A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kézikönyv az Európai Unióról

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Magyar Országgyűlés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 498 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-00-7231-9
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

Előszó Dr. Áder János, az Országgyűlés elnöke15
Bevezető a negyedik kiadáshoz - Horváth Zoltán17
Az Európai Unió fejlődése és felépítése
Az európai integráció története és fejlődése21
Az integráció kérdése Európában a II. világháború után21
Az Európai Szén- és Acélközösség megalakulása27
Az Európai Védelmi Közösség kudarcától a Római Szerződésig28
Az EGK első tizenöt éve32
Az Egyesülési Szerződés és intzéményi hatásai34
Hatokból Tizenkettek - Az EK bővülései35
Az Egységes Európai Okmány elfogadása - Az egységes piac megvalósítása37
Közösségekből Unió - A Maastrichti Szerződés39
Az EU Maastricht után - Kezdeti nehézségek után eredmények: újabb bővülés és a közös pénz bevezetése42
Maastricht folytatása: Az Amszterdami Szerződés46
A Nizzai Szerződés és a bővítés és mélyítés folyamata az ezredfordulón48
Az Európia Unió intézményrendszere56
Az intézményrendszer jellege56
A Tanács58
A Bizottság70
A Parlament78
A Bíróság90
A Számvevőszék96
A Gazdasági és Szociális Bizottság97
A Régiók Bizottsága100
Az Európai Beruházási Bank102
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank106
Az Európai Ombudsman108
A három pillérre épülő Unió110
Az Európai Unió és a három pillér fogalma110
A három pillér tagozódása113
Az Európai Unió költségvetése117
Az EU költségvetésének jellege117
Az EU költségvetésének szerkezete18
Költségvetési viták és reformcsomagok122
A költségvetési eljárás135
Az EU közösségi pillérének működési kerete
A közösségi döntéshozatal és jogalkotás139
A Bizottság-Tanács-Parlament "triumvirátus" szerepe a közösségi döntéshozatalban140
Döntéshozatali eljárások a Parlament bevonása szerint155
A Bizottság mint delegált döntéshozó - A komitológia működése171
A közösségi jog175
A közösségi jog létrehozásának okai175
A közösségi jog forrásai176
A közösségi jogrendszer jellemzői185
Jogharmonizáció az EU-ban189
Az egységes piac és a négy alapszabadság193
Az áruk szabad mozgása194
A személyek szabad mozgása199
A szolgáltatások szabad nyújtása207
A tőke szabad mozgása212
A gazdasági és Monetáris Unió214
A monetáris integráció kialakulása214
Az Európai Monetáris Rendszer215
A Delors-terv217
A közös pénz előnyei218
A Maastrichti Szerződés és az EMU219
Az EMU Maastricht után - Az euró beindítása222
Közös politikák és közös tevékenységek
A közös kereskedelempolitika és az EU világgazdasági kapcsolatai233
Az Európai Unió világgazdasági súlya233
Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája235
Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatrendszere238
Az EU fejlesztési együttműködési politikája249
Versenypolitika252
A közösségi szintű versenypolitika létrehozásának céljai252
A vállalatokra vonatkozó közösségi versenyjogi szabályok253
Az államra vonatkozó rendelkezések256
A közös mezőgazdaság és a közös halászati politikák260
A közös mezőgazdasági politika felállítása260
Az agrárpiaci rendtartás a közös mezőgazdasági politika első három évtizedében262
A közös agrárpolitika első három évtizedének eredményei és problémái263
A CAP 1992-es reformja265
A reformintézkedések hatásai267
A CAP újabb reformja - Az Agenda 2000 agrárpolitikai rendelkezései269
A közös halászati politika
A közös közlekedési politika és a transzeurópai hálózatok276
A közös közlekedési politika kiépülése276
A közös közlekedési politika új célkitűzései277
A transzerurópai hálózatok programja279
Regionális politika - Gazdasági és szociális kohézió az EU-ban282
Az Európai Unió regionális politikájának kialakulása, fejlődése282
A gazdasági és szociális kohézió eszközei, a strukturális és kohéziós alapok működése 1999-ig287
Az Agenda 2000 és a strukturális és kohéziós politika átalakítása294
Foglalkoztatás- és szociálpolitika300
A szociálpolitika fejlődése a kilencvenes évekig300
A foglalkoztatás kérdésének előtérbe kerülése, az Amszterdami Szerződés hatása303
A közösségi foglalkoztatás- és szociálpolitika új irányai306
Ipar-, eneriga- és kutatás-fejlesztési politikák308
Iparpolitika308
Energiapolitika314
Kutatás-fejlesztési politika318
Környezetvédelmi politika321
A közösségi környezetvédelmi politika kialakulása, fejlődése321
A közösségi környezetvédelmi politika összetevői323
Fogyasztóvédelmi és egészségügyi politikák329
A közösségi fogyasztóvédelmi politika329
Egészségügyi politika közösségi szinten333
Oktatás és kultuáris politikák336
Oktatási, szakképzési és ifjúsági politika közösségi szinten336
Kulturális és audiovizuális politika közösségi szinten341
Az EU kormányközi pilléreinek működése
A második pillér349
A külpolitikai együttműködés kialakulása349
A Maastrichti Szerződés második pillére: a közös kül- és biztonságpolitika létrejötte350
A közös kül- és biztonságpolitika első éveinek eredményei és problémái355
Az Amszertdami Szerződés: újítások a CFSP intézményi, döntéshozatali rendszerén356
A közös kül- és biztonságpolitika kulcskérdései Amszerdam után359
A kölni csúcs döntései362
Az ESDP konkretizálása: Helsinkitől Nizzáig365
A harmadik pillér371
A bel- és igazságügyi együttműködés létrejötte: a Maastrichti Szerződés harmadik pillére371
A Schengeni Egyezmény és a schengeni acquis374
Az Amszterdami Szerződés: a harmadik pillér átalakítása, a bel- és igazságügyi együttműködés egy részének közösségiesítése376
A szabadság, biztonság, igazság övezetének kiépítése381
Az Alapvető Jogok Chartája383
A Nizzai Szerződés harmadik pillért érintő rendelkezései385
Az Európai Unió bővítése
Az EU és a közép- és kelet-európai országok kapcsolatainak fejlődése a társulástól a csatlakozás előkészítéséig389
A kapcsolatok intézményesülése Közép- és Kelet-Európával: az Európai Megállapodások389
A közép- és kelet-európai országok csatlakozásának feltételrendszere395
A kritériumoktól az országvéleményekig398
A bővítési folyamat és a csatlakozási tárgyalások403
A bővítés kritikus kérdései420
A keleti bővítés kihívásai420
Válaszok a bővítésből adódó kihívásokra428
A keleti bővítés további nyitott kérdései442
A könyvben előforduló idegen nyelvű rövidítések447
Definíciógyűjtemény (A könyvben szereplő, az Európai Unióval kapcsolatos, fontosabb fogalmak magyarázata)451
Irodalomjegyzék483
Angol tartalomjegyzék489

Horváth Zoltán

Horváth Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Horváth Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról

A borító enyhén kopott, töredezett. Több lapon ceruzás aláhúzás és színes sorkiemelés található.

Állapot: Közepes
1.490 Ft
740 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kézikönyv az Európai Unióról Kézikönyv az Európai Unióról

Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található. A borító enyhén töredezett.

Állapot:
1.490 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba