A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kortársak József Attiláról I.

1922-1937

Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 908 oldal
Sorozatcím: Új Magyar Múzeum
Kötetszám: 13
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-05-4317-6

Fülszöveg

Egy fiatal költő öngyilkosságot követ el, s tragikus tettének másnapján egy ország döbben rá, hogy Petőfihez, Adyhoz mérhető költő-óriás pusztult el a szárszói vonat kerekei között. A felismerést elhatalmasodó kollektív szégyenérzet és lelkifurdalás kíséri, amiért a kor elmulasztotta idejében fölfedezni és méltányolni a kivételes teljesítményt. A költői életmű értékeinek mind gazdagabb feltárásával párhuzamosan folyik a költő és kora közötti viszony eltorzítása, leegyszerűsítése, a negatív és pozitív előjelű legendagyártás. E kiadvány egyik legfőbb rendeltetése, hogy a befogadástörténet első szakaszának feltárásával árnyalt és hiteles képet nyújtson József Attila költői és közéleti szereplésének, magánélete eseményeinek egykorú visszhangjáról. Másik fontos feladata, hogy a szárszói tragédiától a felszabadulásig kibontakozó életmű-értelmezést és pályaképet nehezen hozzáférhető írások tömegével dokumentálja.
Valóban ismeretlen költő volt József Attila, amíg élt? Kik fedezték föl?... Tovább

Tartalom

Bevezetés5
Dokumentumok23
1922
Szerkesztőségi üzenet27
József Attila versei27
Egy makói diák versekönyve27
Különfélék28
Juhász Gyula: Előszó (Szépség koldusa)28
Szépség koldusa29
(Espersit János) e. j.: A szépség koldusa29
Un nouveau poéte hongrois: Attila József30
Balogh József: (Önképzőköri bírálat József Attila Tanulmányfej című verséről)31
1923
(Nyigri Imre) ny. i.: "Szépség koldusa)37
József Attila: Szépség koldusa37
Fenyő László: József Attila: Szépség koldusa38
József Attila versei39
József Attila versei39
József Attila: egy új magyar költő40
Moszkitó: A destrukció40
József Attila41
1924
Nyolchónapi fogház istengyalázás miatt45
Nyolchónapi fogházra ítéltek egy költőt istenkáromlásért45
Istenkáromlásért elítélt költő46
József Attila magántisztviselőt és költőt istenkáromlásért vonta ma felelősségre a bíróság47
Az istenkáromló vers honoráriuma48
A Schadl-tanács két ítélete48
Az istengyalázó költő50
Istengyalázás51
Nyolchónapi fogházra ítélték József Attilát51
Istengyalázás volt-e a "Lázadó Krisztus" című vers?52
Egy költőt nyolchónapi fogházra ítéltek54
József Attilát elítélték egy verse miatt54
(Sós Endre) S. E.: Magánhivatalnok és költő55
Kossutány Ignás dr.: Elítéltek56
(Magyar László) m. l.: Elítéltek57
(Hont Ferenc) H. f.: József Attila58
Elítéltek60
A fiatal költő és a sajtószabadság60
A cenzúra60
Márer György: Rikkancs, aki ünnepi beszédeket gyárt a kaszinói urak számára61
Tömörkény István emlékezete63
József Attila büntetését egy hónapra szállította le a Tábla64
József Attila verseskönyve64
1925
(Kormányos István) Kái: József Attila: Nem én kiáltok69
Nem én kiáltok70
(Saitos Gyula) s. gy.: József Attila új verseskönyve71
Galamb Ödön dr.: József Attila új verskötete72
(Pór Tibor) p. t.: József Attila: Nem én kiáltok73
Kárpáti Aurél: Új költők74
Sugdosó76
Egy megszívlelendő erkölcsi prédikáció77
(Nyigri Imre) ny. i.: Nem én káltok77
Melléky Kornél: József Attila: Nem én kiáltok80
Tersánszky J. Jenő: József Attila verskötete81
Az istengyalázásért elítélt költőt, József Attilát, felmentette a Kúria81
Érdekes kúriai ítélet83
Fölmentés istengyalázás vádja alól83
Gy. J.: A halhatatlan poéta első éjszakája a szerkesztőségben84
Nyigri Imre: Világlexikon85
Pintér Ferenc: Nem én kiáltok85
Tóth Béla: József Attila: Nem én kiáltok86
1926
Gergely Sándor: "Rabszolga, ne lázadj..."91
Kállay Miklós: Az új magyar líra92
Fényes Samu: József Attila92
Nagy Lajos: Hogy él a magyar író?93
Ignotus: Vers és verselés94
(Gaál Gábor) G. G.: Tiszta szívvel95
Móricz Zsigmond Kassán98
Raith Tivadar: A XX. század magyar irodalma az európai szellem áramlataiban99
Komlós Aladár: A magyar líra a háború után100
Hatvany Lajos: A polgár válaszúton101
Matheika János: A magyar forradalmi irodalomról102
1927
"Vöröscsontú költő"105
Mi készül?105
Pákozdy Ferenc: Lázadó Krisztus106
1928
József Attila109
József Attila versei109
József Attila: Jut most elég virág110
Új magyar költő, akinek élete Jack Londonéval vetekedik110
Új magyar költők112
József Attila versei112
Németh Andor: József Attila112
Írók előadóestje118
Várkonyi Nándor: József Attila119
Benedek Marcell: Naplójegyzet 1928-ból, József Attiláról120
József Attila122
1929
Hartmann János, Németh László, Rédey Tivadar: Összefoglaló pályázati jelentés125
Acsády Károly: Krónika126
A Bartha Miklós Társaság irodalmi estélye127
A Magyar Föld írói estje a Vigadóban127
(Kecskeméti Pál) P. K.: Die Gedichte von Attila József128
(Vajthó László) vl.: A Bartha Miklós Társaság Magyar Föld-estje129
Zelk Zoltán: József Attila: Nincsen apám, se anyám129
Komlós Aladár: Egy készülő ígéret nevében131
(Zolnai Béla) G. P.: Csodabogár131
Komlós Aladár: Irodalom napló131
Németh Andor: Éhségek hetyke poétája132
(Gereblyés László) g. l.: "Magyar Föld" est a Vigadóban135
(Hatvany Lajos): József Attila137
Nyigri Imre: "Nincsen apám, se anyám"140
Nádass József: József Attila: "Nincsen apám, se anyám"141
Nádass József: Nincsen apám, se anyám142
(Zolnai Béla) Galli Mátyás: Csodabogar143
Szentimrei Jenő: József Attila versei144
Féja Géza: Halotti beszéd145
Németh László: Nincsen anyám, se apám (!)146
Espersit János: Három költő. Makai Emil, Juhász Gyula, József Attila148
1930
József Attila153
Németh László: Öröm153
József Attila153
Féja Géza: József Attila154
Az Istenek halnak, az Ember él156
(Márai Sándor) M. S.: Cégváltozás156
Fiatal magyarok156
Illyés Gyula (nyilatkozata)157
Reflektor157
(Lakatos Páter Pál) L. P. P.: József Attila: Tárgyi kritikai tanulmány158
Tamás István: Fej és írás159
Az Istenek halnak, az Ember él163
Aradi Zsolt: Új arcú magyarok, új magyar föld163
József Attila: Az Istenek halnak, az Ember él164
Féja Géza: Új Kazinczy-korszak165
Féja Géza: A "Nyugat" koncentrációja166
(Kárpáti Aurél) Kár: Költők különcségei167
Forgács Antal: Az új magyar líra167
A munkásság és az ifjúság zarándokútja Ady Endre sírjához171
Álarcosok kifosztották egy Szentesi utcán lakó úricsalád éléskamráját171
Haraszti Sándor: A mai magyar irodalom ideológiai csoportosulásai174
Fábián Dániel: Öt esztendő175
Lakatos Péter Pál: József Attila: Nincsen apám, se anyám176
Féja Géza: Elafántcsonttorony182
Megkezdte működését a Bartha Miklós Társaság vásárhelyi csoportja182
Jancsó Béla: Új Magyar Föld III.184
"Ki a faluba!"184
Vásárhelyen jelent meg a Bartha Miklós Társaság röpirata a magyar ifjúsághoz188
Féja Géza: Lírai seregszemle190
Ismerje meg falvainkat a magyar egyetemi ifjúság190
József Attila191
Bisztray Gyula: Újarcú magyar poéták191
Féja Géza: A Magyar Szemle és a fiatalság193
Féja Géza: Osztályköltészet?194
Mi készül?195
Balogh Edgár: A támadók igazi szerepe a csehszlovákiai magyar ifjúság életében195
(Jancsó Béla) J. B.: Fábián Dániel és József Attila: Ki a faluba196
Kecskeméti György: V. A magyar ifjúság problémájához197
Dobossy Imre, Horváth Ferenc, Sinkovits Béla: A Sarló válasza A Reggeléknek200
Radnóti Miklós: Kállay és a primitív versmagyarázat201
Haraszti Sándor: Magyar eszerek201
A Kortárs hírei203
Narancsik Imre: A magyar reneszánsz felé203
József Attila204
1931
Kik kapják az idén a Baumgarten-díjat?207
Fenyő László: Rabló207
(Zolnai Béla) G. M.: Csodabogár208
(Kardos László) K. L.: József Attila új könyve208
Féja Géza: Szélkakas-költők208
Jenő József: A magyar vers útja211
József Attila új versei213
Dsida Jenő: Döntsd a tőkét, ne siránkozz213
Gergely Sándor: József Attila új versei216
Fenyő László: Döntsd a tőkét, ne siránkozz218
Barta Sándor, Hidas Antal, Illés Béla, Kiss Lajos, Madarász Emil, Matheika János, Zalka Máté: A magyar proletárirodalom plattformtervezete221
Löffler A. Pál: Párizsi napló222
Kálmán József: Van-e szocialista líra?222
Fábry Zoltán: "Döntsd a tőkét, ne siránkozz218
József Attila versekötetét megsemmisítik224
József Attila új versei225
1932
Gergely Sándor, Hidas Antal, Illés Béla, Lippay Zoltán: Az ideológiai tisztaságért, a művészet minőségéért229
József Attila230
Fábián Dániel: Az Új Szellem Diadala230
(Bródy István) B.I.: Szabadság-est a Vígszínházban230
Fábián Dániel: A harmincévesek két halottja231
A Gadó-tanász kritikája egy Villon-versről231
D-r Sztefan Kemen: Danasa magyarszka knyizsebnoszty232
Forgács Antal: Új Anthológia233
Gergely Sándor: Magyarországi lapszemle233
Lakatos Péter Pál: Új Anthológia236
(Bodor Aladár) B. A.: József Attila: Döntsd a tőkét, ne siránkozz239
A halálbüntetés és a statárium ellen239
Július 28-án kezdődött240
Elfogultsági kifogást emeltek a Méhes-tanács ellen a halálbüntetés elleni röpirat pörében240
Különös elfogultsági kifogás egy nemzetgyalázási pörben242
Elfogultsági kifogás Szimonideszék nemzetgyalázási bűnperében243
(Molnár Erik) Jeszenszky Erik: Skolasztika vagy dalektika243
(Bálint György) B. Gy.: József Attila: Külvárosi éj247
Mándy Teréz: Az "I. G. E." - és az Ige realizálása248
Pakots József: Beszámoló az Íróhétről249
(Rónay Mária) r. m.: A "t. Ház" folyosójáról249
(Nádass József) n-s.: A "Társadalmi Szemle"250
(Lukács István) Lu.: A legérdekesebb költő251
Danzinger Ferenc: József Attila, a szocializmus költője251
Kállay Miklós: A magyar költészet új ösvényein256
A halálbüntetés ellen...257
Jodef Turóczi-Trostler: Neue Lyrik. József Attila: Külvárosi éj258
Gosztonyi Lajos: József Attila új versei259
Illyés Gyula: Külvárosi éj260
Erdei István: Valamit József Attiláról262
Fábry Zoltán: A háromszázötvenoldal győzelme265
Külvárosi éj266
1933
Pákozdy Ferenc: Külvárosi éj269
Kik írták a hlálbüntetés elleni röpiratot?273
Írók nemzetgyalázási pere274
Kovács György: Új könyvekről274
Három fiatal írónk így látja az életet275
Bálint György: Magyar költő 1933-ban277
Németh Andor: Külvárosi éj278
József attila: Külvárosi éj280
Németh László: Magyar líra 1932-ben281
A halálbüntetés elleni röpirat282
"Felhígított Ady"282
Ítélet a statárium-ellenes röpirat ügyében283
Szimonidesz Lajost elítélték az írók nemzetgyalázási pörében284
Csak Szimonidesz Lajos lelkészt ítélték el nemzetrágalmazásért pénzbüntetésre284
"Felhígított Ady"285
Katona Jenő: Új népiesség?286
Németh Andor: Miniatűrök293
Pákozdy Ferenc: Külvárosi éj294
A Társadalmi Szemle József Attiláról297
Francois Gachot: Lettres hongroises297
"Döntds a tőkét, ne siránkozz"297
Emil B. Lukác: Mad' ari novej tvári?298
A főiskolai diákok kommunista-ügye300
Tagadnak a kommunista-per úri vádlottjai301
Magyar est a La Fontaine Társaságban302
Ítélet a kommunista pörben303
La Fontaine Társaság304
Somodi László: Külvárosi éj304
József Attila menyasszonya megmérgezte magát a nyomor miatt305
Ja Fontaine-Társaság305
Téglás Ferenc: Az egységfront körül306
József Attila nem hajlandó meghalni!303
Kosztolányi Dezső: Ezerkilencszázharminchárom316
Remenyik Zsigmond: Li-Fu-szun gazda és cselédei (III.)325
József Attila325
1934
Babitsnak fáj...329
Remenyik Zsigmond: Li-Fu-szun gazda és cselédei (V.)330
Remenyik Zsigmond: Li-Fu-szun gazda és cselédei (VII.)334
Fölemelték a bolsevizmus miatt elítélt egyetemi hallgatók büntetését335
Karinthy Frigyes: József Attila (Az elképesztő): Pünkösdi kolbász336
Ascher László, dr. Braun Soma: Irodalom és politika336
Fülöp Ernő: A mű-e vagy a hatás?337
Szimonidesz Lajos ügye338
Hatmany Lajos, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor: József Attila válogatott versei339
József Attila új versekötete340
Habán Mihály: József Attila: Medvetánc340
(Szakasits Árpád) sz. á.: "Medvetánc"340
Garai János: Ha a költő jobbra tér342
1935
Josef Turóczi-Trostler: Attila József: Barentanz347
Kik kapják az idei Baumgarten-díjakat347
A Baumgarten-díjások348
Kiosztották az idei Baumgarten-díjakat349
Fejtő Ferenc: Rapszodikus elmélkedés Babits "Amor Sanctusa" fölött351
Veres Péter: Irodalom és világnézet352
Fülöp Ernő: József Attila költészete353
Fejtő Ferenc: Medvetánc362
József Attila: Medvetánc363
Gaál Gábor: Az Erdélyi Szépmíves Céh tíz éve364
Féja Géza: József Attla: Medvetánc364
Füst Milán: József Attiláról367
Vas István: Levél egy szocialistához371
Francois Gachot: Lettres hongroises372
Rögtönzés372
Halász Gábor: Új versekönyvekről372
Újvári László: A mai magyar reformizmus természetrajzához375
Lukács Gástár: József Attila: Medvetánc376
(Mónus Illés) -s.-s.: Hol az írók helye?377
Csömöri József: A mai magyar irodalom378
Bálint György: József Attila versei379
Újvári László: Új szellemi front Magyarországon381
Zsolt Béla: 2 generáció felel 3 kérdésre382
Szerda, 1935. aug. 14.383
Betiltották az építőmunkások hétfői gyűlését384
Az építőmunkássztrájk ügye a főváros közigazgatási bizottságában384
Fejtő Ferenc: Bevezetés (Korunk. Tizenkét fiatal költő)384
Korvin Sándor: A "harmadik nemzedék" költői385
Fejtő Ferenc: Hogyan látja Einstein a világot?386
Sértő Kálmán: Négy napig vidéken voltam387
A "Cobden" Szerkesztősége: A középosztály és a vajúdó világ388
A mi örökségünkhöz388
Egri Viktor: József Attila: Medvetánc389
Fejtő Ferenc: Hat költő390
1935
A mi örökségünk. József Attila393
Molnár Tibor: Cotrus Áron a román-magyar kultúrközeledésről393
Ignotus Pál: "Néoség" és "új humanizmus"394
Odaítélték az idei Baumgarten-díjakat394
Kik kapnak az idén Baumgarten-díjat395
Újvári László: Nagytakarítás egy anthológia körül395
Egri Viktor: József Attila: Medvetánc396
Ignotus Pál: Óda és eszmélet397
É. J.: Irodalmi est a Szövetségben400
(Simándy Pál) S. P.: "Szép Szó"400
Németh Andor: A reménytelenség költői402
Hatvany Bertalan: London 1936402
sz. a.: A Szép Szó...403
Mai magyarok - régi magyarokról405
Németh Andor: Feltámadás405
Dr. Passuth László: Mai magyarok - régi magyarokról412
Méliusz József: Új magyar folyóiratok413
József Attila: Medvetánc413
(Faragó László) Góra Lajos: A vers fegyverével414
Molnár Tibor: A haldó szellemű magyar írók a "Szép Szó" köré tömörülnek415
Molnár Tibor: Beszélgetés a magyar Panait Istratival419
Méliusz József: Négy verseskönyv424
Balás Károly: Ellopott jelszavak és ellopott költők425
Franjo Fejtő: O madzarskoj poratnoj knjizevosti426
Ignotus Pál: "Nagyon fáj"428
Zsigmond Móricz: Zu Weihnachten ist's schmerzlicher...430
Nagy Lajos: Budapest nagykávéház434
József Attila,...441
1937
Ne így oszák szét a Baumgarten-díjat!445
Fejtő Ferenc: József Attila446
Németh Andor: Nagyon fáj447
Thomas Mann levele és a holnapi felolvasás450
A rendőrség nem engedte meg, hogy József Attila előadja Thomas Mannt üdvözlő ódáját451
Thomas Mann budapesti felolvasóestjén betiltották József Attila ódájának előadását451
Thomas Mann beszél452
-l-ó., Fejtő Ferenc: A weimari szellem mellett tett hitet Thomas Mann előadásában452
Bálint György: Thomas Mann felolvasott453
Január 14454
Thomas Mann felolvasó-estje a Magyar Színházban454
s.b.: Találkozás a zsenivel456
A Thomas Mannhoz...456
Thomas Mann közönsége457
Thomas Mann megismerkedik a budapesti "demokráciával"458
Németh Andor: Az új humanizmus458
Gergely János: József Attila: Nagyon fáj459
A Szép Szó Thomas Mann-estje459
(Zsigmond Ede) zs. e.: Költő és kritikus460
(Kecskeméti György) -ti: Attila József: Nagyon fáj460
Dóczy Jenő: Lírai pangás462
József Attila464
Komlós Aladár: Irodalmi Napló465
József Attila - Németh Andor467
Bálint György: József Attila: Nagyon fáj469
Remenyik Zsigmond: Nagyon fáj472
Ignotus. Jószef Attila verseiről474
Németh Andor: József Attila verseiről475
Forgács Antal: József Attila: Nagyon fáj478
Sós Endre: József Attila új versei480
Zárt ajtók mögött tárgyalják Terstyánszky, Veigelsberg Pál és József Attila szemérem elleni vétségét482
Méliusz József: Radnóti Miklós új verseskönyve483
Szegi Pál: Nagyon fáj483
Kőműves Imre: A győztes Nyugat487
Borbély László: Könyvtárszobában487
Lehettem volna oktató487
(Schneider József) Szörényi József: Jószef Attila: Nagyon fáj488
Molnár Tibor: Egyéni kötet, melynek hátterében a tömeg áll489
Balogh Edgár: A második Bartha Miklós Társaság492
József Attila: Nagyon fáj493
Illyés Gyula és József Attila izgalmas költői párbaja494
Makkai László: Bevezető (Új magyar költők II.)495
J. A.: Új magyar költők II.496
(Gosztonyi Lajos) G. L.: Ifjú költők a diktatúra ellen496
Horváth Béla: József Attila: Nagyon fáj500
Kállay Miklós: Körutazás könyvországban503
Tiltakoznak az írók a TESz dömping irodalmi terve ellen503
A TESz Hitler nyomán sterilizálni akarja a magyar írókat?505
B. J.: Van-e szociológiai indokoltsága az új népies iránynak?506
Brassai Viktor: József Attila507
József Attilát, a kiváló fiatal költőt idegszanatóriumba vitték508
József Attila betegsége509
Hallotta?509
Lőrinczi László: Utak, melyek a jövőbe vezetnek. III. Szép Szó509
Földeák János: A "harmadik nemzedék"510
Németh Andor: Látogatás József Attilánál514
Folyóiratszemle516
A költő regénye517
Budapest I. 19. (7). József Attila versei518
Hatvany Bertalan: Dunamenti Európa518
Őszi előadások519
A budapesti "Szép Szó" előadóestje Pozsonyban, Érsekújvárott és Komáromban520
A Szép Szó felolvasó körútja Csehszlovákiában520
Vass László: Köszöntjük a "Szép Szó"-t Szovenszkón!521
A "Szép Szó" előadásai Szlovenszkón523
Győry Dezső: Üdvözlet az íróknak524
Madarsti spisovatelé pred ceskou verejnosti524
A "Szép Szó" írói a pozsonyi magyar rádióban525
Sós Endre: Dunavölgyi kiegyezés525
A "Szép Szó" íróinak nagysikerű irodalmi estje Pozsonyban526
A budapesti "Szép Szó" írógárdájának nagysikerű estje a prágai Petőfi Sándor Körben527
A "Szép Szó" írói Prágában527
Ignotus-Veigelsbergék a háború utáni sérelmek elfelejtését ígérgetik Prágában528
Ifj. Kuban Endre: A magyar Villon528
Fejtő Ferenc: A háború utáni magyar irodalom529
A Szép Szó csehszlovákiai útja535
A "Szép Szó" miskolci előadása541
(Kőnyomatos hír)541
Selbstmord des Dichters Attila József542
József Attila költő borzalmas öngyilkossága543
József Attila, a 33 éves költő megdöbbentő öngyilkossága545
József Attila halálos tragédiája546
Vonat elé vetette magát Jószef Attila költő549
Idegbaja miatt öngyilkos lett József Attila, a "Szép Szó" szerkesztője549
Egy meghasadt lélek drámája550
József Attila öngyilkossága553
József Attila öngyilkosságot követett el553
József Attila, a kiváló költő vonat elé vetette magát554
Katona Jenő: A vonat elé vetette magát és meghalt József Attila költő556
József Attila borzalmas öngyilkossága558
Vonat elé vetette magát s meghalt József Attila558
József Attila élete és tragédiája561
Dr. Bányai Lászlóné József Lucia, özv. dr. Makay Ödönné József Etelka563
József Attila szörnyű öngyilkossága563
A vonat elé vetette magát egy fiatal író564
Pálóczi-Horváth György: Az öngyilkos József Attila565
Vonat elé vetette magát és szörnyethalt József Attila, a kiváló magyar költő567
Öngyilkos lett József Attila568
Németh Andor: József Attila tragikus öngyilkossága568
József Attila országos hírű írót és költőt darabokra tépte a vonat a balatonszárszói állomáson571
Boldizsár Iván: Fülledt este József Attilával571
(Gábor István) g. i.: Egy "mai magyar" a mozdony kerekei alatt573
Illyés Gyula: József Attila574
Zokogó barátok kísérték utolsó útjára vasárnap délután József Attilát575
Harmadnapja nem eszek577
Balatonszárszón eltemették József Attilát578
(Bibó Lajos) ó: A költő halála579
Gyárfás Endre: József Attila tragédiája579
(Bélteky László): Egy meghasadt lelkű fiatal magyar költő megrendítő tragédiája581
Vass László: József Attila583
Nádass József: József Attila halálára586
Bárdos László: Az eltaposott magyar költő588
József Attila temetése590
Szombati Sándor: "Az ige több, mint a tett"591
Németh Andor: József Attila temetésén594
Balatonszárszón temették el József Attilát, az öngyilkos költőt595
Látó Anna: "Elpusztult az emberiértelem"596
Robotos Imre: Költő a sínek közt598
Németh Andor: Szép Szó szerzői est. József Attila verseiből olvas600
(Vass László) V. L.: József Attilát gyászolja a szlovenszkói magyarság605
(Vass László) V. L.: Jószef Attila és - József főherceg606
Sértő Kálmán: Levél a határon túlról606
Zsolt Béla: A költő halála608
Faragó Dezső: Szerbusz Attila!610
Isaia Tolan: La mortea lui József Attila612
(Szántó Miklós) Sz. M.: Vadvirágcsokor József Attila sírjára613
A kétvérű költő616
József Attila emlékest Miskolcon617
A hét bánata618
József Attila útja a halálba és a halhatatlanságba618
Karácsony Sándor: József Attila619
József Attila öngyilkossága620
Gárdos Sándor: Elmebaj620
Molnár Tibor: Hogyan élt és hogyan halt meg Ady Endre óta a legnagyobb magyar költő: József Attila621
József Attila...625
Ignotus: Irodalom és tehetség625
Győry Dezső: Fenyőgally a balatonszárszói sírra628
József Attila-emlékest Pozsonyban629
József Attila,...629
A költő, aki sorsát is írja629
Rónai Mihály András: "Nagyon fáj"630
Sértő Kálmán: József Attila632
Németh Andor: Mit illik József Attiláról tudni?634
Ifj. Kubán Endre: Egy magyar költő sírjára635
Szép szóval hódítottak a "Szép Szó" élharcosai Miskolcon637
Hallotta?638
Zd.: Za Attilou Józsefem638
Dr. Szilágyi András: A skizofréniás költő639
Várnai Zseni: Csillaghullás van642
G. Hajnal László: Ignotus súlyos támadása vagy inkább a magyar írók lelkiismeret643
Katona Jenő: Egy költő halálára645
Sértő Kálmán: Halálesetre647
Kováts József: József Attila649
(Nádas Sándor) n. s.: A költő, aki nekiment a tehervonatnak651
Miért kellett meghalnia József Attilának653
József Attila tragédiája654
H. Kovács Zoltán: József Attila655
Kováts József Attila649
A költő sorsa661
n.: Költő a ravatalon663
Torma Imre: József Attila664
Andreánszky István: József Attila665
Vass László: A balladás halott667
A költő halála - jobbról nézve669
Dr. Somogyi Sári: József Attila fejfájára670
Peéry Rezső: In memoriam: József Attila672
Sikerült kultúrelőadás a Magyar Házban675
Nagy Jenő: A mosónő fia675
Saitos Gyula: "Íme a költő, aki indul magasba és mélybe676
Pszt... Én is csak hallottam680
Ignotus Pál: Helyreigazítás680
Gosztonyi Lajos: 1937 igazi arca683
Eldöntötték, hogy kik kapják a jövőévi Baumgarten-díjakat683
A nagy díj684
Búcsúzunk Tőled, József Attila!684
Longhy A. István: Magyar költő tragédiája685
Ádám Zsigmond: József Attila686
József Attila687
(Stern Emil) S.: József Attila687
Lőrinczi László: József Attila688
Egy meghasadt lelkű fiatal magyar költő megrendítő tragédiája689
Borbély László: Egy fiatal költő halálára691
Komlós Aladár: József Attila692
A Szép Szó mély fájdalommal jelenti694
József Attila temetése694
A Szép Szó miskolci József Attila emlékestje695
Fejtő Ferenc: Költő és kora696
József Attila698
Schöpflin Aladár: Háború után698
Komlós Aladár: Magyar irodalom a háború után699
Hollós Korvin Lajos: Ecce saccerdos Dei700
Jegyzetek701
Rövidítések jegyzéke703
A dokumentumok jegyzetei705
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kortársak József Attiláról I. Kortársak József Attiláról I. Kortársak József Attiláról I.

A védőborító enyhén kopott, az alsó lapélek elszíneződtek.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba