Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Így élt Petőfi III. (töredék)

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A csavargó
Komlóssy Arthur: Egy jó barát jellemrajza Petőfiről7
Szemere Miklós: Levél Pajor Istvánhoz10
Kerkápoly László: Petőfi Eperjesen10
G. E.: Vidéki Hírek12
Komlóssy Arthur: Egy jó barát jellemrajza Petőfiről12
Tompa Mihály: Levél Szemere Miklóshoz15
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország15
P. Nagy László: Petőfi egy köszönő válasza16
Névtelen: Szerkesztői mondanivalók17
Kadlecsik Richárd: Az eperjesi nyelvművelő társulat múltjából17
Ferenczi Zoltán: Hudák Ede Ágost levele Ferenczi Zoltánhoz19
Dr. Máriássy Béla: Tompa Mihály Eperjesen19
Haviár Dani: Az erdei lakról20
Vadnay Károly: Az Eperjes melletti Erdei lakhoz21
Irányi István: Mégegyszer az Erdei lak Eperjes mellett23
Orczy Gyula: Néhány sor Petőfi életéből27
Sztehló János: Petőfi kritikája28
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"29
Dr. Horváth Ödön: Petőfi Eperjesen30
Dr. Horváth Ödön: A cemétei "Petőfi-fa"31
Soltész Ferenc: Napló31
Tompa Mihály: Levél Böszörményi Károlyhoz32
Szemere Miklós: Levél Erdélyi Jánoshoz32
Dr. Ferenczy József: Tompa Mihály levelei Szemere Miklóshoz c. sorozatból33
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország34
Scholtz Frigyes: A Tátra alatt35
Pákh Károly: Petőfi Iglón 1845-ben35
Névtelen: Petőfi barátjának halála42
Garay János: Levél Alajos öccséhez42
K. A.: Emléktáblát Petőfinek Iglón43
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország44
Névtelen: Apróságok Petőfi életéből44
Péchy Imre: Petőfi Dunavecsén44
Gróf - y: -45
F. J.: Petőfi Rimaszombatban45
Berecz Károly:: A régi fiatal Magyarország46
Farkas Béla: Egy lap Petőfi élettörténetéből47
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország48
Péchy Imre: Petőfi és a kritikusok48
Berecz Károly: Steller Antal levele Bereczhez49
Kálniczky Gyula: Petőfi Varróleánya55
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország59
Berecz Károly: Petőfi a Felföldön60
Frankenburg Adolf: Emlékiratok61
Summálás62
Petőfi a kortársak között62
Találkozás a közönséggel62
Barátok és ellenségek63
Versengő redaktorok65
Szemere Miklós66
Hatvany Lajos: Utószó75
A bejei Timon75
Zivatar mennykőcsapás nélkül76
Nyesi nyeseget78
Szerelemvágy
Peti Józsefné, Váli Mária: Petőfi első látogatása85
Egressy Ákos: Visszaemlékezések88
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"88
Szemere Miklós: Levél Pajor Istvánhoz89
Vahot Imre: Nyílt levél Sándor Bátyámhoz90
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból90
id. Szinnyei József: Bankos Károly, Petőfi barátja94
Bankos Károly: Tudósítás96
Egressy Ákos: Visszaemlékezések96
Vahot Imre: Emlékiratai99
Jókai Mór: Életemből99
Dr. Sass István: Petőfi mint obsitos101
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról101
Dr. Sass István: Petőfi mint obsitos102
Pesthy Gyula: -102
Kéry Gyula: Friss nyomon103
Kéry Gyula: A Petőfi Ház108
Pesthy Gyula: Borjád 1845. szept.-okt.108
Kéry Gyula: Sass Erzsi levele Kéry Gyulához109
Sass Károly: -110
Dr. Sass István: Látogatás öreg Petőfiéknél Vácon111
Nagy Nep. János: A "Ki tud róla" című rovatból111
Dr. Sass István: Látogatás az öreg Petőfiéknél Vácon112
Garay János: Levél Alajos öccséhez113
Kéry Gyula: Friss nyomon114
Vahot Imre: Emlékiratai116
Jókai Mór: Petőfi ellenségei116
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország117
Szemere Miklós: Levél Pajor Istvánhoz117
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"120
Abafi Lajos: Sárossy Gyula120
Péchy Imre: Petőfi Dunavecsén121
Baróti Lajos: Petőfi anekdoták121
Egerváry P. Ödön: Petőfi 1845-ben122
Ferenczy József: Tompa életéhez125
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritkai kiadásáról126
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete127
Jókai Mór: Életemből127
Versényi György: Petőfi katona barátja128
Kuppis Gusztáv: -128
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország129
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi életéből129
Baróti Lajos: A költő barátja131
Baróti Lajos: A költő barátja131
Szinnyei József: Magyar költők életrajza131
Arany János: Levél Tompa Mihályhoz132
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz132
Szemere Miklós: Levél Tompa Mihályhoz132
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai133
Jókai Mór: Életemből134
Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lírai költészetünk134
Havas Adolf: -135
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország135
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról136
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza136
Csernátoni Gyula: Kertbeny följegyzései Petőfiről137
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai138
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek139
Kardos István: -140
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai141
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete142
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai143
Vahot Imre: Emlékiratai145
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza145
Tettey Nándor: Petőfi összes költeményeinek kiadása146
Summálás147
Munkák és napok147
Versek II.147
A szalkszentmártoni Timon152
A szerelem gyöngyei156
Petőfi a kortársak közt156
A költő szerelmei158
A letört versenytárs166
Egy szinpadi siker 1845-ben169
"Az én kedves kis Móric bátyám"172
Változó színtér176
Szalkszentmárton 1948-ban179
Utószavak180
A Tízek sztrájkja
Görgey István: Görgey Arthur ifjúkoráról184
Koronczy Imre: Petőfi életéhez184
Vahot Imre: Emlékiratai185
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek186
Baróti Lajos: A költő barátja186
Kertbeny Károly Mária: Petőfi és budapesti barátai187
Beck Károly: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra189
Csernátoni Gyula: Kertbeny följegyzései Petőfiről195
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza196
Jókai Mór: Az én kortársaim196
Vahot Imre: Emlékiratai198
Frankenburg Adolf: Emlékezések Petőfi Sándorra199
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"199
Ferenczy József: Tompa életéhez200
Kéry Gyula: Friss nyomon201
Névtelen: -201
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről201
Kéry Gyula: Friss nyomon203
Váradi Antal: Petőfi Dömsödön206
Névtelen: -210
K. Marjay Károly: Petőfi Dömsödön211
Névtelen: Petőfi háziasszonya213
Baróti Lajos: A költő barátja213
Jókai Mór: Váradi Antal esküvője213
Dr. Zolnay László: Esztergom sz. kir. városi plébánia házassági anyakönyvek az 1846 évből214
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről215
Remellay Gusztáv: Bécsi levelek magyar dolgokról218
Vahot Imre: Emlékiratai218
Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz219
Vahot Imre: Úti élmények és csalánok221
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről221
Székely József: Petőfi és a bor222
Névy László: Petőfi olasz tanulmánya223
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza225
Vahot Imre: Emlékiratai226
Peti Józsefné Váli Mária: "Az én kedves kis Móric bátyám"226
Kéry Gyula: Friss nyomon228
Tettey Nándor: Petőfi összes költeményeinek kiadása228
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza230
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek230
Petőfi a kortársak közt236
A Tízek236
A két Szemere242
Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje242
Jókai Mór: Életemből244
Zalár József: Emlékek és emlékezések245
Hatvany Lajos: -246
Summálás248
A féltehetség tragédiája248
Aki a szavakban él254
Kialudt fény256
Amikor a meddőség szaporul és az aszály kiszárad258
A maradó a mulandóban261
Utóirat262
Egy eljegyzés regénye
Ferenczy János: Petőfi-ismerősök Szatmármegyében269
Deák Kálmán: Petőfi Szatmáron270
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez271
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése272
Telegdi László: Petőfiről273
Asztalos György: Emlékezet Petőfire278
Lengyel Sándor: A "Ki tud róla?" című rovatból279
Gróf Teleki Sándor: Petőfi Sándor Koltón280
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából284
Gróf Teleki Sándor: Morzsák Petőfiről284
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése285
Telegdi László: Petőfiről286
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez287
Gróf Teleki Sándor: Emlékeim288
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez288
Ábrányiné Katona Klementin: Id. Ábrányi Kornélról290
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése292
Gyulai Pál: Petőfi és Prielle Kornélia292
Farkas Sándor: A "Ki tud róla?" című rovatból293
Névtelen: -294
Névtelen: Adatok Petőfi életéből294
Dálnoki Gaál Gyula: Adatok Petőfi életéből295
Mezei József: Visszaemlékezések a szabadságharcra297
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez298
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi életéből299
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről300
Tábori Kornél: Poéta és policaj303
Summálás305
Petőfi a kortársak közt305
Pap Endre305
Kerényi Frigyes310
Dr. Barna Ignác vagy költészet és fogászat311
A vad gróf313
Utószó320
Jókai Mór: Úti táskámból323
Három költő, három Mária324
Munkák és napok326
Petőfi prózája326
Lapszéli esztétika334
Változó színtér340
Petőfi szerelmes osztályharca
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése347
Kovács Lajos: A "Ki tud róla?" című rovatból347
Gróf Teleki Sándor: Morzsák Petőfiről348
Gróf Teleki Sándor: Egyről-másról349
Miskey S. Béla: Mindenfélék351
Jókai Mór: Petőfi Koltón352
Gróf Teleki Sándor: Emlékeim353
Jókai Mór: Petőfi Koltón353
Gróf Teleki Sándor: Egyről-másról354
Törökfalvi Pap Zsigmond: Huszár Adolfról355
Kerekes Sámuel: Petőfi Koltón356
Péchy Imre: Petőfi Debrecenben357
Szinnyei József: Magyar írók életrajza358
Hatvany Lajos: Petőfi mint vőlegény358
Feleki Miklós: Petőfi és a censor359
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel364
Gyulai Pál: Petőfi és Pirelle Kornélia370
Péchy Imre: Petőfi Debrecenben373
Hatvany Lajos: Feleségek felesége375
Péchy Imre: Petőfi Debrecenben375
Névtelen: -376
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel378
Jókai Mór: Petőfi eszmecsírái379
Jókai Mór: Életemből380
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"380
Frankenburg Adolf: -381
Baróti Lajos: Petőfi pesti lakásai382
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez382
Pirelle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel382
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból384
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim386
Havas Adolf: Emlékezések Petőfi Sándorra388
Kovács Pál: Petőfi első két aranya389
V. Waldapfel Eszter: Csanády György Pompéry Jánoshoz390
Tábori Kornél: Titkos referátum Erdélyből390
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"390
Frankenburg Adolf: Emlékezések Petőfi Sándorra391
Kossuth Lajos: -391
Gyulai Pál: Petőfi és lyrai költészetünk392
Havas Adolf: Petőfi műveinek első kiadása és Emich Gusztáv393
Summálás394
Petőfi szerelmes osztályharca394
A harctér394
Seregszemle396
Különös illúziók409
Pila Anikó415
Érzelmi bonyodalmak416
Változó színtér417
1000-szer
Jókai Mór: Életemből423
Névtelen: Egressy Gábor leánya meghalt423
Kovács Pál: Petőfi első két aranya424
Ráth Mór: -425
Sárkány Sámuel: Petőfi egy gyermekkori pajtása425
Borongó: Néhány adat még Petőfi Sándorról426
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza427
Tábori Kornél: Kémjelentések a legnagyobb magyar költőről427
Dr. Sass István: Petőfi beáll katonának428
Hatvany Lajos: Petőfi első kiadásban428
Szemere Miklós: Levél Erdélyi Jánoshoz430
Szemere Miklós: Levél Szabó Dávid szabolcsmegyei főorvoshoz434
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése435
Jókai Mór: Életemből436
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez436
Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"437
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz439
Sass Károly: Adatok Petőfi házassága történetéhez439
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim442
Ernszt Lajos: Petőfi arcképei443
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel444
Péchy Imre: Petőfi és Prielle Kornélia447
Szinnyei József: Magyar írók életrajza448
Somogyi József: Petőfi legszebb verse449
Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén450
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése453
Hatvany Lajos: Feleségek felesége456
Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor Nagybányán és a zelestyei hutában456
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából459
Arany János: Levél Szemere Miklóshoz461
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából461
Pap Endre: P.-hez462
Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén463
Nagy József: Arany életéből463
Gyöngyösy László: Arany János élete és munkái464
Arany János: Arany jegyzete 1858-ból Petőfinek 1847. márc. 27.-iki leveléhez465
K. E. A.: Petőfi Mezőtúron466
Kéry Gyula: Friss nyomon467
Mészáros István: Petőfi és Mezőtúr468
Péchy Imre: Petőfi Reliquiák469
Baróti Lajos: Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról471
Havas Adolf: Petőfi első kiadása és Emich Gusztáv472
Gyulai Pál: Petőfi összes költeményei és az írói tulajdonjog472
Csalomjai Pajor István: Emlékek és rajzok a 48 előtti jó világból472
Frankenburg Adolf: Emlékiratok473
Summálás474
Petőfi a kortársak közt474
Az első számú állatbarát474
A nagyságos úr475
Frankenburg Adolf pünkösdi-királysága478
A Tízek ügye478
Irodalmi lélekvásár481
Lázi vagy az első számú közellenség489
A "Zeitungsjud"497
Lázi grófja499
A borsodi eset500
Apró cselszövők502
Utólagos tudnivalók504
Petőfi arcképeiről507
Névmutató513
Mellékletek jegyzéke523
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Így élt Petőfi III. (töredék) Így élt Petőfi III. (töredék)
Állapot:
1.840 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba