Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés az innovációmenedzsmentbe

Az innovációmenedzsment és a technológiamenedzsment kapcsolata

Fülszöveg

A technikai fejlődés eredményeként az innováció menedzsmentjének problémái a XX. század végén már nem korlátozódnak az iparra, a pénzügyi szektortól az egészségügyig a szolgáltatások számos területén megjelennek.
A technomenedzsment sikeressége azon múlik, hogy az erre a feladatra vállalkozók szert tesznek-e interdiszciplináris műveltségre, gondolkodásra. Ez az alaptankönyv azzal kívánja segíteni a mikrogazdaság hatékony funkcionálása érdekében nélkülözhetetlen együttműködést a szakemberek között, hogy azonos tankönyvet kínál a közgazdasági, a műszaki, az élelmiszer-gazdasági és az egészségügyi egyetemek és főiskolák hallgatói számára.

Tartalom

A szerkesztő előszava13
Köszönetnyilvánítás16
Inzelt Annamária: Bevezetés az innováció közgazdaságtana és a technomenedzsment fogalomkörébe19
Bevezetés19
Definíciók21
Kulcselemek, kapcsolatok25
Havas Attila: Innovációs elméletek és modellek33
Változó paradigmák - a változás elemzése33
A klasszikus gazdaságtan33
A enoklasszikus paradigma34
Az "eretnek" (heterodox) irányzatok36
Az innováció típusai - eltérő osztályozások40
Az innovációk eredete - innovációs modellek44
Lineáris modellek44
A lineáris modellek kritikája - az innováció újabb modelljei45
A diffúzió elméleti és gyakorlati jelentősége48
A diffúzió neoklasszikus (egyensúlyi) modelljei50
A diffúzió neoklasszikus modelljeinek kritikája51
A diffúzió disequlibrium- és evolúciós modelljei52
Az evolúciós elmélet gyakorlati következményei54
Inzelt Annamária: Nemzeti innovációs rendszerek58
A NIR jelentősége59
A NIR értelmezése60
A nemzeti innovációs rendszer részei63
A technológia elterjedését és felhasználását előmozdító intézmények67
Az átalakulóban lévő magyar rendszer öröksége71
Török Ádám: A versenyképesség és technológiamenedzsment74
A versenyképesség fogalmi problémái és az elemzési alapok74
A versenyképesség problémája Magyarországon75
A versenyképesség elméleti kérdései76
A kínálatoldali versenyképesség79
A ULC-mutató80
A keresetoldali versenyképesség81
A UVI-mutató81
Külkereskedelmi áruszerkezeti mutatók83
A kínálat- és a keresletoldali versenyképesség-mérés összehangolásának problémái86
Statisztikai akadályok86
A nemzetgazdasági és a vállalati szint87
Elméleti problémák97
A versenyképesség átfogó megközelítése88
A kiterjesztett versenyképesség-felfogás alapelveiről89
Kísérlet az átfogó versenyképesség-összehasonlítására: az EBRD elemzése Kelet-Európáról90
Összefoglaló91
Karsai Judit: A kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában96
A kockázati tőke fogalma96
Az innováció finanszírozása a kockázati tőke definíciójának változása tükrében97
A kockázati tőke elfordulása az innovációtól99
A magyar kockázati tőke-ágazat mérete, szereplői, a befektetések nagyságrendje102
A kockázati tőke-befektetések részvétele az innováció hazai finanszírozásában106
Az innovációt finanszírozó kockázati tőke működésének feltételei108
Következtetések111
Balogh Tamás: Technológiai programok elemzése (Technológiánk hatásának vizsgálata, auditálása és előrelátása)
A műszaki és az innovációs kockázat115
A fejlesztési projektek megítélése117
Az alternatívák áttekintése117
A fejlesztési projekt pénzügyi megtérülésének vizsgálata117
A vállalat méretének és innovációs készségének összefüggése119
A technológiamenedzsment legfontosabb határterületei, eszközei119
Az új technológiák figyelése (technology watch)119
Technológiai előretekintés a vállalatnál120
A vállalat műszaki teljesítőképességének értékelése a versenytársakhoz viszonyítva121
A vállalati teljesítőképesség értékelése122
Az erőforrások megosztása123
Az erőforrás fogalma és a megosztás szükségessége123
A diverzifikálás és a vállalat nagysága124
A diverzifikálás mértéke125
Az erőforrások megosztásának szervezeti kérdései126
A rugalmas specializáció mint az erőforrások modern felhasználási módja127
A váratlan helyzetekre kidolgozott tervek fontossága129
Néhány európai nagyvállalat innovációs szervezet és stratégiája129
Finomvegyszerek és gyógyszerek129
Elektronika, informatika és műszeripar130
Villamos és háztartási készülékek gyártása130
Repülőgépgyártás, űrkutatási eszközök gyártása és védelmi ipar131
Közúti járműgyártás131
Szerszámgépek és mezőgazdasági gépek131
Mezőgazdaság és élelmiszeripar132
Bendzsel Miklós: A szabadalmak szerepe a gazdaságban (Adalékok a műszaki tudásvagyon gyarapításának és oltalmának gazdaságtanához)
Történelmi gyökerek134
A modern szabadalmi rendszer nemzetközi keretei136
A nemzetközi iparjogvédelmi együttműködés136
Az Európai Szabadalmi Egyezmény137
Az iparjogvédelem működése a verseny és a monopóliumok erőterében; kapcsolat az üzleti titok-védelemmel és az utánzás szabadságával141
Az iparjogvédelem elvi alapjai és jogi környezete141
A szellemi tulajdon viszonya a verseny, a monopólium és a közkincs fogalmához144
Az üzleti titok védelme és az utánzás szabadsága147
A magyar szabadalmi és védjegyoltalmi rendszer jogharmonizációs programjának néhány eleme151
Szabadalmi jogharmonizáció151
Védjegyjogi harmonizáció157
Salamonné Huszty Anna: Az innováció és a vállalati stratégia162
Bevezetés162
A vállalati stratégia értelmezése és kialakításának folyamata163
A jövőkép és a küldetés mint az innováció húzóereje167
A környezetelemzés mint az innovációs lehetőségek felkutatásának eszköze170
A SWOT-elemzés171
A Porter-féle versenyelemzés173
A vevői igények vizsgálata, az üzlet definiálása174
A vállalati képességek és folyamatok175
Alapvető képességek175
A vállalati és az üzletági értéklánc177
Összegzés181
Bőgel György: A vállalati szervezet és az innováció184
Bevezetés184
Szervezeti-működési rendszerek185
alapfogalmak185
Szervezeti formák190
Mokry J. Ferencné: A minőségügy néhány kérdése208
Innováció, műszaki fejlesztés, minőség és menedzsment208
A minőség mint piaci kategória210
A teljes körű minőségirányítás mint filozófia212
A minőséggel kapcsolatos fogalmak214
Minőségirányzatok és minőségrendszerek216
A teljes körű minőségirányítás bevezetése és alkalmazása218
A minőségrendszerek fejlődése és jellemzése218
Az ISO 90000 és a teljes körű minőségirányítás jellemzése221
Minőségi Díjak222
Minőségtechnikák224
Esettanulmányok
Havas Attila: Paradigmaváltás az autóiparban229
Bevezetés229
Az autóipari termelési rendszerek összehasonlítása231
A kisipari termelési rendszer231
A hagyományos "fordista" tömegtermelés232
A Toyota-módszer235
A lean production terjedése237
A magyar autógyártás újrakezdése240
Magyar Suzuki240
Opel Magyarország Járműgyártó Kft. (Opel Hungary)244
Következtetések247
Hoványi Gábor: Az új technológia kialakítása és menedzselése a CALOREX Rt-nél249
A CALOREX Rt. története249
Az 5-200 literes forróvíz-tárolók fejlesztési változatai251
Az 5 literes, nyílt rendszerű forróvíz-tároló fejlesztése253
A "szögletes" és a hengeres fali forróvíztároló-család fejlesztése257
A fejlesztés időbeli megvalósítása260
Farkas Ferenc: A műszaki megújulás hatása a stratégiára és a szervezeti változásokra a Vízmű Rt.-nél262
Bevezetés262
A scenario262
A fogyasztók263
A szállítók263
A foglalkoztatottak263
Műszaki, technológiai adottságok. Az örökség264
Az információtechnológia266
Technológiaváltás beruházásokkal267
A működtető vagyon beruházásainak részletezése268
Stratégiai és szervezeti változások270
A társasági stratégiából fakadó követelmények271
A változások realizálódásának példái272
Lőrincz István: Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetése és továbbfejlesztése a teljes körű minőségirányítás felé a Ganz-David Brown Kft.-nél279
Bevezetés279
A vállalat279
A gyártmányok és alkalmazások280
Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetése280
A lehetőségek282
A vállalat átvilágítása a tanácsadó cél által283
A dokumentációs rendszer284
A munkamódszer285
A tanúsítótestület287
További lépések a tanúsításig288
A rendszer tanúsítása az LRWA által289
Az első tanúsítás utáni tevékenységek289
Milyen előnyöket hozott a minőségbiztosítási rendszer bevezetése?293
Új célunk a teljes körű minőségirányítás (TWM)293
Mit nem tudott a vállalat megvalósítani?295
Összefoglalás296
Havas Attila: A távközlési ipar átalakulása300
Bevezetés300
Globális változások301
Az iparág termékei és a piaci szereplők301
Szerkezeti változások302
A kutatás-fejlesztés súlya, hatása a piaci szerkezetre303
A magyar távközlési ipar átalakulása304
Piaci változások304
Távközlési rendszerváltás307
Szakaszolt verseny308
Versenyképesség és innováció309
A szakágazat versenyképessége nemzetközi összehasonlításban309
A szakágazat fejlődése a statisztikai adatok tükrében312
Az esettanulmányok tanulságai314
Összefoglalás; következtetések317
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés az innovációmenedzsmentbe Bevezetés az innovációmenedzsmentbe
Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba