1.016.677

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1960. január-december

Központi Statisztikai Hivatal Ipari és Beruházási Főosztályának lapja - XI. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

A STATISZTIKAI MUNKÁT ÉRINTŐ IDŐSZERŰ TÉMÁK
A statisztikusok feladatai az MSZMP VII. kongresszusa után 1
ELMÉLET - MÓDSZERTAN
Iparstatisztika
Termelési statisztika
A termelési volumen mérése a villamosgépiparban - Karsány Ferenc: 259
A javítások-szolgáltatások számbavétele a tanácsi ipari vállalatoknál - Horváth György: 279
Műszaki statisztika
A műszaki színvonal statisztikai megfigyelésének feladatai - Román Zoltán: 65
A faipari termelés korszerűségének mutatói - Péterffy Tibor: 134
Az élelmiszeripar 1959. évi műszaki statisztikája - Molnárfi Tibor: 205
A műszaki fejlesztés mutatói gépipari vállalatnál - Dörnyei Béla: 265
Az öntödék műszaki statisztikája - Lacfalvi József: 318
Az 1960. évi éves gépipari szakmai kérdőívekről - Nyitrai Ferencné: 323
Az élelmiszeripar műszaki mutatóinak 1960. évi rendszere - Nagy József: 326
Anyagstatisztika, értékesítési statisztika
Az ágazati kapcsolatok mérlege és e mérleg felhasználása (Nyitrai Ferencné) 53
Tájékoztató az értesítés ágazati nyilvántartásáról 414
Munkaügyi statisztika
A termelékenység közvetlen mérése a húsiparban - Neuschl Károly: 13
A termelékenységmérés közvetlen módszere a mész- és cementiparban - Huszár Ernőné: 22
Közvetlen termelékenységmérés a hőszigetelő szakmában - Dr. Buday Kalmán - Dr. Révfalvi Miklós 28
A termelékenység mérése és elemzése a Szállítóberendezések Gyáránál - Pusztai Béla: 105
A munkatermelékenység színvonalának vállalatok közötti összehasonlítása a baromfi- és tojásfeldolgozó iparban - Hazadi Sándor: 165
Néhány szó az 1959. IV. negyedévben végrehajtott reprezentatív munkaügyi adatfelvételről - Bács György: 174
Természetes mértékegységű termelékenységi mutatók indexei a textiliparban (Papp Zoltán) 184
Vállalatok közötti termelékenységi összehasonlítások a pamutiparban - Somogyi Miklós: 272
A termelékenység gyártmányonként! mérése a textiliparban (Dr. Kozmutza Pál) 284
Torzító tényezők a termékegységre jutó munkaórák mérésénél és kiküszöbölésük
lehetősége a gépiparban (Regös Lajos) 340
Az iparstatisztikai beszámolórendszer munkaügyi fejezetének változásai - Bács György: 349
A termelési költségek, az önköltség és az árak statisztikája
Az ipari termelői árak 1959. évi változásának megfigyeléséről - Tüüné Dr. Csikesz Stefánia: 9
Az új termelői árak hatása a Csepeli Csőgyár munkájára (II. rész) - Alberti György: 33
Az utókalkuláció helyzete a Kohó- és Gépipari Minisztérium gépipari vállalatainál 38
A termelői árrendezés hatása a textilruházati iparban - Somlai László - Vas Sándor: 112
Az új nettó termelői árak alkalmazása a Műszaki Gumigyár statisztikai gyakorlatában (Nádor Gyula) 121
Néhány gondolat a pamutszövés termelékenységének és jövedelmezőségének
összefüggéséről - Perjés Sándor: 140
A termelői árrendezés tapasztalatai a szénbányászatban - Veres Gyula: 405
Tudnivalók a beszámolási rendszerről
A bányászat 1960. évi éves szakmai beszámolórendszerének új utasításai 43
Változások a kohó- és gépipar statisztikai utasításaiban 45
Új feladatok az Élelmezésügyi Minisztérium 1960. évi statisztikai munkájában 47
Az 1960. évi évközi utasítás kiegészítése 150
Az iparstatisztikai beszámolórendszer munkaügyi fejezetének változásai
- Bács György: 349
Az éves iparstatisztikai beszámolójelentés 1960. évi adatigényének ismertetése 376
Az 1961. évi évközi iparstatisztikai adatszolgáltatási rendszer - Tóth Ernőné: 389
A kohó- és gépipar statisztikai utasításának módosításai - Káldor Mihály: 401
Egyéb elméleti és módszertani témák
Módszertani összehasonlítás a csehszlovák és a magyar iparstatisztika egyes fejezetei között - Káldor Mihály: 78
A statisztika megszervezése országos iparvállalatnál - Dr. Némethy Lajos: 129
A vállalati és az üzemi statisztikai munka a Csepeli Csőgyárban - Alberti György: 215
Az üzemterületek statisztikai vizsgálatáról - Pál E. György: 314
Az állóeszközállomány adatai az ipar és az építőipar éves jelentésében - Somogyi Miklós: 356
Építőipari statisztika
Az átadott építmények kivitelezési idejének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 40
Változások az Építésügyi Minisztérium statisztikai beszámolási rendszerében - Szikra Rezső: 97
Az Építésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó építőipari vállalatok éves
munkaügyi adatszolgáltatásának értékelése (ÉM Statisztikai Osztály) 146
A termelési érték számbavételének néhány problémája az állami építőipari vállalatoknál - Lonti György 178
Javaslat építőipari termelési nyilvántartó lapra - Kostyál Gábor: 224
Ár- és önköltségstatisztika az építőiparban - Kerekes Ottó: 253
Fordítsunk nagyobb figyelmet a lakásépítkezések legfontosabb mutatóinak alakulására! - Szende György 309
A statisztikai munka ellenőrzésének néhány építőipari tapasztalata - Lonti György: 365
Az állami építőipar 1960. évi éves és 1961. évi évközi jelentései - Kemecsei Gábor - Kovács Ferenc: 393
Beruházási és felújítási statisztika
Készüljünk fel az 1959. évi éves beruházás- és felújításstatisztikai adatszolgáltatásra! - Huszár Józsefné: 4
A beruházások 1960. évi évközi beszámolási rendszere - Feles György: 72
Az értékhatár feletti beruházások megfigyelése - Feles György: 245
Beruházási időtartam-normatívák a hazai és a csehszlovák erőművekben - Semjén András: 370
VITA
Természetes mértékegysége termelékenységi mutatók indexei a textiliparban
(Papp Zoltán) 184
A vállalati statisztikusok helyzetének időszerű kérdései (Adorján Attila) 334
Hozzászólás Pál E. György: Az üzemterületek statisztikai vizsgálatáról" c.
cikkéhez (Pillér Ernő) 412
OLVASÓINK ÍRJÁK...
Az új nettó termelői árak alkalmazása a Műszaki Gumigyár statisztikai gyakorlatában (Nádor Gyula) 121
A termelékenység gyártmányonként! mérése a textiliparban (Dr. Kozmutza Pál) 284
Torzító tényezők a termékegységre jutó munkaórák mérésénél és kiküszöbölésük
lehetősége a gépiparban (Regős Lajos) 340
ELLENŐRZÉS
Az utókalkuláció helyzete a Kohó- és Gépipari Minisztérium gépipari vállalatainál 38
Az átadott építmények kivitelezési idejének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 40
A gépipari szakmai jelentések feldolgozásának első tapasztalatai (Dr. Nagy Sándor) 144
Az Építésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó építőipari vállalatok éves
munkaügyi adatszolgáltatásának értékelése (ÉM Statisztikai osztály) 146
Az 1959 évi éves iparstatisztikai jelentések ellenőrzésének tapasztalatai (Németh László) 286
Hogyan töltötték ki a kisipari szövetkezetek az 1959. évi éves statisztikai jelentést? (Bán Ervinné) 343
SZEMLE
Az állatni kivitelező építőipari termelése 1959-ben (Dr. Kovácsházi Iván - Márfai Árpád) 289
KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás 42, 89
A bányászat 1960. évi éves szakmai beszámolórendszerének új utasításai 43
Változások a kohó- és gépipar statisztikai utasításaiban 45
Új feladatok az Élelmezésügyi Minisztérium 1960. évi statisztikai munkájában 47
Közlemény a vállalati teljes termelés dinamikájának és a tervteljesítésnek a változatlan áras számbavétel megszűnése utáni méréséről 50
A Központi Statisztikai Hivatal Ipari és Beruházási főosztályának közleménye az
1959. évi beruházások összetételéről szóló jelentésről 51
Kérdezz! - Felelek 52, 90, 123, 190, 384
Beszámoló a Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának megalakulásáról 87
Kitüntetések 123, 149, 414
Jogszabálymutató 124, 237
Az 1960. évi évközi utasítás kiegészítése 150
A vállalatok közötti termelékenységi összehasonlítások módszereiről 188
Közlemény az új vállalati névjegyzék megjelenéséről 191
„Az üzemi statisztika fejlesztésének kérdései" (A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának ankétja) 232
A Központi Statisztikai Hivatal Építőipari osztályának állásfoglalása időszerű módszertani kérdésekben 235
Szabálysértési határozatok 238, 345, 384
Az éves iparstatisztikai beszámolójelentés 1960. évi adatigényének ismertetése 376
Pályázati eredmény 381
Megalakultak a munkacsoportok a Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályában 382
Tájékoztató az értesítés ágazati nyilvántartásáról 414
OKTATÁS - továbbképzés
Az ágazati kapcsolatok mérlege és e mérleg felhasználása (Nyitrai Ferencné) 53
Az általános statisztika új tankönyvéből: A reprezentatív megfigyelés - 11. rész 56
Az idősorok elemzése - I. rész 91
Az idősorok elemzése - II. rész 156
Az ár-, az érték- és a volumenindex 196
Az indexsorok - I. rész 239
Az indexsorok - II. rész 298
Az ipari szervezetek csoportosításai 385
A bruttó termelési index kiszámítása folyóárak alapján 417
A lyukkártya rendszerű gépi adatfeldolgozás lehetőségei az iparvállalati statisztikában (Zapády István) 152
Statisztikai számítások egyszerű megoldása mechanikai számológépeken - III.
rész (Marcsányi Zoltán) 192
A termelési ütem tervszerűségének statisztikai ellenőrzése (Kovács Géza) 294
Hírek a statisztikai szakvizsgákról 388
Iparstatisztikai vizsgafeladat 420
SZAKIRODALOM
A Statisztikai Hivatal kiadványaiból:
Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 1959 62
Beszédes számok 125
A nemzeti jövedelem és a lakosság jövedelme 1958-ban 160
A munka termelékenysége az iparban, 1958-1959 302
Az ipar termelése és szerkezete, 1949-1959 424
Miről írnak a külföldi statisztikai lapok? 63, 127, 162, 202, 244, 348, 428
A Statisztikai Szemle ipari és építőipari cikkei 95, -126, 161, 201, 243, 305, 427
Megjelent szakkönyvek 161, 201, 307, 346
EGYÉB
Az Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1960. évi számainak tartalomjegyzéke
Anyagjegyzék az 1960. évi éves iparstatisztikai jelentés „54. Egyéb anyagok
felhasználása" c. táblájának kitöltéséhez (Melléklet az Értesítő 1960.
novemberi számához.)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1960. január-december Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1960. január-december Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1960. január-december Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1960. január-december

Néhány lap enyhén elszíneződött.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba