1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény

a 9-10. osztálynak

Szerkesztő
Kapcsolódó személy

Kiadó: Pedellus Kft.
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 368 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-8397-44-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Tankönyvi száma: PE 0001.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az ókor irodalma
Mítoszok és mondák
Gilgames - A vízözön3
Prométheusz és az emberek5
Európé8
Hermész és a favágó10
Erisz almája11
Lohengrin, a hattyús lovag13
A csodaszarvas15
Biblia: Ószövetség
A világ teremtése (1 Móz. 1, 1-28)15
Noé és a vízözön (1 Móz. 6-7-8. rész)17
Bábel tornya (1 Móz. 11, 1-9)21
Jónás próféta könyve22
Újszövetség
A hegyi beszéd: kik a boldogok (Mát. 5, 1-10)25
A hegyi beszéd (Luk. 6, 20-31)25
A tékozló fiú (Luk. 15, 11-32)26
Jézus öt kenyérrel ötezer embert megvendégel (Ján. 6, 1-13)27
Szemelvények az ókori görög-római irodalomból Homérosz (Kr. e. VIII. sz.)
Iliász (részletek)28
Odüsszeia (részletek)29
Szapphó: (Kr. e. 628 k. - 568 k.)
Édesanyám! nem perdül a rokka32
Anakreón: (Kr. e. 572 k. - 487 k.)
Gyűlölöm32
Szimónidész: (Kr. e. 556 k. - 468 k.)
A thermopülai-i hősök sírfelirata33
Caius Valerius Catullus: (Kr. e. 87 k. - 54)
Lesbiához33
Leányhűség34
Gyűlölök és szeretek34
Quintus Horatius Flaccus: (Kr. e. 65-8)
Melpomnéhez34
Leuconoéhoz35
Caius Julius Phaedrus: (Kr. e. 15 k. - Kr. u. 50 k.)
A farkas és a bárány35
A róka és a holló36
A középkor irodalma
Jacopone da Todi: (1236-1306)
Himnus a fájdalmas anyáról37
Walter von der Vogelweide: (1170 k. - 1230 k.)
A hársfaágak csendes árnyán39
Francois Villon: (1431 - 1463 k.)
Jó tanítás balladája a rossz életüeknek40
Halotti Beszéd (eredeti olvasat és mai értelmezése)42
Ómagyar Mária-siralom (eredeti olvasat és mai értelmezése)45
Szent László király legendája (részletek)46
Szent Ferenc legendája (részletek)
Szent Ferenc a madaraknak prédikál48
Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast50
Az fordólt farkasról (részlet a Jókai-kódexből)52
Boldog Margit legendája: (részletek):
Felülmúl vala mindeneket nemességgel53
Ezenképpen szolgála Szent Margit asszony54
És mit gyűjtött asszonyunk?55
A reneszánsz
Dante Alighieri: (1265-1321)
Isteni színjáték (részletek)56
Francesco Petrarca: (1304-1374)
Áldott a nap57
Ti szerencsés füvek, boldog virágok...58
Janus Pannonius: (1434-1472)
Galeotto Marziohoz58
Pannonia dicsérete59
Mentegetőzik, hogy nem nagyon harcias59
Egy dunántúli mandulafáról60
Búcsú Váradtól60
Búcsú Váradtól62
Hunyadi Jánosnak...sírfelirata63
Siratóének anyjának, Borbálának halálára (részletek)63
Mikor beteg volt a táborban (részletek)65
Bornemissza Péter: (1535-1594)
Siralmas énnéköm66
Balassi Bálint: (1554-1594)
Hogy Juliára talála, így köszöne neki67
Ó nagy kerek kék ég (részletek)68
Adj már csendességet69
Kiben bűne bocsánatáért könyörgött akkor, hogy házasodni szándékozott (részletek)69
Darvaknak szól70
Egy katonaének71
Borivóknak való72
Fulviáról73
Szenczi Molnár Albert: (1574-1634)
XLII. zsoltár73
Shakespeare, William: (1564-1616)
LXXV. szonett74
Barokk irodalom, kuruc költészet
Zrínyi Miklós: (1620-1664)
Szigeti veszedelem (részlet az I. énekből)75
Kuruc költészet
Megjártam a hadak útját78
Őszi harmat után79
Rákóczi-nóta80
Mikes Kelemen: (1690-1761)
Törökországi levelek: 108. és 112. levél81
Faludi Ferenc: (1704-1779)
Forgandó szerencse84
A felvilágosodás
Jean-Jaques Rousseau: (1712-1778)
Az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről (részlet)86
Bessenyei György: (1747-1811)
Magyarság (részlet)87
Verseghy Ferenc: (1757-1822)
A marsziliai ének88
Batsányi János: (1763-1845)
A franciaországi változásokra89
A látó90
Csokonai Vitéz Mihály: (1773-1805)
Az estve91
A bódogság93
Tartózkodó kérelem94
A rózsabimbóhoz94
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban95
A tihanyi Ekhóhoz96
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz97
A Reményhez98
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor99
Dorottya (részlet)100
Kisfaludy Sándor: (1772-1844)
A kesergő szerelem (részlet): 90. dal102
Csobánc (részlet)102
Kazinczy Ferenc: (1759-1831)
A nagy titok103
Szokott és szokatlan103
A kész írók103
Himfy103
Írói érdem104
Fogságom naplója (részlet)104
Berzsenyi Dániel: (1776-1836)
A közelítő tél107
A magyarokhoz (II.)108
Osztályrészem108
A magyarokhoz (I.)109
Napoleonhoz111
Johann Wolfgang Goethe: (1749-1832)
Vadrózsa112
Vándor éji dala112
A kedves közelléte113
Friedrich von Schiller: (1759-1805)
Az örömhöz (részlet)113
A XIX. század első felének irodalma
Alekszandr Szergejevics Puskin: (1799-1837)
Anyegin (részlet a II. fejezetből)114
Heinrich Heine: (1797-1856)
Áll egy fenyő115
Memento115
Mint egy virág, olyan vagy115
Kisfaludy Károly: (1788-1830)
Mohács116
Szülőföldem szép határa118
Kölcsey Ferenc: (1790-1838)
Himnusz119
Huszt120
Emléklapra120
Vanitatum vanitas120
Zrínyi dala122
Zrínyi második éneke122
Rebellis vers123
Búcsú az Országos Rendektől124
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)125
Bajza József: (1804-1858)
Sóhajtás126
Vörösmarty Mihály: (1800-1855)
Zalán futása (részlet az I. énekből)127
Szózat127
A Guttenberg-albumba128
A merengőhöz (Laurának)129
Országháza130
Harci dal131
Előszó131
A vén cigány133
Petőfi Sándor: (1823-1849)
Fürdik a holdvilág135
Egy estém otthon135
Az alföld136
A négyökrös szekér137
Egy gondolat bánt engemet138
Szeptember végén139
A puszta, télen140
A XIX. század költői141
Nemzeti dal142
Respublika143
Európa csendes, újra csendes144
Pacsírtaszót hallok megint...145
Úti levelek III.146
Kerényi Frigyes: (1822-1852)
Az erdei lak148
A XIX. század második felének irodalmából
Tompa Mihály: (1817-1868)
A gólyához149
A madár, fiaihoz150
Arany János: (1817-1882)
Nemzetőr-dal151
Évnapra152
Letészem a lantot152
Emlények 1-30153
Ősszel155
V. László156
Ágnes asszony157
Szondi két apródja159
A walesi bárdok162
Rendületlenül164
Magányban166
Vojtina Ars poétikája (részletek)167
A csillag-hulláskor (részletek)169
Főtitkárság169
Toldyhoz169
Epilogus170
Tamburás öreg úr171
A tölgyek alatt172
Kozmopolita költészet173
Híd-avatás174
Sejtelem176
Lévay József: (1825-1918)
Mikes176
Madách Imre: (1823-1864)
Az ember tragédiája (részletek)178
Vajda János: (1827-1897)
Húsz év mulva187
Az üstökös187
Harminc év után188
Reviczky Gyula: (1855-1889)
Számlálgatom189
Arany Jánosnak (részletek)190
Kiss József: (1843-1921)
Egy sír190
Ó mért oly későn191
Tüzek191
Charles Baudelaire: (1831-1867)
Kapcsolatok193
Albatrosz194
Paul Verlaine: (1844-1896)
Őszi chanson194
Arthur Rimbaud: (1854-1891)
A magánhangzók szonettje195
A XX. század irodalma
Guillaume Apollinaire: (1880-1918)
A Mirabeau-híd196
Búcsú197
Ady Endre: (1877-1919)
Góg és Magóg fia vagyok én197
Héja-nász az avaron198
Harc a Nagyúrral198
A magyar Messiások199
Az Illés szekerén199
Párisban járt az Ősz199
Lédával a bálban200
Szeretném, ha szeretnének200
Elbocsátó, szép üzenet201
A Duna vallomása202
Vallomás a szerelemről203
Intés az őrzőkhöz204
Emlékezés egy nyár-éjszakára204
Üdvözlet a győzőnek205
Az elvévedt lovas205
Krónikás ének 1918-ból206
Nézz, Drágám, kincseimre207
Őrizem a szemed208
Gyóni Géza: (1884-1917)
Csak egy éjszakára208
Heltai Jenő: (1871-1957)
Mert dalaimnak210
Móricz Zsigmond: (1879-1942)
Tragédia210
Kis Samu Jóska215
Babits Mihály: (1883-1941)
Messze... messze...219
A lírikus epilógja220
Esti kérdés221
Húsvét előtt222
Fortissimo25
Petőfi koszorúi26
A gazda bekeríti házát27
Cigány a siralomházban228
Ősz és tavasz között228
Balázsolás230
Jónás könyve232
Jónás imája241
Kosztolányi Dezső: (1885-1936)
Üllői-úti fák242
A szegény kisgyermek panaszai (részletek)243
Akarsz-e játszani?244
Zászló245
Halotti beszéd245
Fürdés247
A kulcs252
Egy és más az írásból256
Abécé a nyelvről és a lélekről (részlet)258
Tóth Árpád: (1886-1928)
Meddő órán259
Rímes, furcsa játék259
Körúti hajnal260
Esti sugárkoszorú261
Lélektől lélekig262
Jó éjszakát!263
Juhász Gyula: (1883-1937)
Himnusz az emberhez264
Milyen volt265
Tápai lagzi265
Anna örök266
Az Isten malmai266
Tiszai csönd267
Szeged267
Karinthy Frigyes: (1887-1938)
Magyarázom a bizonyítványom268
Krúdy Gyula: (1878-1933)
A hídon270
Kassák Lajos: (1887-1933)
Mesteremberek273
József Attila: (1905-1937)
Tiszta szívvel274
Ringató274
Tedd a kezed275
Bethlehemi királyok275
Tavasz van! Gyönyörű!275
Óda276
Levegőt279
Kései sirató281
A Dunánál282
Thomas Mann üdvözlése284
Flóra (részletek)285
Ars poetica286
Hazám287
Karóval jöttél289
Radnóti Miklós: (1909-1944)
Federico García Lorca290
Hispánia, Hispánia290
Első ecloga291
Két karodban292
Járkálj, csak halálraítélt!293
A "Meredek út" egyik példányára293
Tajtékos ég293
Tétova óda294
Nem tudhatom295
Sem emlék, sem varázslat296
Töredék297
Hetedik ecloga298
Levél a hitveshez299
Erőltetett menet300
Razglednicák 1-4300
Huszonnyolc év301
Nagy Zoltán: (1884-1945)
Zsidócsillag303
Áprily Lajos: (1887-1957)
Március304
Tavasz a házsongárdi temetőben304
Nadányi Zoltán: (1892-1957)
A két szemed szeretett legtovább306
Szabó Lőrinc: (1900-1957)
Májusi orgonaszag306
Negyedóra Isten és a Hivatal között308
Tücsökzene (részletek)309
A huszonhatodik év (részletek)312
Illyés Gyula: (1902-1983)
Nem volt elég313
Hidak314
Szekszárd felé315
Egy mondat a zsarnokságról (részletek)317
Puszták népe (részletek)318
Déry Tibor: (1894-1977)
Szerelem321
Örkény István: (1912-1979)
Egyperces novellák (részletek)
Használati utasítás330
Arról, hogy mi a groteszk330
Rossz álom331
A végzet333
Benjámin László: (1915-1986)
Se cinikus, se prédikátor334
Nagy László: (1925-1978)
Csodafiú-szarvas335
Ki viszi át a szerelmet335
Himnusz minden időben336
Tűz337
Váci Mihály: (1924-1970)
Mikor vetkezni kezd és karcsú338
Szelíden, mint a szél338
Azóta339
Valami nincs sehol341
Weöres Sándor: 1913-1989)
Szán megy el az ablakod alatt342
Canzone343
Pilinszky János: (1921-1981)
Harbach 1944344
Egy KZ-láger falára345
Introitusz345
Harmadnapon346
Fejes Endre: (1923-)
A hazudós346
Kányádi Sándor: (1929-)
Szemed354
Két nyárfa354
A festő354
Indián ének355
Szécsi Margit: (1928-1990)
Körülötted bolyongok355
Simonyi Imre: (1920-)
Rendületlenül356
Serfőző Simon: (1942-)
A tiéddel élek356
Utassy József: (1941-)
Magyarság357
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény Irodalmi szöveggyűjtemény

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba