A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Közlöny 1967. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 47. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Vízgazdálkodás
Dégen Imre: A vízgazdálkodás II. ötéves terve 2 49
Gáspár János: A tározók létesítésének államigazgatási előkészítése 2 90
Orlóci István - Török László: A vízgazdálkodás fejlesztésének néhány módszertani kérdése, különös tekintettel a Tiszalöki Öntözőrendszer területén jelentkező feladatokra 3 101
Csermák Kálmán: Tározók üzemelési kérdései 3 111
Kertai Ede: A vízgazdálkodás szerepe a népgazdaságban 4 204
Kernács Sándor: A vízminőségvédelem közgazdasági vonatkozásai 12 564
Hidrológia
Bogárdi János: Kapcsolatok elméleti vizsgálata a vízfolyások hordalékszállításánál 4 215
T. Bratán Mária - Mohos Pál - Zsuffa István: A Gerence patak hidrológiai tanulmánya 5 284 Szigyártó Zoltán: Csapadék valószínűségi függvény 6 298
Boronkai Pál: Fritz Kopf a Fertő-tó osztrák részének vízháztartásáról 7 334
Hegedűs Miklós - Szesztay Károly: Adalékok a hótakaró vízegyenértékének nyilvántartásához 11 481
Hidraulika
Szigyártó Zoltán: Vízveszteség és mederérdesség vizsgálatok a K. IV-1. öntöző csatornán 1 15
Dobos Alajos: Csővezetékes hordozható esőztető fővezeték hidraulikai vizsgálata 4 227
Vágás István: Az átfolyás általános elmélete 4 233
Juhász József: Nem teljesen vízzáró szádfallal körülvett munkagödörbe szivárgó vízhozam 8 349
Hankó Zoltán: A nagymarosi vízlépcső kisminta kísérlete
- I. Előtanulmányok, a modell építése 5 264
- II. Az építési körülzárás vizsgálata. 9 385
Kovács György: A szivárgók környezetében kialakuló nempermanens vízmozgás jellemzőinek gyakorlati meghatározása 10 433
Kesserü Zsolt: A kritikus szivárgási sebesség vizsgálatának új szemlélete és módszerei 10 443
Rákóczi László: Újabb irányzatok a hordalékmozgás laboratóriumi kutatásában 12 529
Hidrogeológia
Schmidt Eligius Róbert: Felszínalatti vizek 4 166
Scherf Emil: Mikrotektonikai és hidromorfológiai kapcsolatok az Alföld déli részén és ezeknek gyakorlati jelentősége 6 322
Erdélyi Mihály: A Duna-Tisza közének vízföldtana 6 331
8 357
Árvai József - Galambosi István: A geotermikus energia felhasználása során szerzett tapasztalatok Szegeden 9 408
Molnár Béla: A Dél-Alföld pleisztocén feltöltődésének ritmusai és vízföldtani jelentőségük 12 537
Szabó Gyula: Az 1965. évi dunai árvíz hatása a talajvízre a fővárosban 12 553
Vízellátás
Horváth Lajos - Scheuer Gyula: Javaslat a budapesti hévizek védőterületére 1 1
Illés György: A települések és az ipari üzemek vízellátása 4
Meucci Fulvio: Torino vízellátásának és felszíni vizének kezelése 5 275
Almássy Bálint: A körvezetékes hálózatok számítása fiktív gyűrűk alkalmazásával 11 487
Pató Tibor és Kollár György: Kétrétegű szűrő alkalmazása felszíni vizek tisztításához 11 492
Vízkémia
Papp Szilárd: A vízminőségi követelmények és a víztisztítási technológiák fejlődése a vízgazdálkodásban 4 137
Shapiro, Joseph: Yellow organic acids of lake water: differences in their composition and behavior. (Különböző tavakból származó szervesanyagok összehasonlítása) 7 289
Allen, Harold, L.: Acetates utilization heterotropic bacteria in a pond. (Heterotrof baktériumok acetát hasznosítása egy tóban) 7 295
Wetzel, Robert, G.: Dissolved organic compounds and their utilization in two marl lakes. (Oldott organikus vegyületek két indianai tóban) 7 298
Vogler, Peter: Zur Analytik kondensierter unorganischer Phosphate in Gewässern. (A vizekben levő kondenzált foszfátok) 7 304
Popovsky, Jiri: Beitrag zu den Bestimmungsmethoden der Phosphorverbindungen. (Adatok a foszfor vegyületek meghatározási módszereihez) 7 308
Procházková, Ludmila: The relationship of protein nitrogen determined by the Folin reaction and organic nitrogen according to Kjeldahl in various types of freshwaters. (A Kjeldahl - és a protein-nitrogén Folin-Lowry eljárás közötti különbség különböző típusú édesvizekben) 7 314
Bidlo, Zdenék: The analysis of resorcinol and its derivatives in water. (Megjegyzések a vízben levő rezorcinol kimutatásához) 7 319
Bolberitz Károly: Illó szerves oldószerek mérése ipari szennyvizeinkben 7 321
Nyiri Ferenc - Rappné Sik Stefánia: Szerves vegyületek oxidálhatóságáról 7 325
Gottschaldt, Norbert: Methode zur Bestimmung der Toxizität von Detergentien. (Módszer a detergensek toxikusságának meghatározására) 7 331
Papp Szilárd: Felszíni vizeink minősége 8 369
Molnár Miklós: Kromátszennyezés ásott kút vizében 8 369
Kaffehr Béla - Czukrász Gábor: Szennyeződések vizsgálatának polarográfiás lehetőségei ivó- és felszíni vizekben 10 473
Csatornázás, szennyvíztisztítás
Doromby László: Mezőgazdasági szennyvizek hasznosításának jelentősége és lehetőségei 2 70
Bolberitz Károly: A felszíni vizeket terhelő anyagok és mérgező határértékeik 3 131
Csanády Mihály: Adatok a biológiai szennyvíztisztítók hatásfokának értékeléséhez 3 139
Holló István: A vizek tisztaságának védelme 4 193
Szilágyi Mihály: A Főváros és Csatornaművének fejlesztése 6 313
Csanádi Mihály: Szennyvíziszap aerob lebontásának vizsgálata 8 371
Illés István: Újabb kutatási és gyakorlati eredmények a nyugat-európai árkos biológiai szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatban 9
Bakács Tibor: A detergensek egészségügyi vonatkozásai 10 462
Radics Imréné: A detergensek alkalmazásának hatása a szennyvíztisztításra és az élővíz
befogadókra 10 464
Kortlandy C.: Mosószerek és a vizek szennyeződése 10 466
Hock Béla: A Kapós vízminősége és szennyvízterhelése 10 468
Toókos Ildikó: Kísérletek az oldómedencék hatásmechanizmusának megvizsgálására 11 502
Herédy Sándor: A textilipari szennyvíztisztítás egyedi és típustervezése Csehszlovákiában 11 508
Belvízrendezés
Az 1966. évi téli-tavaszi belvízvédekezés az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:
- Forgó László: Az 1966. évi belvízvédekezés 1 24
- Vágás István: Az 1966. évi belvizek keletkezését kialakító hidrológiai tényezők 1 24
- Kardos Imre: A belvízvédekezés gyakorlati végrehajtása és a tapasztalatok 1 30
- Mélykúti László:- A belvíz elvezetésének gépi feltételei 1 34
Ihrig Dénes: A vízrendezési munkák fejlődése 4 156
Öntözés
Fekete András: Az öntözési üzem munkamennyiségének számítása 2 61
Dobos Alajos: Hordozható esőztető berendezések gazdaságos kialakítása 3 116
Salamin Pál: Mezőgazdasági vízhasznosítási kutatások 4 172
Fekete József: Öntözővíz- és, talajvízvizsgálatok a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaságban 9 395
Shahin, Mamdouh: Talaj csövezés vékony vízvezető rétegekben 10 448
Petrasovits Imre: Az öntöző vízigény megállapításának problémái 10 456
Vízépítés
Borza Dezsőné: Az asszuáni nagy gát és építésének néhány sajátossága 11 522
Hamvas Ferenc: A balatoni parterózió vizsgálata 12 560
Árvízvédekezés
Szilvássy Zoltán - Vágás István: Helyszíni tapasztalatok, elméleti megállapítások az 1965. évi szigetközi árvízvédekezésről 3 122
Ziegler Károly: A Magyar Hidrológiai Társaság 1966. április 28-29-i konferenciája „Az 1965. évi dunai árvíz műszaki tapasztalatairól" 5 243
Limnológia, biológia
Weiszfeiler Gyula - Tóth István - Biró György: Egysejtű algák és baktériumok együttes szaporítása 1 41
Berczik Árpád - V. Kozma Erzsébet - Molnár Miklós: Hidrobiológiái vizsgálatok a Hámori-tavon 2 79
Frey, David, G.: Mi a paleolimnológia? 6 308
Hortobágyi Tibor: Magyarország halastavainak mikrovegetációja IV. Újabb algák a buzsáki halastavakból 8 337
Vámos Rezső: Kénhidrogén okozta tömeges halpusztulás utólagos kimutatása 10 478
Zsirai Kálmán - Kövesy Éva: Adatok a hévízi gyógyfürdőnek a szervezet ion miliőjére gyakorolt hatásához 1 45
Tóth András: Gyógyiszapok stomatológiai alkalmazásáról 6 341
Hidrometeorológia
Vas Károly: Szélviszonyok vizsgálata különös tekintettel az esőszerű öntözésre 11 517
Méltatás
Vitális Sándor: A Magyar Hidrológiai Társaság 50 éves 4 149
Megemlékezés
Dr. Károlyi Zoltán (1905-1966) 5 241
Fazekas Károly (1897-1966) 6 297
Beszámoló
- a Magyar Hidrológiai Társaság 1966. március 1-én tartott, az 1965. évet záró 49. taggyűléséről 2 95
- a Magyar Hidrológiai Társaság fennállásának 50. évfordulója alkalmából 1967. május 2-án rendezett jubileumi taggyűlésről és az azzal kapcsolatos tudományos ülésszakról 12 570
Hozzászólás
- Horváth Lajos és Scheuer Gyula: „Javaslat a budapesti hévizek védőterületére" c. tanulmányához. Cziráky József, Darányi Ferenc, Kessler Hubert, Papp Ferenc, Kepinski Alfréd) 1 9
- ,,Az 1966. évi téli-tavaszi belvízvédekezés az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén" c. előadássorozathoz. (Orlóci István, Polgár István, Dobi László, Najmányi László) 1 36
- Szilvássy Zoltán és Vágás István: „Helyszíni tapasztalatok, elméleti megállapítások az 1965. évi szigetközi árvízvédekezésről" c. tanulmányához. (Ziegler Károly) 3 129
- Csanády Mihály: „Szennyvíziszap aerob lebontásának vizsgálata" c. tanulmányához. (Benedek Pál) 8 379
Válasz Benedek Pál hozzászólására (Csanády Mihály) 8 382
- Illés István: „Újabb kutatási és gyakorlati eredmények a nyugateurópai árkos biológiai szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatban" c. tanulmányához. (Körösmezey László, Csanády Mihály) 9
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium hírei
Könyvismertetés
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hidrológiai Közlöny 1967. január-december Hidrológiai Közlöny 1967. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba