A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Széphalom 13.

A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2003.

Előszó

Ködöböcz József emlékének ajánljuk a Széphalom évkönyv 13. kötetét. Ismét gyászunk van, ismét végső búcsút kell vennünk a Kazinczy Ferenc Társaság egyik meghatározó tekintélyű alapító tagjától,... Tovább

Tartalom

A NAGYSÁGOS FEJEDELEM
SZEMERE MIKLÓS; Rákóczi szelleméhez (vers) 1
KISS ENDRE JÓZSEF: A bujdosó könyvek üzenete 3
ÁGOSTON ISTVÁN GYÖRGY: II. Rákóczi Ferenc vallásossága 7
LADÁNYI SÁNDOR: A Rákóczi-szabadságharc valláspolitikája 15
CSORBA CSABA: A Rákócziak várai és várkastélyai 21
STEFAN ELIAS: II. Rákóczi Ferenc és a kurucok a szlovák nép mondáiban és meséiben 31
CSEH KÁROLY: Versek, műfordítások 38, 156
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Rákóczi-induló 39
HALÁSZ GYÖRGY: II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak újratemetése Kassán 1906-ban 43
KAZINCZY ÉS KORA
FRIED ISTVÁN: Kazinczy Ferencről - mai szemmel 51
VÁCZY JÁNOS: Kazinczy a magánéletben (1) 61
KAZINCZY FERENC A. G.: Képek Kazinczy családi életéből 75
SZILÁGYI FERENC: Versek 86,116
BALÁZS ILDIKÓ: Kazinczy Ferenc fordítói stílusa a Barnhelmi Minna című dráma tükrében 87
HAUSNER GÁBOR: Ki volt Nagy János, Tasso győri fordítója? 95
TORQUATO TASSO Negyedik Könyve. Nagy János fordításában 101
MARTOS JÓZSEFNÉ: Emléktáblánk előtt Kufsteinben 117
FICSOR MIKLÓS: Versek 124
PÁVAI GYULA: Kazinczy Lajos emléktáblája Aradon 125
MESTEREK ÉS MŰVEK
BENKE GYÖRGY: Egy abaúji falusi lelkipásztor könyvtára a 19. században 127
DOMOKOS MÁRIA: Lavotta János színpadi kísérőzenéje 133
KÁLI SÁNDOR: Versek 140
R. TOMA KORNÉLIA: A Hunyadi-drámák értékvilága a felvilágosodásban és a romantikában 141
PÁSZTOR EMIL: Arany János "Toldi"-jának személyessége 151
FEHÉR JÓZSEF: Nikolaus Lenau ébresztése 157
HŐGYE ISTVÁN: Irodalmi találkozások Újhelyben 169
ILLÉS LÁSZLÓ: Versek 176, 192
KATONA REZSŐNÉ: Kertész Imre Sorstalanság című regényének nyelvi megközelítése 111
KOMÁROMY SÁNDOR: Weinrauch Katalin és a kárpátaljai magyar gyermeklíra 183
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
BENCSIK JÁNOS: Egy 16. századi tokaji vármetszet jelentéstani értelmezése 193
FEHÉR ERZSÉBET: Nemesi leánynevelés Zrínyi Ilona korában 197
TUSNÁDY LÁSZLÓ: Versek 2,202
D1ENES DÉNES: A Sárospataki Református Egyházközség a 18. században 203
DUDÁS SÁNDOR: Versek 214
RICHÁRD PRAZÁK: Szalay Sámuel szerepe a cseh református misszió megszervezésében 215
PUSZTAI MÁRIA: Adatok a Taktaköz népi állattartásáról. Dessewffy András panasza 1786-ban
M1ZSER LAJOS; Régi belterületi nevek Zemplén megyében 229
KATONA KÁLMÁN: Versek 232
KOMPORDAY LEVENTE: Dókus Gyula, Nagy-Zemplén megye utolsó alispánja 233
EWA MARGIT: A csabacsüdi Dókus család rokoni kapcsolatai 247
SOMOGYI GÁBOR: Egy katona rendhagyó naplója az I. világháborúból 255
KŐSZEGHY ELEMÉR: Lőcsei éveim (1924-1936) 267
MIHALOVICS ÁRPÁDNÉ: Az Új Idők művelödésformáló szerepe 276
KOVÁTS DÁNIEL: Szabó Zoltán a célkeresztben 289
SZABÓ ZOLTÁN; Felemás igában (Feljegyzés Kádár Imre könyvének passzusaihoz) 297
RAVASZ LÁSZLÓ: Dr. Szabó Zoltán 304
HORVÁTH KÁLMÁN: Az erdőbényei zsidóság a XX. század első felében 305
NAGY JÁNOS: Fejfák humora 311
ILLÉS LÁSZLÓ: Arcélek és számok. Vallomások, jegyzetek a Bodrogközről 319
BERECZ JÓZSEF: Pataki emlékeim az 1960-as évekből 331
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
STEFAN ELIAS: A kassai Történelmi Egyesület és a Hajnóczy-dij 344
Új tiszteletbeli tagunk: Dr. Prof. Mezei Márta 345
KOVÁTS MIKLÓS: Márai Sándor Kassája 348
SOMOGYI DEZSŐ ANDRÁS: Álla Shakespeare-szobor Budapesten! 349
BUSA MARGIT: A Kazinczy-adattárról - munka közben 350
VIRAGH FERENC: Kiss Sándor, a kisgazda politikus 354
FÖLDYNÉ ASZTALOS ADRIENNE: A zeneiskola-alapító: Asztalos Béláné Lévay Adél 358
GÖMÖRI ÁRPÁD: Az „Édes anyanyelvünk" verseny 30 éve 351
DARAGÓ FERENC: Sátoraljaújhely hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési projektjei 364
KISS ADÉL: A füzérkomlósi egészségház terve 369
GAZDAG JÓZSEF: Somogyi Gábor monográfiája Borúth Andorról 371
DANKÓ IMRE: Viga Gyula Miscellanea Museologicajáró 1 375
KOVÁTS DÁNIEL: Köbödöcz József hármas elkötelezettsége 375
KÓDÓBÓCZ JÓZSEF, Személyi bibliográfia 377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem