Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény

A középiskolák 10. osztálya számára/Kompetenciaalapú

Tartalom

A 18. század európai irodalmából
Charles de Montesquieu:
Perzsa levelek (részletek)11
A francia Enciklopédia (részletek)12
Jean-Jacques Rousseau:
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség alapjairól és eredetéről (részletek)13
A társadalmi szerződés (részlet)15
Vallomások (részlet)16
Johann Wolfgang Goethe:
Werther szerelme és halála (részletek)20
A vándor éji dala31
A Tündérkirály32
Faust (részletek)33
William Blake:
Az ártatlanság dalai60
A tapasztalás dalai61
Friedrich Schiller:
A naiv és szentimentális költészetről63
Az örömhöz65
Friedrich Hölderlin:
Hyperion sorsdala66
Az élet felén67
A 18. század első felének magyar irodalmából
Bethlen Miklós:
Élete leírása magától (részletek)71
II. Rákóczi Ferenc:
Confessio peccatoris - Egy bűnös vallomása (részletek)74
Emlékiratai (részletek)76
A kuruc költészetből76
Csinom Palkó, csinom Jankó (részletek)76
Hol vagy te most, nyalka kuruc... (részletek)76
Buga Jakab éneke77
Rákóczi-nóta (részlet)79
Őszi harmat után...79
Mikes Kelemen:
Törökországi levelek (részletek)80
A magyar felvilágosodás irodalmából
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése93
A kávéra94
Bessenyei György:
Magyarság (részlet)94
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (részlet)95
Részlet a Mondolat szótárából95
Kazinczy Ferenc:
Tövisek és virágok96
A pataki vár erkélyén97
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet)97
Fogságom naplója (részlet)98
Batsányi János:
A franciaországi változásokra99
A látó100
A Rab és a Madár101
Kármán József:
Fanni hagyományai (részletek)105
Csokonai Vitéz Mihály:
Az estve108
Konstancinápoly110
A borital mellett114
A pillantó szemek116
A Magánossághoz116
Dorottya (részletek)119
Szerelmdal a csikóbőrös kulacshoz128
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor129
A szeplő130
Az éj és a csillagok130
Tartózkodó kérelem131
Lillám szácskája131
A tihanyi Ekhóhoz131
A Reményhez134
Tüdőgyulladásomról135
Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem136
Horác137
A magyarokhoz (Romlásnak indult...)137
Búcsúzás a Kemenes-Aljától139
Levéltöredék barátnémhoz141
A közelítő tél141
A magyarokhoz (Forr a világ...)142
Barátimhoz (Én is éreztem...)143
Fohászkodás144
Napoleonhoz144
Vitkovics Mihályhoz145
A poézis hajdan és most147
Az európai romantika irodalmából
Georg Wilhelm Friedrich Hegel:
Előadások a világtörténet filozófiájáról (részlet)151
William Wordsworth:
Táncoló tűzliliomok151
Samuel Taylor Coleridge:
Kubla kán152
Novalis:
Himnuszok az éjszakához (részletek)153
George Gordon Byron:
Felirat egy új-fundlandi kutya síremlékére161
Írta, miután Szesztoszból Abüdoszba úszott163
Childe Harold zarándokútja163
Az új görög dalnok (részlet a Don Juan III. énekéből)166
Alphonse de Lamartine:
A tó168
Percy Bysshe Shelley:
Óda a nyugati szélhez170
John Keats:
Óda egy görög vázához172
Heinrich Heine:
A dal szárnyára veszlek174
A Loreley174
Mesék mesélnek róla...175
Mit nekem már cifra zsoltár175
Alekszandr Puskin:
Téli este176
Hej, Kaukázus büszkesége176
Ha karcsú, ifjú termetedet177
Jevegenyij Anyégin (részletek)178
Victor Hugo:
Cromwell (részletek az előszóból)182
Az éj, az éj, az éj183
Edgar Allan Poe:
A holló185
A reformkor és a magyar romantika irodalmából
Kisfaludy Károly:
Mohács191
Pipadal193
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás195
Bordal195
Himnusz196
Vanitatum vanitas197
Nemzeti hagyományok (részletek)199
Mohács (részlet)202
Pipadal202
Zrínyi dala203
Huszt204
Emléklapra204
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)205
Zrínyi második éneke207
Vörösmarty Mihály:
Zalán futása (részlet)208
Tündérvölgy (részlet)209
Csongor és Tünde (Az Éj monológja)210
Szózat212
Késő vágy213
A Guttenberg-albuma213
Liszt Ferenchez214
Éj és csillag215
Az élő szobor216
Fóti dal217
Ábránd219
A merengőhöz219
Gondolatok a könyvtárban220
Az emberek222
Szabad sajtó223
(Setét eszmék borítják...)223
Átok223
Előszó224
A vén cigány225
(Fogytán van napod...)226
Petőfi Sándor:
A borozó227
Ki vagyok én? Nem mondtom meg...227
Befordultam a konyhára...227
A természet vadvirága228
Uti jegyzetek (részletek)228
Fa leszek, ha...230
Mögöttem a múlt230
Sors, nyiss nekem tért...230
Dalaim231
Levél Várady Antalhoz231
Kinn a kertben voltunk...234
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...234
Szerelmes vagyok én...237
Véres napokról álmodom...237
Reszket a bokor, mert...237
Egy gondolat bánt engemet...238
Szabadság, szerelem238
A XIX. század költői239
Arany Jánoshoz239
A magyar ifjakhoz240
A Tisza242
Úti levelek Kerényi Frigyeshez (részletek)243
Beszél a fákkal a bús őszi szél...243
Szeptember végén244
Elértem, amit ember érhet el...245
Feleségek felesége...245
Minek nevezzelek?246
A puszta, télen247
Dicsőséges nagyurak...248
Nemzeti dal249
Föltámadott a tenger...250
Kiskunság250
Az apostol (részlet)252
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...254
Csatában255
Pacsírtaszót hallok megint255
Szörnyű idő256
Arany János
Válasz Petőfinek257
Évek, ti még jövendő évek258
Letészem a lantot259
Ősszel260
Kertben262
Visszatekintés263
V. László264
Ágnes asszony265
Szondi két apródja267
A walesi bárdok269
A lejtőn271
Buda halála (részlet)271
Epilogus272
Tengeri-hántás273
Mindvégig274
A tölgyek alatt275
Meddő órán276
Őszikék276
Híd-avatás277
Vörös Rébék278
Tetemre hívás280
Jókai Mór:
Visszaemlékezések 1849-re (részletek)282
Negyven év visszhangja (részletek)283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A borító kissé töredezett. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
840 Ft
630,-Ft 25
4 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!