A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kőolaj- és földgázbányászat

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím: Ipari szakkönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-10-3306-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 41 900.

Tartalom

Előszó13
Kőolaj- és földgázkutak fúrása19
A kőolaj és földgázkutak fúrásának alapjai21
A fúrt kutak értelmezése. A kutak osztályozása alkalmazásuk szerint21
A kőolaj- és földgázkutak mélyítésének módszerei23
A fúrási eljárás megválasztása28
Kútépítési ciklus29
Fúrási és felszíni berendezések33
A berendezések elhelyezésének típusterve33
A fúróberendezések alapvető típusai35
A fúróberendezések erőgépei40
A fúróberendezések kiválasztása41
A fúróberendezés felszíni létesítményei. A fúrótorony és egyéb felszíni létesítmények41
Fúróberendezés43
A fúróberendezés szerelésének módszerei51
Munkaeszközök52
A fúrók osztályozása52
A teljes szelvényt átharántoló görgősfúrók52
Gyémántfúrók56
Halfarkú fúrók (vésők)56
Magfúrók57
A különleges jellegű fúrási munkálatokhoz használandó fúrók59
A fúró üzemének műszaki-gazdasági mutatószámai60
A fúró üzemelési adatainak elemzése60
A tervezett mélység eléréséhez szükséges fúrószám meghatározása60
A fúrórudazat és osztályozása61
A rudazatkapcsolók és típusaik64
A súlyosbítórudazatok és típusaik64
Központosítók65
A fúrórudazat-oszlop használati szabályzata66
A mélyfúrások öblítőrendszere68
Öblítőfolyadék68
Az öblítőfolyadék alapvető jellemzői69
A fúróiszap vegyszeres kezelése71
Iszapnehezítő anyagok71
Az öblítőfolyadék (öblítőiszap) elkészítése és tisztítása72
A levegő- (gáz-) öblítéses fúrás jellemzői74
A mélyfúrás folyamán előforduló üzemzavarok76
A mélyfúrási üzeme79
A fúrási üzemmód jellemzőinek hatása az egy beépítése eső sebességre vonatkoztatva80
A tengelyirányú terhelés hatása a fúróra80
A fúró fordulatszámának hatása80
Az öblítőfolyadék mennyiségek hatása80
A különböző fúrási módszerek technológiai jellemzői81
A mélyfúrás adatnyilvántartása81
A rétegek szétválasztása83
A béléscsövek műszaki jellemzői83
A kút kiképzése84
A kút kiképzésének meghatározása85
A kútba beépített béléscsőre ható erők87
A béléscsőoszlop alsó végének kiképzése89
A béléscső elkészítése beépítéshez91
A kőt cementezésének alapvető módszerei93
Egylépcsős cementezés94
Kétlépcsős cementezés95
Szűrőbetétes cementezés96
Bajbakov-féle cementezési eljárás96
A kút cementezéséhez szükséges berendezések ismertetése97
A cementtej elkészítésének módja98
A cementezés befejező műveletei98
Irányított ferde fúrás99
A függőleges kutak fúrása és a lyukferdülés alapfeltételei99
A lyukferdülés negatív következményei99
A függőleges kutak elferdülésének megelőzése100
Újabb lyukfurat lemélyítése100
Irányított ferde fúrás101
A lyukferdítés eszközei102
A fúrás műszaki balesetei105
A fúrás műszaki baleseteinek jellemzői105
A műszaki baleseteket megelőző intézkedések106
A fúrás műszaki-gazdasági mutatói és annak dokumentálása108
A fúrás legfontosabb műszaki-gazdasági mutatószámai108
Kőolaj- és földgáztermelés111
A kőolajtermelés fizikai alapjai113
A kőolaj- és a földgáztároló kőzetek fizikai tulajdonságai113
A kőolaj és a földgáz összetétele115
A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele115
A kőolaj frakcionált összetétele117
A kőolaj frakcionált összetevőinek csoportosítása117
A kőolaj fizikai tulajdonságai119
Fajlagos hőkapacitás, fajhő121
Villamos vezető és gerjesztő tulajdonságok122
A kőolaj kísérőgázának tulajdonságai122
A kőolajmezők vizei123
A termelőrétegre ható erők124
A kőolajtelepek termelőrendszerei125
A kőolajtermelés értelmezése és meghatározása126
A rétegből a kúttalpra való kőolajbeáramlás feltételei128
A kihozatali tényező128
A kutak előkészítése termelésre129
A kőolajmezők leművelésének alapvető elvei129
Rétegnyitási eljárások131
A kutak üzembe helyezése133
A kútvizsgálat célja és feladata134
A kutak felszállótermelése136
A felszállókutak kútfejszerelvénye136
A felszállótermelésű kút üzeme helyezése és működése, üzemmódjának szabályozása138
A felszállókút kezelése és üzemének megfigyelése139
A felszállókút termelésének üzemzavarai139
Két vagy több szint szelektív termeltetése140
A kutak segédgázos termeltetése142
A segédgázos termelés 142
A segédgázos kutak kiképzése143
A segédgázos kút üzembe helyezése145
Az indítónyomás csökkentésének módszerei147
A segédgázelosztó központ148
A segédgázos kutak kezelése149
A sűrített gáz nélküli segédgázos és az időszakos segédgázos termelési mód149
Mélyszivattyús termelési mód152
Rudazatos mélyszivattyús termelési mód152
A mélyszivattyú üzemének elve és vázlata152
A mélyszivattyús kutak kútfejszerelvénye153
A himba155
A kutak mélyszivattyús termeltetése zavart üzemi viszonyok között159
A mélyszivattyús kutak kezelése161
A kis hozamú, mélyszivattyús kutak időszakos termeltetése161
Rudazat nélküli mélyszivattyús berendezések162
A villamos centrifugál-búvárszivattyú162
A hidraulikus üzemű dugattyús mélyszivattyú164
Rétegenergia-fenntartó módszerek166
Kontúron kívüli és területi vízbesajtolás166
A tároló gázsapkájába vagy gerincén való földgázbesajtolás167
Másodlagos leművelési módszerek168
A kőolajtároló letermeltetésének újabb módszerei168
Kúthozamnövelő módszerek170
Kutak savazása170
Rétgrepesztés173
Euróziós perforálás173
A kutak torpedózása174
A kúttalpzóna hőkezelése (termkus kúttalpzóna-kezelés)176
A kúttalpzóna felületaktív-anyagos kezelése177
Detonációs hullámok alkalmazása177
A lőporgáz hasznosítása178
A kutak föld alatti javítása179
A tmk-jellegű kútjavítási munkálatoknál használatos berendezések és szerszámok180
Kúttalptisztítás, homokdugó-eltávolítás182
A kutak főjavítása184
A kőolaj és a kísérőgázok gyűjtése, tárolása és szállítása187
A kőolajkutak termékeinek gyűjtő- és szállítórendszere189
Az alkalmazható gyűjtő- és szállítórendszerek ismertetése189
A kőolajtermelő kutak gyűjtő- és szállítórendszerének megválasztása198
Mérő- és elkülönítőberendezések200
Mérőberendezések200
Az elkülönítőberendezés (szeparátor)204
A szivattyútelep és a tartálypark209
A kőolajtárolók és a tartálypark feladata, valamint kivitelezésük módja209
A tartályolaj mennyiségének nyilvántartása211
A szivattyútelep és a kőolajszállítás212
A kísérőgázok szállítására létesítendő kompresszortelepek214
A kompresszortelep elvi vázlata215
A kompresszortelepek automatizálása216
Az üzemen belüli csővezetékrendszer217
A vezetékek osztályozása217
Paraffinbázisú és nagy viszkozitású kőolaj szállítása218
A csővezetékek zárószelvényei218
Kísérőgázok gyűjtésének vezetékrendszere220
A mezőn belüli kőolaj-előkészítés a feldolgozás céljai222
A kőolaj víz- és sómentesítése223
A kőolaj állandósítása228
A kísérőgázok előkészítése szállításra és feldolgozásra230
A kísérőgáz kén-hidrogén- és szén-dioxid-tartalmának leválasztása231
A gáz szárítása233
A rétegbe sajtolandó víz előkészítése235
A vízelőkészítő236
A kőolaj és a kőolajtermékek távvezetékes szállítása238
A kőolaj és kőolajtermékek csővezetékes szállítása239
A kőolaj és kőolajtermékek vasúti szállítása242
A kőolaj és kőolajtermékek vízi úton való szállítása243
A kőolaj és a kísérőgázok feldolgozása247
A kőolaj és a kőolajtermékek osztályozása249
A kőolajok osztályozása249
A kőolajtermékek osztályozása251
A motorüzemanyagok üzemi tulajdonságai254
Az üzemanyag-porlasztós (karburátoros) motorok üzemanyagainak üzemi tulajdonságai254
A dízelolaj vagy gázolaj üzemi tulajdonságai255
A hőlégsugaras motorok üzemanyagainak üzemeltetési tulajdonságai255
A kenőolajok üzemi tulajdonságai256
A kenőolajok elsődleges lepárlása259
A kőolajlepárlás alapvető folyamatai259
A kőolaj elsődleges lepárlásának alapvető változatai261
A lepárló csőkemencék típusai262
Az atmoszferikus és az atmoszferikus-vákuumos lepárlóberendezések termékeinek választékai264
Az atmoszferikus-vákuumos berendezések alapvető műszaki-gazdasági mutatószámai265
A destruktív vagy roncsoló kőolaj-feldolgozás termikus folyamatai266
Nagy nyomáson való termikus krakkolás266
A nagynyomású termikus krakkolóberendezés elvi vázlata267
A nagynyomású termikus krakkolóberendezés termékeinek minősége és műszaki-gazdasági mutatószámai269
A kokszgyártás (a kőolajfeldolgozási maradékainak kis nyomáson való termikus krakkolása)270
Kokszgyártási eljárások270
A lassított kokszgyártási eljárás elvi vázlata271
A lassított kokszgyártási eljárás elvi vázlata271
A különböző kokszgyártási eljárások műszaki-gazdasági mutatószámai273
A pirolizis (kisnyomású, nagy hőmérsékletű krakkolás)273
A cseppfolyós nyersanyag priolizisberendezésének elvi vázlata273
A katalitikus krakkolás és a katalitikus reformálás275
A katalitikus krakkolóberendezés277
A fluidumos, aprószemcsés, katalizátoros katalitikus krakkolóberendezés elvi technológiai vázlata277
A katalitikus reformáló279
A reformálás (platforming) elvi vázlata280
A katalitikus krakkolás és reformálás műszaki-gazdasági jellemzői281
A szénhidrogéngázok feldolgozása283
Általános tétel283
A kísérőgázok feldolgozási módszerei285
Mesterséges gázok287
A gázfeldolgozó üzemek szerkezeti felépítése288
A gázfrakcionáló berendezés elvi vázlata290
A benzin nagy oktánszámú komponenseinek előállítása291
A kőolaj gázaiból előállítható alapvető vegyészeti termékek292
Különböző rendeltetésű kőolajtermékek előállítása293
A paraffin előállítása293
A bitumengyártás295
A konzisztens (plasztikus) zsírok gyártása297
A kőolajtermékek tisztításának technológiája299
A tisztítás előállítása293
A fehérárutermékek tisztítási folyamatának alapjai299
A kenőolajok tisztításának alapvető folyamatai301
A kőolaj-feldolgozás általános menete303
A kőolaj- és a kőolajtermékek fogadása, szállítása és tárolása303
Energiaszolgáltatás304
A vízszolgáltatás és a szennyvíz csatornarendszere305

I. V. Elijasevszkij

I. V. Elijasevszkij műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: I. V. Elijasevszkij könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem