1.017.388

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény

A középiskolák II. osztálya számára

Tartalom

Régi irodalmunk századaiból (1772-ig)
Regösének (Ősköltészet)7
Anonymus gesztájából
Előbeszéd (rövidítve)9
Halotti Beszéd10
Ómagyar Mária-siralom (részletek)12
Soproni virágének (töredék)13
Tinódi Lantos Sebestyén:
Budai Ali basa históriája (részlet)14
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár (részletek)16
Bornemissza Péter:
Siralmas énnéköm18
Heltai Gáspár:
Egy nemes emberről és az ördögről19
Gergei (Gyergyai) Albert:
História egy Árgirus nevű királyfiról (részletek)24
Balassi Bálint:
Darvaknak szól27
Ugyanakkor hogy megkedveli Coeliát28
Könyörgök Istennek29
A kuruc harcok névtelen költészetéből:
Csínom Palkó (rövidítve)31
Mit búsulsz, kenyeres33
Rákóczi-nóta35
Megjártam a hadak útját36
A felvilágosodás irodalmából (1772-1820)
Voltaire:
Candide (részletek)41
A Vadember (részletek)46
Levél Rousseau-nak49
Jean-Jacques Rousseau:
Az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet)54
Levél Voltaire-nek55
Emil vagy a nevelésről (részletek)58
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége (részlet)61
A filozófus (részlet)62
Magyarság (részlet)66
Tariménes utazása (részletek)68
Batsányi János:
Bíztatás70
A franciaországi változásokra70
A látó71
Kazinczy Ferenc:
Fogságom naplója (részletek)73
Levél Berzsenyi Dánielnek76
A Tövisek és virágok epigrammáiból78
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet)79
Kármán József:
A nemzet csinosodása (részletek)81
Gvadányi József:
Egy falusi nótárius budai utazása (részletek)84
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Kerekes Ferenc verses elöljáró beszéde a Lúdas Matyi első kiadásához86
A szerző az olvasóhoz87
Hortobágyi dal88
Nyári esti dal89
A kelletekorán jött csendes esőhöz90
Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem91
A magyarokhoz (I.)92
A magyarokhoz (II.)95
A közelítő tél96
Levéltöredék barátnémhoz97
Napóleonra98
A Pesti Magyar Társasághoz (részletek)99
Csokonai Vitéz Mihály:
Az estve101
Zsugori uram104
Konstancinápoly (részlet)105
Magyar! Hajnal hasad!108
Tartózkodó kérelem109
A rózsabimbóhoz110
Az esküvés110
A boldogság111
A Reményhez112
A Tihanyi Ekhóhoz113
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban115
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor116
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (részletek)117
Tüdőgyúladásomról118
Johann Wolfgang Goethe:
Vadrózsa121
Prometheus121
A Tündérkirály123
Vándor éji dala124
A reformkorszak irodalmáról (1820-1848)
Katona József:
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? (részletek)127
John Keats:
Óda egy görög vázához129
Percy Bysshe Shelley:
A szerelem filozófiája131
Az Éjhez131
Dal132
Victor Hugo:
Egy barikádon (részlet)133
Bűnhődés134
A tenger munkásai (részlet)136
Alphonse de Lamartine:
A tó139
Alekszandr Szergejevics Puskin:
Falu142
Az emlékmű144
Honoré de Balzac:
Goriot apó (részletek)145
Kisfaludy Károly:
A kérők (részlet)154
Mohács158
Szülőföldem szép határa161
Bajza József:
Észrevételek a Conversations-lexiconi pörhöz (részletek)162
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás164
Rákos nimfájához164
Rákóczi hajh...166
Csolnakon167
Himnusz168
Vanitatum vanitas170
Nemzeti hagyományok (részletek)171
Körner Zrínyijéről (részletek)174
A szatmári adózó nép állapotáról (részletek)176
Zrínyi dala177
Huszt179
Emléklapra179
Rebellis vers179
Országgyűlési napló (részletek)180
Az örökös megváltás tárgyában (részlet)182
Búcsú az Országos Rendektől183
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)186
Zrínyi második éneke191
Eötvös József:
Búcsú193
Én is szeretném195
A falu jegyzője (részletek)196
Gyulai Pál:
Vörösmarty életrajza (részletek)204
Vörösmarty Mihály:
A három egyesült fejedelmekre209
Zalán futása (Előhang)209
Utóhang Cserhalomhoz211
A buvár Kund211
Csongor és Tünde (részletek)214
A két szomszédvár (részlet)234
Szép Ilonka237
Szózat241
Késő vágy242
A Guttenberg-albumba243
Az úri hölgyhöz244
Honszeretet247
Ábránd248
A merengőhöz (Laurának)249
Gondolatok a könyvtárban250
Laurának254
Országháza254
Szabad sajtó256
Emlékkönyvbe256
Előszó257
A vén cigány259
Petőfi Sándor:
A borozó262
Hazámban262
Befordúltam a konyhára264
A virágnak megtiltani nem lehet264
Távolból265
Füstbement terv266
Egy estém otthon267
István öcsémhez268
Megy a juhász szamáron269
Az alföld269
A helység kalapácsa (részlet)271
Ha életében277
Fekete kenyér277
A jó öreg kocsmáros278
Alku279
Éj van279
Fa leszek, ha280
A négyökrös szekér280
A magyar nemes282
A bánat? Egy nagy oceán282
Sors, nyiss nekem tért282
A nép283
Reszket a bokor, mert284
Egy gondolat bánt engemet284
Szabadság, szerelem!286
A XIX. század költői286
A Tisza288
A nép nevében290
Az ítélet292
Úti levelek (III. levél)293
Látom kelet leggazdagabb virányit295
Levél Arany Jánoshoz296
A költészet299
Beszél a fákkal a bús őszi szél300
Szeptember végén301
Pató Pál úr302
Minek nevezzelek?303
Nemzeti dal305
Petőfi Sándor naplójából (részlet)306
Föltámadott a tenger309
A nemzethez310
A vén zászlótartó312
Akasszátok föl a királyokat!314
Európa csendes, újra csendes315
Négy nap dörgött az ágyu316
Csatában317
Bírálat Petőfi Sándor: Versek c. kötetéről (Nádaskay Lajos)318
Eötvös József:
Petőfi költeményeiről (részlet)321
Illyés Gyula:
Petőfi (részletek)323
Révai József:
Emlékbeszéd Petőfi Sándorról (részletek)336
Gyulai Pál:
Hadnagy uram338
Czuczor Gergely:
Riadó339
Sárosi Gyula:
Arany trombita (részlet)341
Zalár József:
Föl a vörös tollakkal344
Heinrich Heine:
Áll a fenyő346
Mint egy virág, olyan vagy346
Irányköltészet346
Utazás a Harzban (részletek)347
Németország (részletek)350
A takácsok352
1849. októberében (részlet)353
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A gerinc enyhén kopott, töredezett. A lapélek kissé foltosak. Néhány lapon ceruzás aláhúzás és bejegyzés látható.

Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba