1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ipargazdaság 1968. január-december

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének lapja/ XX. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Asszonyi Csaba: A bányaüzemek termelési programja
A Beloiannisz üzempszichológiai laboratóriumának munkájából
Dr. Tatai Zoltán: A foglalkoztatási színvonal és a foglalkoztatottak népgazdasági ágak szerinti struktúraváltozásai az 1949., 1960. és 1966. években
A gazdasági reform útján
A gazdasági szemlélet fokozása a szerkesztők munkájában
Dr. Kindler József: A gépipari minőségellenőrzés bibliográfiája
Dr. Szabados Anna: A gyártmánytervezés és a piac
Dr. Orosz László: A gyógyszeripar - számokban
A kőolajtermékek és a földgáz energetikai felhasználásának növelési lehetőségei
Dr. Orosz László: A kőolajipar fejlődése
Szantner Mihály: A magyar autóbuszgyártás
A Magyar Hajó- és Darugyár Közgazdasági tanácsának működéséről
A Magyar Vagon- és Gépgyár 1968. évi programja
Hegedűs Tibor: A marketing kutatási tevékenysége
A munkaidő csökkentésének feltételei
Dr. Nyári Mária: A műszaki-tudományos fejlődés hatása a KGST országok iparstruktúrájára
Ivánfy Katalin: A nyereségrészesedés alakulása 1957-1966 között
A programosztálytól a szalagokig
K. M.: A szocialista gazdaságirányítási rendszer tökéletesítése
Dr. Molnárfi Tibor: A termelői árak alakulása az iparban 1956-1967
A termelés, az értékesítés, és a munka termelékenysége az iparban az 1968-1967. években
Frank Tibor: A területi ipargazdasági bizottságok tapasztalatcseréje
Az Egyesült Villamosgépgyár öt éve
Lavich János: Az iparvállalatok centralizációja az 1960-1967. években
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának programja
László Gyula: Az MTESZ és a fiatal közgazdászok kapcsolata
Az MTESZ Gazdasági Műszaki Választmányának megalakítása
Frank Tibor: Az MTESZ Ipargazdasági Bizottsága 1968. évi tervei
Az MTESZ jubileumi közgyűlése
Az Országos Gumiipari Vállalat gazdaságpolitikája
Dr. Máriás Antal: az új gazdasági mechzanizmus
Dr. Threton Ferenc: Az ügyvitelgépesítés gazdasságossága
Dr. Kolos Miklós: Áttekintés a lengyel gazdasági mechanizmus reformjáról
Balassa János: A szocialista világpiac hatása a tervgazdálkodásra
Bartal Dénes: A vállalati szervezet alakulásának okai a Ganz Villamossági Művek tapasztalatai alapján
Dr. Bartók Nagy András: A költség és eredménytervezés gyakorlati kérdései
Dr. Bálint Sándor - Dr. Mráz Ferenc: A vállalati tervezés
Bányai Ervin: Új tendenciák az egyes ágazatok szervezési és gazdasági intézeteinek tevékenységében
Dr. Bodnár Pál: Optimális gyártmányösszetétel kialakítása a gyapjúiparban
Bokor János: A vállalatok nyereségérdekeltsége, a vállalati alapok
Dr. Boldog Gyula: A szabadverseny és a vállalati árpolitika a modern kapitalista piacon
Dr. Bontó László: Piac, távlati tervezés és nemzetközi együttműködés
Dr. Burkus Egon: Az ártervezés néhány problémája
Heysa Ottó: Bauxitbányászatunk és alumíniumtermelésünk konstrukciója
Chikán Attila: Öntödei beruházások optimalizálása egy lange-modell felhasználásával
Dr. Cotel Kornél: A vállalati belső anyagmozgatás tervezése hálós módszerrel
Dr. Cotel Kornél: Termelési feladatok operatív programozása építőszekrényelv alapján
Csath Magdolna: Részletek a VII. Közgazdász Vándorgyűlés vitájából
Csuhai Sándor: A vállalaton belüli szervezett egységek önállósága, hatásköre
Csepeli igazgatók
Erényi Egon: Új módszer a gépgazdálkodásban
Keller László: Előregyártott szerkezetek alkalmazása az állami építőiparban
Farkas Gyula: A vállalati döntési pontok és módszerek meghatározása I.
Farkas Gyula: A vállalati döntési pontok és módszerek meghatározása II.
Farkas Gyula: A vállalati döntési pontok és módszerek meghatározása III.
Fekecs Gábor - Majtényi György: Továbbfejlesztett erőforrás és költségtervező hálótechnikai programrendszer gyakorlati alkalmazása a termelés programozásban
Dr. Forgács Zoltán: A gazdasági hatékonyság növelésének feltételei a szénbányászatban
Forgó László: A kísérleti-kutatási munka és konstrukció fejlesztése
Földi Pál: A minőség fejlesztéséért
Földi Pál: Az automatizálás hazai eredményei, feladatai, gazdasági hatásai
Földi Pál: Hiradástechnikai nagyvállalat szabványügyi szervezetének munkája
Frank Tibor: A személyzeti munka a vezetési tevékenység elengedhetetlen része
Dr. Fülöp Sándor: Az új vállalati tervezés néhány sajátossága
Fejlesztés és export a Ganz Műszer Művekben
Dr. Gadó Ottó: Trösztök és egyesülések szerepe az ipar gazdálkodásában
Gazdag Miklós: Az ergonómia alkalmazása a géptervezésben
László Gyula: Gazdasági életünk néhány aktuális kérdéséről
Gyárberendezések önálló exportja a Csepel Vas- és Fémművekből
Halkovics László - Lőrincz Imre: Információs áramok szervezése és információfeldolgozás
Dr. Harsányi István: Az ipari vezetés absztrakt modelljéről
Dr. Harsányi István: Néhány szó a vezetéselméleti irányzatokról
Hefelle Mária - Nyikos László: Vállalati árpolitika a nagy volumenben rendelt termékek után adható engedménnyel kapcsolatban
Hegedűs Tibor: A vevőszolgálat szervezése és feladatai a vegyiparban
Hevesi Gyula: Egy sikeres üzemi munkaszervezési kísérlet fontos tanulságai
Dr. Horgos Gyula: A gazdasági reform a kohó- és gépiparban
Hálótervezés a Mgyar Hajó- és Darugyárban
Hálótervezési módszerek az üzemfenntartásban
Hogy érzi magát az Izzóban?
Philip Miklós: 20 éves az MTESZ
Iparági működési szabályzat a konzerviparban
Dr. Parányi György: Iparvállalatok vezetése, szervezése és tervezése
Sz. G.: Javítsuk meg az ipari kutatások hatékonyságát a kutatások indítására irányuló döntések jobb előkészítésével
Dr. Kaltenecker Margit: A vállalati operatív tervek kidolgozásának és gazdasági hatásának értékelési módszere
Dr. Kasper Egon: Vállalati beruházások hatékonysága és rizikója az új gazdaságirányítási rendszerben
Dr. Kádár Iván - Háklár László: Gazdasági szaktanácsadás és korszerű vállalatvezetés
Kárpáti József: A kutatási eredmények hasznosításának értékelése
Keller László: A munkaerő-gazdálkodás néhány kérdése az állami építőiparban az 1960-1967. években
Kéri Tamás: A termelés struktúrája, rugalmassága és jövedelmezősége az iparvállalatoknál
Kiss Ágoston: Szűk lesz-e a műszaki tervezési kapacitás még néhány évig
Kiss Ernő: Gondolatok a vállalati marketingről
Klézel Róbert: A műszaki tervezési tevékenység tervezésének és irányításának változásai az új gazdaságirányítási rendszerben
Dr. Komonyi Zoltán: Nemzetközi összehasonlítások a közös piac országaiban
Dr. Korányi György: Eredmény és kockázat a műszaki fejlesztésben
Dr. Kozmutza Pál: A műszaki és gazdasági tanácsadók szerepe az új gazdasági mechanizmusban
Kőhalmi Kálmán: Vita a "Trösztök és egyesülések szerepe az ipar gazdálkodásában" c. cikk egyes megállapításaival
Dr. Kövess Gyula - Tóth László: Termelési függvény és alkalmazási lehetősége a mikroökonómiai bányagazdasági gyakorlatban
Dr. Kövess Gyula: Állóeszközgazdálkodás a szénbányászatban
Dr. Kürthy Pál: Marketing-munka vállalati megszervezése
Kereskedelmi és szervezési döntések a Beloiannisz Hiradástechnikai Gyárban
Közgazdasági Konferencia a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyárban
Lacfalvi József: A vállalati nyereség és nyereségrészesedés szóródása, valamint egyes tényezői az új mechanizmus küszöbén
Lacfalvi József: Az ipari termékek gyártásának koncentrációja az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésekor
Lacfalvi József: Néhány jellemző adat az ipar szerepéről és fejlődéséről az 1967. évi Statisztikai Évkönyv alapján
Lacfalvi József: Termelékenységi összehasonlítás Ausztria és Magyarország között
Lehoczky Gyula: Az értékelemzés módszere
Lőrinc Imre: A munkatudomány a modern ipari államban
Lavich János: A termelés-, az értékesítés és a munka termelékenysége
Márkus Mária: A munka- és üzemszociolpógia helyzete és feladatai Magyarországon
Dr. Mátrai Ferenc: A termelékenység alakulásának iparági szintű ökonometriai modellje
Mészáros Béla: Vállalati nyereségrészesedési optimumszámítások
Dr. Molnár Imre: Ergonómiai konferencia
Marketing - házon belül
Dr. Puskás Béla: Megjegyzések a hatásköri kérdések tisztázásával kapcsolatban
Horváth Lajos: Megjegyzések a vállalati masrketinghez
Németh László: Mezőgazdasági üzemek ipari tevékenysége
Hajdú Andrásné dr.: Munka- és üzemszociológiai vizsgálat a Ganz-Mávag néhány üzemi kiscsoportjáról
Dr. Parányi György: A termelőberendezések időbeli kihasználásának forrásai
Dr. Petes György: Az öntödei gépek és berendezések ciklusideje és ciklusösszetétele
Gavril Popov: Vita a vezetés tudományáról a Szovjetunióban
Pályázat
Dr. Király Attiláné: Piac és közvéleménykutató konferencia Bécsben
Piac és műszaki fejlesztés
Programozott szakmai oktatás
Rakovszkij M. E.: A számítástechnika jelentősége az irányítás tökéletesítésében
Rédei László: A bér-eszköz arány alapján történő nyereségfelosztás problémája
Réthy Gyula: Selejtokok analízise a matematikai statisztika módszereivel
Dr. Szabadkai Gyula: A gazdasági mérnökök helye és feladatai az új gazdaságirányítási rendszerben
Dr. Szakasits D. György: A kutató-fejlesztőmunka "kritikus tömege"
Dr. Szakasits D. György: Termelési folyamatok optimális irányítása számítógépek felhasználásával
Dr. Szaniszlói József: Koncentráció és hatékonyság összefüggései a műszeriparban
Dr. Szigeti Gusztáv: A komplett vegyipari gyárexport fővállalkozása az új gazdasági mechanizmusban
Agárdi István: Szerkesztő-olvasó ankét a Beloiannisz Hiradástechnikai Gyárban
Szerződéses Kutatások a Kőbányai Gyógyszerárugyárban
Führinger Antal: Buda István - Pongrácz László: Személyi jövedelmek, anyagi érdekeltség, munkaerő-gazdálkodás
Dr. Tatai Zoltán: Az iparfejlesztés területi problémái
Dr. Takáts Endre: A munkaviszonyban álló ipari formatervezők anyagi és társadalmi megbecsülése
"Tervezés és piac a szocialista vegyiparban" konferenciáról
Sényi Ferenc - Sík György - Dr. Szabó László: Új gazdasági jogszabályok ismertetése
Sényi Ferenc - Sík György - Dr. Szabó László: Új gazdasági jogszabályok ismertetése
Lonti György: Új amortizációs normák a magyar népgazdaságban
Zala Ildikó: Üzemszociológiai vizsgálatok eredményei a Lenin Kohászati Művekben
Dr. Varga Sándor: Az iparvállalatok vezetési-igazgatási rendszerének továbbfejlesztése, különös tekintettel a vállalaton belüli önálló elszámolás fejlesztésére
Vámos Imre - Flór Ferenc: A munkaidő-csökkentés hatásainak értékelési módszere
Ványainé Gordon Judit: A közgazdászok helyzete a statisztika tükrében
Vállalati politika
Dr. Molnár Gézáné: Vasúti járműgyártásunk az 1960-1966. években
Veszteségforrások feltárása a Telefongyárban
Dr. Kocsis József: Vezetési ismeretek
Zala Ferenc: Marketing a szocialista gazdaságban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem