Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.706

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Így élt Petőfi V. (töredék)

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Egy konfliktus története
Polgár Géza: -7
Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története7
Kaffka Margit: Levél Hatvany Lajoshoz8
Mészáros Lázár: Emlékiratai9
Csernátony Gyula: Petőfi a pahrendorfi táborban9
Kossuth Lajos: Nádossy alezredeshez Petőfi honvédszázados ügyében11
Andics Erzsébet: Gróf Dessewffy Emil harmadik memoranduma Schwarzenberghez12
Madarász József: Petőfi13
Gyöngyössy László: Arany János élete és munkái14
Ercsey Sándor: Arany János életéből15
Arany János: Utólagos jegyzet Petőfinek Arany Jánoshoz intézett 1848. december hó 1-i levelére16
Kaffka Margit: Levél Hatvany Lajoshoz16
Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje17
Dr. Csatkai Endre: Petőfi Sopronban 1848.18
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza18
Péchy Imre: Miért lett Petőfi Jókainak ellensége?20
Hiador: A régi időkből20
Péchy Imre: -21
Prielle Kornélia: -21
Péchy Imre: Miért lett Petőfi Jókainak ellensége22
Déri Gyula: Petőfi Zoltán22
Péchy Imre: -24
Summálás25
Petőfi a kortársak közt25
Történelem a hirdetési rovatban25
Petőfi Sándor kálvária útja30
A megverselt kálváriajárás38
Táncsics Mihály esete Petőfi Sándorral50
Márciusi zsirondisták55
Utóirat60
Petőfi Sándor tűzkeresztsége
A köröző levél67
Fekete Lajos: -67
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból68
Turi Mészáros István: -70
Turi Mészáros István: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra71
Szász Károly: -71
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból72
Kemény Mihály: Emlékadatok Petőfiről73
Székely József: Petőfi és a bor74
Polgár Géza: Ez történt Petőfivel74
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból75
Árkosfalvi Szilágyi Károly: A "Ki tud róla?" c. rovatból75
Székely Márton: 1848/49-es honvéd lovas százados visszaemlékezése Petőfi Sándorra75
A honvédelmi bizottmány elnöke a hadügyminisztériumank77
A debreceni térparancsnokságnak78
Simonides János: Martiny Károlyról78
Medgyes Lajos: Petőfiről79
Gyulai Pál: Petőfiről80
Medgyes Lajos: Petőfiről81
Medgyes Lajos: Találkozásom Petőfi Sándorral 1848-ban82
Székely Márton: 1848/49-es honvéd lovas százados visszaemlékezése Petőfi Sándorról83
Névtelen: -84
Névtelen: Petőfi és a székelyek84
Veress Antónia: Petőfi táborozása és halála85
Bauer őrnagy: Bem tábornok főhadsegédének hagyományai86
Egy volt honvédhuszár: Visszaemlékezések az 1848/49. évi szabadságharcra Erdélyben86
Imreh Sándor: A vízaknai csata és visszavonulásunk Piskiig87
Névtelen: Adatok Petőfiről87
Mezei József: -88
Névtelen: Petőfi és a székelyek89
Pünkösti Gergely: -90
Névtelen: Petőfi és a székelyek 186090
Schlik, főtábornok: Hirdetés91
Névtelen: Petőfi személyleirása92
K. Tóth Miklós: A magyar színészet történetéhez93
Szőcs Géza: -93
Egy volt honvédhuszár: Visszaemlékezések az 1848/49. évi szabadságharcra Erdélyben94
Szőcs Géza: A vízaknai honvédek94
Veress Antónia: Petőfi táborozása és halála95
Imreh Sándor: A vízaknai csata és visszavonulásunk Piskiig96
Névtelen: A vízaknai csata97
Gyarmathy Miklós: Emlékezés Petőfire97
Egy volt honvédhuszár: Visszaemlékezés az 1848/49. évi szabadságharcra Erdélyben98
Imreh Sándor: A vízaknai csata és visszavonulásunk Piskiig99
Szőcs Géza: Petőfi Vízaknán101
P. Szathmáry Károly: A vízaknai csata és Dani bátyám emlékezete102
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza103
Imreh Sándor: A vízaknai csata és visszavonulásunk Piskiig103
Gyarmathy Miklós: Emlékezés Petőfire108
Bauer őrnagy: Bem tábornok főhadsegédének hagyományai110
Gyalokay Lajos: Segesvár és Petőfi110
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakaszából111
Summálás112
Debrecen112
Debrecen az országgyűlés előtt112
Debrecen az országgyűlés alatt118
Ahány óra, annyi szenzáció120
Kossuth és Petőfi121
Az utolsó újságcikk122
Petőfi a kortársak közt124
Petőfi Sándor esete Jókai Mórral124
A veszedelmes kísérlet125
Erdély Bem előtt126
Hargitán innen, Hargitán túl126
A bűnbánó forradalmár128
A feudálradikalizmus bukása130
Rész az egész helyett133
A nemzetiségek és a magyarság137
Erdély veszte139
A nyakravaló-ügy
Névtelen: "Petőfi kardja" c. cikkből147
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból148
Kálnoki Izidor: Akik a történelem mellett állnak149
Mészáros Lázár: Külföldi levelei és emlékirata149
Kászonyi Dániel: Petőfi és Mészáros150
Vachott Sándorné: Rajzok a múltból151
Gélich Richárd: Degenfeldi Vetter Antal152
A cs. kir. pesti ker. főtörvényszék irataiból153
Csernátoni Lajos: -156
Pálfi Albert: -156
Kossuth Lajos: Levél Csányi László kormánybiztos úrnak157
Névtelen: Hírlap irodalmunk157
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete158
A hadügyminisztérium a debreceni térparancsnokságnak158
Mészáros Lázár tábornok hadügyminiszter úrnak159
A 67-ik honvéd zászlóalj parancsnokságának160
Summálás162
Petőfi a kortársak közt162
A szerencsefia162
A nyakravaló-ügy163
Kínos meglepetés166
Nyitány egy bukás elé166
Amikor az életrajzíró a hősével találkozik168
Amikor az életrajzíró elválik hősétől170
Medgyes Lajos174
Utóhang177
A közlegényből őrnagy lesz
Névtelen: -183
Gesztessy László: Hogyan született Petőfinek egy költeménye?184
Rácz Gyula: -184
Bod Lajos: -185
gr. Teleki Sándor: Emlékeim187
Győry Vilmos: Petőfi szüleiről188
Győry Vilmos: -189
Hory Béla: Petőfi Kolozsvárt189
Névtelen: Adomák Petőfi Sándor életéből191
Sárosy Gyula: Levél feleségéhez192
Hiador: -192
Farkas Balázs: Találkozásom Petőfi Sándorral a segesvári csata előtt193
özv. Várady Károlyné sz. Miklós Ida: Emlékezés Petőfire195
Balázs Sándor: Visszaemlékezések Petőfire197
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza199
Szilágyi Gyula: Petőfi emléktáblája Nagyszebenben200
Baróti Lajos: Mikor volt Petőfi Nagyszebenben?201
Tolnay Gábor: Reminiscenciák203
Gerley Vilmos: Petőfi Szászsebesen204
Petőfi Sándor: Párbeszéd Bemmel204
Gesztessy László: -205
Kéry Gyula: Friss nyomon206
Emléklap207
László Ágnes: Levél Kéry Gyulához208
Gesztessy László: -210
Névtelen: A "Ki tud róla?" című rovatból211
Lendvai Miklós: -211
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza213
Bem József: Levél a honvédelmi bizottmányhoz213
Mezei József: Visszaemlékezések a szabadságharcra215
Deák Farkas: Egy ebéd Borgo-Prundon, 1849. május havában217
Klapka György: Petőfi összekoccanása a minisztériummal217
Vajna Sándor: Följegyzés Petőfi haláláról218
Egervári P. Ödön: Petőfi a temesvári táborban218
Névtelen: Bem, Petőfi, Teleki220
gr. Teleki Sándor: Morzsák Petőfiről225
Névtelen: A "Ki tud róla?" című rovatból227
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza227
Várady Antal: Petőfi és Klapka227
Bem József: Levél Kossuthoz228
Voinovich Géza: Arany János életrajza228
Miskey Gyula: -229
Voinovich Géza: Arany János életrajza230
Névtelen: Arany és Petőfi viszonyáról230
Miskey Gyula: -230
Summálás231
A leleplezett leleplező231
Csernátoni Lajos tündöklése és hanyatlása238
Petőfi a kortársak közt
"Jöttek a magyarok" vagy Egy bemater-család története243
Egy monda keletkezése247
Két hét alatt: egy emberélet
Turi Mészáros István: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra255
Kéry Gyula: Friss nyomon255
Vécsey generális: Levél Klapka generálishoz256
Várady Antal: Petőfi és Klapka256
Győry Vilmos: Petőfi szüleiről257
Vahot Imre: Emlékiratai258
Körösy Sándor: -261
Petőfi István: Újabb adatok Petőfi gyermekkoráról261
Vahot Imre: Petőfi István levele261
Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből262
Baróti Lajos: Petőfi újabb reliquiái262
Vachott Sándorné: Első és utolsó találkozásom Petőfi Sándorral263
Turi Mészáros István: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra265
Névtelen: -265
Jókai Mór: -266
Jókai Mór: -266
Jókai Mór: Utolsó találkozásom Petőfivel271
Arany János: Levelei író barátaihoz272
Ercsey Sándor: Petőfi és Arany272
Jókai Mór: Életemből273
Baróti Lajos: Petőfi újabb reliquiái273
Lemondás274
Kenyérvizy: Petőfi Sándor életéből276
Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből277
Törökfalvi Pap Zsigmond: Petőfi Sándor életének legboldogabb szakából278
Vajda János: Egy honvéd naplójából279
Voinovich Géza: Arany levele feleségéhez280
Várady Károlyné: -280
Peti Józsefné Vál Mária: Emlékek280
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország281
Arany János: Arany 1858-ban kelt jegyzete Petőfi 1849. július 11-i leveléhez282
Turi Mészáros István: Visszaemlékezések Petőfi Sándorra282
Kéry Gyula: Friss nyomon282
Berecz Károly: A régi fiatal Magyarország283
Névtelen: -284
Egressy Gábor: Törökországi napló285
Summálás285
Petőfi a kortársak közt285
Utóirat a szülőkről285
Jókai Mór második változása286
Végszó Vahot Imrétől290
Táncsics Mihály esete Jókai Mórral293
Egy dilettáns vergődése294
Lapszéli esztétika296
Változó színtér303
Utószó305
A vén Károly305
Egy civil és három generális
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza311
Klapka György: Találkozásom Petőfivel 1849-ben312
Gyulai Pál: -313
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza313
Várady Antal: Petőfi és Klapka313
Petőfi Sándor: Levél Bem Józsefhez314
Petőfi Sándor: Egy goromba tábornokhoz315
Jókai Mór: A Petőfi-szobor leleplezésekor tartott beszédéből316
Klapka György: Találkozásom Petőfivel 1849-ben316
Gyulai Pál: Petőfi és Klapka317
Várady Antal: Petőfi és Klapka318
Irányi Dániel: Petőfi és Klapka319
Kolmár József: Petőfi Sándor emlékezete321
Petőfi Sándor: Levél Bem Józsefhez321
Klapka György: Találkozásom Petőfivel 1849-ben321
Várady Antal: Petőfi és Klapka321
Irinyi Dániel: Petőfi és Klapka322
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza322
Várady Antal: Petőfi és Klapka322
Klapka György: Petőfi összekoccanása a minisztériummal323
Petőfi Sándor: Levél Klapka György tábornokhoz325
Klapka György: Petőfi összekoccanása a minisztériummal326
Klapka György: Emlékek328
Várady Antal: Petőfi és Klapka328
Gyulai Pál: Petőfi és Klapka329
Görgey Arthur: Levél a Neue Freie Presse budapesti levelezőjéhez329
Görgey Arthur: -331
Várady Antal: Petőfi és Klapka332
Várady Antal: Hol született Petőfi?333
Várady Antal: Petőfi és Klapka333
Petőfi Sándor: Levél Bem Józsefhez334
Klapka György: Találkozásom Petőfivel 1849-ben334
Klapka György: Petőfi összekoccanása a minisztériummal335
Gyulai Pál: Petőfi és Klapka335
Klapka György: Emlékeimből336
Várady Antal: Petőfi és Klapka336
Irányi Dániel: Petőfi és Klapka338
Klapka György: Petőfi összekoccanása a minisztériummal338
Körösy Sándor: Petőfi Budavár ostroma idejében339
Steiner Lajos: Ludwigh János Kossuthoz intézett leveléből343
Gyulai Pál: Petőfi és Klapka343
Névtelen: Arany János végszava a Klapka-Petőfi ügyről344
Summálás345
Pilátusok a Krédóban345
A németes Pilátus353
A magyaros Pilátus353
Amikor a labanc kitör a kurucból359
Pörös akták363
A civil369
Szörnyű idill
Orlay Petrich Soma: -375
Névtelen: -375
Körösy Sándor: -375
Sárkány János: Felvilágosítás Petőfi születéshelyéről375
Petrich Sámuel: -376
Zilahy Károly: Petőfi Sándor életrajza376
Petrich Sámuel: -377
Berényi Ármin dr.: Petőfi Mezőberényben377
Kassai Vidor: Emlékezések378
Névtelen: Petőfi Sándor kiadatlan arcképe378
Bonyhai Benjámin: Petőfi Mezőberényben379
Kóhn Dávid: Az élet alkonyán381
Orlay Petrich Soma: -382
Petrich Sámuel: -383
Kertbeny Károly Mária: Kiadatlan följegyzések384
Petrich Sámuel: -384
Orlay Petrich Soma: -385
Kertbeny Károly Mária: Kiadatlan följegyzések385
Egressy Gábor: Törökországi napló386
Berényi Ármin dr.: Petőfi Mezőberényben387
Bonyhai Benjamin: Petőfi Mezőberényben388
Berényi Ármin dr.: Petőfi Mezőberényben389
Arany János: Arany 1858-ban kelt jegyzete Petőfi 1849. július 11-i leveléhez389
Summálás391
Petőfi a kortársak közt391
Mezőberényi krónikások avagy vizsgálódás az igazság körül391
Zoltánka története399
A mondvacsináló és a cimbalmos401
Lapszéli etikák408
Arany János útja Petőfi Sándor felé411
Egy sérelem története412
Arany János sérelmi öröksége413
Arany János személyes sérelme416
A sérelem szatírája417
A sérelem epikája vagy egy sérelem több változatban418
A leveles könyv422
Petőfi halálba megy
Lauka Gusztáv: -429
Némethy György: Visszaemlékezések429
Várady Károlyné: Emlékezés Petőfire429
Egressy Gábor: Törökországi napló431
Rácz Gyula: -431
Kőváry László: -432
Egressy Gábor: Törökországi napló432
Egressy Gábor: -434
Nagy Károly: -434
Kenyérvizy: -435
Kőváry László: -435
Ifj. Biás István: Petőfi Sándor marosvásárhelyi napjai435
gr. Teleki Sándor: Utolsó találkozásom Petőfi Sándorral436
Barabás Károly: -437
Jókai Mór: Petőfi megjelenése rejtélyének megoldása437
Egressy Gábor: -437
Ifj. Biás István: -438
Farkas Balázs: -438
Egressy Gábor: Törökországi napló439
Csernátomi Gyula: Petőfi halála440
Kása Sándor: Hol halt meg Petőfi?441
Névtelen: Petőfi sorsáról441
Kőváry László: -441
Urai Uray Endre Géza: Petőfi utolsó napja442
Kenyérvizy: -442
Id. Gyalokay Lajos: Segesvár és Petőfi445
Lengyel József: -445
Summálás446
Petőfi a kortársak közt446
Bem József útja Petőfi Sándor felé446
A félreismert forradalmár446
Az első stáció447
A második stáció449
A harmadik stáció450
A negyedik stáció451
Az ötödik stáció455
A hatodik stáció456
A hetedik stáció459
A nyolcadik stáció460
A kilencedik stáció462
A tizedik stáció464
A tizenegyedik stáció465
Bem Petőfije467
Petőfi Bemje469
Utóirat471
Mi baj, őrnagy?
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája481
Marosi János: -482
Gyalokay Lajos: -482
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája483
K. E. dr.: Petőfi utolsó éjszakája és reggele483
Lengyel József: -484
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája484
K. E. dr.: Petőfi utolsó éjszakája és reggele485
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája486
K. E. dr.: Petőfi utolsó éjszakája és reggele486
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája487
K. E. dr.: Petőfi utolsó éjszakája és reggele488
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája488
Marosi János: -488
Lengyel József: -489
Gamera Gusztáv: -489
Kőváry László: -489
Gyalokay Lajos: Segesvár és Petőfi489
Nagy Károly: Gr. Haller Ferenc a fejéregyházi csatáról (1849. július 31.) és Petőfiről491
Lőrincz József: -491
Nagy Károly: Gr. Haller Ferenc a fejéregyházi csatáról és Petőfiről492
Névtelen: Petőfi sorsáról492
Lengyel József: -493
Thaly Kálmán: Egy érdekes levél493
Lázár Ádám: Petőfi Sándor eltűnéséről494
Gyalokay Lajos: Segesvár és Petőfi495
Lázár Ádám: -496
Lengyel József: -496
Lázár Ádám: Petőfi eltűnéséről497
Nagy Károly: Gr. Haller Ferenc a fejéregyházi csatáról és Petőfiről497
Kőváry László: Erdély története 1848/49-ben498
Farkas Balázs: -498
Barabás Endre: Petőfi utolsó huszonnégy órája499
Sándor József: Egy új adat Petőfi haláláról500
gr. Teleki Sándor: -501
Nagy Károly: -501
Thaly Kálmán: -502
Névtelen: Petőfi haláláról502
Gyalokay Lajos: Segesvár és Petőfi503
Lengyel József: -506
Barabás Miklós: Kézdivásárhely507
Csernátoni Gyula: -508
Nagy Károly: -508
Egressy Gábor: Törökországi napló509
Egressy leveléből509
Thaly Kálmán: -509
Kőváry László: Erdély története 1848/49-ben511
Lengyel József: -511
Dáné Károly: Adatok Petőfi halálához512
Mikes Lajos: Petőfi holttestét látta-e Heydte ezredes?514
A magas cs. k. katonai és polgári kormányzóság elnökségének515
Szabó Tibor: Öregek szájáról516
Egressy Gábor: Törökországi napló517
Kuthy Emil: Halál a segesvári téren519
Summálás520
Petőfi a kortársak közt520
A költő és az úriemberek520
Mégegyszer Júlia522
Egressy Gábor526
Utóirat528
Függelék529
Névmutató533
Mellékletek jegyzéke542
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem