Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.365

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Imádságok és buzgólkodások

Evangyélmi prot. keresztyének számára

Szerkesztő

Kiadó: Hornyánszky Viktor
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Bőr
Oldalszám: 428 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 16 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Negyedik kiadás. Készítette Székács József, a bölcsészeti és theologiai tudományok doctora, a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság és a Jénai Hittudományi kartagja, pesti evangy. magyar lelkész és az evangy. bányakerület superintendense.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A földi szomjuságot oltani
A nő Jákób ős kutjához megyen,
Oh hol fog, ha van, oly víz omlani,
Mely belső szomjam enyhítő legyen?
Ha volna forrás, mely titkos vizével
E belgyötrelmet örökre... Tovább

Előszó

A földi szomjuságot oltani
A nő Jákób ős kutjához megyen,
Oh hol fog, ha van, oly víz omlani,
Mely belső szomjam enyhítő legyen?
Ha volna forrás, mely titkos vizével
E belgyötrelmet örökre oltaná el,
Nem e kúthoz járnék meríteni,
Ott fognám én szomjam enyhíteni! Vissza

Tartalom

Előhang
Elmélkedések az imádságról
Az imádság fogalma és tartalma3
Hogyan kell imádkoznom7
Az imádság helye és ideje11
Az imádság czélja15
Az imádság haszna19
Buzdítás az imádkozásra24
Imádság az imádkohatásért26
Urunk imádsága44
Reggeli buzgólkodások
Általánosak67
Vasárnap reggel72
A hétnek kezdetén76
A hétnek végén80
Keresztyén család reggeli imája80
Anyának reggeli imája gyermekei felett82
Gyermekeknek reggeli imádsága83
Esti buzgólkodások
Általánosak106
Vasárnap este110
A hétnek kezdetén113
A hétnek végén116
Keresztyén család esti imádsága117
Gyermeknek esti imádsága119
Ünnepi buzgólkodások
Advent129
Adventi ének131
Karácsony137
karácsonyi ének137
Az év végén144
Újévi150
Szerencsétlenek ujévi fohásza150
Vizkereszt151
Bőjtben164
Zöldcsütörtökön164
Nagypéntek172
Husvét178
Áldozó-csütörtökön178
Pünkösd186
Reformáczió ünnepe186
Confirmáczió ünnepe:
Szülők imádsága confirmálandó gyermekökért189
A confirmálandónak reggeli imája191
A confirmálandó gyermekekért194
Confirmált gyermekekért195
A confirmáltnak esti imája196
Gyámintézeti ünnep:
Gyámintézeti imádság198
Gyámintézeti ének201
Nyilvános istentisztelet előtt és után
Fohászok a templomba jövetelkor205
Az isteni tisztelet előtt212
Istentisztelet után219
Fohászok a templomból kimenetkor220
Urvacsorai elmélkedések és imádságok
Urvacsorai elmélkedések:
Ezt míveljétek az én emlékezetemre223
Ha ezeket tudjátok, boldogok lesztek, ha cselekszitek azokat227
Maradjatok bennem és én bennetek232
Olyan indulat legyen bennetek, mint volt Jézus Krisztusban is237
Halhatatlanságom ünnepe241
Próbálja meg magát az ember stb.246
Urvacsorai imádságok:
Bűnbánó imádságok254
Urvacsora előtt256
Urvacsorai fohászok257
Urvacsora után259
Alkalmi buzgólkodások
A hazáért263
Fejedelemért265
A nemzetért266
Ifjuságban269
Öregségben272
Születésnapon274
Jegyeseké277
Az esketés napján279
Házastársak imádsága282
Várandós asszonyé:
Reggeli imádság után285
Esti imádság után286
Szülés után287
Egyházhoz menetkor:
Ha a gyermek él288
Ha a gyermek meghalt290
Az anyának bölcsőéneke293
Szerencsésé294
Szerencsétlené296
Szegénynek imádsága299
Betegnek reggeli imádsága301
Betegnek esti imádsága303
Betegért könyörgés305
Fohász a halál révéből307
Haldoklóért könyörgés308
A meghalt felett309
Halotti ének311
Temetéskor312
Enyészet és öröklét (ének)313
Temetőben314
Felgyógyulté316
Árvának imádsága317
Özvegynek imádsága319
Szülők imádsága gyermekeikért322
Gyermektelen házastársaké324
Gyermekeké szülőikért327
Útramenőé329
Útról megérkezőé330
Asztali imádságok:
Az élet előtt331
Asztali ének332
Az étel után333
Délben333
Tavaszi elmélkedés334
Nyári elmélkedés338
Őszi elmélkedés341
Téli elmélkedés 1-2.349
Aratási elmélkedés és imádság349
Szűk aratás után352
Háború idején354
A béke helyreálltakor355
Szárazságban357
Hosszas és káros esőzéskor360
Árvíz után362
Az egyházért363
Egyházi közgyűlés365
Isten házáért367
Az iskolákért370
Iskolás gyermek imája373
Vegyes fohászok, imák és buzgólkodások
Rövid fohászok381
Vigasztalódás381
Boldog pillanat382
Szerencsétlen pillanat382
A hit biztatása382
A szeretet biztatása383
A remény biztatása383
Remény383
Buzgóság384
Szent Istenem386
Az alkotóhoz387
A mindenttudó s mindenütt jelen388
Isten közelléte390
A mindenható392
Isten nagysága394
Isten dicsérete396
Dicsérjed én lelkem az Urat398
Alázódás Isten előtt400
Isten tiz parancsa401
Szentháromság404
Jézus 1-4.409
Jőjön el országod409
Világosságért410
Emberszeretet411
Egy Atyánk van413
Embertársainkért414
Részvét417
Tiszti hűség418
A világ szeretete ellen420
Anyám bucsúszava422
Halál és itélet423
Temető szentelésnél425
Mi biztosítja boldog végedet427
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások Imádságok és buzgólkodások

A borító kopott, sarkai sérültek. Az előlapon ajándékozási bejegyzés található.

A lapélek aranyozottak.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba