1.026.888

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény

A középiskolák III. osztálya számára

Tartalom

Irodalmunk az önkényuralom és a kiegyezés korában
Charles Dickens: Karácsonyi ének (részletek) 7
Nyikolaj Vasziljevics Gogol:
A köpönyeg (részlet) . . . 17
Tarasz Búiba (részlet) . . . 20
Tompa Mihály:
A gólyához........25
Levél egy kibujdosott barátom után.......26
A madár, fiaihoz..... 30
Lisznyay Kálmán: A Matóczky udvarában . .31
Tóth Kálmán:
Előre! .... ... .32
Fütyül a szél ......34
Gyulai Pál:
Emlékbeszéd Arany János felett (részletek).....35
Egy régi udvarház utolsó gazdája (részletek).....40
Szüreten ....... .44
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya (részletek) 46
Arany János:
Önéletrajz. Levél Gyulai Pálhoz (részlet)......52
Válasz Petőfinek.....54
Nemzetőr-dal . . . 55
Rásüt az esthajnal ....56
János pap országa.....57
Toldi estéje (részletek) . . .62
Évnapra ........82
Letészem a lantot.....83
Ősszel . . ......85
Koldus-ének ......88
Ágnes asszony ...... 95
V. László........100
Szondi két apródja . . 102
A walesi bárdok.....105
Magányban 110
Vojtina ars poétikája (részletek) .....112
Buda halála (részletek) . . 115
Bolond Istók (részletek) ... 121
A tölgyek alatt.....124
Epilógus ........126
Vásárban .......128
Tengeri-hántás .... 129
Híd-avatás .......132
A régi panasz ...... 136
Vándor cipó ......138
Tamburás öreg úr .... 141
Johann Wolfgang Goethe: Faust (részletek).....144
Madách Imre:
Az ember tragédiája - A párizsi szín (részletek) ... 151
A londoni szín (részletek) . . 163
Jókai Mór:
A tengerszemű hölgy (részletek) .........179
A struccmadár ......182
Vajda János:
Sirámok (részletek) . . . . 194
A virrasztók .... 197
Önbírálat (részletek) . . . 109
Polgárosodás (részletek) . . 200
Luzitán dal....202
A vaáli erdőben .... . 206
Húsz év múlva .... . 207
Az üstökös..... . 203
Jubiláte! ..... . 209
Nádas tavon .... . 213
Harminc év után . . . 213
Lenni vagy nem lenni . . 216
Credo....... 221
Irodalmunk a XIX. század utolsó negyedében és a századfordulón
Lev Nyikolájevics Tolsztoj:
Bál után ....225
Ivan Iljics halála (részletek)...230
Anton Pavlovics Csehov:
A csinovnyik halála ....254
Jonics . .......257
Gustave Flaubert: Bovaryné (részletek) . . .276
Guy de Maupassant: Két Jó barát.......284
Emile Zola:
Germinal (részlet) ....291
Az Impresszionisták ....293
Arany László: A délibábok hőse (részlet) .297
Csiky Gergely:
A proletárok - Ingyenélők (részlet) .......301
Mikszáth Kálmán:
Az a fekete folt.....303
A korlátfa.......328
A Balóthy-domínium . . . 330
A Noszty fiú esete Tóth Marival (részlet).....333
Tolnai Lajos: Sötét világ (részletek) . . . 344
Bródy Sándor: Kaál Samu . . .347
Thury Zoltán: Emberhalál . . .353
Gárdonyi Géza: Tanácskérés . .360
Tömörkény István: A házasság első éve...366
Reviczky Gyula:
Pán halála . . .371
A tűnő ifjúság:. . .375
Mi baj van a világon...375
Számlálgatom . .377
Magamról . . .378
Komjáthy Jenő:
Éloa! ...380
Mind hasztalan...381
Törj össze mindent.....383
A homályból . .385
Kiss József:
Simon Judit . .387
Ó mért oly későn....389
Tüzek ...390
A Knyáz Potemkin.....392
Vargha Gyula: Szőlőhegyen...294
Szabolcska Mihály: A Grand Caféban...395
Irodalmunk a XX század első évtizedeiben
Charles Baudelaire:
Esti szürkület......399
A balkon .......400
Exotikus illat......401
A tájkép........402
Kapcsolatok ...... 404
Az albatrosz .... 405
Théophile Gautier: A művészet 400
Paul Verlaine:
Rotterdam . 408
Fáradtság . .409
Költészettan...409
Őszi chanson ....411
Holdfény...411
Az én meghitt álmom...412
A hold a fák közt ...412
Arthur Rimbaud:
A magánhangzók szonettje...413
A meghökkentek . . .414
Ofélia.......415
A részeg hajó . . ..417
Ady Endre:
Egy kis séta.....421
Földindulás.....422
A nacionalizmus alkonya...423
Góg és Magóg fia vagyok....425
Harc a Nagyúrral . . .426
Héja-nász az avaron ....427
A Hortobágy poétája ....428
A magyar Ugaron . .429
Párisban járt az ősz...429
Csolnak a holt-tengeren....430
Lédával a bálban . . .431
Fölszállott a páva . .431
A csillagok csillaga .....432
Csák Máté földjén . . 433
A Hadak Útja.....434
Magyar Jakobinus dala ....436
Az Illés szekerén ....437
Az én magyarságom . .438
Menekülés úri viharból ...438
A Jövendő fehérei . . .439
Séta bölcső-helyem körül ...440
Küldöm a frigy-ládát . .441
Szeretném ha szeretnének...442
A föl-földobott kő . . .443
Áldásadás a vonaton . .444
Elbocsátó, szép üzenet . .445
Rohanunk a forradalomba....447
A tűz csiholója.....449
Hunn, új legenda . . .450
Üzenet egykori Iskolámba....452
Ülj törvényt, Werbőczi! ...453
Kétféle velszi bárdok . ..455
Két kuruc beszélget . . .456
Ifjú szívekben élek . . .458
Ember az embertelenségben...459
Emlékezés egy nyár-éjszakára...460
Nézz, Drágám, kincseimre..461
őrizem a szemed ....462
Mag hó alatt ....462
A mesebeli János ....463
Krónikás ének 1918-ból .....465
Az újkori dráma legnagyobb európai hagyományai
William Shakespeare: Hamlet (részlet)..... 469
Moliére: Tartuffe (részletek) ... 472
Henrik Ibsen: Nóra (részlet).....479
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A gerinc enyhén töredezett, javított.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A gerinc enyhén megtört, kopott.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba