1.017.131

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ipargazdasági szemle 1971/1-4., Különszám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
A X. KONGRESSZUS UTÁN 3
TANULMÁNYOK 8
Ványai Péterné: Vállalat vizsgálat az egyéni teljesítményeket befolyásoló tényezőkről 8
Dr. Szaniszlói József: A vállalati stratégia kidolgozásának szerepe a távlati tervezésben 30
Budavári Jánosné - Végső Béla: A termelékenység, a jövedelmezőség és a bérszínvonal változása közötti összefüggések vizsgálata 48
Papanek Gábor: Az ipartelepek nagysága néhány fejlett tőkés államban és Magyarországon 60
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 71
KGST-szeminárium az egyéni teljesítményeket befolyásoló tényezőkről 71
KGST-szeminárium az állóeszköz- és beruházás igényességről 77
Szeminárium az ipari demokrácia skandináv útjáról 81
A Közös Piac iparpolitikája 87
TUDOMÁNYOS ÉLET 92
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1970 decemberi ülése 92
A KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága keretében folyó munkáról 94
KGST-együttműködés az irányítás és vezetéstudományos közös művelésére 96
A vn. -1.3. (Az ipari vállalatok és egyesülések irányítása és megszervezésének alapjai és módszerei") témában folyó KGST-együttműködésről 101
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának ipargazdasági tevékenysége 103
A Termelékenységi Központok Európai Szövetségében való részvételünkről 108
Az Osztrák Termelékenységi Központ ül. nemzetközi termelékenységi konferenciája 111
SZAKIRODALOM 115
Bene László: A vezetés tudományos megalapozása 115
Hoós János: A gazdasági növekedés alapvető tényezői 117
Stark Antal: Műszaki haladás és gazdasági struktura 119
Z. Pawlowski: Ökonometria 121
Könyvekről röviden 123

2. kötet
TANULMÁNYOK 3
Végső Béla: Vizsgálat a beruházások és a termelékenység kapcsolatáról 3
Viszt Erzsébet: A szakképzett munkaerővel való hatékony gazdálkodás néhány
kérdése 22
Papanek Gábor: A lineáris programozás távlati tervezési felhasználásának vállalati
tapasztalatai 42
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 52
A fejlődés trendjei az európai gazdaságban 52
Az iparfejlesztés az új szovjet ötéves tervben 57
Tervezés a fejlődő országokban 62
Motivációs vizsgálat nemzetközi vállalatoknál 68
TUDOMÁNYOS ÉLET 72
A Magyar Közgazdasági Társaság termelékenységi konferenciája 72
A Munkaügyi Minisztérium és a MTESz munkagazdaságtan! konferenciája 78
Az 1970. II. félévében elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 84
SZAKIRODALOM 87
Cukor György: A fejlődő országok Iparosításának néhány kérdése 87
Gondolatok Andorka Rudolf: Mikromodellek c. könyvéhez 89
Dr. Kovács Géza: A nagy távlatok és a tervezés 93
Dr. Dunajszki András - Horváth György - Nyikos László: Információ, tervezés és döntés a vállalati gyakorlatban 96
Könyvekről röviden 98

3. kötet
TANULMÁNYOK 3
Román Zoltán: A termelékenység tényezőinek vállalati megítélése 3
G. H. Popov: Az irányítás és a vezetés tudománya 25
Weissbach Mária: A rendszerelmélet a szovjet szakirodalomban 45
Dr. Lévai János: Az iparirányítás rendszere néhány szocialista országban 57
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 70
KGST-szeminárium a termelékenység és a szakképzettség kérdéseiről 70
KGST-szeminárium a termelékenység és a munkakörülmények kérdéseiről 75
Iskolarendszer és reformok az NSZK-ban 81
Szeminárium az alkalmazott társadalomtudományi kutatások szervezéséről 89
Az angliai Ár- és Jövedelem Bizottság tevékenységéről 94
TUDOMÁNYOS ÉLET 99
Az MTA ipargazdasági bizottságának 1971. juniusi ülése 99
A nem-szocialista országokban igénybe vehető ösztöndíj lehetőségekről 102
Nemzetközi konferencia az idősebb dolgozók foglalkoztatásának problémáiról 108
Termelékenység és jólét - Az EFPS 1971. évi kongresszusa 118
SZAKIRODALOM 126
Kállai Pál: Nemzetközi ipari kooperáció 126
Ladó László - Deli László - Kocsis József: A komplex iparvállalati tervezés módszertana 129
Gelei Anna: Növekedési trendek a gazdaságban 132
G.E. Szlezinger: Az irányítási munka szervezése 135
Könyvekről röviden 138

4. kötet
TANULMÁNYOK 3
A hosszútávú tervezés az európai országokban 3
Dr. Kéri Tamás: Korszerű követelmények az iparvállalat távlati fejlesztésénél 26
Dr. Komonyi Zoltán: A hazai rendszerszervezés néhány kérdése 39
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 58
1971 évi KGST koordinációs ülés "Az ipari egyesülések és vállalatok irányításának alapjai" című témában 58
Szovjet kutatások a munkatermelékenység növelésének társadalmi-gazdasági tényezőiről 64
Néhány tapasztalat a Német Szövetségi Köztársaságban folytatott tanulmányútról 73
Hogyan látják a francia vállalatok stratégiájukat? 81
TUDOMÁNYOS ÉLET
Nemzetközi tanácskozás a termelékenység növelésének időszerű kérdéseiről 86
Az erős vállalat 1980-ban 99
A teljes termelékenység mérésének és elemzésének kérdései 108
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari Szakosztályának közgyűlése 116
Az 1971, I. félévében elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 121
SZAKIRODALOM 123
Deli László-Kocsis József-Ladó László: Rendszerelméleten alapuló gazdaságossági számitások 123
Nyitrai Ferencné: A magyar ipar fejlődése és távlatai 125
Dr. Varga Sándor: Iparvállalatok belső irányítási rendszere 128
V. V. Novozsilov: A ráfordítások és eredmények mérése 130
Ágazati tanulmányok a műszaki fejlődés hatásairól 133
Két fontos referáló folyóirat 135
Könyvekről röviden 137

Különszám
ELŐSZÓ 3
Dr. Hetényi István: IV, ötéves tervünk és a vállalati tervezés szerepe 4
R. W. Knoepfel: Vállalati célok kitűzése a Solvay vállalatnál 17
Russel Ackofí: Egy vállalati tervezési koncepció 61
Dr. H-D. Haustein: Prognosztikai modellek 86
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1971/1-4., Különszám Ipargazdasági szemle 1971/1-4., Különszám Ipargazdasági szemle 1971/1-4., Különszám Ipargazdasági szemle 1971/1-4., Különszám

A kötetek borítói enyhén kopottak, foltosak.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba