A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szép versek 1977

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 420 oldal
Sorozatcím: Szép versek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Illyés Gyula
Ének a ketrecből (vers prózában)9
Ágh István
Megyek élő testvéremhez13
Cigány rabnóta, Huttyámot kísérve14
Földosztó16
Álmaim elő- és utószava17
Apáti Miklós
Női arc, keretben19
Álom21
Megint21
Fohászaink22
Egy feleségre22
Balázsovics Mihály
KASSÁK24
Végtelen25
Pontos25
Önarckép25
Baranyi Ferenc
A szél megállt26
Akkor?27
Bárdosi Németh János
Fénykereső28
A balladamondó lány29
Kosztolányi30
Bella István
Nyitány32
Zöld pizsamabéka34
Magyar Gázel35
Egy kis poécica36
Benjámin László
Ország39
Biztató40
Benkő Attila
Szerelmes levél42
Hulladék-múzeum42
Falakat kopogtatva43
Bisztray Ádám
Ady44
Egy asszonyi kézhez44
Kockajáték45
A hegy másik oldalán46
Csanádi Imre
Kórházi változatok47
Csanády János
Tiszaparton50
Vakablak50
Régi petróleumlámpa51
Csoóri Sándor
Elidőzni az időben is53
1976 nyara54
Töredék a hetvenes évekből54
Megyek majd, megyek54
Csorba Győző
Esti ima56
Rontás56
Áradnak vissza57
Egynyári virág57
Elvesző kert58
A nekik rendeltekből59
Külön59
Epigon-Hamlet60
Csukás István
Füzetkezdő vers62
A fájdalmas kulcsmondat63
A Szépvölgyi úti hársfák63
Az üres papír elégiája65
Dobai Péter
Szabadon élő67
Eljutni a pálmákig68
A szoba ablakában69
Kiválás69
In vivo70
Ex est71
Döbrentei Kornél
Harmincadik születésnapomra72
Otthon73
Az útkövező73
Dudás Kálmán
Meghitt zsákmány75
Együgyű tercinák76
Fodor András
Fáziskülönbség78
A diák visszatér79
Nyár, 197479
Felhő80
Nem!82
Garai Gábor
Hűlt helyed84
Téli töredékek85
Kezed címerével86
Szélcsönd és újra szél87
Görgey Gábor
Simeon89
Egy vacsora anatómiája90
Hajnal Anna
Én hol vagyok?99
Igazad van Uram99
Machpélah100
Utazni?102
A test dicsérete: hálás és elkapatott ének103
Alkonyfény104
Héra Zoltán
"Minden lehetsz"106
Dalok a forráskőnél107
Szedetlen mezők, 1961109
Hidas Antal
Most már....111
Nyugalmat112
Májusfa112
Illyés Gyula
A lét akkor zsúfolt volt114
Tegező idő114
Megköszönni115
Állomások hosszán116
Igényes hóhér121
Ninivében122
Hét vers123
Dugovicsok127
Jánosy István
A félelmes ifjúkorból128
Ingmar Bergman A Csönd Istene129
Veit Stoss a krakkói Madonnát faragja130
Az ács borongása131
Jékely Zoltán
Körgallér roskadt vállra132
A már közelben133
Évfordulón133
Don Quijote névjegye134
Kényszerű beismerés134
Hódolat egy szál írisz előtt134
Három pillanat134
Juhász Ferenc
A költészet hite136
Illés Endréhez138
Kalász László
Úgy eldurvul140
Én már140
Behunyom folyton141
Már én141
Mint dörejre142
Kalász Márton
Zsoltár-töredék143
A halál angyala144
Képlet144
Kérdezlek, alvó145
Este146
Bartók146
Vígság Gulyás Pállal147
Kálnoky László
Verstöredékek149
Károlyi Amy
Scriptum154
Volt és lesz között156
Ad notam József Attila157
Az igazi157
Enver Colakovic158
Keresztes Ágnes
Inga159
Ébredek a hajnali ködre160
Aszály161
Játék161
Negyedik gyűrűm162
Képes Géza
Levéltávirat Irénnek170
Anti-ars poetica171
Kiss Anna
Nagy madár176
Ítélkező179
Halhatatlan179
Azok180
Kiss Benedek
A tenger csöppjeinek dala181
G. Bruno a menekülés kényszeréről182
Magam-nevéért183
Kiss Dénes
Csiszolókövek184
Églikasztó184
Levelek185
Kiss Irén
Kirándulás187
Hiszékenység187
Kiss Tamás
A római Palatinuson189
Két képeslap191
Aki voltam191
Jelzőtábla191
Kodolányi Gyula
Ágak és gyökerek193
Vagnyugati jegyzetek193
Kormos István
Egy rákvadászat emlékére196
Ladányi Mihály
Éden199
Kétszemközt199
Vándordal200
Gyűlnek halottaim200
Elégai200
Epigramma201
Marsall László
Rimbaud ha kérdezné Rimbaud-t202
Változatok egy témára204
Ha hihetném206
Mátyás Ferenc
Az a hegedű207
Lovak a Hortobágyon208
Mezei András
Léleknyire212
Feltarthatatlan212
Ünnep213
Lesz-e bárka?214
Nagy László
Verseim verse219
Az erdéli Asszony keze219
Didergő ezüstfiú221
Glossza, bocsánatért221
Arany úr, az őszikék meg én222
A havazás árnyéka224
Föltárt idill225
Bárányos dedikáció227
Oravecz Imre
Oraibi alapítása229
Névfölvétel229
Szajla a középkorban230
Lehetőség a gyermekkor módosítására231
Támpontok....232
Jelentés a régi Erie-csatornáról235
A magyar szabadságharc vége Észak-Amerikában236
Orbán Ottó
Szabadság238
Hova lettek a hatvanas évek238
Papp Lajos
A város tizenhárom neve240
Pantomim V. Az élő szobor242
Parancs János
Az idő vonulása 244
Az alkony káprázatai245
A homályos vízfenéken246
Egy verskötet margójára247
Páskándi Géza
Búcsú a XXI-ik századtól248
Az érték megnevezése251
Győztes- és vesztes-megismerés252
Az érték lombhullása253
Péntek Imre
Hidegszik255
Hirdetés256
Rab Zsuzsa
Egy szál gyertya a megtalált Sionért257
Menü258
Raffai Sarolta
Bál marad a bál261
Áldott legyen262
De nagy kár263
Ratkó József
Térdig kővé266
Halóföldemen267
Az idegen267
Bűnnek alítják268
Rába György
Gyümölcsszedés269
Az érc-vendég270
Nyomolvasás270
Rákos Sándor
A pókszelidítő271
Vetítés272
Ép bőrrel272
Üdvözlet a vadásznak273
Rónay György
Férfikor277
Sarastro temetése277
Térkép278
Rózsa Endre
Férfikorban281
Kéretlen zsoltár282
Sárándi József
Regényes történet284
Semmi284
Utolsó estém Szófiában285
Serfőző Simon
Ami volt287
Ha jönne287
Rátermettem288
Simonyi Imre
Hódolat bizakodó múltunknak290
Heten291
Holdvilágnál291
A régi gyulaiak292
Cselédlányok292
Krétarajzok a régi Gyuláról 10.293
Solymos Ida
Kietlen kocsma asztaloknál294
Hazatérés295
Somlyó György
A föld tulsó felén297
Soós Zoltán
Születésnapi séta304
Szepesi Attila
Élmény306
Jelenet306
Félálom307
Hölderlin éjszakái308
Tükör-gyakorlatok309
Vázlat310
Szécsi Margit
A szivárvány beszéde311
Hóbánya313
Székely Dezső
Bál után318
Hallottam319
Szöllősi Zoltán
Séta I320
Séta II320
Takács Imre
Mindenszentek323
Gyönyörű voltod miatt...325
75.10.10.325
Mozdul a vödör füle326
Takács Zsuzsa
Az egyik színhely328
Menj és add föl magad!328
Te túlélő329
Fekszik az ágyon329
Nevettem, de ő329
Milyen boldog! - sétál az utcán330
Takáts Gyula
Élővé zöldülő331
Kert- és folyó-variációk332
Szavukon túlról 334
A négy elem zónáján túl334
Árnyéka sejteti335
Ritka pillanat336
Megnyitni azt is336
Rettentő szépségek között337
Tamás Menyhért
Már csak338
49. zsoltár339
77. zsoltár339
Alliterációk340
Versailles342
Haladó tisztás342
Kikezdett évgyűrűn343
Tamkó Sirató Károly
Tükör-búra344
Örömhír345
Termesz-termosz346
Kis groteszkek350
Flórián352
Hármashatár-hegyi beszéd354
Tandori Dezső
Nagy fény gyúl fejem felett355
Folytatódik356
St. Severin összefüggéstelenül meghal356
(Talán!): St. Severin-sarok357
Józan haladék, de persze358
További józan haladékok359
197622/c Hódolat Weöres Sándornak359
Tornai József
Egy táj elsiratása361
Veres Péter-énekek362
Tóth Bálint
Túl a vesztett kert fáin365
Adriana367
Fölveszem a halálos ingemet368
Akár a fák369
Tóth Endre
Az őszi sugarak370
Balassi után371
Móricz Zsigmond idézése371
Utassy József
Szárnyasoltár373
Lakótelepi Jézus374
Sereg liba élén375
Eset375
Vers376
Hol ifjúságod tűnt el377
Bükkszenterzsébet377
Vas István
Ady témájára378
Carmen-változatok378
Kegyetlenül döcögő levél Zelk Zoltánnak379
Veress Miklós
Rekviem egy kertért381
Széljegyzet régi szavakhoz....382
A tor384
Munkadal384
Vészi Endre
Rapszódia tél közepén386
Farsangi király387
Fölfelé száll a délután389
Vihar Béla
Hangya a siralomházban392
A megnevezett világ392
Mérleg393
Életrajz, időzőjelekkel394
Weöres Sándor
A fűzfavessző-kisasszony397
A szomjúság398
Oktaéder-kristály398
Pogány temetési varázslat400
Buda, Ferenchegy401
Századvég402
Majdnem402
Amikor Csorba Győzővel hatvanévesek lettünk403
Zelk Zoltán
Zuhanó404
Este és éjszaka között404
Erzsébet napjára405
Megint kórházban406
Tegnap
1976. november 22.406
Sebesült407
Mert így igaz407
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szép versek 1977
Állapot:
840 Ft
310,-Ft 50 25
6 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Szép versek 1977 Szép versek 1977
Állapot:
840 Ft
630,-Ft 25
13 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv