Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

In memoriam Nagy Imre (dedikált példány)

Emlékezés egy miniszterelnökre

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Ki volt Nagy Imre? Hogyan látta saját sorsát? Hogyan látták őt 1956 után Európa kiváló személyiségei, közírók, politikusok, publicisták, a XX. század történelmének elemzői? Miként vált a moszkvai emigránsból az első, meghiúsított magyar reformkísérlet hősévé, majd a demokratikus szocializmus eszméjét 1956 válságos napjaiban is megtartani kívánó nemzeti politikussá?
Az "In memoriam Nagy Imre" tovább tágítja a képet arról a Nagy Imréről, aki azoknak a tragikus életű államférfiaknak sorába lépett, akik - mint 1848/49-ben Batthyányi Lajos gróf, vagy 1941-ben Teleki Pál gróf - nem akarták a politikai eszméjét elválasztani a haza, a nép, a nemzet sorsától.
Nagy Imre mind hatalmasabbá nőtt alakja a holnap keresztútján áll. Élete és halála kapcsolódik a hozzá csatlakozó hű társak megpróbáltatásaihoz.
Ez a kötet az első összefoglalásra szánt mű Magyarországon Nagy Imre életútjáról, 1956 sokoldalú tanulságairól, ma is időszerű kérdéseiről.

Tartalom

Bevezető
Az első miniszterelnökség
Beszámoló a Központi Vezető ülésén (Nagy Imre)17
Útközben (Aczél - Méray)40
A mai zászlóbontással a Hazafias Népfront elindul... (Nagy Imre)62
Fordulat (Vásárhelyi Miklós)83
Előidők
Az 1945-ös földreformról... (Nagy Imre)95
Duna-völgyi agrárproblémák (Nagy Imre)101
Ez a törvényhozó testület a népakarat letéteményese (Nagy Imre)105
Kényszerű pihenő
Írók és művészek memoranduma 1955.október116
A XX. kongresszus után (Nagy Imre)118
Cégénydányád (Jobbágy Károly)130
A sajtószabadság jelentsen gondolati szabadságot (Déry Tibor)132
A sajtóvita után (Tardos Tibor)147
Írók és munkások (B. Lomax)152
Ügyem felülvizsgálását várom (Nagy Imre)160
Történelmi felelősséggel (Veres Péter)160
Vasárnap délelőtt Nagy Imrénél (Boldizsár Iván)161
Emelkedő nemzet
Függöny zárul, október 23. (Háy Gyula)170
Halottak (C. Alegria)173
Álljanak a tüntetés élére (Nagy Balázs)174
Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz (E. Pinto)177
A "titkos" megbeszélés (Gimes Aliz)180
Előre vagy hátra lépett-e Nagy Imre? (Széll Jenő)179
Magyar barátainkhoz (J. Supervielle)185
Visszaszerezni az ország nyugalmát (Tildy Zoltán)185
Levél a Központi Vezetőséghez (Donáth - Losonczy)186
A magyaroknak (Z. Herbert)199
Ki a kórházból ..(Király Béla)199
Csupán egy ember (M. Campine)207
A Deák tértől a Parlamentig (Király Béla)208
A Budapesti Pártbizottság székházának ostroma (Szücs Miklós)211
Éget emléketek (P. Nothomb)214
November 1. (Szabó Zoltán)220
Emelkedő nemzet (Németh László)220
A Varsói Szerződés felmondása (Heltai György)224
Alkalmas lenne a zuhanást megállítani ... (Kéthly Anna)228
Illyés Gyulánál (Király Béla)231
Illyés Gyulához (P.Emanuel)235
Nem kérek több jelentés (Király Béla)235
Röpirat a magyar felkelőknek (A. Bosquet)235
A nemzetőrség megszerevezése (Garamvölgyi Zoltán)241
A rendőrfőkapitány vallomása (Kopácsi Sándor)250
Személyes színképelemzésem (W. Lowenfels)251
A november 2-i Minisztertanács (Fischer József)256
1956. november 4 (R. Lyons)261
Vezérkarok nélküli harc (Julius - Teslic)262
Fölzeng a holtak csöndje majd (T. Lisi)276
Remény
Ezerkilencszázötvenhat, te csillag (Faludy György)281
A váratlan és a szükségszerű (Fejtő Ferenc)283
Gyászmise a Hattyú utcai kocsmában (András Sándor)286
A magyarországi helyzetről (Bibó István)288
Moszkva-Belgrád-Budapest (V. Micsunovics)294
56-os emlék: az osztrák határon (Faludy György)333
Az évek távolából (S. de Madariga)333
Levél Magyarországra (R. Pomeroy)337
Gond és Hitvallás (Tamási Áron)338
Prológus (J. de Ibarbourou)341
Viaskodás K.F. főhadnaggyal (Eörsi István)342
Ítélet
Rendet csinálunk Magyarországon (Ny. Sz. Hruscsov)358
Moszkvai újév 1957 (S. Signoret)371
Magyarország helyzete és a világhelyzet (Bibó István)381
Menedékjog 402
Nem volt más esély.. (Vas Zoltánné)402
Rossz pszichológusok voltak (Dr.Haraszti Mária - Dr. Újhelyi Szilárd)413
Vendégszeretet (Diplomáciai okmányok)427
Nagy Imréről (Petri György)430
Az utolsó szó jógán - Beszélgetés Lukács Györggyel (Eörsi István)431
Maléter és Nagy Imre halála (W.T. Moynihan)440
Kihallgatás közben (Tardos Tibor)441
Asconia elégia - Déry Tibornak (Gömöri György)446
...időben, térben távozik...
Interjú Donáth Ferenccel (H.-H. Paetzke)453
A harmadik évfordulóra (D. Hall)462
Az ismeretlen Illyés (Gara László)463
Budapest, 1963 (D. Posner)471
A tanácsok rendszere (H. Arendt)473
Távírószalag: tíz évvel utána (D.Ray)481
"Zrínyi Ilona" az emigrációban (Kovács Dénes)485
A lecke (G. de Almeida)488
Nagy Imréné született Égető Mária (M.M)489
Bibó temetése (Petri György)493
A Petőfi Körről - harminc év után (Hegedüs B. András)496
A fiú naplójából (Nagy Gáspár)496
Szörnyű és szívszaggató esemény - Beszélgetés A. Nattával (U. Baduel)502
Öröknyár: elmúltam 9 éves (Nagy Gáspár)504
Nagy Imre öröksége (F. Anrgentieri)504
Az eurokommunizmus magyar vértanúja (Borsody István)506
Hogyan látjuk ma 1956-ot? (Szabó Miklós)523
Történelmi igazságtételt!523
Emlékmű Párizsban 528
Kreonjaink áthágták a törvényeket (Fejtő Ferenc)529
...ez a nap hamarosan bekövetkezzék (P. Fassino)530
A párizsi emlékünnepség védnöksége531
Csönd erdeje előtt (Siklós István)537
Nyilatkozat (A Történelmi Igazságtétel Bizottsága)540
Utószó
Függelék
Ítélet Nagy Imre és társai bűnperében549
A magyarok vére (A. Camus)558
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
In memoriam Nagy Imre (dedikált példány) In memoriam Nagy Imre (dedikált példány) In memoriam Nagy Imre (dedikált példány)

Az előlapon a szerkesztő, Tóbiás Áron névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.860 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!