A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Így élt Petőfi IV. (töredék)

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Feleségek felesége
Kéry Gyula: A Petőfi-ház ereklye gyűjteménye7
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz7
Kertbeny Károly Mária: Silhoutten und Reliquien8
Névtelen: -8
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz9
Miskolczy Simon János: Petőfi Sárospatakon10
Szemere Miklós: Levél Erdélyi Jánoshoz11
Özv. Váradi Károlyné: Emlékezés Petőfire11
Jókai Mór: Petőfi jellemzéséhez12
Vadnay Károly: A "bor dalok" költőjéről13
Vadnay Károly: Petőfi15
Dr. Józseffy Vilmos: Petőfi Miskolcon16
Dr. Józseffy Vilmos: Petőfi Sárospatakon19
Miskolczy Simon János: Petőfi Sárospatakon23
Kissházy Kálmán: Petőfi Patakon26
Névtelen: -28
Ferenczi Zoltán: -28
Deák Kálmán: Petőfi Szatmáron30
Beniczky Emil: Petőfi és a vidéki levelező30
gr. Teleki Sándor: Petőfi Sándor Koltón31
Jókai Mór: Petőfi Koltón35
gr. Teleki Sándor: Mézeshetek Koltón38
Sass Károly: Adatok Petőfi házasságának történetéhez39
Szikra: A kuvasz39
Deák Kálmán: Petőfi Szatmáron41
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz43
Sass Károly: Adatok Petőfi házasságának történetéhez44
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése44
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi életének legboldogabb szakából46
Kerekes Sámuel: Petőfi Koltón47
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából47
Bóné István: Petőfi nászútja48
Prielle Kornélia: Ismeretségem Petőfivel49
gr. Teleki Sándor: Morzsák Petőfiről50
Lauka Gusztáv: Petőfi nősülése50
Kéry Gyula: Szendrey Júlia és Gayhoffer Antónia51
Kazinczy Gábor: Levél Szemere Miklóshoz52
gr. Teleki Sándor: Petőfi Sándor mint koma Koltón53
Walton Róbert: Petőfi Kolozsváron55
Vajna Sándor: Följegyzés Petőfi haláláról56
Arany János: Levél Szilágyi Istvánnak57
Arany János: Levél Gyulai Pálhoz58
Voinovich Géza: Arany János életrajza58
Arany János: Levél Petőfi Sándorhoz58
Arany János: Levél Petőfi Sándorhoz59
Utóhang60
Summálás62
Petőfi a kortársak közt62
Egy házasság regénye62
Glosszák a nászúthoz71
Lepidus a triumvirek közt77
Utópista Verbőczysták81
Töredelt hangok és röpke szavak
Előzetes tudnivalók91
Fischer Sándor: Petőfi élete és művei91
Ferenczi Zoltán: Petőfi és Arany egy levélkéje92
Névtelen: Petőfinek "Rabló" című költeménye92
Jókai Mór: Petőfi ellenségei93
Idősebb Stehlo János: Petőfi-anekdota94
Egressy Ákos: Visszaemlékezések Petőfi Sándor életéből95
Orlay P. Soma: Adatok Petőfi életéhez101
Sipos Soma: Petőfi öccséről102
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim103
Kemény János: Adatok Petőfi Sándor életrajzához103
Vajlok Sándor: Petőfi a tótoknál104
Özv. Singer Frigyesné szül. Hennings Vilma: A "Ki tud róla" című rovatból104
Dr. Sass István: Petőfi Tolnamegyében104
Jókai Mór: Életemből105
Szénfy Gusztáv: -105
Vahot Imre: Emlékiratai106
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország106
Névtelen: -106
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim107
Polgár Géza: -109
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete109
KAEF: Kolmár és Petőfi110
id. Szentirmai József: -110
R. Riva: A "Ki tud róla" című rovatból111
Egressy Ákos: Visszaemlékezések Petőfi Sándor életéből111
Jókai Mór: Életemből113
Kertbeny Károly Mária: Gedichte von Alexander Petőfi113
Erdélyi János: Petőfi Sándor114
Dr. Sass István: -115
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim116
Obernyik Károly: Irodalmi óvás117
Vadnay Károly: Pálffy Albert emlékezete118
Hiador: Emlékek118
Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje118
Degré Alajos: Pálffy Petőfiről119
Jókai Mór: Petőfi Pállfyról119
Jókai Mór: Petőfi Jókairól119
Szinnyei József: Magyar írók életrajza120
Egressy Gábor: Levél Petőfi Sándorhoz120
Summálás122
Petőfi a kortársak közt122
Petőfi napja felé
Egressy Gábor: Levél Petőfihez145
Rakodczay Pál: Egressy és kora146
Egressy Ákos: Petőfi emlékek147
Baróti Lajos: Petőfi pesti lakásai147
Jókai Mór: Petőfiről148
Egressy Ákos: Emlékeimből150
Jókai Mór: Egy magyar költő életéből151
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza152
Magyar Gyula: -152
Id. Gyalokay Lajos: Segesvár és Petőfi153
Bodnár István: Látogatás Garay Jánosnénál154
Bankos Izidóra: Levél Kéry Gyulához154
Névtelen: Petőfi "Apostola" és a magyar-délszláv barátság155
Havas Adolf: Petőfi műveinek első kiadása és Emich Gusztáv156
Hiador: A szép időkből156
Tompa Mihály: Levél Arany Jánoshoz158
Székely József: Petőfi és a bor159
Hiador: A szép időkből159
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország160
Deák Kálmán: Petőfi Szatmáron161
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza161
Sárközy Miklós: -161
Roboz István: Petőfi és az én pápai emlékeim162
Névtelen: Petőfi honfi-dalának eredete163
Névtelen: Petőfiről164
Dr. Sass István: Petőfi viszonyáról Szendrei Júliához164
Szuper Károly: Napló165
Bártfay-Szabó László: Széchenyi István és az Ellenzéki Kör166
Bodnár István: Látogatás Garay Jánosnénál166
Vajda János: Petőfi napja167
Ács Mihály: Öreg nyomdászok a sajtószabadság első termékeiről168
Thallóczy Lajos: Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844-1848/49169
Jókai Mór: Életemből170
Hamary Dániel: Március 15. 1848-ban171
Summálás174
A költészetből a forradalomba174
Előhang174
Petőfi útja önmaga felé176
Az "egy gondolat" felé188
Lapszéli esztétika191
Poézis nem profécia195
A poéta, mint politikus195
A trikotőz198
Petőfi napja vagy a cilinderes forradalom
Egressy Ákos: Visszaemlékezések205
Jókai Mór: Életemből205
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim206
Hamary Dániel: Március 15. 1848-ban207
Ács Mihály: Öreg nyomdászok a sajtószabadság első termékeiről208
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim209
Magyar Elek: Pesti históriák210
Vajda János: Egy honvéd naplója210
Vajda János: Egy honvéd naplója211
Borongó: -211
Hamary Dániel: Március 15. 1848-ban212
Vajda János: Petőfi napja213
Jókai Mór: -213
N. B.: A száznégy éves Perczel Lajos213
Hatala Péter: Március 15.dike 1848-ban214
Koronczy Imre: Petőfi életéhez216
Vajda János: Egy honvéd naplója217
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim218
Hamary Dániel: Március 15. 1848-ban218
Egressy Gábor: Képek a pesti forradalomból220
Csernátony Gyula: Friedländer Náthán, deési orvos (1848-ban pesti tanuló) leveléből221
Jókai Mór: Életemből222
Ács Mihály: Öreg nyomdászok a sajtószabadság első termékeiről223
Firtinger Károly: Ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás közelmúltjából225
Kálnoki Izidor: Akik a történelem mellett állnak228
Firtinger Károly: Ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás közelmúltjából230
Hatala Péter: Március 15. ike 1848.ban230
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból231
Nemeskéri Kissné, Csapó Ida: Napló232
Vajda János: Emlékezés Petőfiről233
Firtinger Károly: Ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás közelmúltjából234
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim234
Leövey Klára: Történelmi lapok235
Csicseri Bors (Ágai Adolf): Egy 1848.-i gimnazista emlékeiből236
Porzó (Ágai Adolf): Márciusi napok238
Vahot Imre: Emlékiratai240
Vajda János: Petőfiről241
Vajda János: Egy honvéd naplója241
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból242
Hegedüsné Jókai Jolán: Emlékiratai243
Kardos István: Kiadatlan levél Jókai Mórhoz244
Csernátony Gyula: -244
Vajda János: Egy honvéd naplója244
Vajda János: Emlékezések Petőfiről245
Summálás248
Petőfi a kortársak közt248
Költőből népvezér248
A kitartók és csatlakozók250
Vasvári Pál250
Táncsics254
Garay János257
Petőfi napja után vagy a népszerű Petőfi
Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből265
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim265
Leövey Klára: -266
Id. Szinnyei József: Petőfi266
Vajda János: -266
Jókai Mór: Életemből267
Bulyovszky Gyula: Márciusi visszaemlékezések269
Páskay Gyula: A jurátus-élet 1847-48-ban273
Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára275
Darvas István: Kovács Lajos levele Széchenyi Istvánhoz276
Ferenczy József: Tompa életéből279
Irányi Dániel: -280
Bodnár János: Látogatás Garay Jánosnénál282
Arany János: Jegyzet Petőfinek 1948. márc. 21-i leveléhez282
Darvas István: Kovács Lajos levele Széchenyi Istvánhoz283
Deák Imre: Báró Wesselényi Miklós levele Kosuth Lajosnak287
Báró Jósika Sámuel erdélyi kancellár levele gróf Teleki József erdélyi gubernátorhoz288
Jókai Mór: Életemből288
Táncsics Mihály: Életpályám289
Kéry Gyula: A Petőfi-ház ereklyegyűjteményéből290
Jókai Mór: Életemből291
Vahot Imre: Emlékiratai292
Jókai Mór: -292
Túri M. István: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra293
Summálás296
Két hét története296
Petőti két hete300
Harc a szabad szóért302
Petőfi a kortársak közt310
A népszerűtlen Petőfi
Egressy Gábor: Levél Arany Jánoshoz331
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim331
Báró Podmaniczky Frigyes: Naplótöredék332
Szemere Bertalan: Az 1848/49-i magyar kormányzat nemzetiségi politikájáról333
Kéry Gyula: Friss nyomon334
Baróti Lajos: Kis fiú halálára334
Klapka György: -335
Klapka György: Emlékeimből335
Titkos rendőri jelentések335
Madarász József: Petőfivel megismerkedtem336
Dr. Sass István: Látogatás az öreg Petőfiéknél Vácon337
Egressy Gábor: Levél Arany Jánoshoz341
Tompa Mihály: Levél Szemere Miklósnak342
Lévay József: Látogatás Petőfinél343
Arany János: Jegyzet Petőfinek 1848. április 22-i leveléhez344
Jakab Elek: Petőfi a királyokhoz írt verse és V. Ferdinánd344
Lampérth Géza: Petőfi sajtópöre346
Arany János: Utólagos jegyzet Petőfinek június 14-i leveléhez348
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza348
Névtelen: -348
Mészáros Lázár: Emlékiratai349
Hentaller Lajos: Petőfi mint követjelölt350
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim350
Névtelen: Petőfi találkozása Széchenyivel352
Széchenyi István: Napló353
Táncsics Mihály: Életpályám354
Voinovich Géza: Arany János életrajza354
Ercsey Sándor: Arany János életéből356
Ernszt Lajos: Petőfi arcképei356
Sárkány János: Felvilágosítás Petőfi Sándor születéshelyéről és napjáról357
Balázs Sándor: Visszaemlékezés Petőfire357
Peti Mária: Emlékek359
Summálás361
Petőfi a kortársak közt361
Kossuth és Petőfi365
A "quarantehuitard"368
Politikából lírába372
A félbemaradt forradalom373
Az önjelölt Petőfi378
Vasvári Pál két kudarca379
A márciusi újság382
A "Honderű" költője385
Utószó389
A vasvillás reggeli
Mészáros Lázár: Emlékiratai397
Hentaller Lajos: Petőfi, mint követjelölt397
Dóczy József: Petőfi kiűzetése Szabadszállásról402
Hentaller Lajos: Petőfi mint követjelölt406
Péter Ambrus: Petőfi Szabadszálláson412
Névtelen: Adalékok Petőfi életrajzához414
Bankos Margit: Két epizód Petőfi életéből414
Névtelen: Petőfi kortese415
Sidney Carton (Rozsnyay Károly): Emlékiratok415
Hegedüs János: Petőfi Szabadszálláson417
Hentaller Lajos: Petőfi mint követjelölt417
Táncsics Mihály: Életpályám419
Petőfi Sándor: -419
Petőfi István: Levél Szendrey Júliához420
Summálás421
Petőfi a kortársak közt421
Márciusi diplomácia421
A választás előtt425
A szabadszállási választásról428
Választás után430
A nemzet költője és a nemzet gyűlése441
A szatírajáték445
Lapszéli esztétika445
Utóirat450
Próbáratett barátok (Vörösmarty, Jókai és Tompa)
Szász Károly: Első találkozások Petőfivel457
Ney Klára Mária: Ney Ferenc naplójából458
Vajda János: Egy honvéd naplója459
Klapka György: -459
Vajna Sándor: Feljegyzések Petőfi haláláról460
Kemény Mihály: Emlékadatok Petőfiről460
Bay Lajos: A "Ki tud róla?" című rovatból461
Vahot Imre: Emlékiratai461
Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára462
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza463
Arany János: Levél Petőfi Sándorhoz463
Ifj. Nagy György: Petőfi Sándor életéből464
Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára472
Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim 1848-1849472
Jókai Mór: -473
Névtelen: Petőfi mint sírversköltő473
Névtelen: Petőfi mint nyomdász474
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora475
Jókai Mór: -477
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora477
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek478
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora479
Peti Józsefné Váli Mária: Emlékek479
Jókai Mór: Az én életem regénye487
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora488
Ferenczy József: Tompa hagyatékában talált emlékezés, melyet 1867. január végén Szász Károlynak mondott tollba489
Degré Alajos: Visszaemlékezéseim490
Polgár Géza: -491
Waldapfel Eszter: Tompa Mihály - Szemere Miklóshoz492
Vajna Sándor: -492
Frankenbrug Adolf: -492
Jókai Mór: A Petőfi szobor leleplezésekor tartott beszédből493
Gálos Rezső: Döbrentei papirosszeleteiből494
Egerváry P. Ödön: Petőfi atyja mint szabadságharcos495
Madarász József: Emlékirataim496
Egerváry P. Ödön: Petőfi atyja, mint szabadságharcos496
Summálás498
Petőfi a kortársak közt498
Történelem a hirdetési rovatban498
A Vörösmarty-ügy502
A bejei Timon506
Eben gubát (közbeszólás)
Petőfi a kortársak közt514
Előhang514
A márciusi diplomata514
A bukott radikálisok és a diadalmas szocialisták519
Az elnémított Petőfi520
Egy epizód két fölfogásban523
Két újságcikk és egy ország története529
Kudarcról-kudarcra536
A vérengző újdondászok541
Lapszéli esztétika545
Névmutató559
Mellékletek jegyzéke569
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Így élt Petőfi IV. (töredék) Így élt Petőfi IV. (töredék) Így élt Petőfi IV. (töredék) Így élt Petőfi IV. (töredék)

Könyvtári könyv volt.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.840 Ft
1.470,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!