1.026.571

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Innen és túl

Versek az Isten-kereső emberről

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 796 oldal
Sorozatcím: Vigilia könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN: 963-02-3063-3
Megjegyzés: 2. kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

FELEMÁS ÉRZÉSEK KÖZT
Ha a kezem kinyújtom
Juhász Gyula: Béke49
Pilinszky János: Találkozások50
Rónay György: Jelenlét50
Takáts Gyula: Ott vagy51
Devecseri Gábor: Akárhogy is51
Rákos Sándor: Üzenet51
Képes Géza: Előszó52
Horváth Elemér: Ahol Trakl aludt52
Babits Mihály: Esti kérdés53
Szabó Lőrinc: Materializmus54
Takáts Gyula: Megnyitni azt is56
Káldi János: Hogyan fejthetné meg57
Sárközi György: Ész és szív58
Kalász Márton: Mindenütt még ily falba ütközöm59
Mezei András: Fogadalom59
Szabó Lőrinc: Misztikus hódolat60
Kovács Gábor: Majd fúj a szél61
Fáy Ferenc: Napraforgó62
Veress Miklós: Szalmaszál63
Szabó Magda: Valóban63
Beney Zsuzsa: Sírfelirat64
Hervay Gizella: Itt (részlet)64
Dsida Jenő: Az utcaseprő65
Parancs János: Mégis66
Pilinszky János: Elég66
Takáts Gyula: A régi pálya67
Babits Mihály: Ádáz kutyám68
Határ Győző: Az Ő szent tenyerében69
Vas István: Nemértett azonosulás70
Pilinszky János: Metronóm72
Orbán Ottó: Auld Lang Syne72
Sárközi György: Az ismeretlen világ73
Juhász Ferenc: Akinek szívére fújt az Isten73
Illyés Gyula: Küzködöm74
Rónay György: Szerápion-legendák75
Pilinszky János: Milyen felemás84
Orbán Ottó: Félúton84
Bárdosi Németh János: Képek86
Határ Győző: Jóisten87
Takáts Gyula: Kimondani88
Devecseri Gábor: Egry89
Dsida Jenő: Templomablak89
Arra születtem
Adamis Anna: Arra születtem91
Falu Tamás: Tengernek születtem91
Hervay Gizella: Leltár92
József Attila: Levegőt!93
Oravecz Imre: Eototo és aholi az embertestről95
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet)96
Bodosi György: Légy önmagad97
Csanád Béla: Misztérium97
Bella István: Az ég falára98
Rákos Sándor: Áldozati tábla98
Szabó Lőrinc: Álarc mögül99
Szabó Lőrinc: Megint vas-korban (részlet)101
Bittei Lajos: A tűzmadár101
Horváth Elemér: Halandó103
Lesznai Anna: Szavaim anyja104
Görgey Gábor: Imhol vagyok105
Veress Miklós: Erdő a vadaknak106
Határ Győző: Hűség107
József Attila: Ne légy szeles108
Gulyás Pál: Búcsú az élettől108
Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig108
Fodor József: Próféta110
Nagy László: Tájkép magammal111
Bartalis János: A mezők áldása112
Kassák Lajos: Ó élet113
József Attila: Elégia114
Rónay György: A tenger, a szél, a hajó116
Sárközi György: Égi utazás118
Káldi János: Rába-parti elégia119
Takáts Gyula: Élővé zöldülő124
Szécsi Margit: Fehér galambot125
Szentmihályi Szabó Péter: Szerelmes vagyok125
Dsida Jenő: Tekintet nélkül126
Jékely Zoltán: A Missa pro pauperibus hallgatása közben127
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd128
Pilinszky János: Majd elnézem130
Hiszek hitetlenül
Zelk Zoltán: Feledj, ha vagy!131
Ady Endre: Az Isten-kereső lárma131
Babits Mihály: Az elbocsátott vad132
József Attila: A kutya133
Szabó Lőrinc: A szelíd tanítvány134
Tandori Dezső: 1976715/0-A kör össze akar zárulni, bárhogy135
Szabó Lőrinc: Szédület136
Tóth Árpád: Tetemrehívás136
Kányádi Sándor: Isten sírján138
Ady Endre: Imádság háború után138
Illyés Gyula: Magamban139
Fodor József: Várni és hinni141
Fáy Ferenc: Rabság143
Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben144
Illyés Gyula: Szívem145
Habán Mihály: Átlényegülés146
Weöres Sándor: Egysoros vers146
Rózsa Endre: Kéretlen zsoltár146
Illyés Gyula: Esti dal148
Major Zala Lajos: Megmaradási ima 148
Szabó Lőrinc: A Bazilikában zúg a harang149
Kassák Lajos: A forrásnál152
Kormos István: Mozsár153
Bede Anna: A pusztában154
Tandori Dezső: A damaszkuszi út155
Utassy József: Fény a bilincsen155
Orbán Ottó: A kocsis a bakon dünnyögi156
Jánosy István: Hódolat ifjúkorom költőmesterének157
Rába György: Viaskodás158
Jékely Zoltán: Imádság159
Szécsi Margit: Szép jelen, szép csillag160
Sárközi György: Szépségek s fájdalmak anyasága161
Benda József: Testvér! Imigyen szólók hozzád162
József Attila: Isten163
Hazamegyek
Tóth Árpád: Csillag, óh messzi szerelem!165
Áprily Lajos: Vándor166
Lator László: Irgalom166
Zelk Zoltán: Mert így igaz167
Pilinszky János: Kérdés167
Kassák Lajos: Keserű ital168
Székely Magda: A hely169
Kányádi Sándor: Egy zarándok naplójából170
Berda József: Meditáció170
Györe Imre: Fohász171
Váci Mihály: Haza, Hozzád, hét hídon át172
Devecseri Gábor: Hazamegyek I.173
Falu Tamás: Út vége173
Erdélyi József: Szeretet174
Mezei András: Ott174
Juhász Ferenc: Egy titkos csillag faggatása árva hajnalomban, amikor sírtam (részlet)175
Simándi Ágnes: Még akkor is178
Simon István: Gyönyörű terhem179
Juhász Ferenc: A sejtelem harangjai180
Ratkó József: Ember, fa183
Orbán Ottó: Hit183
Vas István: Avilai Teréz intelmeiból183
Szécsi Margit: Ima az imáért186
Székely László: Az én imám186
Békés Gellért: Panasz187
Balázs Béla: Zsoltár és utóhang187
Toldalagi Pál: Ez volna hát a szerelem?189
Pilinszky János: Panasz191
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva192
Kassák Lajos: Fohász a csillagokhoz192
Takáts Gyula: Ünnepek táján194
Pálos Rozita: Éjféli könyörgés195
Kondor Béla: Két fohász196
Áprily Lajos: Lassú szárnyon197
Dsida Jenő: Hálóing nélkül198
József Attila: Istenem199
Ady Endre: Az Úr érkezése200
EMBERI VILÁGUNK
Bátran szólhassak
Pilinszky János: Apokrif203
Papp Lajos: Útkereszten206
Sárközi György: Mindhalálig210
Karinthy Frigyes: Előszó216
Mezei András: Ráhallás213
Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért214
Kormos István: Leltár215
Weöres Sándor: Ars poetica215
Sárközi György: Parancs216
Zelk Zoltán: A fonákja? Nem! A színe!216
Gömöri György: A végső dolgok217
Kocsis László: Dunántúli nyugalmas beszéd218
Babits Mihály: Jónás imája218
Bárdosi Németh János: Síphang219
Csanád Béla: Zsoltár221
Ratkó József: Anyámat elrágta222
Babits Mihály: Cigány a siralomházban222
Keresztury Dezső: Beszélgetés223
Nádass József: Pokol és menny között224
Fodor András: Apostol225
Mécs László: Pán nem öregszik226
Somlyó Zoltán: Papok227
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt229
Berda József: Elmélkedés230
Pilinszky János: Intelem230
Kalász Márton: Kéregminták231
Vas István: Rapszódia József Attiláról232
Kányádi Sándor: Végül234
Nagy Zoltán: Sírkőre235
Kányádi Sándor: Rövid könyörgés kettétört hajón236
Zelk Zoltán: Hagyaték236
Szentgyörgyi Albert: Psalmus humanus236
Szabadíts meg a gonosztól!
Babits Mihály: Psychoanalysis christiana242
Weöres Sándor: Vonj sugaradba244
Mezei András: Teljes245
Farkas Árpád: Sectio Cesarea245
Fodor András: Antifóna249
Benjámin László: Emléknél többek250
Hajnal Anna: Bennem lakó252
Pilinszky János Hommage a Isaac Newton252
Rákos Sándor: Rezignált mondóka252
Képes Géza: Ámen253
Ady Endre: Jóság síró vágya255
Puszta Sándor: Fohász255
Fodor József: Mérlegen256
Gergely Ágnes: Magdolna258
Reményik Sándor: Istenarc258
Ratkó József: Apám259
Utassy József: Mindenség, Déva-vára261
Karinthy Frigyes: Méné, tekel262
Berda József: Vallomás263
Szabó Lőrinc. Párbeszéd264
Babits Mihály: Ne ily halált, ne ily harcot!265
Illyés Gyula: Hódolat a szigeti Zrínyinek267
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból268
Jékely Zoltán: Zsoltár özönvíz után269
Ady Endre: Ember az embertelenségben270
Bartalis János: Ez olyan idő272
Vargha Gyula: Új özönvíz 273
Bodosi György: Lejárt a világ273
Zelk Zoltán: Mivégre274
Babits Mihály: Vers a csirkeház mellől274
Bárdosi Németh János: Újévre, 1943276
Radnóti Miklós: Nyolcadik ecloga278
Fodor András: Világ vége 281
Babits Mihály: Húsvét előtt282
Bóka László: Intés285
Lászlóffy Aladár: Férfiak286
Jékely Zoltán: A csend jajszava287
Kálnoky László: Sorsvonal287
Rákos Sándor: Libera nos a malo!288
Jékely Zoltán: Aki Szent György napján született289
Hajnal Anna: Kegyelem291
Radnóti Miklós: Gyökér291
Sík Sándor: A fák, a szelíd óriások292
Nemes Nagy Ágnes: Széndioxid293
Fodor András: Kegyelem293
Tamás Menyhért: Előlről kezdtem294
Puszta Sándor: Donum295
Zelk Zoltán: Kegyelem295
Fodor József: Mind tisztábban296
Sinka István: Isten296
Székely Magda: Súlytalanság297
Rába György: Torzó297
Rába György: Világjárás298
Tamás Menyhért: Ma is298
Sárközi György: Váltott lélekkel299
Sík Sándor. Ments meg Uram!299
Harsányi Lajos: Nem kötök békét300
Parancs János: A hétköznapi ember301
Csanád Béla: Ecce homo302
József Attila: Nem emel föl303
József Attila: Bukj föl az árból304
Ady Endre: Egy kevésnyi jóságért305
Simon Lajos: Istenem305
Somlyó Zoltán: A szűk Könyök uccán306
Toldalagi Pál: Gyötörj csak307
Székely Magda: Zsoltár308
Sinka István: Bűnre vágyó angyal308
Vasadi Péter: A bűn309
Puszta Sándor: Agonia humana310
Simándi Ágnes: Visszatérni310
Kalász Márton: A házba vissza311
Puszta Sándor: Tékozló fiú312
Mécs László: A tékozló fiú hazatér312
Keresztury Dezső: Esti imádság314
Zelk Zoltán: Idegen fájdalmak314
Reményik Sándor: Ne ítélj315
Pilinszky János: Egy életen keresztül316
Illyés Gyula: Fiatalok, ti317
Berda József: Diákmisén317
Szabó Lőrinc: Különbéke318
Illyés Gyula: A gyerekekre319
Szabó Lőrinc. Sokat tud az én kezem320
Bárdosi Németh János: Apám321
Példázatok a szeretetről
Pákolitz István: Gyökér322
Rónay György: Verebek323
Sík Sándor: Mosolygó gyermek325
Zelk Zoltán: Mint kiscsibék326
Hidas Antal: Emberek327
Sárközi György: Jaj annak, aki egyedül marad328
Tóth Árpád: Lélektől lélekig328
Csorba Győző: Jó lenne lassan330
Csoóri Sándor: Emberek, ágak330
Goór Imre: Szeretünk és marakodunk331
Keresztury Dezső: Tanács332
Képes Géza: Igen de333
Rab Zsuzsa: Vaspántok334
Kassák Lajos: Boldogság ára336
Kacsó Sándor: Imádság339
Bárdosi Németh János: Eszén és akaratán340
Hervay Gizella: Levél helyett340
Juhász Gyula: Anna örök342
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú343
Illyés Gyula: A tihanyi templom-hegyen344
József Attila: Flóra345
Ady Endre: Őrizem a szemed348
Babits Mihály: Lelkem kiszikkadt mezején349
Kosztolányi Dezső: Februári óda350
Vas István: Ljubomira352
Benjámin László: Két évtized356
Fodor András: Utazom éjjel358
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga359
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez360
Képes Géza: Te vagy362
Csoóri Sándor: Tükör-csapda362
Bárdosi Németh János: Szorongó múzsa364
Csoóri Sándor: Hogy ne legyen sötét365
Képes Géza: Elég366
Hajnal Anna: Ki vagyok én?366
Nagy László: Himnusz minden időben367
Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz369
Garai Gábor: Artisták372
Radnóti Miklós: Két karodban373
Rónay György: Lábadozás374
Rónay György: Kettős arckép374
Illyés Gyula: Sebesültek375
Parancs János: A szegénységről376
Berda József: Ápolónő377
Rákos Sándor: Kenyér377
Csorba Győző: Élve már378
Toldalagi Pál: A legjobbnak találom379
Rab Zsuzsa: Csavargóének379
Váci Mihály: Szelíden, mint a szél381
Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért383
Garai Gábor: Példázat a szeretetről384
Sárközi György: A szeretet himnusza385
Imádkozom: legyek vidám
Sárközi György: Homlokomon fehér csillag387
Tóth Árpád: Isten oltó-kése388
Rónay György: Feketerigó388
Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám 390
Pilinszky János: Címerem391
Tamás Menyhért: Mondd391
Falu Tamás: Holnap392
Parancs János: Apokaliptikus délután392
Nemes Nagy Ágnes: Hasonlat393
Károlyi Amy: Anti-mennyország393
Kassák Lajos: A magam kenyerén396
Kalász Márton: Zsoltártöredékek397
Radnóti Miklós: Nem tudhatom398
Illyés Gyula: Doleo, ergo sum399
Berda József: Irgalmas szegénység400
Áprily Lajos: Karácsony-est401
Mezei András: Második fohász401
Rónay György: Kút402
Weöres Sándor. Zsoltár402
Babits Mihály: Balázsolás404
Berda József: Utószó egy műtéthez406
Berde Mária: Irgalom407
Rákos Sándor: Továbbélés407
Kányádi Sándor: Egyszer majd szép lesz minden408
Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb408
Vihar Béla: Egy eretnek esti éneke414
Csoóri Sándor: Hajnali elbeszélés415
Kassák Lajos: Innen és túl a siratófalon417
Füst Milán: Kántorböjt418
Vihar Béla: Profán alázat tömjénfüstben418
Szabó Lőrinc: Ima419
Devecseri Gábor: A mulandóság cáfolatául420
Somlyó Zoltán: Ima az emberért422
Füst Milán: Magyar könyörgés423
Devecseri Gábor: Imátlan ima423
Bisztray Ádám: Harang424
Szirmai Endre: Öröm424
Berda József: Ujjongás425
Ratkó József: Ősz426
Nadányi Zoltán: Bocsáss meg427
Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat428
Falu Tamás: Esti ima429
Dsida Jenő: Sírvers429
Tóth Judit: A meglevőről430
Beney Zsuzsa: Se nap431
Pilinszky János: Ahogyan csak432
EMBERRÉ LETT
Világ báránya
Gyurkovics Tibor: Próba435
Kassák Lajos: Kegyetlen szépség436
Képes Géza: A téli fasor királyvárása436
Jékely Zoltán: Angyalfia437
Gulyás Pál: Az Evangélium elé437
Csanádi Imre: Kikeleti kánta439
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn440
Juhász Gyula: A tápai Krisztus441
Szedő Dénes: Hartyáni feszület442
Vas István: A Béke-téri Krisztus443
Dsida Jenő: Krisztus446
Ágh István: Mezei Krisztus446
Benjámin László: Krisztus a piacon447
Hidas Antal: Örökké egyszemélyű449
Kalász Márton: Világ báránya451
Bárdosi Németh János: Olajfák hegyén451
Beney Zsuzsa: Nagypéntek452
Pilinszky János: Négysoros453
Puszta Sándor: Triptichon453
Tűz Tamás: Keresztút455
Sík Sándor: A keresztúton462
Sík Sándor: XI. stáció464
Fáy Ferenc: Keresztút466
Keresztury Dezső: Változatok az Ember Fiáról473
Ady Endre: A nagy Hitető479
Rónay György: A hét első napján480
Kovács István: Feltámadás486
Kunszery Gyula: Húsvéti fák487
Harsányi Lajos: Húsvéthajnali varázs488
Görgey Gábor: Epiphania490
Mezei András: Példa490
Babits Mihály: Eucharistia491
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora492
Görgey Gábor: Egy vacsora anatómiája493
Szép Ernő: Jézus Krisztus502
Mindig új utakon
Vasadi Péter: Völgykeresők505
Csanád Béla: Pieta506
Rónay György: Mária éneke507
Tótfalusy István: Az angyali üdvözlet509
Rónay György: Annunciáció509
Csanádi Imre: Mária és Erzsébet510
Garai Gábor: Betlehemi pásztor fohásza a vajúdó Máriához512
Reményik Sándor: József, az ács, Istennel beszél514
Weöres Sándor: Mária siralma515
Hervay Gizella: Pieta516
Petrőczi Éva: Patrona Hungariae517
Takáts Gyula: A sümegi csodatevő Máriához517
Ady Endre: A pócsi Mária519
Váci Mihály: Ave Mária522
Stetka Éva: Ha524
Major Zala Lajos: Ima ablaknyitáskor525
Rezek Román: Egyszerű szonett Szűz Máriához526
Ágoston Julián: Tavaszi könyörgés526
Weöres Sándor: Mária mennybevétele (részlet)528
Kassák Lajos: Mária így szól a gonosz férifakért529
Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz530
Pákolitz István: Péter531
Vas István: Via Appia533
Vasadi Péter: Szavak és énekek536
Görgey Gábor. Tamás537
Hunyady István: Lázár védőbeszéde537
Vasadi Péter: János fejevétele539
Vajda Endre: Pál igéjére540
Keresztes Ágnes: Magdolna ül a kútnál541
Pákolitz István: Magdolna542
Csoóri Sándor: Paraszt ikon544
Tűz Tamás: Mózes545
Csanádi Imre: Dániel547
Berda József: Szent Sebestyén százados548
Városi István: Ágoston549
Horváth Elemér: Benedek551
Harsányi Lajos: Szent Miklós552
Tűz Tamás: Szent István552
Csanádi Imre: László király554
Szárnyas oltár
Keresztury Dezső: Várakozva555
Csanádi Imre: Egy hajdani templomra556
Kányádi Sándor: Folytonosság558
Takáts Gyula: Értelmét szólva558
Rónay György: Katedrális559
Károlyi Amy: Szárnyas oltár560
Galambosi László: Templom560
Juhász Ferenc: Templom Bulgáriában561
Jékely Zoltán: Pogány imaszándék564
Fodor András: San Miniato al Monte565
Jékely Zoltán: Emléksorok a milánói dóm falára567
Képes Géza: Kápolna az Adria partján568
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt569
Berda József: Vespera Esztergomban574
Keresztury Dezső: Kotlós templomok575
Csoóri Sándor: Ünnepek után575
Jékely Zoltán: A hetedik nap576
Csanádi Imre: Quo vadis?578
Kacsó Sándor: Advent a lágerben582
Rónay György: Betlehem583
Papp Lajos: Nyughelykeresők585
Ady Endre: Karácsony591
Juhász Gyula: Betlehemes ének594
Juhász Gyula: Karácsonyi ének594
Babits Mihály: Csillag után595
Babits Mihály: Karácsonyi ének596
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének597
Bálint György: Karácsony előtti vers598
Falu Tamás: Karácsonyeste600
Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge601
Bari Károly: Karácsony601
Nagy László: A karácsonyfás ember602
Szirmai Endre: Karácsony603
Váci Mihály: Betlehemes604
József Attila: Betlehemi királyok605
Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok606
Görgey Gábor: Falusi karácsony607
Szabó Magda: Karácsony608
Falu Tamás: Karácsonyi ének609
Simon István: Gyerekkori karácsonyeste609
Toldalagi Pál: Gyermekkoromban volt ilyen610
Gyurkovics Tibor: Karácsony611
Juhász Gyula: Utolsó imádság612
Keresztury Dezső: Karácsony, újesztendő613
Karinthy Frigyes: Az Ige így született614
Lakatos István: Karácsony615
Radnóti Miklós: Lapszéli jegyzet Lukácshoz616
Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag617
Bódás János: A karácsonyi Jézushoz618
Dsida Jenő: Nagycsütörtök619
Simon István: Húsvéti körmenet619
Ady Endre: A szép Husvét621
Kassák Lajos: Úrnapja622
Kunszery Gyula: Pünkösd624
Falu Tamás: Halottak napja624
AZ ÖRÖKLÉT KÜSZÖBÉN
Közel a parthoz
Pilinszky János: Fokról-fokra629
Weöres Sándor: Talizmán629
Mécs László: Rózsafabot630
Sík Sándor: Hetven felé632
Áprily Lajos: Kérés az öregséghez633
Csorba Győző: Alkonyodó634
Rónay György: Öregkor634
Juhász Gyula: Szimpozion635
Ady Endre: Szelíd, esti imádság635
Sík Sándor: Őszi fecske637
Keresztury Dezső: Vénen is!639
Füst Milán: Öregség639
Illyés Gyula: Isten vén malmai641
Vas István: Gyertyaszentelői elégia642
Csoóri Sándor: Verssel vígasztal valaki644
Takáts Gyula: Körmén vacog645
Jankovich Ferenc: Szomjam646
Orbán Ottó: Utóirat a szenvedéshez646
Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol647
Horváth Elemér: Ezen a sötét649
Babits Mihály: Miatyánk653
Sík Sándor: A néma Miatyánk655
Zelk Zoltán: Három sor656
Nagy Zoltán: Ha visszanézek656
Kosztolányi Dezső: A vad kovács658
Harsányi Lajos: Fegyverletétel658
Jékely Zoltán: Utolsó imádság659
Illyés Gyula: Csontvázam keresztjén660
Áprily Lajos: Így kellett volna661
Stetka Éva: Mert váltságunkhoz662
Sinka István: Végy karjaidra, idő663
Takáts Gyula: A látványon túl663
Csorba Győző: Kis himnusz663
Nagy Zoltán: A bölcsesség dala664
Csuka Zoltán: Könyörgés bölcs halálért666
Dékány Endre: Az élet peremén666
Rónay György: A megfáradt Odysseus667
Szilágyi Domokos: Határok668
Weöres Sándor: Öröklét669
Rónay György: Ingemiscit et parturit670
Karinthy Gábor: Végítélet670
Jékely Zoltán: Gyászvers egy messzi légikatasztrófa hírére671
Radnóti Miklós: Talán672
Hajnal Gábor: Téli temetés673
Szécsi Margit: Engesztelő674
Nemes Nagy Ágnes: A csak-jó675
Tűz Tamás: Halottnézőben675
Pilinszky János: Harmadnapon676
Vas István: Húsvéti ének a testről677
Vasadi Péter: Panasz679
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett681
Görgey Gábor: Még ma684
Csukás István: Rekviem g-mollban684
Radnóti Miklós: Erőltetett menet685
Sárközi György: A halott katona686
Székely Magda: Ítélet687
Váci Mihály: Mondd, kedvesem, milyen a tenger?688
Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött689
Toldalagi Pál: Eretnekségeim690
Pilinszky János: Bár színem fekete691
Pilinszky János: Mielőtt691
Pilinszky János: Egyenes labirintus692
Tiszta fényben
Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat693
Hajnal Gábor: Egycsapásra697
Horváth elemér: Korai utazás697
Bodosi György: Origo698
Szilágyi Domokos: Ragyogj699
Füst Milán: Az igaz bíróhoz!699
Sinka István: A fénynek átragyogni700
Galambosi László: Kívánság701
Fáy Ferenc: Kánikula701
Kocsis László: Isten fényrendet kaszál702
Puszta Sándor: Verőfény naplementi704
Székely Magda: A fény705
Kassák Lajos: Esti meditáció705
Nagy László: Tűz706
Bella István: Estkáva707
Gergely Ágnes: Fohász lámpaoltás előtt707
Rába György: Hol volt708
Kalász Márton: Arcom vagy708
Gulyás pál: Ez itt a tér709
Vasadi Péter: Új hajnal710
Jankovich Ferenc: A messzi fények711
Csuka Zoltán: Balzsam711
Devecseri Gábor: Nem úgy van ám!712
Szécsi Margit: Szertartás délen713
Utassy József: Tengerlátó714
Makay Ida: Hitetlen ima716
Szabó Lőrinc: Fény716
Bódás János: Füst és fény717
Békés Gellért: Supernova719
Mécs László: Meteor719
Tóth Árpád: A Hold leckéje720
Babits Mihály: Isten gyertyádja722
Reményik Sándor: Zöld csillagok 723
Weöres Sándor: Ének a határtalanról724
Király László: A madarak repülése725
Weöres Sándor: Az idők folyama726
Mindenért hála
Áprily Lajos: Menedék727
Zelk Zoltán: Tegnap727
Sík Sándor: Mint a Mátra727
József Attila: Isten728
Pilinszky János: Az ember itt729
Parancs János: A látogatóhoz730
Weöres Sándor: Ima732
Fazekas Lajos: Énekkel szeretlek733
Rab Zsuzsa. Miatyánk733
Lesznai Anna: Miatyánk (részlet)735
Vas István: A teremtőhöz737
Szabó Lőrinc: Ünnep738
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség739
Puszta sándor: Fölajánlás743
Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem744
Keresztury Dezső: Sokszor745
Lator László: Váratlan kegyelem746
Gál István: Maradj velem747
Mentes Mihály: Ó jó vagy, Uram748
Berda József: Csobánka751
Fodor József: Erdők752
Fodor András: Zsoltár753
József Attila: Csöndes estéli zsoltár755
Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra756
Babits Mihály: Zsoltár férfihangra757
Tompa László: Leszámolás elveszett napokkal759
Károlyi Amy: Hit759
Csorba Győző: A prédikátor könyve760
Bede Anna: Csak a földön vannak csodák760
Csoóri Sándor: Rejtsétek el a csodát761
Jékely Zoltán: Csillagnézés762
Csukás István: Mikor a költők762
Nagy Gáspár: Te Deum763
Nagy Méda: Még a porba rótt lépés is763
Garai Gábor: "Én lelkem mire csüggedsz el"764
Sík Sándor: Te Deum766
Füst Milán: Zsoltár767
Major Zala Lajos: A megigazulás imája769
Határ Győző: Minden-reggeli áldás770
Bartalis János: Mondd el771
Áprily Lajos: Útravaló774
Rónay György: Ajánlás775
Pilinszky János: Minden lélekzetvétel776
Betűrendes név- és címjegyzék777
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem