A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. I-II.

Tanulmányok

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

I. kötet
Szabó István: Bevezetés7
A jobbágyrendszer maradványai
Für Lajos: Jobbágyföld - parasztföld33
A törvényalkotás félszázados útja33
A sorsdöntő "úrbéri" minőség51
Osztozás a jobbágyi maradvány-, és irtványföldeken81
A földesúri szőlődézsma megváltása101
Küzdelem a legelőért és erdőért108
A végrehajtás mérlege139
Gyimesi Sándor: A telepítvényes falvak "felszabadulása"154
A telepítvényes falvak, típusaik és eredetük154
A telepítvényes viszony167
A telepítvényesek kimaradása a jobbágyfelszabadításból177
A "felszabadító" 1873. évi törvény és végrehajtása189
Simonffy Emil: A parasztföld és a tagosítás207
A tagosítás szüksége207
Tagosítások a XIX. század közepén218
Új tagosítási törvények235
A tagosítás új szakasza245
Függelék: Adatok a parasztbirtok szétszórtságához egyes községekből a XX. század elején260
A termelés
Varga Gyula: A parasztgazdaság munkaeszközei267
A parasztság hagyományos munkaeszközei a jobbágyfelszabadítás korában272
A gép a mezőgazdaságban287
A gépesítés tényezői Magyarországon300
Az eszközváltás mérlege a parasztgazdaságban318
Balogh István: A paraszti gazdálkodás és termelési technika349
A magyar mezőgazdaságtan főbb kérdései a jobbágyfelszabadítás előtti évtizedekben349
A magyar paraszti gazdálkodás a jobbágyfelszabadítás korában356
A tőkés fejlődés útján375
A termelési technika átalakulása393
Balogh István: Az alföldi tanyás gazdálkodás429
A fordulós és tanyás gazdálkodási rendszer429
A tanyás gazdálkodás típusai és a tanyai lakosság száma (1848-1870)435
A tanyás gazdálkodás kiterjedése és termeléstechnikai fejlődése (1870-1914)455
A tanyás gazdálkodás társadalmi problémái468
II. kötet
A parasztbirtok
Orosz István: A differenciálódás és kisajátítás9
A parasztbirtok helye az ország birtokrendszerében13
A parasztbirtok változásai az úrbéri birtokrendezések következetében46
A parasztbirtok változásai az úrbéri birtokrendezésének lezáródása és 1914 között107
Hársvalfi Péter: Törekvések a parasztbirtok "védelmére"146
A parasztföld birtokjogi helyzete a korlátlan tulajdonjog kimondásjoga (1871)147
Az "agráriusok" és a parasztföld160
Újabb kísérletek - régi eszközökkel174
Szabad György: A hitelviszonyok184
A hitelhiány és a konzervatív hiteljog korlátjai között188
A szabad verseny sodrában205
A banktőke függésében217
Varga István: A közterhek246
A közteherviselés bevezetése252
Az új egyenes adó-rendszer258
Az adóteher287
Birtoktalanok
Sárközi Zoltán: A summások321
Mezőgazdasági vándormunkások323
A summásmunka térfoglalása334
A summások gazdasági és társadalmi viszonyai355
Summásjárás Kelet-Európában371
Katona Imre: Átmeneti bérmunkaformák382
Hajózási, erdei és vasúti munkások390
Építő és téglagyári munkások399
Kubikosok406
Rácz István: Parasztok elvándorlása a faluból433
A városok peremén437
A nyomor karavánjai450
Az itthon maradtak és a hazatértek477
Kultúra, autonómia, szövetkezet
Balogh István: A paraszti művelődés487
A paraszti műveltség a XIX. század közepén488
Egy nemzedék eszményei és a valóság (1840-1870)500
A művelődés intézményes útja és ereményei (1870-1914)527
A spontán művelődés útja550
Horváth Zoltán: A községi önkormányzat és a parasztság565
Az 1848-i vívmány: szabad község572
A községi szervezet az abszolutizmus kormányzatának igájában577
A községi autonómia válsága a kiegyezés korában598
Gyimesi Sándor: A parasztság és a szövetkezeti mozgalmak616
A szövetkezeti mozgalom624
Szervezet és működés639
A mozgalom mérlege645
Európai párhuzam
Niederhauser Emil: A parasztság - Európában655
Rövidítések a levéltári jelzetekben693
Bibliográfia695
Mutató725
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. I-II. A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. I-II. A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba