Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Igazgatási ismeretek IV.

A közgazdasági szakközépiskolák igazgatási-ügyviteli ágazatának IV., pénzügyi ágazatának III. osztálya számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 199 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-17-6477-X
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 58083.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Bevezetés A közgazdasági szakközépiskolák igazgatási-ügyviteli és pénzügyi ágazatának III. osztálya számára készült Igazgatási ismeretek című tankönyv az állam és a jog alapvető kérdéseit, valamint... Tovább

Előszó

Bevezetés A közgazdasági szakközépiskolák igazgatási-ügyviteli és pénzügyi ágazatának III. osztálya számára készült Igazgatási ismeretek című tankönyv az állam és a jog alapvető kérdéseit, valamint hazánk legfontosabb állam- és jogintézményeit mutatta be. A tankönyvnek az állami szerveink rendszerét tárgyaló IV. fejezetében - más állami szervekhez képest - részletesebben volt szó a tanácsok és szerveik társadalmi helyéről, szerepéről, funkcióiról, valamint szervezetéről és működéséről. Ugyancsak részletesebben mutatta be a tankönyv V. fejezete az államigazgatás szervezetének és működésének alapvető elveit és szabályait. Ezekre azért volt szükség, mert a IV. osztályos tananyag közvetlenül az említett két fejezetre épül. Ez a tankönyv két fő részből áll. Az első rész az államigazgatási eljárás általános szabályairól, a második rész pedig a fontosabb helyi tanácsi szakigazgatási feladatokról nyújt alapismereteket.
A két témakör egymással is szoros kapcsolatban áll. Az államigazgatási eljárás általános szabályai egységes eljárási rendet állapítanak meg - néhány kivételtől eltekintve - valamennyi államigazgatási ügyben. Meghatározzák az államigazgatási ügyben eljáró államigazgatási szervek, valamint az ügyfelek eljárási jogait és kötelezettségeit. Ezeket a szabályokat - a jogszabályban meghatározott kisebb eltérésekkel - a tanácsi hatáskörbe tartozó szakigazgatási feladatok ellátása során is alkalmazni kell. A jelzett eltérések oka az, hogy az egyes szakigazgatási, feladatok más-más társadalmi igények kielégítése érdekében, különböző viszonyok rendezését szolgálják. Természetes tehát, hogy a jogszabályok eljárási rendelkezéseinek - az általános szabályok mellett és azokkal összhangban - követniük kell a speciális igényeket. A teljesítményképes tudás megszerzése érdekében az egyéb ismeretek és tapasztalatok hasznosítása mellett célszerű a III. osztályos tananyag említett fejezeteinek átismétlése. Vissza

Tartalom

Bevezetés 3
Első rész
AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
I. Az államigazgatási eljárás sajátosságai 7
1. Az államigazgatási eljárás fogalma 7
2. Az államigazgatási eljárás általános szabályozásának jelentősége 8
3. Összefoglalás 9
4. Kérdések 10
II. Alapvető és értelmező rendelkezések 11
1. Az eljárási törvény célja 11
2. Az eljárási törvény alapelvei 11
a) Szocialista társadalmunk és jogrendszerünk egészében érvényesülő alapelvek 12
b) Az államigazgatási eljárás sajátos alapelvei 12
3. Az eljárási törvény hatálya 12
4. Eljárási költségek, költségviselés 13
5. Költségmentesség engedélyezése 14
6. Külön intézkedés 15
7. A felettes szervek rendszere 15
8. Az ügyfelek hozzátartozóira vonatkozó szabályok 17
9. Összefoglalás 17
10. Kérdések 18
III. A hatáskör és az illetékesség 19
1. A hatáskör és az illetékesség fogalma 19
2. A hatáskör és az illetékesség megállapítása 20
3. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata 21
4. Eljárás megkeresés alapján 21
5. Összefoglalás 25
6. Kérdések 28
IV. Az első fokú eljárás 29
1. Az eljárás megindítása 29
2. A jegyzőkönyv 30
3. Az ügyfél képviselete 31
4. Az ügyintéző kizárása 36
5. A szakhatóság közreműködése az államigazgatási eljárásban 39
6. Az idézés és az értesítés 39
7. A tényállás tisztázása 42
8. Az ügyfél nyilatkozata 44
9. Az irat 45
10. A tanú 45
11. A szakértő és a tolmács 47
12. A szemle 48
13. A tanúzás és a szakértői közreműködés megtagadásának, valamint a szemle akadályozásának következménye 48
14. A tárgyalás 48
15. Az eljárás felfüggesztése 49
16. Az egyezség 49
17. A határidők számítása és elmulasztásuk igazolása 51
18. Az iratokba való betekintés 52
19. Összefoglalás 52
20. Kérdések 54
V. Az államigazgatási szerv határozata 56
1. A határozat fogalma és fajtái 56
2. A határozat tartalma és alakja 58
3. A határozat közlése 58
4. A határozat kijavítása és kiegészítése 66
5. Összefoglalás 67
6. Kérdések 67
VI. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 68
1. A hatósági bizonyítvány 68
2. A hatósági igazolvány 69
3; A hatósági nyilvántartás 70
4. Összefoglalás 70
5. Kérdések 71
VII. A hatósági ellenőrzés 72
1. A hatósági ellenőrzés szabályai 72
2. Összefoglalás 73
3. Kérdések 73
VIII. A jogorvoslati eljárás 74
1. A jog- és érdeksérelem orvoslásáról általában 75
2. A jog- és érdeksérelem orvoslásának módjai, eszközei 76
3. A határozat módosítása vagy visszavonása 76
4. A fellebbezés 80
a) A fellebbezés fogalma és alkalmazása 80
b) A fellebbezés előterjesztése és jogi hatásai 82
c) A fellebbezés elintézése 83
5. A felülvizsgálati kérelem 92
a) A felülvizsgálati kérelem fogalma és alkalmazása 92
b) A felülvizsgálati kérelem előterjesztése és elintézése 94
6. A felügyeleti intézkedés 96
7. Az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 98
a) A bírósági felülvizsgálat fogalma és alkalmazása 98
b) A kereset előterjesztése és elbírálása 99
8. A jogsérelem megszüntetése ügyészi fellépés alapján 103
a) Az ügyészségek feladatai és jogai 103
b) Az ügyészi fellépés észközei 103
c) Az óvás 104
d) A felszólalás és a figyelmeztetés H)7
e) Az óvásra, a felszólalásra és figyelmeztetésre vonatkozó közös szabályok 107
9. A határozat semmisségének megállapítása 110
10. Összefoglalás 110
11. Kérdések 112
IX. A végrehajtási eljárás 113
1. A végrehajtható határozatok köre 113
2. A határozat végrehajtásának elrendelése 114
3. A határozat végrehajtásának módjai 117
a) A végrehajtás fogalma 117
b) Pénzösszegek behajtása 117
c) Meghatározott cselekmény végrehajtása 119
d) Meghatározott ingóság kiadása 124
4. A végrehajtást befolyásoló körülmények, intézkedések 127
a) A végrehajtás felfüggesztése 127
b) A végrehajtás elévülése 129
c) Biztosítási intézkedések 130
d) A végrehajtási kifogás 131
5. Összefoglalás 133
6. Kérdések 134
Második rész
A TANÁCSI SZERVEK EGYES SZAKIGAZGATÁSI FELADATAI
X. Az ipari igazgatás 137
1. Az ipari igazgatás főbb sajátosságai 137
2. Ipari igazgatás a helyi tanácsoknál 137
3. Kérdések 139
XI. A mezőgazdasági és élelmezésügyi igazgatás 140
1. A mezőgazdasági és élelmezésügyi igazgatás főbb sajátosságai 140
2. Mezőgazdasági és élelmezésügyi igazgatás a helyi tanácsoknál 141
3. Kérdések 142
XII. A kereskedelmi igazgatás 143
1. A kereskedelmi igazgatás főbb sajátosságai 143
2. Kereskedelmi igazgatás a helyi tanácsoknál 143
3. Kérdések 145
XIII. A munkaügyi igazgatás 146
1. A munkaügyi igazgatás főbb sajátosságai 146
2. Munkaügyi igazgatás helyi tanácsoknál 146
a) A munkaerő-gazdálkodás 146
b) A munkakönyv 147
3. Kérdések 148
XIV. Az építésügyi és kommunális igazgatás 149
1. Az építésügyi és kommunális igazgatás főbb sajátosságai 149
2. Az építésügyi és kommunális igazgatás a helyi tanácsoknál 150
a) A területrendezés 150
b) A területfelhasználás engedélyezése 150
c) Az építési engedélyezési eljárás 150
d) A használatba vétel engedélyezése 151
e) A fennmaradási engedély 152
3. Kérdések 152
XV. A lakásügyi igazgatás 153
1. A lakásügyi igazgatás főbb sajátosságai 153
2. A lakásügyi igazgatás a helyi tanácsoknál 153
a) Az állami lakások elosztása 153
b) A lakásigénylés 154
c) A lakás kiutalása 155
d) Néhány egyéb lakásügyi igazgatási feladat 156
3. Kérdések
XVI. A művelődési igazgatás 158
1. A művelődési igazgatás főbb sajátosságai 158
2. Művelődési igazgatás a helyi tanácsoknál 159
a) A köznevelés és a közoktatás igazgatása 159
b) A közművelődés igazgatása 160
3. Kérdések 162
XVII. Az egészségügyi igazgatás 163
1. Az egészségügyi igazgatás főbb sajátosságai 163
2. Egészségügyi igazgatás a helyi tanácsoknál 163
3. Kérdések 165
XVIII. A gyámügyi igazgatás 166
1. A gyámügyi igazgatás főbb sajátosságai 166
2. Gyámügyi igazgatás a helyi tanácsoknál 167
a) A községi egységes szakigazgatási szerv által is ellátható fontosabb gyámhatósági feladat- és hatáskörök 167
b) A nagyközségi, a városi és a fővárosi kerületi, valamint a járási hivatali gyámhatóságok fontosabb feladat- és hatásköre 169
3. Kérdések 172
XIX. A szociális igazgatás 173
1. A szociális igazgatás főbb sajátosságai 173
2. A szociális igazgatás fontosabb területei 174
a) A munkahelyi szociális ellátás 174
b) A társadalombiztosítás 174
c) Szociális igazgatás a helyi tanácsoknál 175
3. Kérdések 176
XX. A hatósági nyilvántartások 177
1. A hatósági nyilvántartások főbb sajátosságai 177
2. Hatósági nyilvántartások a helyi tanácsoknál 177
a) Az anyakönyv 177
b) A népesség-nyilvántartás 178
c) A személyi igazolvány és a lakcímváltozás 179
d) Az ingatlan-nyilvántartás 179
3. Kérdések 180
XXI. A honvédelmi igazgatás 181
1. A honvédelmi igazgatás főbb sajátosságai 181
2. Honvédelmi igazgatás a helyi tanácsoknál 181
3. Kérdések 183
XXII. A rendészeti igazgatás 184
1. A rendészeti igazgatás főbb sajátosságai 184
2. A rendőri szervek, illetve a helyi tanácsok és szerveik együttműködése 184
3. A tűz elleni védekezés és a tűzrendészeti igazgatás a helyi tanácsoknál 185
4. Kérdések 186
XXIII. A szabálysértési eljárás 187
1. A szabálysértés főbb sajátosságai 187
2. A szabálysértésekre vonatkozó fontosabb általános szabályok 188
a) A szabálysértést elkövető személy felelőssége 188
b) Büntetések és intézkedések 188
3. A szabálysértési ügyintézés 190
a) Az előkészítő és a tárgyalást megelőző eljárás 190
b) A szabálysértési ügy tárgyalása 190
c) A jogorvoslatok és a felügyeleti intézkedések 192
d) A végrehajtási eljárás 192
4. Kérdések 193
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Igazgatási ismeretek IV.
Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Igazgatási ismeretek IV. Igazgatási ismeretek IV. Igazgatási ismeretek IV. Igazgatási ismeretek IV. Igazgatási ismeretek IV.

A borító kissé foltos, rajta gyermekrajz és tulajdonosi bejegyzés látható. Több oldalon színes sorkiemelés, aláhúzás, bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
940 Ft
750 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba