1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az élet tudománya

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 200 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: 59 képpel illusztrálva. Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az élet tudománya, a biológia iránt mindinkább növekvő érdeklődés nyilvánul meg. A kísérleti biológia rohamos fejlődése, egymást érő nagy, váratlan felfedezései általános meglepetést keltenek. A... Tovább

Előszó

Az élet tudománya, a biológia iránt mindinkább növekvő érdeklődés nyilvánul meg. A kísérleti biológia rohamos fejlődése, egymást érő nagy, váratlan felfedezései általános meglepetést keltenek. A biológiából leszűrődő gondolatok és felfogások forradalmi erővel törik át az anyagelvűségre alapított természettudományos gondolkozás korlátait: kilátást, érvényesülést keresnek a szellemi és gazdasági élet minden terén.
A biológiai gondolkozás és életismeret uralomrajutása hivatott az ideális világnézetet a természettudományba és a korszellembe beoltani, a tudományos gondolkozás és a vallásos hit között emelt ellentétet kiküszöbölni. Vissza

Tartalom

Előszó. A biológia jelentősége a tudományban, a gyakorlati életben és a világnézet kialakulásában3
Bevezetés. Az élettudomány fogalma, tárgyköre, rendszere és módszerei. Analízis és szintézis. Morfológia és fiziológia. A biológia és résztudományok vonatkozásai. A mechanizmus és vitalizmus. Biológia és filozófia5
Az élettudomány kialakulása. A materializmus és az idealizmus ellentéte a mechanizmus és vitalizmus ókori tanaiban. Demokritos, Pythagoras, Hippokrates, Plato, Aristoteles életszemlélete. Az alexandriai orvosi iskola: Herophilos, Erasistratos, Galenus. Az élettudomány a középkorban. Az élettudomány az arab kultúrában. A scholastika hatása az élettudományra. A biológiai szaktudományok keletkezése a középkorban. Az anatómia kialakulása Lionardo és Vesalius nyomán. Paracelsus. A kémiai kialakulása az alchimiából. A vérkeringés felfedezése. Servetus, Cesalpino, Harvey. A fizika fejlődése és hatása a biológiára. Galilei, Newton. A fiziológia kezdetei: Haller, Bell, Magendie, Claude, Bernard, Ludwig. A mikroszkóp felfedezése. Malpighi, Leeuwenhoek. A növénytan fejlődése az orvostudományból. Linné és a rendszertan. Az összehasonlító anatómia. Cuvier. A sejtelmélet. Schleiden, Schwann, Virchow. A véglények tana. Ehrenberg. A szövettan. Bichat. A montpellieri vitalizmus. A filozófia hatása a biológiára. Kant, Spenzer, Bergson, Driesch9
Az élet fogalma. Az anyag és az élet. Az élő és a halott. A szervezet anyaga, formája, szerkezete és rendszere. Az életjelenségek. A véglények és a szervezet sejtjeinek potenciális halhatatlansága. A szövettenyészet életformája. Az élettartam és a halál.44
Az élet eredete és színtere. Az élet anyagi eredetének feltevése. A földi élet kezdete és lehetőségei. Az élet kialakulása a föld izzó állapotából. Preyer. Az ősnemzés tana. A biogenezis elmélete. Redi, Spallanzani, Pasteur. Az élet tere, körforgása és az élőlények vonatkozásai a természetben.51
A sejt élete. A sejt mint életegység. A sejtek alakja, nagysága és szerkezete. A sejt anyaga. A sejt mint a kolloidok rendszere. A növényi és állati sejt. A sejt általános életjelenségei: a sejt táplálkozása, mozgásjelenségei, ingerlékenysége és szaporodása. A sejt mint szervezet. A sejt az egysejtű és soksejtű szervezetben. Az egysejtű véglények szervei59
A sejtek közössége a szervezetben. Az egyén és a közösség általános vonatkozásai. A szerveződés törvényszerűségei a munkamegosztásban. A szerveződés anyagi tényezői a sejtek összeköttetéseiben. A szerveződés elméletei, a sejtelmélet, a "holizmus" tana, a résztestelmélet, az elemi rostrendszer elasztomotoros mechanizmusának elmélete. A szerveződés térelmélete, anyagiatlan tényezői és ideális alapjai.82
A szervezet szövetei és szervei. A szövettan módszerei. A növényi szervezet szövetei és szervei. Az állati szövetek és szervek rendszerei. A szövettenyészet sajátos szervezete. A szervezetből elkülönített szervek élete. A szövetek és szervek kialakulása. A növényi és állati szervezet szerkezeti alapelvei.92
A természet szervezete. A szervezet és környezete. Az élet szövedéke. Az élő és élettelen természet egységes rendszere. A növény és állat vonatkozásai a természet életközösségében. Az anyag keringése az élet körforgásában. Az élőlények kihatása élettelen környezetük szerves kialakításában. Állati és emberi életközösségek társadalmi tevékenységének anyagi és szellemi alkotásai. Az együttélés és az élősdiség. A társas együttélés formái. Az élőlények alkalmazkodása egymáshoz és az élettelen természethez.109
A szaporodás. Az ivartalan és az ivaros szaporodás. A nemiség. A termékenyítés. Az ivarsejtek különbségei. A csírapálya. A növények szaporodása. A rovarok szerepe a növények szaporodásában. A véglények szaporodása. A szűznemzés. A copulácio. A nemek vonzalma. A párosodás előzményei és körülményei124
A származás. A származástan mint történettudomány. A fajok fejlődésének históriai okmányai a kövületekben. A fokozatos fejlődés gondolata. A származástan alapjai a földtanban, az őslénytanban és az összehasonlító anatómiában. Lamarck és Darwin tanai. További származási elméletek. A faj fogalma. A származástan fejlődéstani vonatkozásai. Az ember és a majom származástani rokonságának feltételezései és ellenérvei142
Az öröklés. A Mendelizmus. Az öröklés sejttani alapjai a kromoszómakutatásban. A drosophila-kísérletek. A genek jelentősége. A változékonyság. A mutácio és paravariáco. A fluktuáló variábilitás és a variációstatisztika. A fenotípus és genotípus160
A fejlődés. A növények fejlődése. Az állati fejlődés. Baer. A pete barázdálódása, a gastrulácio, a csíralemezek és az ősi szervek. A szervek kialakulása. A fejlődés determinációja. A prospektív potencia és jelentőség. A kísérleti fejlődéstan-kutatás eredményei. Roux, Driesch, Herwig, Spemann. Az organizátor és a fejlődés indukciója. Fejlődés a szövettenyészetben. A metamorfózis. A regeneratio. A transplantácio.179
Az ember élete. Az emberi élet értelmezése az élettudomány és a lélektan alapján. Szubjektív és objektív nézőpontok. Az ember önismerete az állattan alapján. Az emberiség megoszlása a földön. Az élettudomány vonatkozásai a lélektannal és a társadalomtudománnyal. Az emberi nemzedékek öröklési kapcsolatai a kultúrában. Az emberi élet kiemelkedése az állati sorból Isten hite által195

Huzella Tivadar

Huzella Tivadar műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Huzella Tivadar könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az élet tudománya Az élet tudománya

Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.440 Ft
1.220 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
konyv