1.026.464

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: OSH Sporttudományos Tanács
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 719 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal. Megjelent 500 példányban. Angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet:
PLENÁRIS ÜLÉS
Tibor Tamás: Köszöntő 17
Szentágothai János: A mozgás néhány elvi neurobiológiai áttekintése 19
Nádori László: A hazai sporttudomány fejlődésének áttekintése 22
Földesiné Szabó Gyöngyi: A sportszociológia múltja és jelene
Magyarországon 27
Frenkl Róbert: Testkultura - sport - egészségvédelem 49
Edelfried Buggel: A sporttudomány helyzete az NDK-ban 56
Mark Godik: Sporttudomány a Szovjetunióban 60
Werner Sonnenschein: A sporttudományos Világtanács szervezete
és működése 6 2
I. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI szekció
Biróné Nagy Edit: A sportpedagógiai kutatási eredmények nemzetközi összehasonlitó elemzése - sportszakemberképzési konzekvenciái 73
Vass Miklós: A testnevelési óra interakciói 78
Nagyné Kovács Ildikó: A Freinet-módszer és a testnevelés 86
Rókusfalvy Pál: Az egészségmegőrzés és egészségre nevelés
alapkérdései multiszektoriális, és interdiszciplináris megközelítésben 90
Nagykáldi Csaba - Stuller Gyula - Kalmár László: Pszichikai
stresszorok hatása az egyetemisták életvezetésére 95
Lénárt Ágota: A sportolók komplex lélektani és mentális egészségvédő felkészitése 102
Kudar Katalin - Petrekanits Máté: Serdülő válogatott férfi
röplabdások pszichometriai és ergometriai vizsgálatának összefüggései 106
Süle Ferenc: Élsportolók intra- és interperszonális konfliktusdimenzióinak vizsgálata 112
Rákos Etelka: Serdülőkoruak szorongásvizsgálata iskolai és
sportközösségekben a szociometria tükrében 121
Budavári Ágota: Az MHSZ-ben folyó pszichológiai munka céljai
és sportlövészek projektiv teszteredményei 128
Sipos Kornél - Gauland Mária: 14-18 éves szakmunkástanuló fiuk
iskolai teljesitménye, állóképessége, szomatikus és
pszichés állapotának vizsgálata 133
Kutassi László: A sportirányitási rendszer változásai Magyarországon 1945-1989 között 148
Diósi Pál: Báró Coubertin nem érti az unokáit, avagy miként
reagáltak a fiatalok a szöuli olimpián elért magyar
eredményekre 151
Szepesi József: A magyar sportrepülés rövid áttekintése 156
Szabó Béla: A testi nevelés szerepe a gyermek nevelésében
Felméri Lajos és Szvorényi József munkássága tükrében 160
Szacsky Mihály: A XV-XVI. századi vivócéhek mozgásanyagának
rekonstrukciói 163
Takács Ferenc: Az értékrendszerek testkulturális vonatkozásai 166
Trényiné Rákóczi Zsuzsanna: A Krzysztof Zuchora-féle teljesítménypróba eredményeinek szociológiai szemponti elemzése középiskolás tanulók körében 179
Eperjesi László: Szabadidő, mozgás, életmód 185
Kerpán Zsuzsa: A Diáksport Egyesület életmódalakitó szerepe és
távlati lehetőségei intézményünkben 189
Gáldi Gábor: Szabadidősport klub vállalkozási formában /Egy
empirikus vizsgálat tapasztalatai Gödön/ 195
Debreczeni János: A sportfinanszirozási rendszer továbbfejlesztése 202
Mónus András: Fejlesztési elképzelések a hazai sporttudományban 209
II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI szekció
Borka Péter - Apor Péter: Fizikai terhelések akut hatása
asztmás gyermekek spirometriás mutatóira 217
Blatniczky László: Célzott sporttevékenység hatása elhizott
gyermekek anthropometriai paramétereinek és inzulin
anyagcseréjének változására 219
Guba Ferenc - Török Attila - Ocsovszki Imre - Zombori Gábor -
Sohár István - Hermán Attila: Energetikai mutatók kajak-szimulátoros terhelés alkalmazásakor 225
Kardos Attila - Forster Tamás - Csanády Miklós: Kajak-kenu
versenyzők hat éves echocardiographiás utánkövetéses
vizsgálata 13-18 éves korig
Forster Tamás - Kardos Attila - Csanády Miklós: A sportolás
hatása a physiologiás regurgitatiok előfordulására
és súlyossági fokára 240
Végh Gizella - Galánfi Erzsébet - Derényi Gábor: Echocardiographiával észlelt szivrendellenességek az ALBA VOLÁN
sportolóinál 243
Horváth Tibor: Idült légzési betegségben szenvedő gyermekek
iskolai testnevelésének elméleti és gyakorlati
kérdései 247
Fésűs László: Sportterápia az egészségvisszaszerzés szolgálatában 252
Mohácsi János - Petrekanits Máté - Béres Ferenc - Gellei Imre -
Mezey György - Mészáros János: Különböző minősitésü labdarugók antropo-fiziológiai jellemzői 258
Mészáros János - Hetényi Antal - Petrekanits Máté - Frenkl Róbert: Élettani vizsgálatok fiatal cselgáncsozók felkészítési folyamatában 264
Gyula Sándor: A testalkat és a teljesítmény kapcsolata úszóversenyzőknél 21A
Dallos Sándor: A motoros teljesítőképesség és a testi felépités változása 10-11 éves tanulóknál 296
Hatfaludy Zsófia: A vázizom anyagcsere adaptációja 304
Csider Tibor - Liszkai Sándor: A vázizomzat mechnikai működésének néhány jellegzetessége 313
Sohár István - Rohán János - Török Attila - Hatfaludy Zsófia -
Guba Ferenc: A feszités mértékének hatása az izom biokémiai
és biomechanikai paramétereire 319
Radák Zsolt - Petrekanits Máté - Fekete Győző: Különböző izomcsoportok ingerküszöbének vizsgálata élsportolókon... 327
Szacsky Mihály: A "manuflex" egyszerhasználatos rögzitő
előnye a sportsebészetben 330

I. kötet:
III/A. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTMÓDSZERTANI szekció
Győri Pál: Edzetlen 4-6 éves gyermekek biológiai fejlettsége
és motoros aktivitása 347
Barabás Anikó: Fiatalok fittsége egy vizsgálat tükrében 365
Ozsváth Ferenc: Az alapozó testnevelés kritikus pontjai 379
Arday László: Az iskolai testnevelés alapgondjai 384
Iglói László - Bognár László: A humánbiológiai vagyon védelme
korszerű testneveléssel 389
Horváth Tamás: 6-9 éves gyerekek sokoldalú felkészítése és
speciális labdarugó képzése 392
Farmosi István - Morvay Béla - Kocsis István: 8-10 éves iskolái tanulók motorikus vizsgálatának eredményei 395
Nagy Sándor - Vidákovich Tibor: A 8. osztályos tanulók testi
fejlettségének diagnosztikus értékelése 411
Fehérné Mérey Ildikó: Egy módszer az iskolai testnevelés élettani hatékonyságának javitásához 418
Szécsényiné Fekete Irén: A ritmikus sportgimnasztika /RSG/
helye és szerepe a testnevelési órán, oktatásának
uj módszertani lehetőségei 427
Stréhli Ildikó: Modellalkotási törekvések a küzdősportok
mozgásanyagának beépítésére az iskolai tanterv
biztosította lehetőségek között 431
Szegnerné Dancs Henriette: Uj törekvések a röplabdázás oktatásában 437
Nagy Sándor: A 10-14 éves általános iskolások testi fejlettsége és fizikai teljesítőképességének változása a
tantervi célrendszer vizsgálata alapján 441
Takács László: Az atlétikai futások oktatása indirekt módszerrel a középiskolában 449
Eckschmiedt Sándor: A dobások oktatásának előkészítése 453
Derzsy Béla: Tantervi követelmények és teljesítménybeli realitások az iskolai tornaoktatás példáján 465
Szakály Ernő: Uj oktatástechnológiai vizsgálati eredmények
gyakorlati hasznositása a tornaoktatásban 470
Katics László: Talajon a kézenátfordulás hátra gyakorlatelem
technikája és oktatása 477
Miklovicz Lászlóné: Videotechnika a sporttorna oktatásában 490
Halmos Imre: Edzéselméleti, oktatásmódszertani alapelvek
elemzése a sportjátékokban 449
Boros Gyevi László - Szabó Gizella - Kiss Éva: A Hyman-féle
teszt felhasználása az I. és V. éves orvostanhallgatók egészségi állapota vizsgálatában a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 497
Harsányi László - Sebő Attila: Bevált atléták juvenilis kori
teljesitményei 502
Bárdosi Zsolt - Nagy László - Tóth László: Egyenes karateütés biomechanikai filmelemzése 509
III/B. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTMÓDSZERTANI szekció
Frank H. Sanderson: Sporttudomány az Egyesült Királyságban 521
Peter Röthig: A sporttudomány helyzetéről a Német Szövetségi
Köztársaságban 526
Risto Telema: A finn sporttudomány, a jelenlegi helyzet és a
fejlődés távlatai 530
Stefan Grössing: A sporttudomány koncepciói és perspektivái
Ausztriában 535
Török Attila - Hermán Attila - Ocsovszki Imre - Kraszkó Pál -
Deme József - Guba Ferenc: Egy ciklikus sportág optimalizációs problémája 540
Leopold József - Szabó Tamás: 9-10 éves fiu tornászok teljesitmény-összetevőinek vizsgálati tapasztalatai 543
Kiss Sándor - Kissné Bársony Ilona - Mezey Béla - Rugási Endre: Gyermek és ifjúság korú diákok komplex kondicionális
vizsgálatának főbb célkitűzései, orvostanhallgatók
állóképességének vizsgálata 549
Kissné Bársony Ilona - Mezey Béla - Kiss Sándor - Rugási Endre: Általános iskolások és szüleik a testkultura egyes
elemeivel kapcsolatos beállítódásának vizsgálata 556
Rugási Endre - Kissné Bársony Ilona - Kiss Sándor - Mezey
Béla: Pulzus és vérnyomás válaszreakció vizsgálata általános
iskolásoknál maximális ergometria során 561
Mezey Béla - Kiss Sándor - Rugási Endre - Kissné Bársony Ilona: Becsült haemodynamikai és állóképességi adatok általános iskolások maximális ergometriás vizsgálata
során 566
Nádori Katalin: Néhány tapasztalat sportolók személyiségvizsgálata nyomán 572
Zsidegh Miklós - Fábián Gyula: A csapathajók összeállításának
egy lehetősége Cluster analízis segítségével 577
Tóth Sándor: A korszerű asztalitenisz fejlődési lehetőségei
és korlátai 5tí9
Arday Andor: örökifjuság 594
Orosz Pál: Élvonalbeli labdarugók terhelésstrukturája mérkőzésen 598
Molnár Sándor - Malomsoki Jenő - Bacsó István - Posch Péter -
ifj. Molnár Sándor: Ifjúsági labdarugók speciális állóképesség fejlesztő módszereinek elemzése az anaerob
küszöb alapján
Rigler Endre: A dinamikus erő fejlődése ifjúsági röplabdajátékosok teszteredményei alapján 621
Németh Lajos - Rigler Endre: Az 1989. évi férfi röplabda Ifjúsági Barátság Verseny a számok tükrében 627
Barabás Judit - Rigler Endre: Röplabda csapatok teljesítmény
karaktere az 1989. évi női röplabda Ifjúsági Barátság Verseny tükrében 636
Kovács Etele - Oros Ferenc - Vágó Béla: Az alkalmassági és az
atlétikai felvételi vizsga-teljesitmények közötti
összefüggések vizsgálata egyetemünkön 643
Reigl Mariann: Kosárlabdázók tesztvételének eredményei 648
Ozsváth Károly: A motorikus tesztek kritériumvaliditása 658
Machalikné Hlavács Irén: A rendszeres sporttevékenység hatása
az egészséges életmód kialakítására 662
Csiszár Dénes - Kulcsár Antal - Derényi Gábor: Az ALBA VOLÁN
Sportklub utánpótlás-nevelésének rendszere és
tapasztalata versenysportban /öttusa/ 667
IV. EGÉSZSÉGVÉDELMI szekció
Szilasi Anna: A fizikai aktivitás és egészségi állapot összefüggései tömeges lakosságvizsgálatok adatai alapján. 673
Körösztös Valéria: A "mozgás" a körzeti orvos egyik gyógyitó
eszköze 682
Nagy Ilona - Szabó Zsuzsa: A mozgáskultúra fejlesztésének
módszerei a különböző kiscsoportokban 687
Háda Ferenc: Az iskolai szomatikus nevelés jelentősége a keringési betegségek megelőzésében 690
Péterfia Éva - Herczog Dóra: Mit tehet egy rendelőintézet
egészségnevelési csoportja a gyermekek mozgásáért... 692
Frenkl Róbert - Batovszky Katalin: Orvostanhallgatók és testnevelési főiskolások véleménye a szexuális életről.. 695
Keller József - Bellyei Árpád - Simon György - Szabó Gyula -
Tomory István - Temesszentandrási Hedvig - Magda Tamás -
Ruppert Ferenc - György Ferenc: Gyógytorna - gyógytestnevelés
- megelőzés
Jakabházy László: A Budai Egészségpark kialakításának terve 708
Kádár Zsolt - Laczkó György - Lukács Ágnes: Életmódközpont,
fittségi tanácsadás tapasztalatai 710
SPORT ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, kerekasztal megbeszélés
Domonkos Anna: Vitainditó 715
Nádori László: Zárszó 718
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II. I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II. I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II. I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II. I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II. I. Országos Sporttudományos Kongresszus I-II.

A kötetek borítója kissé foltos, a II. köteté enyhén töredezett. A kötetek gerince vászonnal pótolt.

Állapot:
5.480 Ft
2.740 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba