1.042.541

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény 12.

a középiskolák 12. évfolyama számára

Tartalom

Szemelvények a 20. század világirodalmából
Gottfried Benn:
Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lőrinc ford.)14
Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.)14
Thomas Stearns Eliot:
J. Alfred Prufrock szerelmes éneke (Kálnoky László ford.)15
Átokföldje (Vas István ford.)19
Gusz, a színházi macska (Weöres Sándor ford.)32
Paul Éluard:
Szabadság (Somlyó György ford.)33
Vlagyimir Majakovszkij:
Lilikének (Szabó Lőrinc ford.)34
Parancs a művészek hadseregéhez (Tamkó Sirató Káoly ford.)36
Második számú hadparancs a művészetek seregéhez (Illyés Gyula ford.)37
Federico García Lorca:
Gitár (Vas István ford.)40
Alvajáró románc (Nagy László ford.)40
Siratóének Ignácio Sánchez Mejías torreádor fölött (Nagy László ford.)42
Thomas Mann:
Mario és a varázsló (Sárközi György ford.)48
Franz Kafka:
Az átváltozás (Boldizsár Iván ford.)74
A törvény előtt (Boldizsár Iván ford.)101
Add föl! (Tandori Dezső ford.)102
Ernest Hemingway:
Indián tábor (Szász Imre ford.)102
Gabriel García Márquez:
Száz év magány (Részlet. Székács Vera ford.)105
A 20. század első felének magyar irodalmából
Móra Ferenc:
Földhözragadt János története110
Nagy Lajos:
Lecke112
Áprily Lajos:
Március115
Tetőn116
Tavasz a házsongárdi temetőben116
Túl ötven erdőn117
Erdélyi József:
Farkasverem118
Sinka István:
Anyám balladát táncol119
Tamási Áron:
Ördögváltozás Csíkban120
Himnusz egy szamárral125
Gelléri Andor Endre:
A szállítóknál130
Dsida Jenő:
Miért borultak le az angyalok Viola előtt (Részlet)136
Nagycsütörtök137
A sötétség verse138
Tavalyi szerelem138
Szabó Lőrinc:
Kalibán139
Szénásszekér139
Szegénynek lenni s fiatalnak140
A Bazilikában zúg a harang140
Az Egy álmai142
Semmiért Egészen143
Különbéke143
Dsuang Dszi álma145
Ima a gyermekekért145
Tücsökzene (Részletek)146
A földvári mólón150
A huszonhatodik év (Részletek)150
Ficseri-füsti153
Mozart hallgatása közben154
Márai Sándor:
Napló 1943-1944 (Részletek)155
Halotti beszéd162
Németh László:
A minőség forradalma163
Most, punte, silta166
Illyés Gyula:
Testvérek169
Haza, a magasban170
Egy mondat a zsarnokságról171
Bartók173
Szekszárd felé176
Csitító178
Félelmetes és varázslatos179
Koszorú179
Búcsú L. Z.-tól181
Puszták népe (Részlet)181
Válasz Herdernek és Adynak187
József Attila:
Nem én kiáltok196
SZép, nyári este van197
Tiszta szívvel198
Ringató198
Klárisok198
Medáliák199
Holt vidék201
Külvárosi éj201
Téli éjszaka204
Reménytelenül206
A város peremén207
Elégia309
Óda210
Alkalmi vers a szocializmus állásáról213
Eszmélet215
Levegőt!218
Kései sirató220
Gyermekké tettél221
A Dunánál222
Judit223
Nagyon fáj224
Thomas Mann üdvözlése225
Flóra226
Flórának228
Március229
Ars poetica230
Bukj föl az árból230
Hazám231
Tudod, hogy nincs bocsánat...233
Karóval jöttél...233
Talán eltünök hirtelen...234
Ime, hát megleltem hazámat...234
Kosztolányi Dezső235
Szerkesztői üzenet237
Curriculum vitae239
Radnóti Miklós:
Pirul a naptól már az őszi bogyó241
Mint a bika242
Kortárs útlevelére243
Járkálj csak, halálraitélt!244
Első ecloga244
Negyedik ecloga246
Tétova óda247
Nem tudhatom248
Töredék249
Hetedik ecloga250
Á la recherche...251
Erőltetett menet252
Razglednicák252
A 20. század második felének magyar irodalmából
Déry Tibor:
Szerelem254
Vas István:
Nicolaus Cusanus sírja261
Az új Tamás262
Rapszódia egy őszi kertben263
Folytatás265
Cambridge-i elégia266
Óda a tegnapi asszonyokhoz269
Örkény István:
A Sátán Füreden271
Egyperces novellák (Válogatás)273
Kálnoky László:
Shakespeare: XIX. Henrik (Műfordítás-paródia)281
Egy vezér, két mellszobor282
Jékely Zoltán:
A marosszentimrei templomban284
Weöres Sándor:
Valse triste285
A tündér285
A paprikajancsi szerenádja286
Anyámnak286
Fű, fa, füst287
Harmadik szimfónia288
Az éjszaka csodái292
Rongyszőnyeg (Részletek)296
Az ég-sapkájú ember297
Ars poetica297
Proteus298
Animus298
In aeternum299
Dob és tánc299
A belső végtelenből300
Merülő Saturnus301
József Attila utolsó fényképére302
Toccata302
Psyché (Részletek)303
Rónay György:
Babits a betegágyon304
Mándy Iván:
Kulikabát306
Mészöly Miklós:
Jelentés öt egérről309
Pilinszky János:
Halak a hálóban313
Trapéz és korlát314
Miféle földalatti harc314
Harbach 1944315
Francia fogoly316
Apokrif316
Négysoros319
Ravensbrücki passió319
Harmadnapon319
Jelenések VIII.7.319
Amiként kezdtem320
Juttának320
Fokról-fokra320
József Attila320
Végkifejlet321
Újra József Attila321
Nemes Nagy Ágnes:
Fák321
Lázár321
Vihar322
Között323
Ekhnáton jegyzeteiből323
Ekhnáton éjszakája324
A Nyugatról325
Kormos István:
Orpheus panasza328
Vonszolnak piros delfinek328
Szegény Yorick329
Nagy László:
Csodafiu-szarvas330
Jártam én koromban, hóban330
Ki viszi át a Szerelmet331
Himnusz minden időben331
József Attila!332
Menyegző333
Tűz339
Ha döng a föld339
Versben bujdosó340
Az Országház kapujában, 1946341
Verseim verse341
Szécsi Margit:
Levél N. L-nak342
Sütő András:
Zászlós Demeter ajándék élete342
Csillag a máglyán (Részlet)350
Sánta Ferenc:
Sokan voltunk353
Az ötödik pecsét358
Juhász Ferenc:
A csönd virága363
Ady Endre utolsó fényképe363
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb364
Himnusz-töredék368
Székely János:
Ígéretekkel, kényszerekkel369
Kányádi Sándor:
Krónikás ének370
Kuplé a vörös villamosról370
Kertész Imre:
Sorstalanság (Részlet)371
Csoóri Sándor:
Anyám fekete rózsa375
Idegszálaival a szél375
Furulya-csonk a szánkon376
Szabó István:
Sirató-dal377
Szilágyi Domokos:
Kérvény381
Lilla Vitézre emlékezik382
Napraforgók383
Circumdederunt383
Orbán Ottó:
A XX. század költői384
A magyar népdalhoz384
Viszonyunk a poszt-premodernhez385
Tandori Dezső:
Hommage386
Macabre a mesterekért387
A damaszkuszi út387
A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz387
Táj két figurával387
A géri új388
"Vigyázz magadra s ne törődj velem"388
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 12. Irodalmi szöveggyűjtemény 12. Irodalmi szöveggyűjtemény 12. Irodalmi szöveggyűjtemény 12. Irodalmi szöveggyűjtemény 12.

A borító enyhén töredezett, a lapélek kissé foltosak. Néhány lapon aláhúzás, az előlapon tulajdonosi bejegyzés látható. A kötés megtört.

Állapot:
880 Ft
610 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 12.
Állapot:
880 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba