Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.320

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Irodalmi szöveggyűjtemény

A középiskolák II. osztálya számára

Tartalom

I. A felvilágosodás irodalmából (1722-1820)
Voltaire: Candide (részletek) 7
A Vadember (részletek)
Levél Rousseau-nak
Jean-Jacques Rousseau: Az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet) 20
Levél Voltaire-nek 21
Emil vagy a nevelésről (részletek) 25
Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége (részlet) 28
Magyarság (részlet) 29
Tariménes utazása (részletek) 31
Batsányi János: Biztatás 33
A franciaországi változásokra 33
A látó 34
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója (részletek) 36
Levél Berzsenyi Dánielnek 40
A Tövisek és virágok epigrammáiból 42
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet) 43
Kármán József: A nemzet csinosodása (részletek) 45
Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása (részletek) 48
Hortobágyi dal 50
Nyári esti dal 51
A kelletekorán jött csendes esőhöz 52
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 53
A magyarokhoz (I.) 54
A magyarokhoz (II.) 57
A közelítő tél 58
Levéltöredék barátnémhoz 60
Napóleonra 61
A Pesti Magyar Társasághoz (részletek) 61
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 64
Tartózkodó kérelem 71
A rózsabimbóhoz 71
Az esküvés 72
A boldogság 73
A Reményhez 74
A Tihanyi Ekhóhoz 75
Még egyszer Lillához 78
A Magánossághoz 79
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban 83
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 84
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (részletek) 85
Tüdőgyúladásomról 86
Petőfi Sándor: Csokonai 89
Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz 91
Ady Endre: Vitéz Mihály ébresztése 95
Johann Wolfgang Goethe: Vadrózsa 98
Prometheus 99
A Tündérkirály 100
Vándor éji dala 101
George Gordon Byron: Childe Harold búcsúja 102
II. A reformkorszak irodalmából (1820-1848)
Katona József: Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? (részletek) 107
John Keats: Oda egy görög vázához 109
Percy Bysshe Shelley: A szerelem filozófiája 111
Az Éjhez 111
Dal 112
Percy Bysshe Shelley: Dal Szabó Lőrinc fordítása 113
Victor Hugo: Egy barikádon (részlet) 114
A tenger munkásai (részlet) 115
Alphonse de Lamartine: A tó 118
Alekszandr Szergejevics Puskin: Falu 121
Az emlékmű 123
Kisfaludy Károly: A kérők (részlet) 125
Mohács 129
Szülőföldem szép határa 133
Bajza József: Észrevételek a Conversations-lexiconi pörhöz (részletek) 134
Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 136
Rákos nimfájához 136
Rákóczi hajh 138
Csolnakon 139
Himnusz 140
Vanitatum vanitas 142
Nemzeti hagyományok (részletek) 144
Körner Zrínyijéről (részletek) 147
A szatmári adózó nép állapotáról (részletek) 149
Zrínyi dala 150
Huszt 152
Emléklapra 152
Rebellis vers 152
Országgyűlési napló (részletek) 153
Búcsú az Országos Rendektől 155
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek) 158
Zrínyi második éneke 163
Eötvös József: Búcsú 165
Én is szeretném 167
Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza (részletek) 169
Vörösmarty Mihály: A három egyesült fejedelmekre 174
Zalán futása (Előhang) 175
Utóhang Cserhalomhoz 176
A búvár Kund 177
Csongor és Tünde (részletek) 180
A két szomszédvár (részlet) 200
Szózat 203
Pázmán 203
A Guttenberg-albumba 204
Az úri hölgyhöz 205
Ábránd 208
A merengőhöz (Laurának) 209
Gondolatok a könyvtárban 210
Laurának 214
Országháza 214
Szabad sajtó 216
Emlékkönyvbe 216
Előszó 217
A vén cigány 219
Petőfi Sándor: A borozó 222
Hazámban 222
Befordúltam a konyhára 224
A virágnak megtiltani nem lehet 224
Távolból 225
Füstbement terv 226
Egy estém otthon 227
István öcsémhez 228
Megy a juhász szamáron 229
Az alföld 230
A helység kalapácsa (részlet) 232
Ha életében 237
Fekete kenyér 238
A jó öreg kocsmáros 238
Alku 240
Éj van 240
Fa leszek, ha 241
A négyökrös szekér 241
A bánat? Egy nagy óceán 242
Sors, nyiss nekem tért 243
A nép 244
Reszket a bokor, mert 244
Egy gondolat bánt engemet 245
Szabadság, szerelem! 246
A XIX. század költői 247
Téli világ 249
A Tisza 250
A nép nevében 252
Az ítélet 254
Üti levelek (III. levél) 255
Palota és kunyhó 258
Levél Arany Jánoshoz 260
A költészet
Beszél a fákkal a bús őszi szél 263
Szeptember végén 265
Minek nevezzelek? 266
Nemzeti dal 267
Petőfi Sándor naplójából (részlet) 268
Föltámadott a tenger 272
Respublika 272
A nemzethez 274
A vén zászlótartó 276
Akasszátok föl a királyokat! 278
Európa csendes, újra csendes 279
Négy nap dörgött az ágyú 280
Csatában 281
Arany János: Válasz Petőfinek 283
Bírálat Petőfi Sándor: Versek c. kötetéről (Nádaskay Lajos) 284
Eötvös József: Petőfi költeményeiről (részlet) 288
Ady Endre: Petőfi nem alkuszik (részlet) 290
Babits Mihály: Petőfi koszorúi 294
Révai József: Emlékbeszéd Petőfi Sándorról (részletek) 296
Illyés Gyula: Petőfi (részletek) 299
Illyés Gyula: Segesváron 313
Nagy László: Föltámadt piros csizma 315
Simon István: Petőfi Aranyéknál 317
Gyulai Pál: Hadnagy uram 320
Czuczor Gergely: Riadó 321
Sárosi Gyula: Arany trombita (részlet) 324
Zalár József: Föl a vörös tollakkal 327
Heinrich Heine: Áll egy fenyő 329
Mint egy virág, olyan vagy 329
Irányköltészet 330
Utazás a Harzban (részletek) 331
Németország (részletek) 333
A takácsok 335
1849. októberében (részlet) 336
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A borítón bejegyzés található, gerince enyhén sérült. A lapélek elszíneződtek. A kötés a címlapnál megtört.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba