A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 379 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv 630 példányban jelent meg. 85 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: 40243.

Előszó

Az energiafogyasztás világszerte rohamosan növekszik és fokozódik a rendelkezésre álló hagyományos energiakészletek kihasználása. Ennek a fejlődésnek következménye az energiagazdálkodás egyre... Tovább

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz 3
Előszó a szovjet kiadáshoz 5
Jelölések 12
Első rész
Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése
1. fejezet. IPARVÁLLALATOK ENERGIAGAZDÁLKODÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉS FELADATAI
A) Iparvállalatok energiagazdálkodásának jelentősége és az energiaellátás sajátosságai 17
B) Az energetikai problémák eltéréseiből adódó különbségek 19
C) Az iparvállalati energiagazdálkodás feladatai 21
2. fejezet. IPARVÁLLALATOK ENERGIAGAZDÁLKODÁSÁNAK IRÁNYÍTÁSA
A) Az energiagazdálkodás szervezeti felépítése 25
B) Az energiagazdálkodás irányító szervei 27
C) A diszpécserszolgálat az energiagazdálkodás területén 32
D) Vállalati hőerőművek irányítása 34
3. fejezet. ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE
A) Energetikai berendezések szakszerű üzemeltetésének feltételei 37
B) Energiaátalakító berendezések paraméterei és mutatószámai 37
C) Az energiaátalakító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 41
D) Fogyasztóberendezések és elosztóhálózatok paraméterei és mutatószámai 44
E) Fogyasztóberendezések és elosztóhálózatok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 46
F) A folyamatos utólagos energetikai ellenőrzés 47
G) Műszaki dokumentáció az energiagazdálkodásban 49
4. fejezet. MUNKASZERVEZÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN
A) A munkaszervezés feladatai és sajátosságai 53
B) Az energetikai dolgozók állományának összetétele 54
C) Munkamegosztás és az energetikai dolgozók munkájának összehangolása 55
D) A munkahelyek célszerű berendezése 57
E) A személyzet szakmai képzése 60
F) Élenjáró munkamódszerek tanulmányozása és bevezetése 61
C) A munkanormákkal kapcsolatos kérdések 66
5. fejezet. A BÉREZÉS SZERVEZÉSE
A) A bérezés sajátosságai 71
B) A kezelőszemélyzet bérezése 72
C) Karbantartók és segédmunkások bérezése 76
D) Műszaki dolgozók bérezése 77
6. fejezet. ÜZEMZAVARMEGELŐZÉS ÉS ELHÁRÍTÁS
A) Az üzemzavarok és az általuk okozott károk meghatározása 79
B) Az üzemzavarok megelőzését célzó intézkedések 82
C) Üzemzavarok és rendellenességek kivizsgálása és nyilvántartása 83
7. fejezet. AZ ENERGETIKAI NYILVÁNTARTÁSOK MEGSZERVEZÉSE
A) Az energetikai nyilvántartások rendeltetése 85
B) Az energetikai nyilvántartások tárgya és munkafolyamatai 85
C) Az energetikai nyilvántartásokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények 87
D) Tüzelőanyagok nyilvántartása 88
E) Villamosenergia termelésének és fogyasztásának nyilvántartása 91
F) Gőz- és forróvízmennyiségek nyilvántartása 93
G) Sűrített levegő és víz nyilvántartása 95
H) Az energetikai terhelések nyilvántartása és terhelési grafikonok szerkesztése 97
I) Az energetikai nyilvántartások dokumentációja 99
J) Energetikai ellenőrző műszerek 101
K) A műszerek gondozása és karbantartása 103
Második rész
Iparvállalatok energianormáinak megállapítása és energetikai berendezések gazdaságos
üzemmódjának megválasztása
8. fejezet. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG TARTALÉKAINAK KIHASZNÁLÁSA
A) Az energiatakarékosság tartalékainak jellegzetességei 107
B) Hulladékenergiaforrások kihasználása 108
C) Munkafolyamatok átállítása a legmegfelelőbb energiahordozóra és energetikai paraméterekre 110
D) A termelési folyamatok intenzitásának növelése 111
E) A közvetlen energiaveszteségek csökkentése 115
F) Erőművek és hálózatok energiagazdálkodásának megjavítása 117
9. fejezet. ENERGIANORMÁK KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI
A) Az energianormák rendeltetése 119
B) Az energianormák fajtái és a velük szemben támasztott követelmények 121
C) A fajlagos energiafelhasználási normák és a fajlagos energiafelhasználási mutatószámok vonatkoztatási alapjai 123
D) Az energianormák kidolgozásának megszervezése 124
10. fejezet. ENERGIAMÉRLEGEK ÉS ENERGETIKAI JELLEGGÖRBÉK
A) Berendezések energiamérlegének szerkezete 126
B) Berendezések energiamérlegének formái 127
C) Hőhordozók mérlege 130
D) A berendezésekben fellépő energiaveszteségek 131
E) Berendezések gazdaságossági mutatószámai 133
F) Berendezések energetikai jelleggörbéi 136
G) Berendezések energiamérlegének kidolgozása és jelleggörbéinek szerkesztése 141
H) A karakterisztikus energiafelhasználás helyesbítése a normális és a karakterisztikus üzemi körülmények eltérése miatt 143
11. fejezet. TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK FAJLAGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI NORMÁI
A) Műveleti energianormák megállapítása 145
B) Folytonos üzemű berendezések üzemeltetési viszonyai és teljesítőképessége 146
C) Folytonos üzemű berendezések célszerű üzemmódja 148
D) Az indítási (felfűtési) energiaszükséglet és figyelembevétele a fajlagos energiafelhasználási norma megállapításánál 154
E) Ciklikus üzemű berendezések óránkénti termelési teljesítménye 156
F) A technológiai üzemmód megállapítása 157
G) Fajlagos energiafelhasználási normák energiafogyasztók párhuzamos üzemeltetése esetén 162
H) Összevont fajlagos műveleti energiafelhasználási normák 163
12. fejezet. TERMÉKNORMÁK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS ELEMZÉSE
A) A terméknormák szerkezete - 166
B) A termelés általános körülményeinek figyelembevétele az energianormák megállapításában és az energiafelhasználás elemzésében 167
C) A terméknormák számítása műveleti energianormák alapján 168
D) Közelítő módszerek üzemi fajlagos energiafelhasználási normák megállapítására 172
E) Közelítő módszerek mechanikai megmunkáló üzemek fajlagos villamosenergia-felhasználási normáinak megállapítására 178
F) Közelítő módszerek a vállalati fajlagos energianormák meghatározására 182
G) Az energiafelhasználás elemzése 185
13. fejezet. ENERGIAÁTALAKÍTÓ BERENDEZÉSEK ENERGIANORMÁI
A) Az átalakítási energianormák megállapításának sajátosságai 192
B) Kazánberendezések energianormáinak megállapítása 194
C) Gőzturbina-berendezések energianormáinak megállapítása 200
D) Villamos hajtású kompresszorberendezések energianormájának megállapítása
E) Gázgenerátortelepek energianormáinak megállapítása 211
14. fejezet. IPARVÁLLALATOK ENERGETIKAI BERENDEZÉSEINEK GAZDASÁGOS ÜZEMMÓDJA
A) Energetikai berendezések gazdaságos üzemmódjának kiválasztása 214
B) Gépegységek gazdaságos párhuzamos járatásának feltételei állandó terhelés esetén 214
C) Gépcsoport energetikai jelleggörbéjének szerkesztése 216
D) A gépegységek kijelölése meghatározott terhelés vitelére 220
E) Energetikai berendezések gazdaságos üzemmódjának megállapítása változó terhelés esetében 225
F) Csekély indítási veszteségű gépegységek párhuzamos üzemeltetése 226
G) Gőzturbina-berendezések napi üzemeltetési rendjének meghatározása 227
H) Kazánberendezések napi (üzemeltetési rendjének meghatározása 230
Harmadik rész
Iparvállalatok energiagazdálkodásának tervezése
15. fejezet. A VÁLLALATI ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TERVEK TARTALMA ÉS KIDOLGOZÁSI RENDJE
A) Az energiagazdálkodási tervek felépítése 235
B) Operatív tervezés 237
C) Műszaki-gazdasági normák 238
D) Az energiagazdálkodás üzemvitelének elemzése 238
16. fejezet. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MŰSZAKI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK TERVE
A) A műszaki és szervezési intézkedések tervének tartalma 240
B) A műszaki és szervezési intézkedések gazdasági hatékonyságának kiértékelése 240
C) A költségmegtakarítások kiszámítása 243
D) Példák műszaki és szervezési intézkedések gazdasági hatékonyságának meghatározására 245
17. fejezet. IPARVÁLLALATOK ENERGIAMÉRLEGÉNEK TARTALMA ÉS SZERKEZETE
A) Az iparvállalati energiamérlegek jelentősége 250
B) A mérlegekben szereplő energiafajták és energiahordozók 251
C) A vállalati energiamérlegek fajtái 252
D) Az analitikus energiamérlegek szerkezete 253
E) Irányelvek analitikus energiaténymérlegek készítéséhez 261
F) A szintetikus vállalati energiamérlegek szerkezete és elemzése 262
G) Vállalati energiafelhasználási beszámolójelentések 267
18. fejezet. IPARVÁLLALATOK ENERGIAELLÁTÁSÁNAK TERVEZÉSE
A) A vállalati energiamérleg tartalma és kidolgozásának menete 269
B) A vállalat energiaszükségletének és technológiai tüzelőanyag-szükségletének meghatározása 271
C) Az energetikai terhelés mutatószámai 271
D) Az energetikai terhelés tervezése 273
E) A terhelés szabályozása és ellenőrzése 277
F) Az energiaátalakító berendezések teljesítménymérlegének összeállítása és elemzése 280
G) A vállalati energiaszükséglet fedezésének tervezése 289
H) Energiaátalakító berendezések energiamérlegének összeállítása és elemzése 291
I) A tüzelőanyagmérleg összeállítása 298
19. fejezet. VÁLLALATI HŐSZOLGÁLTATÓ ERŐMŰVEK ENERGIATERVMÉRLEGE
A) Különleges szempontok 299
B) Hőcserélő berendezések 300
C) Turbinaüzem 303
D) Hőszolgáltató erőmű kazánüzemének hőmérlege 307
E) Tüzelőanyag- és energiamérleg 311
20. fejezet. ENERGETIKAI ÜZEMEK MUNKAÜGYI TERVE
A) A munkaügyi terv tartalma 318
B) A munkatermelékenység tervezése 318
C) A munkabeosztás és a munkaidőmérleg 320
D) A létszám tervezése 322
E) A munkabér tervezése 325
F) A munkaügyi terv teljesítésének elemzése 327
21. fejezet. ENERGETIKAI ÜZEMEK ÖNKÖLTSÉGÉNEK TERVEZÉSE
A) Az energetikai üzemek termelési költségei és az önköltségcsökkentés tényezői 331
B) Energetikai üzemek termelési költségvetése 333
C) Energetikai üzemek önköltségszámítása 336
D) Vállalati hőszolgáltató erőművek önköltségszámításának sajátosságai 338
E) Energetikai üzemek önköltségének elemzése 340
22. fejezet. ENERGETIKAI ÜZEMEK ÖNÁLLÓ GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSA
A) Az önálló gazdasági elszámolás rendeltetése és sajátosságai 345
B) Energetikai termelő üzemek tervteljesítésének kiértékelése önálló gazdasági elszámolás esetén 347
C) Energetikai karbantartó üzemek tervteljesítésének kiértékelése önálló gazdasági elszámolás esetén 352
D) Az üzemek anyagi felelőssége és a dolgozók anyagi ösztönzése 354
Függelék
1. melléklet. Üzemzavarfelvételi jegyzőkönyv 357
2. melléklet. Rendellenességfelvételi jegyzőkönyv 359
3. melléklet. Üzemzavarnyilvántartási napló 360
4. melléklet. Rendellenességnyilvántartási napló 360
5. melléklet. Havi tüzelőanyagténymérleg 361
6. melléklet. Hőenergiaténymérleg 362
7. melléklet. Villamosenergiaténymérleg 362
8. melléklet. Beszámolójelentés a fajlagos villamosenergia-felhasználási normák teljesítéséről 363
9. melléklet. Energetikai átszámítási tényezők (egyenértékek) táblázata 364
10. melléklet. Energetikai berendezések hatásfokának kiszámítására szolgáló képletek 365
Irodalom 367
Tárgymutató 373
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése Iparvállalatok energiagazdálkodásának szervezése és tervezése

A borító enyhén foltos, rajta karcolások nyomai láthatók, élei kissé sérültek. Az előzéklapok enyhén elszíneződtek.

Állapot:
2.240 Ft
1.120 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba