Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.913

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ipargazdasági szemle 1984/1-4.

XV. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

1-2. SZÁM
TANULMÁNYOK
Román Zoltán: A verseny természetéről és erősítéséről 9
Parányi György: A termékminőség összetevői 16
Veres Péter: A rendszerexport helyzete és problémái 26
Sárkány Péter: Portfolio-módszer fejlesztési stratégiák kidolgozásához 38
George F. Ray: A magyar ipari színvonala néhány mutatószám tükrében 57
Vaclav Nesvera: Struktúra és hatékonyság a csehszlovák gépiparban 70
Penyigey Krisztina: Iparunk tevékenységi és szervezeti struktúrája 79
Bagó Eszter: Iparpolitika és az ipar szervezeti struktúrája Ausztriában 94
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Dr. Wilcsek Jenő 112
Vitafórum időszerű kérdésekről (Az MKT Ipari Szakosztályának tevékenységéről) 114
Termelékenységi tanácskozások Kanadában és az Egyesült Államokban 118
Az OECD-országok kormányainak innovációs stratégiái 120
Termelékenység, műszaki haladás és külkereskedelem - egy kanadai gazdaságpolitikai elemzés ajánlásai 124
Vállalati termelékenységmérési módszerek az USA-ban 129
A korszerű információtechnológiák és szerepük a gazdaságpolitikai gyakorlatban 133
A kutatás és fejlesztés szervezeti formái Bulgáriában 136
Szovjet vállalati vezetők véleménye a munkafegyelem javításáról 144
Lengyelország 1986-1995. évi távlati terve 146
A forgatókönyv-módszer alkalmazása az amerikai iparvállalatoknál 150
Kockázatvállalás a fejlett tőkés országok vállalatainál 154
Válságba került vállalatok vezetése és szanálása 158
Foglalkoztatási gondok és stratégiák a hanyatló ágazatokban 162
Összehasonlító vizsgálat az elidegenedés jelenségeiről 167
Ágazati intézetekről (Agrárgazdasági Kutató Intézet, Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet 170
Tudományos fokozatok 178
SZAKIRODALOM
Két könyv a magyar gazdaságirányítási reformról 180
Nyitrai Ferencné: A népgazdasági hatékonyság és tartalékai 183
Pásztor Sára: A külgazdaság és a fejlesztési politika kapcsolata 188
Victoria C. Price: Iparpolitika a Közös Piac országaiban 192
Harry Nyström: Kreativitás és innováció 195
John Child: A szervezetről vezetőknek 199
Mitől olyan jók? Könyv a legsikeresebb amerikai nagyvállalatokról 201
KGST-együttműködés a rekonstrukciók és modernizációk terén 204
Ipargazdasági tanulmánykötet Ch. t. Saunders tiszteletére 207
Új könyvek 209

3. SZÁM
TANULMÁNYOK
Lendvai István: Ipari szövetkezeteink fejlődése 7
Hoványi Gábor: Az innovációs folyamatok iparvállalatainknál 22
Karsai Judit: Az iparvállalatok innovációs képessége és információs rendszere 41
Garami Ottóné: A műszaki kutatási és fejlesztési témaválasztások a gyakorlat tükrében 49
Kiefer Márta: Feldolgozó iparunk értékesítési csatornái 66
Vörös Gyula - Szajki Mihály: Az ipari tevékenység Komárom megyében, különös tekintettel az iparfejlesztés és a területfejlesztés összefüggéseire 79
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi közgyűlése 89
"Iparpolitika és nemzetközi kereskedelem" szimpózium 91
A IV. Termelékenységi Világkongresszus 94
Cotel Kornél: Szervezetfejlesztés: új lehetőség vagy újabb zsákutca? 96
Bertrand Bellon: A fürtkoncepció, eszköz a válság elleni küzdelemben 103
A piacfelügyelet és a verseny szabályozása a tőkés országokban 107
Biztosítható-e a tisztánlátás az állami támogatások hatásairól (Egy OECD-vizsgálat tapasztalatai) 115
A kis- és középüzemek szerepe az NDK feldolgozó iparában 118
Energiaracionalizálás a csehszlovák gazdaságban 121
SZAKIRODALOM
Dániel Tamás: A piac a gazdaságirányítás szolgálatában 124
Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új vonásai az élelmiszer-gazdaságban 126
O. T. Bogomolov: A szocialista országok a nemzetközi munkamegosztásban 131
B. Bluestone - B. Harrison: Az ipar leépülése Amerikában 135
R. Amann - J. Cooper (szerk.): Ipari innováció a Szovjetunióban 138
Új könyvek 142

4. SZÁM
Román Zoltán: Előszó 1
Nyitrai Ferencné: Iparunk 1984-ben 9
Kapolyi László: Az ipar és a gazdaságirányítás 21
Juhár Zoltán: Mit vár a belkereskedelem a reform továbbvezetésétől az iparban? 27
Búza Márton: A gazdaságirányítási reform és a szakszervezetek 34
Beck Tamás: A vállalati irányítás módszerei és a belső mechanizmus fejlesztése 39
Sós Gyula: Kétségek és remények vállalati szemmel 45
Lendvai István: A reform hatása az ipari szövetkezetek gazdálkodására 49
Udovecz Gábor: A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztése az élelmiszertermelésben 56
Medgyessy Péter: A jövedelemszabályozási rendszer továbbfejlesztése 63
Angyal Ádám: Gondolatok a jövedelemszabályozásról 69
Rácz Albert: Vállalati keresetszabályozás 75
Polonkai János: A bér- és keresetszabályozás vállalati szemmel 82
Bódy László: A vállalatok finanszírozásának néhány kérdése 91
Fülöp Sándor: Tőkeátcsoportosítás a vállalatok között 102
Jávorka Edit: A műszaki fejlesztés szabályozó rendszerének módosítása 107
Tóth János: Gondolatok a műszaki fejlesztésről 121
Csillag István: A vállalatirányítás változása és változtatása 128
Zányi Jenő: A vállalatok irányításának új útjai 134
Csikós-Nagy Béla: Inflációérzékenység és antiinflációs politika 143
Sárközy Tamás: Az állam- és jogtudományokra háruló feladatok 151
Az Ipargazdasági Szemle 1984. évi számainak tartalomjegyzéke 163
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem