Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Rákóczi-versek/II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból II./II. Rákóczi Ferenc élete/Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei

II. Rákóczi Ferenczről szóló költemények gyüjteménye

Előszó

Egy csokor virágot nyújtunk e füzetben abból a díszes koszorúból, melyet nemzetünk költői, alkotmányos szabadságunk dicső emlékű vértanújának, II. Rákóczi Ferencznek homloka köré fontak.... Tovább

Előszó

Egy csokor virágot nyújtunk e füzetben abból a díszes koszorúból, melyet nemzetünk költői, alkotmányos szabadságunk dicső emlékű vértanújának, II. Rákóczi Ferencznek homloka köré fontak.
Történelmünk nagy alakjai között egy sincs, akinek tetteit többször dicsőítette volna a költészet múzsája és akinek neve, annyiszor megcsenűlt volna költőink lantján, mint a nemes vezérlő fejedelemé.
Családjának tragikus sorsa, az ifjú Rákóczinak keserű megpróbáltatásai, a férfiú személyének vonzó egyénisége és eszményi jelleme és a szent ügy, melyért fejedelmi vagyonát, családját, mindenét feláldozta, már korán megnyerték számára, a nemkapta nevét és számos dalban dicsőítette »a nép megszabadítóját«. A trencséni szerencsétlen ütközet után a nemzet könnyei kísérik a bújdosó fejedelmet a Mármora-tenger cziprusoktól övezett partjaira, és habár az 1715-iki országgyűlés hazátlanná tette is a »haza atyját«, a száműzött hazára lelt a magyar nép szivében, emléke ott élt hosszú századokon kereszűl, mint az önzetlen hazaszeretetnek és tántoríthatlan elvhűségnek magasztos eszményképe. Vissza

Tartalom

Rákóczi-versek - II. Rákóczi Ferenczről szóló költemények gyüjteménye (Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság, Budapest; Nyomtatta: Wodianer F. és Fiai, Budapest.)
Előszó 3
Rákóczi Ferencz könyörgése (1703.) 11
Rákóczi fölkeléséről (1703.) 16
Esztergom megvételéről (1706.) 19
A Rákóczi nóta (1708.) 21
Rákóczi kesergője (1711.) 24
Rákóczi búcsuja (1711.) 25
A kibujdosó Rákóczi imája (1711.) 26
Bujdosó Rákóczi (Régi népének) 28
Sok búkat árasztott (1726.) 31
A bujdosó Rákóczi éneke (1727.) 33
Kölcsey F.: Fejdelmünk hajh! 36
Vörösmarty M.: Rákóczi Vercsényinél Lengyelországban 37
Vörösmarty M.: Mikes búja 38
Petőfi S.: Szent sír 39
Petőfi S.: Rákóczi 41
Arany J.: Rákócziné 42
Arany J.: A rodostói temető 44
Balogh Z.: Rákóczi búcsúja 51
Tompa M.: A fogoly 53
Thaly K.: A bujdosók siralma 55
Thaly K.: Rákóczi - Rodostó 57
Thaly K.: Rákóczi keserve Bercsényi halálán 58
Thaly K.: Thököly Bithyniában 60
Thaly K.: Rákóczi-nóta 62
Thaly K.: Recrudescunt 63
Lévay József: Mikes 64
Fejes István: Rákóczi Ferencz 65
Endrődi Sándor: Rodostó 70
Váradi Antal: Rákóczi Ferencz Rodostón 71
Vargha Gyula: Rákóczi temetése 74
Illyés Bálint: Mikes keserve Rákóczi sírján 77
Radó Antal: Rákóczi sírja 79
Szávay Gyula: Vitézi ének Rákóczi Ferenczről 82
Szávay Gy.: Rákóczi 84
Ujváry Béla: Rákóczi 93
Lampérth Géza: A zborói hársak alatt 96
Lampérth Géza: A Rákóczi levelek olvasásakor 98
Lampérth Géza: Rákóczi halála 100
Lampérth Géza: Rodostó 103
Harsányi Kálmán: Rodostói árnyak 105
Szalay Károly: Rákóczihoz 108
Ábrányi Emil: Rákóczi szava 111
Ábrányi Emil: Hazajön Rákóczi 113
Szabolcska Mihály: Jön Rákóczi hazafelé 114
Szabolcska Mihály: Rákóczi útja 115
Szepessy László: Rákóczi lobogója 116
Oláh Gábor: II. Rákóczi Ferencz 119
Telekes Béla: Rákóczi sírja 122
Benedek János: Rákóczi harangja 123
Bodnár István: Rákóczi 125

II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból II. (Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udv. Könyvkereskedés, Budapest; Nyomatott Wodianer F. és Fiainál)
A vallomás folytatása. Második könyv 3
A vallomás folytatása. Harmadik könyv 50

II. Rákóczi Ferencz élete (Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság, Budapest; Nyomtatta: Wodianer F. és Fiai Budapesten.) 1-76

Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei - Bevezetéssel és jegyzetekkel (Kiadó: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai; Nyomtatta: Franklin-Társulat nyomdája.) 1-110
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem