A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Látás-viszonyok

Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára

Fülszöveg

Ha valami, akkor a hetvenkedés nem jellemző Angelusz Róbert életének eddig 70 évére. Annál inkább a lankadatlan kíváncsiság. Talán nincs is a valóságnak olyan szegmense, amely iránt ne érdeklődne. De a jelenségnél is jobban foglalkoztatják az ezek mögött felsejlő mélyrétegek.
Jót tesz a művek validitásának és reliabilitásának, ha az aktuális és az általános között a szerző biztos önismerettel és önfegyelemmel, kreatív módszertani kultúrával és érzékeny szakmai etikával közlekedik. Ha tudja, betartja és adott esetbe is mutatja a közélet és a társadalmi valóság sokféle szektora közötti határokat. Márpedig ünnepeltünk éppen ezt teszi.
Elsősorban a társadalmi viszonyok rejtelmei foglalkoztatják, és ezen belül is a látásviszonyok sajátosságai érdeklik. Az, ahogyan az emberek, csoportok, rétegek vagy hálózatok önnön viszonyaikat látják és értelmezik.

Tartalom

Előszó 7
I.
Szociológiai megismerés, elméleti horizontok
Empirikus társadalomkutatás - mérések és korlátok
Tardos Róbert: És mégis: objektivitás 11
Surányi Bálint: A döntetlen körül 42
Békés Ferenc: Módszertani morfondírozás 62
Szociológiai paradigmák, tudományelméleti kérdések
Némedi Dénes: A cselekvéselmélet mint a szociológia „magva" 75
Somlai Péter: A társadalmi integrációtól és anómiától a globalizációig: Durkheim elméletének sorsa 99
Wessbly Anna: Latour esete a szociológiai magyarázattal 117
Szabari Vera: Tudományképek és társadalomszemléletek 125
II.
Tudás, közgondolkodás, kommunikáció
Ideológia, értékek
Huszár Tibor: „Bibó estéje" 143
Csákó Mihály: Demokráciára nevelés az iskolában 155
S. Molnár Edit: Életcélok - gyermekszám-preferenciák
Magyarországon és az európai régió néhány országában 189
Társadalmi kommunikáció, vita
Terestyéni Tamás: Együttműködő és nem együttműködő
szándékok a kommunikációban 209
Heller Mária - Rényi Ágnes: Vita Magyarország NATOcsatlakozásáról 227
Schleicher Nóra: Egy osztálytalálkozó tanulságai 263
Média, kommunikációs rétegződés, új perspektívák
Vásárhelyi Mária: Trendek és törésvonalak a magyar újságíró
társadalomban 276
Szekfü András: Hozzájutás - részvétel - kezdeményezés
(hozzáférés) 293
Csepeli György: Az e-minőség forradalma 303
Közvélemény, nyilvánosság, politikai tagoltság
Tímár János: Közvélemény és szólásszabadság 315
Karácsony Gergely: Az előélet utóélete 328
Göncz Borbála: Az EU megítélése és az európai integrációval
kapcsolatos attitűdök a magyar lakosság körében 342
III.
Struktúra, hálózat, csoportkapcsolatok
Struktúra, rétegződés
Ferge Zsuzsa: Verseny és emberi kapcsolatok 369
Kovács István Gábor: A prozopográfiai módszerek lehetőségei
a társadalmi nagycsoportok történeti kutatásában 381
Kabai Imre: Az önállósodás folyamata a diplomások
első 25 évében 391
Éber Márk Áron: Megkülönböztetések és különbségek 420
Network, társadalmi töke, kisebbségek
Utasi Ágnes: A magántársaság 448
SiK Endre: Hátrányos helyzet, diszkrimináció és társadalmi
tőke a tervezésben 463
Albert Fruzsina - Dávid Bea: A kapcsolatok etnikai
dimenziója 486
Örkény Antal - Székelyi Mária: „...és bízva bízzál". A bizalom
szerepe a bevándorlók sikeres társadalmi Integrációjában 503
Angelusz Róbert műveinek bibliográfiája 533-545
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Látás-viszonyok
Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba