A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

II. János Pál pápa Dives in Misericordia kezdetű enciklikája

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Szent István-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 87 oldal
Sorozatcím: Pápai megnyilatkozások
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 14 cm
ISBN: 963-360-152-5

Tartalom

Előszó3
Első rész: Az isteni irgalom mint felszólítás
Krisztus szava az Utolsó Vacsorán13
Az enciklika célja: Krisztusban megmutatni az "irgalom Atyját"14
Az Egyház az irgalom Istenéhez vezeti az embert14
A teocentrikus és az antropocentrikus szemlélet összetartozása15
Krisztus "elmagyarázta" nekünk Istent16
Krisztus láthatóvá tette az irgalom Atyját17
A mai ember nem érti az irgalom fogalmát17
A világ veszélyeztetett állapota18
Az irgalom felszólítás az Egyház felé18
Könyörögnünk kell az irgalomért19
Második rész: Az isteni irgalom kinyilatkoztatása
Krisztus kinyilatkoztatja Isten irgalmát
Kinyilatkoztatását elsősorban a "szegények" értik21
Irgalmassága tanúság messiási küldetése mellett22
A messiási irgalom tettekben fejeződik ki22
Krisztusban megtestesült az isteni irgalom23
Prédikációinak fő témája az irgalom23
Az isteni irgalom tény és törvény24
Krisztus az irgalom kinyilatkoztatása és mintaképe24
Az irgalom kinyilatkoztatása az Ószövetségben
Az isteni irgalom Izrael számára tapasztalat volt25
A szövetség megszegése és az isteni irgalom26
Isten irgalma erősebb, mint a nép bűnei26
A szorongatott ember az irgalomhoz menekül26
A kivonulásban megtapasztalt irgalom27
A hitszegés (az aranyborjú) megbocsátása27
Az irgalom megmutatkozása Isten és népe kapcsolatában28
Az irgalom a zsoltárokban28
Az irgalom az Úr és a népe közötti párbeszéd lényege29
Az irgalom személyes megtapasztalása a bűnbánatban29
Az igazságosság és az irgalom összetartozása Istenben30
Az irgalom végighúzódik az üdvtörténeten31
Az irgalom kinyilatkoztatása az Evangéliumban
A Magnificat és a Benedictus32
A tékozló fiú példabeszéde32
A tékozló fiú bűne az ősbűnnek is képe33
A tékozló fiú bűne a személyes bűnöknek is képe33
A bűnben a személyes méltóság veszett el34
A tékozló fiú hazatérésének igazi oka34
A tékozlás bűne az atyát is sértette35
Az atya alakja Istent, mint Atyát képviseli36
Az atya örömének forrása36
Az atyai irgalom fölemel és visszaadja az elveszett fiúi méltóságot37
Az irgalom közös értéktapasztalat38
A megtérés a szeretet és az irgalom jele a világban39
Az isteni irgalom megjelenése a húsvét misztériumában
A kereszt mint az igazságosság és az irgalom jele
A megváltás megmutatja Isten hűségét és az ember méltóságát40
A kereszt fordulat az irgalom kinyilatkoztatásában41
Isten irgalmassága szeretetben fakad és abban hoz gyümölcsöt41
Isten a keresztben teszi tökéletessé a teremtést43
A kereszt a szövetség jele is44
Az utolsó szó a feltámadásé44
Krisztus feltámadása mint az isteni irgalom kinyilatkoztatása
A kereszt ítélet a halál felett46
A végső beteljesedés alapja letétetett a húsvéti misztériumban46
Ebben a világban a szeretet megnyilvánulása az irgalom47
Krisztus irgalmat kér48
Az irgalomra kötelező "édes törvény"49
A húsvéti misztérium az irgalom kinyilatkoztatásának beteljesedése49
A feltámadt Krisztus az irgalom forrása50
Mária, az Irgalom Anyja
A Húsvétban a Magnificat próféciája is beteljesült51
Mária részese az irgalom kinyilatkoztatásának51
Tapasztalta és "kiérdemelte" az irgalmat53
Istenanyasága teszi Máriát az irgalom eszközévé53
A Zsinat tanítása Máriáról54
Harmadik rész: A mi világunk és az isteni irgalom
Világunk képe
Korunk jellemző vonásai
Pozitív adatok55
Nyugtalanító jelenségek a Zsinat idején56
A mai helyzet58
A korunkat fenyegető veszedelmek
A háború veszedelme58
"Békés" veszedelmek59
Kettős veszélyérzet59
Szociális ellentmondások59
A félelem orvoslási kísérletei60
Az igazságosság a mi világunkban
Az igazságérzet növekedése61
Az Egyház együttérez az emberekkel61
Az igazságosság a gyakorlatban eltorzul62
Az igazságosság önmagában nem elegendő63
Korunk erkölcsi bajai63
Isten irgalma az egyház küldetésében
Az Egyház feladata, hogy folytassa az irgalom kinyilvánítását
Vállalnia - vallania, hirdetnie és élnie - kell az isteni irgalmat64
Az irgalom jelentése az Egyház imádságos és liturgikus életében65
Az Egyház élete bizonyítja az irgalom nagyságát65
Jézus Szíve az irgalom koncentrált kinyilatkoztatása66
Az Eucharisztia és az isteni irgalom megtapasztalása66
A bűnbánat szentsége és az isteni irgalom67
Az Egyház hirdeti és vallja a megtérést68
A megtérés nem átmeneti tett, hanem állapot68
Az ökumenizmusnak is feltétele az irgalmas szeretet69
Az irgalmas szeretet emberi gyakorlása
Az irgalmas szeretet gyakorlása kötelességünk69
Aki irgalmas: ajándékoz és ajándékot nyer70
Az irgalmasság tette mindig kölcsönös70
Az irgalom és az igazságosság összetartozik71
Az irgalom valósítja meg igazán az emberi összetartozást72
A nemes emberi kapcsolatok felvétele az irgalom72
Akiknek különösen is szükségük van az irgalmas szeretetre73
A világ emberibbé tételéhez szükséges irgalom73
Az irgalom a megbocsátásban ölt testet74
"Miképpen mi is megbocsátunk"74
A megbocsátó irgalom nem rombolja az igazságosságot75
Az irgalom az igazságosság legnemesebb formája76
Az Egyház köteles szolgálata az irgalmas megbocsátás77
Az irgalom szolgálata szegénységet követel77
Befejezés
Imádkozzunk Isten irgalmáért
Az Egyháznak könyörögnie kell az isteni irgalom elnyeréséért78
Hirdetnie kell a mai ember felé is az irgalmat79
A megismert, gazdag tartalmú irgalomért könyörgünk79
Az Egyház könyörgése minden ember javára szól80
A nem hívőknek is meg kell érteniük az Egyház aggodalmát81
Krisztus nevében, Máriával és a szentekkel együtt imádkozunk82
Az Egyház azért él, hogy az irgalom jele legyen82
Függelék85

II. János Pál

II. János Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: II. János Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
II. János Pál pápa Dives in Misericordia kezdetű enciklikája II. János Pál pápa Dives in Misericordia kezdetű enciklikája

A borító kissé kopottas, töredezett.

Állapot:
840 Ft
580 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
II. János Pál pápa Dives in Misericordia kezdetű enciklikája
Állapot:
840 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba