendszere
Az intézményrendszer jellege41
A Tanács42
Az Európai Unió Tanácsa42
A COREPER és a tanácsi munkacsoportok42
Az Európai Tanács43
A soros elnökség intézménye45
A Tanács szavazási formái45
A Bizottság47
A Bizottság tagjai47
A Bizottság hivatali struktúrája49
A Bizottság hatásköre50
A Parlament51
A Parlament intézményi szerepének fejlődése51
A Parlament összetétele53
A Bíróság54
A Bíróság feladata54
A Bíróság összetétele55
A Bíróság eljárása és hatásköre56
A Számvevőszék58
A Számvevőszék összetétele58
A Számvevőszék munkája58
A Gazdasági és Szociális Bizottság59
A Gazdasági és Szociális Bizottság összetétele59
A Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenysége60
A Régiók Bizottsága61
A Régiók Bizottsága összetétele61
A Régiók Bizottsága tevékenysége61
Az Európai Beruházási Bank62
Az Európai Beruzázási Bank intézményi felépítése63
Az Európai Beruházási Bank feladata63
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank64
A Központi Bankok Európai Rendszere65
Az Európai Központi Bank intézményei67
Az Európai Ombudsman68
Az Európai Unió döntéshozatali, jogalkotási rendszere
A közösségi döntéshozatal mechanizmusa71
A Bizottság-Tanács-Parlament "triumvirátus" szerepe a közösségi döntéshozatalban72
Döntéshozatali eljárások a Parlament bevonásának mértéke szerint79
Az Európai Unió döntéshozatalában megjelenő jogi eszközök és a közösségi jogforrások88
Az Európai Unió három pillére
Az Európai Unió és a három pillér fogalma95
Az első pillér: az Európai Közösségek97
A második pillér: a közös kül- és biztonságpolitika98
A külpolitikai együttműködés kialakulása98
A Maastrichti Szerződés második pillére99
A közös kül- és biztonságpolitika eredményei és nehézségei103
Az Amszterdami Szerződés újításai104
A harmadik pillér: A bel- és igazságügyi együttműködés106
A Maastricti Szerződés és a harmadik pillér106
A Schengeni Egyezmény109
Az Amszterdami Szerződés és a bel- és igazságügyi együtműködés egy részének közösségiesítése109
A közösségi jog
A közösségi jogrendszer jellemzői115
A közösségi jog viszonya a nemzetközi joghoz115
A közösségi jog viszonya a tagállamok belső jogrendjéhez115
Jogharmonizáció az Európai Közösségekben117
"A négy alapszabadság"120
Az áruk szabad mozgása120
A szolgáltatások szabad mozgása121
A személyek szabad mozgása122
A tőke szabad mozgása123
A közösségi versenyjog124
A vállalkozásokra vonatkozó rendelkezések124
Az államra vonatkozó rendelkezések126
Az Európai Unió világgazdasági kapcsolatai és kereskedelem-politikája
Az Európai Unió világgazdasági súlya129
Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája130
Az Európai Unió külkapcsolatai132
A Közösség multilaterális külkapcsolatai133
A Közösség kétoldalú külkapcsolatai134
Monetáris integráció az EU-ban, a Gazdasági és Pénzügyi Unió
Az Európai Unió világgazdasági súlya129
Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája130
Az Európai Unió külkapcsolatai132
A Közösség multilaterális külkapcsolatai133
A Közösség kétoldalú külkapcsolatai134
Monetáris integráció az Eu-ban, a Gazdasági és Pénzügyi Unió
A monetáris integráció kialakulása141
Az Európai Monetáris Rendszer142
A Delors-terv144
A közös pénz előnyei145
A Maastrichti Szerződés és az EMU146
Az EMU Maastricht után147
Nehézségek a Maastrichti Szerződést követően147
Döntés az "euro"-ról és a bevezetés menetrendjéről148
A harmadik szakasz előtt149
Az EMU gazdasági és politikai dimenziói152
Az Európai Unió költségvetése
Az EU költségvetésének jellege157
Az EU költségvetésének szerkezete158
A közös költségvetés bevételei158
A közös költségvetés kiadásai159
A költségvetéssel kapcsolatos viták és a költségvetési reformcsomagok160
A költségvetési eljárás164
A közös mezőgazdasági politika
A közös mezőgazdasági politika felállítása169
A közös mezőgazdasági politika működése, az agrárpiaci rendtartás170
A közös agrárpolitika első évtizedeinek eredményei és problémái171
A CAP 1992-es reformja173
Az 1992-es reform értékelése és az újabb kihívások175
Az Európai Unió regionális politikája, a strukturális és kohéziós alapok
Az Európai Unió regionális politikájának kialakulása, fejlődése181
A strukturális alapok183
A strukturális alapok működésének, tevékenységének alapelvei183
A strukturális politika eszközei: alapok, és közösségi kezdeményezések185
A Kohéziós Alap186
Közösségi politikák
Iparpolitika194
Az iparpolitika feltételeinek fejlődése az integráció első harminc évében194
Iparpolitika a kilencvenes években196
Kutatás-fejlesztési politika198
A közlekedési politika és a transzeurópai hálózatok201
A közlekedési politika fejlődése az egységes piac kiépítéséig201
A közlekedési politika célrendszerének átalakulása 202
A transzeurópai hálózatok programja203
Energiapolitika204
Az energiapolitika fejlődése204
Az Energia Charta207
Környezetvédelmi politika207
A környezetvédelmi politika kialakulása, fejlődése207
A környezetvédelmi politika eszközei209
Az ötödik környezetvédelmi akcióprogram209
Az Európai Környezeti ügynökség210
Foglalkoztatás és szociálpolitika211
A szociálpolitika fejlődése a Maastrichti Szerződésig211
A foglalkoztatás kérdésének előtérbe kerülése, az Amszterdami Szerződés hatása213
Az Európai Unió és a keleti bővítés
A kapcsolatok intézményesülése Közép-Kelet-Európával: az Európai Megállapodások219
A koppenhágai kritériumoktól a madridi döntésekig 224
A csatlakozás feltételei: a koppenhágai kritériumok224
Az EU álláspontjának alakulása Essentől Madridig225
A keleti bővítés problémás kérdései227
A kormányközi konferencia és az Amszterdami Szerződés233
Az Agenda 2000 és a luxemburgi döntések237
Az Agenda 2000 és az országvélemények kidadása237
Az Agenda 2000 javaslatai az Unió megerősítésére 238
Az Agenda 2000 javaslatai az Unió bővítésére241
Az Agenda 2000 kiadásától a luxemburgi csúcsig246
A luxemburgi döntések247
A csatlakozási tárgyalások megkezdése és a további kérdőjelek250
A csatlakozási tárgyalások menete250
A csatlakozási tárgyalások nyitott kérdései251
Content255

Horváth Zoltán

Horváth Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Horváth Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kézikönyv az Európai Unióról
Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról

A borító enyhén kopott. Több lapon aláhúzások, jelölések, bejegyzések láthatóak. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Közepes
980 Ft
780 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról

A kötés megtört. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba