Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.341

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hungarológia 1.

Tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetek

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Hungarológia a tudományos, oktatásmódszertani valamint a kutatás- és oktatásszervezési kölcsönös tájékoztatás igényével kíván olyan ismereteket nyújtani, amelyek elsősorban a külföldi egyetemek... Tovább

Előszó

A Hungarológia a tudományos, oktatásmódszertani valamint a kutatás- és oktatásszervezési kölcsönös tájékoztatás igényével kíván olyan ismereteket nyújtani, amelyek elsősorban a külföldi egyetemek hungarológiai műhelyeiben végzett munka eredményeit közvetítik és segítik vagy ezekkel legalábbis szoros kapcsolatban állnak. E füzetek a szélesen értelmezett információ-szolgáltatás keretei között készséggel jelentetnek meg konferenciaanyagokat, előadásokat, regionális kapcsolattörténeti tanulmányokat, recenziókat stb. Mindezzel a Hungarológia c. füzet vállalja az intézet három korábbi kiadványának (A Hungarológia Oktatása, Hungarológiai Ismerettár, Hungarológiai Hírlevél) hagyományait. A csekély különbség talán csak az, hogy a szerzői és a "fogyasztói" igényeket és egyeztetésüket az eddigieknél fokozottabban kívánjuk figyelembe venni, s ezért az egyes számokat szükségszerűen csak akkor bocsátjuk útjukra, amikor az alkotói és olvasói szándékok erre tárgyi-tartalmi szempontból a legmegfelelőbb alkalmat kínálják - vagyis kötetlen időrendben. A Hungarológiát kiadó Nemzetközi Hungarológiai Központ nem ragaszkodik a kizárólagos magyarnyelvűséghez, készségesen fogad és közöl idegen nyelven is minden szakmai szempontból figyelemreméltó írást, egyben az igényeknek megfelelően nyitott a tematikus ill. a vegyes tartalmú számok megjelentetésére is. Első kötetünk a hungarológiára vonatkozó bevezető tanulmány után a hungarikum fogalmával foglalkozik azután nyelvtudományi és oktatásmódszertani majd kapcsolattörténeti stúdiumokat közöl, ezt követően néhány külföldi hungarológiai oktató és kutatóműhelyt, valamint azok programját mutatja be, végül pedig újabb magyar nyelvkönyvekről és külföldieknek üt jegyzetekről közöl olyan információkat, amelyekre bizonyára igényt tarthat a szakmai közönség. Vissza

Tartalom

Köpeczi Béla: A hungarológia helyzete és lehetőségei [ 1 ]
HUNGARIKUMOK [ 7 ]
Borsa Gedeon: A régi nyomtatott dokumentumok magyar vonatkozásai [9]
V. Windisch Éva: Külföldi hungarikum-kéziratok és nyilvántartásuk [28]
NYELVTUDOMÁNY, OKTATÁSMÓDSZERTAN [ 59 ]
Kábán Annamária: A tudományos stílus szemiotikájából [ 61 ]
Molnár Zoltán Miklós: Magyar-szlovén párhuzamok a leíró magyar nyelvtan maribori oktatásában [ 68 ]
Hegedűs Rita: Az igerendszer összefüggései a magyar mint idegen nyelv szempontjából [77]
Szili Katalin: A beszédmegértésről avagy egy hangos anyag szükséges voltáról [ 91 ]
KAPCSOLATTÖRTÉNET [ 105 ]
Pusztainé Ambrus Ágnes: Magyar-makedón történelmi kapcsolatok [ 107]
Peter Sherwood: Magyar stúdiumok Londonban [111]
Dósa Márta: Adalékok a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok alakulásához a XX. század első felében [ 122 ]
OKTATÓ- ÉS KUTATÓMUNKA KÜLFÖLDÖN [ 131 ]
Marácz László: Hungarológia az Amszterdami Városi Egyetemen [ 133]
Bazsó Zoltán: Új tanterv a finnugor filológiai képzésben [ 136 ]
Alabán Ferenc: A nyitrai Hungarisztika Tanszék munkájáról [ 141 ]
Váradi Tamás: Tájékoztató a Londoni Egyetem Szláv és Kelet- Európai Tanulmányok Intézetében (SSEES) folyó magyar szakos oktatásról [ 154]
A. Szabó Magda: A magyar civilizáció oktatása a strasbourgi egyetemen [ 158 ]
Balogh Lajos: Magyar szakos tanárképzés az Ungvári Állami Egyetemen [ 168 ]
Molnár Zoltán Miklós: Programok a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Magyar Lektorátusáról [ 173 ]
Hutterer-Pogány Irene: Magyaroktatás Grazban [ 183 ]
MAGYAR NYELVKÖNYVEK, JEGYZETEK [ 189 ]
Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor: Hungarolingua. Magyar Nyelvkönyv 1. Debrecen 1991. 177 old. (¦Munkafüzetek, szótárak feladatlapok) [ 191 ]
Kovács Mária [191], Ginter Károly [193]
Jónás Frigyes: Magyar nyelvkönyv külföldieknek. Budapest: OMINYOM BT és ELTE TTK 1992. 607 old. = Studia Hungarica [ 195 ]
Kornya László [195], Ginter Károly [197], Kovácsi Mária [199]
Szili Katalin, Szalai Zsuzsa: Lépésről lépésre. Ungarisch für Anfänger. Braumüller, Wien, 1990. [ 202 ]
Ginter Károly [202], Kornya László [203]
Kovácsi Mária: Itt magyarul beszélnek. A Nemzetközi Előkészítő Intézet házi sokszorosítási! kezdő anyaga és kiadásra váró kézirat [ 206 ]
Hegedűs Rita [206], Kálmán Péter [208]
Jónás Frigyes: Stílusművelés I. éves magyar szakos külföldi hallgatók számára. Egységes jegyzet Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 242 oldal. [211]
Kálmán Péter [211]
Nyéki Lajos: Grammaire pratique du hongrois d'aujourd'hui. OPHRYSPOF, Paris, 1988.429 oldal [ 215 ]
Kálmán Péter [215]
Tartalom [ 219 ]
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem