808.278

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék)

Tartalom

II. kötet
Görcsöni Ambrus:
Mátyás király históriája Bécs megvételéig
Árpád vala fő az kapitánságban5
Ismeretlen szerzők
Az Béla királyrul való és az Bankó leányárul szép história
Halljátok meg mostan, rígi dolgot mondok99
Páris és görög Ilona históriája
Szólok szerelem dolgáról104
Palatics György:
A keresztyén rabok könyörgésének formája
Uram, benned még az én reménségem147
Ismeretlen szerzők
Rusztán császár históriája
Emlékezzünk, én uraim, régen lett dologról152
Az vitéz Turi György haláláról
Szertelen veszedelem reánk szálla184
Zeleméri László:
2. zsoltár
Zúgódik dúl-fúl magában ez világ200
Enyedi György:
Gismunda és Gisquardus históriája
Gyakran históriát, tudom, hallotok203
Ilosvai Péter:
Toldi Miklós históriája
Mostan emlékezem az elmúlt időkről238
Bogáti Fazekas Miklós:
Az ötödik része a Mátyás király dolgainak
Mikor Bécset Mátyás király megvivé253
36. zsoltár
Jóllehet az istentelen mutatja326
42. zsoltár
Idegen föld hátán, istenem, búdosom329
94. zsoltár
Hatalmas bosszús úr mutasd fel magadat332
151. zsoltár
Bátyáim közt küsebb valék335
Énekek éneke
Az szeretet erejét minden tudja336
Jób könyv
Pokol legyen-e több vagy jó életünkben357
Aspasia asszony dolga
Jóval látta isten világon az embert441
Ismeretlen szerzők
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája
Sok erős férfiak, bölcsek és királyok456
Szegedi Veres Gáspár:
Titus és Gisippus históriája
Csuda szép példákról már bölcsek írtak558
Ismeretlen szerző
Szép história az Telamon királyról
Emlékezem mostan Telamon királyról581
Hegedős Márton:
Hegedűsök néktek szólok, meghallgassátok594
MURAD ( Somlyai Balázs: )
Himnusz
Az isten nevít először említsük596
Massai Ágnes:
Hálaadás tiszta életért
Mostan vöttem, uram, én ezt eszemben613
Ládoni Sára:
Könyörgés
Láss hozzám úristen kegyelmes szemeiddel615
Huszti Péter:
Aeneis
Én mostan beszéllem az rómaiaka617
Moldovai Mihály:
Állapotomat jelentem683
Bódog ember, kinek ő házában687
Ismeretlen szerző
Irgalmasságnak istene689
Rákóczi Zsigmond:
Régtől fogván támaszkodtam uramra692
Ismeretlen szerzők
Madzsari türki
Fekete szemű, szeműdükű 695
Apollonius históriája
Az szentírás mondja, hogy szoros út696
Tardi György:
Szikszói győzedelem
Gyakran halljuk az mönnyei fölségnek738
JEGYZETEK1005
SZÓMAGYARÁZATOK (mindkét kötethez)1023
UTÓSZÓ1037
MUTATÓK
Szerzők betűrendes mutatója1045
Kezdősorok mutatója1047
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék)

A könyv kötése enyhén töredezett, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék)
Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék) Balassi Bálint és a 16. század költői II. (töredék)

A gerinc és a lapélek enyhén elszíneződtek.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba