821.647

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1977/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XXIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Molnár János: Irányzatok harca a Szociáldemokrata Pártban 1946-1947-ben3
Anderle Ádám: A Perui Kommunista Párt működésének kezdete (1930-1936)69
Közlemények
Németh József: A műszaki értelmiség és a szakszervezeti politika néhány kérdése 1948-ban109
Pécsi Anna: Magyarok a franciaországi forradalmi munkásmozgalomban (1928-1930)138
Günter Heyden: Az NSZEP KB Marxizmus-Leninizmus Intézetének középtávú terve162
Janusz W. Golebiowski: Az LEMP KB Társadalomtudományi Főiskolája Munkásmozgalmi Intézetének feladatai169
Gondos Ernő: A munkásmozgalmi ismeretterjesztés. (Jegyzetek Vadász Ferenc munkássága kapcsán)176
Visszaemlékezések
Szerényi Sándor: Révai József 1930-as hazatérésének körülményeiről183
Hírek
Széchy András: Tanácskozás a nemzeti és a nemzetközi viszonyáról a szocializmusban188
Tokody Gyula: A magyar-NDK történész vegyes bizottság tudományos ülésszaka192
D. P.: A Párttörténeti Intézet küldöttsége Belgrádban200
Rövid hírek201
Szemle
Folyóiratokról
Johancsik János: A párizsi Thorez Intézet történeti folyóirata (1970-1975)204
Könyvekről
K. Nagy Magda: Gondolatok "közös dolgaink"-ról. Megjegyzések Lackó Miklós tanulmánykötetéhez211
Kende János: Jemnitz János: A nemzetközi munkásmozgalom az első világháború éveiben (1914-1917)221
Béki Ernő: Arnold Reisberg: 1934 február. Egy felkelés okai és következményei224
Strassenreiter Erzsébet: Egy könyv margójára226
Gergely Jenő: Tanúságtevők230
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1976. július-augusztus-szeptember233
A könyvtár 1976. évi külföldi szerzeményeiből236
Rezümék239
2. szám
Tanulmányok
Soós Pál: A Szabó Ervin-irodalomról3
Erényi Tibor: Garami Ernő és a magyarországi szociáldemokrácia38
Közlemények
Kővágó László: A magyar kommunista párt nemzetiségpolitikája a Tanácsköztársaság megdöntésétől a felszabadulásig77
Vujica Kovacev: Adalékok a baranyai magyar kommunista emigránsok jugoszláviai szervezkedéséről (1921-1922)103
Konzultáció
G. Kiszlov: A nemzetközi munkásmozgalom történetének kutatása a Szovjetunióban122
Dokumentumok
Kende János: Alpári Gyula Szabó Ervinről159
Visszaemlékezések
Szerémi Borbála: Utam a forradalmi munkásmozgalomhoz168
Dr. Simonovits István: Emlékezés dr. Weil Emilre180
Hírek
S. L.: Tudományos emlékülés Garami Ernő születésének 100. évfordulóján188
Benke Zsuzsanna: Országos történész vándorgyűlés Székesfehérvárott194
Svéd László: A KIMSZ II. kongresszusa résztvevőinek találkozója201
Rövid hírek203
Szemle
Sipos Levente: Történelem és tömegkommunikáció204
Németh István: Wilhelm Pieck-életrajz211
Jemnitz János: Plehanov szellemi öröksége215
Illés László: Lékai János politikai pályája218
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1976. október-november-december221
A könyvtár 1977. évi külföldi szerzeményeiből224
Rezümék226
3. szám
Tanulmányok
Kárpáti Sándor: Az Októberi Forradalom és a világforradalmi folyamat3
Kirschner Béla: A lenini forradalomelmélet és az Októberi Forradalom35
Kiss Artúr: Az "Állam és forradalom" és a jelenkor67
Milei György: A lenini eszmék magyarországi terjedésének kezdeteiről107
Vadász Sándor: Az 1917-es oroszországi forradalmak nemzetközi visszhangja157
Konzultáció
A. Agapova - L. Morozov - A. Pedoszov: Az SZKP tapasztalatai szocializmusért vívott harcban191
Hírek
Rövid hírek234
Szemle
Blaskovits János: Magyarország története, 8. kötet238
Jemnitz János: A bolsevik párt internacionalista tevékenysége Október előkészítésének időszakában245
Honfi József: Magyarok a Nagy Október győzelméért248
Strassenreiter József: Új szojvet folyóirat: Obsesztvennije nauki251
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1977. január-február-március254
A könyvtár 1977. évi külföldi szerzeményeiből258
Rezümék260
4. szám
Tanulmányok
Erényi Tibor: Ady, a szociáldemokrácia és a szocializmus3
Gergely Jenő: A Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége két világháború közötti tevékenységének néhány kérdéséről72
Közlemények
M. Pásztor József: Adalékok az Ady-életmű továbbéléséről a magyar munkásmozgalomban (1919-1944)105
Pintér István: Az SZDP és az "orosz kérdés" a második világháború elején (1939-1941)130
Tudományos emlékülés Szabó Ervin születésének centenáriumán (Nemes Dezső, Szücs László, Soós Pál, Mucsi Ferenc, Litván György, Kende János, Jemnitz János, Remete László)159
Életrajzok
Hegedüs Sándor: Rózsa Richárd (1904-1943)215
Hírek
Aranyossi Magda236
Rövid hírek239
Szemle
Tokody Gyula: Zsigmond László: Claude-Henri de Saint-Simon242
Erényi Tibor: Dományos István: A koalíicó az 1905-1906. évi kormányzati válság idején246
Nagy László: Szövetségi politikánk dokumentumai250
Kabos Ernő: A Profintern első éveiről254
Sz. G.: Németország Kommunista Pártjának brüsszeli konferenciája256
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1977. április-május-június257
A könyvtár 1977. évi külföldi szerzeményeiből260
Rezümék262
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem