1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ipargazdaság 1970. január-december

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének lapja/ XXII. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Angyal Béla - Ferenczi Sándor: Műszaki gazdasági szakemberképzés a Gépipari Műszaki Főiskola üzemszervezési szakán
A Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsának munkája a Pamutfonóipari vállalatnál
Deáky Györgyné: A gépipari termelés és a külkereskedelmi forgalom koncentráltságának összehasonlítása néhány európai országgal
Bécs L.: A gyártmányösszetétel optimalizálása
A kereskedelem, a gyártás és a fejlesztés összhangja az Egyesült Izzóban
A Közös Piac országai építőiparának technológiai fejlődése az építőipari volumen, illetve a cementfelhasználás növekedésének összefüggései alapján
A munkaerőgazdálkodás fejlesztése a Láng Gépgyárban
A nagyvállalatok szerepe az állami monopolista kapitalizmus gazdasági mechanizmusában
Dr. Antoniewicz Flórián: A nyereségrészesedés és a vállalati ügyvitel
A szocialista gazdálkodási módszerek vitatott problémái
A termelésirányítás átszervezése az Ikarusban
Lavich János: A termékszerkezet változása a textil és a ruházati iparban
A vállalati jövő tervezése
A zajos munkahely ártalmairól
Az anyaggazdálkodás elemzése a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyárban
Kristóf Imre: Az építőanyagipar és a vegyipar termékszerkezetének változása
Az MTESZ Központi Ipargazdasági Bizottságának új szervezete
Bárány István: A korszerű termékforgalmi rendszer anyaggazdálkodás-szervezési konzekvenciái
Dr. Berend T. Iván: Az iparfejlődés főbb tendenciái a felszabadulás óta
Dr. Bíró József: A marketing helye az új gazdaságirányítási rendszerben
Dr. Boda András: Észrevételek "A textilipari vállalatok pénzügyi kapcsolatai" című hozzászóláshoz
Dr. Bodnár Pál: Rendszertechnikai módszerek alkalmazása a vállalati szervezésben
Dr. Börcsök Sándor: Élelmiszeripari vállalatok jövedelmezősége és gazdaságossága
Zdislaw Broda: Az ipari beruházások hitelezési rendszerének fejlődése és tökéletesítése a Lengyel Népköztársaságban
Dr. Bujtás László: Újítások, találmányok és knowhow-ok aktuális eredményszámítási problémái
Búza Péter: A csoportmunka vizsgálata
Dr. Chikán Attila: Áttekintés a kockázat számbavételének módszereiről
Dr. Csath Magdolna - Kakas Pál: Tervezési kísérletek matematikai módszerekkel a Budapesti Vegyipari Gépgyárban
Csörgő Béláné: Papírgyártásunk az 1960-69. években
Deáky Györgyné: A Német Demokratikus Köztársaság fémfeldolgozó iparának koncentrációja
Dévai Vilmos: az "Elzett" Fémlemezipari Művek fejlődésének főbb állomásai
Dr. Dunajszky András: A vállalati belső irányítás továbbfejlesztésének legfontosabb kérdései
Dr. Erőss Zoltán: A Villamos Berendezés és Készülék Művek hat éve szervezési szempontból
Egy nagyvállalat kooperációja kis vállalatokkal, szövetkezetekkel
Fehér Tibor: Javaslat a beruházás devizahitelek elbírálási és lebonyolítási rendjének néhány módosítására
Flór Ferenc - Vámos Imre: A munkaerő-vándorlás és annak okai a villamosenergia-iparban
Frank Tibor: A vezetők munkájának elbírálása
Dr. Fülöp Sándor: A vállalati mechanizmusról
Dr. Gálik Mihály: A gépcsere gazdaságossági számítások elvi, módszertani kérdéseihez
Dr. Gálik Mihály: Gépcsere gazdaságossági számítások az új gazdasági mechanizmusban
Dr. Gergely István: A tervszerű vállalati vezetőutánpótlás néhány módszere
Győrfi András: A vállalati anyagi érdekeltségi rendszerről
Ganz-MÁVAG helyzetkép az anyagmozgatási balesetekről
Hanák Katalin: A faluról elszármazottak beilleszkedése a gyár társadalmába
Dr. Harsányi István: A szovjet ipari vezetési és szervezési szakirodalomról
Dr. Harsányi István: Lenin és a vezetésszervezés
Hazadi Sándor: A magyar dohányipar fejlődése az 1867-1969. évek között
Hegedűs Tibor: Az ipari szervezés elmélet- és módszertan első képviselői
Horváth György: A Ganz Műszer Művek fejlődésének története
Dr. Illyés Tibor: Gazdasági szabályozók alkalmazása az ipari kutatómunka hatékonyságának növelésére
Kristóf Imre: Iparfejlődésünk a számok tükrében
Jely Endre - Wagner Rudolf: Az élelmiszeripari termékek "fogyasztói" csomagolása
Cs. K. F.: Jövedelmezőség és vállalati érdekeltség az új gazdasági mechanizmusban
Kadet Károly: A textilipari vállalatok pénzügyi kapcsolatai
Dr. Kaltenecker Margit: Az éjszakai műszakok csökkentése, megszüntetésük lehetősége a textiliparban
Kamarás Jenő: A felügyeleti gazdasági ellenőrzés tapasztalatai és a végrehajtás szervezeti formáinak továbbfejlesztése
Karger-Kocsis József - Majoros Béla: A műszaki fejlődés hatása a bérezésre
Keller László: A folyamatban levő építkezések néhány kérdése
Kéri Tamás - Pungorné Nemes Ágnes: Kombinátok, trösztök, egyesülések irányításának új formái a KGST országokban
Kiss Ágoston: A cementgyártási hazai és világhelyzete
Kiss Ágoston: Burkolóanyagiparunk termelésének és műszaki színvonalának tendenciái
Kiss György - Dr. Szerdahelyi József: az ergonómia helyzete a szocialista országokban
Dr. Kozmutz Pál: A vezetőképzés során nyert ismeretekről
Körmendy Ágoston: Ipari gyártmányok vevőszolgálata
Dr. Kövess Gyula: A digitális vezérléstechnika az irányítás segédeszköze
Kristóf Imre: Az ipar főbb összefüggései az ágazati kapcsolatok mérlege alapjén
Kurucz György: Néhány gondolat a vállalati belső irányítás strukturális fejlesztésének kérdéséhez
Dr. Kürthy Pál - Dr. Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban
Kezdeményezések a Magyar Hajó- és Darugyárban
Készletgazdálkodás a Telefongyárban
Lacfalvi József: Az ipar fejlődésének néhány jellemző vonása
Laky Teréz: Alkalmazkodás a modern információrendszerhez: számítógép az üzemben
Dr. Magyar Lajosné: A munkaidőcsökkentés és a munkatermelékenység kapcsolata, a szabadidő felhasználásának problémái
Mártha András: Különböző játékok és néhány alkalmazási lehetőségük
Dr. Megyeri Endre: A marketing tapasztalatai a hazai ipar, bel- és külkereskedelmi vállalatoknál
Dr. Molnár Imre: Az ergonómia helyzete Magyarországon
Dr. Mózes Ferencné: A műszaki kutatás és fejlesztés időszerű kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban
Másfél éve üzemel a Ganz-MÁVAG számítógépe
Dr. Nagy Sándor: Az ipar termelékenységének változása és a foglalkoztatottak számának alakulása a IV. ötéves tervben
Dr. Neményi István: A beruházások gazdaságossági számításának fejlődéséről
Németh László: A mező- és erdőgazdaságok ipari tevékenységének fejlődése
Dr. Orosz László: A vegyipar fejlődése - nyugaton
Ing. H. J. Ottó: Az automatizálás hatása a fizikai és a szellemi munkára
Optimális adagok számítása vasöntödei kúpolókemencékben
Papp Béla: az állami autójavítóipar fejlődése az államosítástól napjainkig
Dr. Papp Ottó: A morfológia: a gondolkodás racionális megszervezésének segédeszköze
Dr. Papp Ottó - Kazár Péter: Számítógépcentrikus komplex vállalati tervezés az input-output modell felépítése és felhasználása
Dr. Papp Ottó - Kazár Péter: A vállalati input-output modellek módszertani és alkalmazástechnikai problémái
Dr. Pálinkás Jenő: A tudományos-technikai időállandó és a kutató-fejlesztőmunka koncentrációjának néhány összefüggése
Dr. Pálinkás Jenő: Az ipari kutatás-fejlesztés tervezése és szervezése
Dr. Pálinkás Jenő: Műszaki fejlesztési döntések kockázat tartalma
Petri Sándor: A szervezés és az információ feldolgozás fejlődése a Csepel Autógyárban
Péterffy Tibor: Vaskohászatunk (acélgazdálkodásunk) az új gazdaságirányítási rendszer első három évében
Poros Tamás: Tanácskozás vállalati belső irányítási rendszerről
Dr. Prodán Miklós: A Zománcipari Művek megalakulása, fejlődése
Dr. Prodán Miklós: Gépipari vállalatok kereskedelmi szervezetéről
Dr. Román Zoltán: A hosszútávú tervezés néhány kérdése az iparban
Dr. Rózsa József: Létszám és bér a gazdaságpolitikában
Dr. Rudas János: Gazdasági és műszaki fejlődésünk távlatai és az általános műveltség
Racionalizálási és fejlesztési intézkedések néhány KGM vállalatnál
Simán Gyula: A magyarországi papíripar 25 éve
Schäffer György: az ágazati gazdasági és szervezési intézetek feladatairól
Spiró Miklós: Változási tendenciák az ipari vállalatok vezetésében
Dr. Székely Tibor - Egressy Miklós: A számítógépes termelésirányítás készletgazdálkodási alrendszere
Szellemi termékek exportja az OGV-nál
Frank Tibor - Dr. Komonyi Zoltán: Szervezők és iparvállalati szakértők bécsi konferenciája
Szervezési és Vezetési Tudományos társaság
Dr. Tatai Zoltán: Az iparfejlesztés egyes területi kérdései
Dr. Tóth Géza: Hogyan készítse elő a vállalat éves mérlegbeszámolóját az ellenőrzéshez
Társadalmi-gazdasági tudományok irodalomkutatása
Dr. Varga Sándor: A vállalati belső irányítási struktúra fejlesztésének néhány kérdése
Vágó János: Az ipari munka termelékenységének tervezése, középtávú népgazdasági tervben
Vitár Zoltán: az üzemi demokrácia
Vállalati intézkedési terv egy szociológiai felmérés alapján
Vállalatok szerződése a járműprogram megvalósítására
Vállalatvezetők ismerkedése a Vörös Október férfiruhagyárral
Dr. Susánszky János: Vállalatgazdaságtan
Zala Ferenc: Gazdasági hatékonyság és aktív eladás
Zöld József: Az ipar állóeszközei az újraértékelés után
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem