Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.157

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény 11.

a középiskolák 11. évfolyama számára

Tartalom

A 19. század második felének és a századfordulónak magyar irodalmából
Madách Imre levele Erdélyi Jánoshoz14
Vajda János: Sirámok15
A virrasztók16
A vaáli erdőben17
Húsz év mulva17
Őszi tájék17
Az üstökös18
Nádas tavon19
Credo19
Harminc év után21
Arany János: A délibábok hőse (Részletek)22
Reviczky Gyula: Magamról25
Számlálgatom26
Pán halála26
Komjáthy Jenő: A homályból30
Diadalének30
Péterfy Jenő: Báró Kemény Zsigmond mint regényíró (részletek)31
Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt33
Bede Anna tartozása47
Közigazgatási történetek. 1. A korlátfa49
Pertelei István: Árva Lotti51
Gozsdu Elek: Nemes rozsda59
Gárdonyi Géza: Micó64
Tömörkény István: Valér a földbe megy68
A 19. század világirodalmából
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg (Makai Imre ford.)72
Anton Pavlovics Csehov: A csinovnyik halála (Szőllősy Klára ford.)89
A köpönyegforgató (Sárváry Elek ford.)91
Guy de Maupassant: Két jó barát (Illés Endre ford.)93
Théophile Gautier: A Művészet (Szabó Lőrinc ford.)98
Charles Baudelaire: Az albatrosz (Tóth Árpád ford.)99
Kapcsolatok (Szabó Lőrinc ford.)99
Az ember és a tenger (Tóth Árpád ford.)100
Egy dög (Szabó Lőrinc ford.)101
Őszi ének (Szabó Lőrinc ford.)102
Az utazás (Tóth Árpád ford.)103
Paul Verlaine: Őszi chanson (Tóth Árpád ford.)108
Költészettan (Kosztolányi Dezső ford.)109
Példázatok (SZabó Lőrinc ford.)109
Arthur Rimbaud: Kóborlásaim (Radnóti Miklós ford.)110
A meghökkentek (József Attila ford.)111
A párizsi orgia avagy Párizs újra benépesül (Kardos László ford.)111
A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád ford.)114
A részeg hajó (Tóth Árpád ford.)114
Stéphane Mallarmé: Sóhaj (Weöres Sándor és Szabó Lőrinc fordításában)117
Ez a szűzi, szilaj, ez a szép mai nap... (Timár György ford.)118
E szűz, e szertelen s e szép-szép mái nap (Somlyó György ford.)118
Tengeri szél (Illyés Gyula ford.)119
Rainer Maria Rilke: Őszi nap (Tóth Béla és Rab Zsuzsa fordításában)120
A párduc (Szabó Lőrinc és Képes Géza fordításában)120
Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád ford.)121
Szonettek Orpheuszhoz (Részlet, Képes Géza ford.)121
Walt Withman: Hallom Amerika dalát (Szabó Lőrinc ford.)122
Téli mozdony (Kosztolányi Dezső ford.)123
A 20. század első évtizedeinek magyar irodalmából
Ady Endre: Új versek (1906)
Góg és Magóg fia vagyok én...126
Meg akarlak tartani126
Héja-nász az avaron127
A Hortobágy poétája127
A Tisza-parton127
A magyar Ugaron128
Az én menyasszonyom128
Harc a Nagyúrral129
Temtés a tengeren130
Új vizeken járok130
Vér és arany (1907)
Párisban járt az Ősz130
A Halál rokona131
A magyar Messiások131
Páris, az én Bakonyom132
Az ős Kaján132
Örök harc és nász134
Lédával a bálban134
Egyedül a tengerrel134
Az Illés szekerén (1908)
Az Úr Illésként elviszi mind...135
"Ádám, hol vagy?"135
Imádság háború után135
A Sion-hegy alatt136
Álmom: az Isten136
Magyar jakobinus dala137
Nekünk Mohács kell137
Szeretném, ha szeretnének (1909)
Sem utódja, sem boldog őse...138
Bujdosó kuruc rigmusa138
A föl-földobott kő139
A szivárvány halála139
Kocsi-út az éjszakában139
A Minden-Titkok versei (1910)
Hiszek hitetlenül Istenben140
A márciusi Naphoz140
A fajok cirkuszában142
A menekülő Élet (1912)
Istenhez hanyatló árnyék142
A Magunk szerelme (1913)
Elbocsátó, szép üzenet143
Valaki útravált belőlünk144
Rohanunk a forradalomba146
Ki látott engem? (1914)
Hunn, új legenda147
Sípja régi babonának149
Az Idő rostájában149
A halottak élén (1918)
Emlékezés egy nyár-éjszakára150
Ember az embertelenségben151
Mag hó alatt151
Krónikás ének 1918-ból152
Az eltévedt lovas153
Őrizem a szemed154
De ha mégis?154
Nézz, Drágám, kincseimre154
Az utolsó hajók (1923)
Üdvözlet a győzőnek155
Levél apámhoz155
Betlehem néma157
A gyermek, a gyermek158
Petőfi nem alkuszik (részlet)159
Krúdy Gyula: Szinbád második útja162
A hídon - Negyedik út165
Utolsó szivar az Arabs Szürkénél167
Móricz Zsigmond: Tragédia178
Szegény emberek182
Barbárok200
A kondás legszennyesebb inge209
Kaffka Margit: Színek és évek (Részletek)212
Litánia214
Babits Mihály: Levelek Iris koszorújából (1909)
In Hratium215
Óda a bűnhöz216
Himnusz Irishez217
Messze... messze...218
Fekete ország219
A lírikus epilógja220
Herceg, hátha megjön a tél is! (1911)
Esti kérdés220
Az őszi tücsökhöz221
Recitativ (1916)
Egy szomorú vers222
Május huszonhárom Rákospalotán222
Húsvét előtt223
Nyugtalanság völgye (1920)
Fortissimo226
Szíttál-e lassú mérget?227
Sziget és tenger (1925)
Petőfi koszorúi228
A gyémántszóró asszony229
Az istenek halnak, az ember él (1929)
A gazda bekeríti házát230
Cigány a siralomházban231
Versenyt az esztendőkkel! (1933)
Mint a kutya silány házában...231
Holt próféta a hegyen232
Vers a csirkeház mellől233
Mint különös hírmondó234
Újabb versek
Ősz és tavasz között236
Balázsolás237
Jónás könyve238
Jónás imája247
Irodalmi nevelés (Részletek)248
Az európai irodalom története. Bevezetés (Részletek)251
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (Részletek)253
Mint aki a sínek közé esett...253
Azon az éjjel253
Mostan színes tintákról álmodom254
A rút varangyot véresen megöltük255
Kenyér és bor (1920)
Boldog, szomorú dal255
A bús férfi panaszai (Részletek)256
Számadás (1935)
Számadás257
Vörös hervadás261
Őszi reggeli261
Esti Kornél éneke261
Negyven pillanatkép263
Marcus Aurelius263
A vad kovács265
Halotti beszéd266
Hajnali részegség267
Ének a semmiről270
Hátrahagyott versek
Szeptemberi áhítat271
Esti Kornél (részletek)273
Paulina284
Arany János285
Művészet és öncsalás286
Juhász Gyula: Tiszai csönd288
Milyen volt...288
Profán litánia288
Gulácsy Lajosnak289
Testamentom291
Tápai lagzi291
Magyar tél292
Anna örök292
Tóth Árpád: Meddő órán293
Rímes, furcsa játék293
Elégia egy rekettyeborkorhoz294
Körúti hajnal295
Esti sugárkoszorú296
Lélektől lélekig296
Jó éjszakát!297
Álarcosan298
Isten oltó-kése298
Karinthy Frigyes: Így írtok ti (Részletek)299
Tanár úr kérem (Részletek)302
Számadás a tálentomról305
Üzenet a palackban309
Csáth Géza: Anyagyilkosság310
A kis Emma315
Füst Milán: Nyilas-hava320
Önarckép321
Szellemek utcája322
Tél322
A magyarokhoz323
Öregség324
Mózes számadása325
Intelem az aggastyánhoz325
Az avantgárd irodalmából
Guillaume Apollinaire: Kikericsek (Radnóti Miklós ford.)328
Búcsú (Vas István ford.)328
A Mirabeau-híd (Vas István, Illyés Gyula és Rónay György fordításában)328
Égöv (Radnóti Miklós ford.)331
Egy szép vörösesszőkéhez (Radnóti Miklós ford.)335
A megsebzett galamb és a szökőkút (Radnóti Miklós ford.)337
F. T. Marinetti: A futurizmus megalapítása és kiáltványa (Részlet, Szabó György ford.)338
Óda a verseny-automobilhoz (Kosztolányi Dezső ford.)339
Pofon ütjük a közízlést (Radó György ford.)340
Vlagyimir Majakovszkij: Az író-testvérek (Képes Géza ford.)341
Paul Éluard: A föld oly kék (Somlyó György ford.)342
Tristan Tzara: Guillaume Appolinaire halála (Parancs János ford.)343
André Breton: A szabad társulás (Weöres Sándor ford.)343
T. S. Eliot: A háromkirályok utazása (Vas István ford.)345
Kassák Lajos: Mesteremberek346
A ló meghal a madarak kirepülnek347
Címnélküli versek358
Őszi kép359
Novemberi kánkán359
Egy fényképem alá360
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 11. Irodalmi szöveggyűjtemény 11.

A borító belső oldalán az amatőr műanyag védőborító maradványa látható.

Állapot:
900 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba