A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény 13-14 éveseknek

Szöveggyűjtemény a hatosztályos gimnáziumok 1. és 2., valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 3. és 4. évfolyama számára

Tartalom

Vers és dallam egysége - testvérmúzsák - a lant varázsa5
Kalevala (részletek)5
Az ének kezdődik5
Az énekverseny5
Ovidius: Orpheus és Eurydice7
Ovidius: Arion története8
Homérosz: Hermészhez (részletek)9
Homérosz: Apollónhoz (részletek)11
Odüsszeia - VIII. ének (részletek)11
Aelia Sabina sírfelirata Aquincumban13
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részlet)14
Különböző korok mítoszai, mondái15
Ovidius: Daphné16
Ovidius: Philemon és Baucis16
Trója pusztulása18
Néhány Odüsszeia-részlet tanulsága24
Odüsszeusz találkozik Nauszikaával24
Télemakhosz fölismeri Odüsszeuszt27
Devecseri Gábor: Odüsszeusz öble Ithakában28
Európa nyugati és északi népeinek hősi epikája29
Nibelung-ének (részlet)29
A Loreley tündére32
Tell Vilmos33
Részletek az Artus-mondakörből34
Parsifal története35
Lohengrin, a hattyús lovag38
Trisztán és Izolda története39
A magyar mondai hagyomány - későbbi feldolgozások41
A magyarok eredete (részlet a Képes Krónikából)41
Arany János: Rege a csodaszarvasról42
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember (részlet)43
Attila fiai45
Vörösmarty Mihály: A buvár Kund47
Arany János: Szent László füve (népmonda - részlet)48
A tordai hasadék (erdélyi népmonda nyomán)50
Arany János: Szibinyáni Jank52
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka53
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa56
Legendák63
Szent Gellért püspök nagy legendája63
Szent László király legendája64
Arany János: Toldi estéje (részlet) - Szent László legendája65
Szent Margit legendája67
Kodolányi János: Boldog Margit (részlet)68
Szent Ferenc prédikál a madaraknak (Jókai-kódex)71
Az elbeszélés műhelyében72
Az anekdotikus prózahagyomány72
Viereck, a hentes72
Simonyi óbesterről73
Csokonai és Bessenyei74
Csokonai a szakácskönyvvel75
Mi az a respublika?75
Arany János, a nótárius75
Körülbelül76
Garay János: Az obsitos77
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány81
Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása86
Móricz Zsigmond: Hét krajcár89
Sánta Ferenc: Téli virágzás93
Mikszáth Kálmán: Hogy lettem én író?100
Móra Ferenc: A gyevi bíró106
Remenyik Zsigmond: A láthatatlan kéz109
Kosztolányi Dezső: Április bolondja113
Tamási Áron: Barátom, a medve117
Lázár Ervin: A Masoko Köztársaság121
A regény125
Jókai Mór: Az arany ember (részletek)125
A Vaskapu125
A Szent Borbála utasai127
A török félhold129
A költészet műhelyében I.132
Ars poeticák132
Horatius: Ars poetica132
Arany János: Vojtina Ars poétikája134
Zrínyi Miklós: Peroratio136
Petőfi Sándor: A természet vadvirága136
Eötvös József: Én is szeretném...137
Petőfi Sándor: A XIX. század költői138
Ady Endre: Ifjú szívekben élek139
Radnóti Miklós: Nyugtalan órán140
Népdalok141
Örökségünk145
Sylvester János: Az magyar népnek, ki ezt olvassa145
Levél Nádasdy Tamáshoz146
Károli Gáspár ajánlásának részlete a Vizsolyi Bibliából147
Szenci Molnár Albert: Előszó Károli Gáspár Szent Bibliájához148
Németh László: A Vizsolyi Biblia (Az én katedrám)148
Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum150
Három fordító ugyanarról: Lukács 1,1-4152
Misztótfalusi Kis Miklósnak maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége153
Áprily Lajos: A zsoltárfordító154
Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel155
Király László: A régi mesterek. Szenci Molnár Albert156
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban157
Ady Endre: Sötét vizek partján157
Dsida Jenő: Alázatos, könyörgő zsoltár159
Weöres Sándor: Zsoltár (I)160
Szilágyi Domokos: Dávid unokája161
"Diákévek harangzúgásban"163
Szabó Lőrinc: Amikor debreceni diák voltam163
Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek)168
A magyar művelődés hősi korszaka174
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán (részlet)14
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz178
Petőfi Sándor: Nemzeti dal179
Lapok Petőfi naplójából180
Sorskérdéseink184
Kölcsey Ferenc: Huszt184
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere184
Kölcsey Ferenc: Emléklapra184
Kölcsey Ferenc: Himnusz184
Vörösmarty Mihály: Szózat185
Arany János: Rendületlenül187
Ady Endre: A föl-földobott kő188
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...189
A költészet műhelyében II.191
Vörösmarty Mihály: Ábránd191
Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem...192
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...192
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...192
József Attila: Én nem tudom193
József Attila: Kertész leszek193
Anakreóni dal: Egy leányhoz194
Robert Burns: Ha mennél hideg szélben194
Robert Burns: John Anderson, szívem, John195
Robert Burns: Korai még a korty nekem195
Johann Wolfgang Goethe: A kedves közelléte196
Johann Wolfgang Goethe: Vadrózsa196
Johann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala197
Paul Verlaine: A hold a fák közt197
Szergej Jeszenyin: Aranyos levelek kavarognak198
Petőfi Sándor: Az alföld199
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...201
Petőfi Sándor: Szeptember végén202
Petőfi Sándor: Pacsírtaszót hallok megint...203
Ady Endre: Párizsban járt az Ősz204
Babits Mihály: Messze... messze...204
Juhász Gyula: Tiszai csönd205
Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli206
Weöres Sándor: Valse triste206
A komikus ábrázolás208
Petőfi Sándor: Pató Pál úr208
Arany János: A fülemile209
Jókai Mór: Kedves atyafiak (részletek)214
Jókai Mór: Az új földesúr (részlet)219
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász222
Mikszáth Kálmán: Képviselői beszámolók225
Kosztolányi Dezső: Élősdiek227
Műfajok határán - a ballada228
Népballadák228
Budai Ilona228
Molnár Anna229
Júlia szép leány232
Fábián Pista234
Bogár Imre235
Arany János: V. László236
Arany János: Szondi két apródja236
Arany János: A walesi bárdok239
Sinka István: Anyám balladát táncol242
Johann Wolfgang Goethe: A Tündérkirály243
Tartalomjegyzék245
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 13-14 éveseknek
Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!