1.042.492

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény 9.

A középiskolák 9. évfolyama számára

Tartalom

Olvasmányok a Művészet és valóság című fejezethez
Tóth Árpád
Jó éjszakát!14
József Attila
Thomas Mann üdvözlése15
Reménytelenül (Lassan, tűnődve)16
Arany János
Vojtina Ars poétikája (részlet)16
Kosztolányi Dezső
A kulcs18
Franz Kafka
Kis mese (Tandori Dezső)21
Aiszóposz
A mezei és a házi egér (Bodor András)21
Karinthy Frigyes
A cirkusz22
Berzsenyi Dániel
Osztályrészem25
Juhász Gyula
Tiszai csönd26
Örkény István
Ballada a költészet hatalmáról27
Mi mindent kell tudni28
Rainer Maria Rilke
Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád)28
Szemelvények az ókor irodalmából
Gilgames (részletek, Rákos Sándor fordítása)32
Enkidu megteremtése32
Um-napisten elmeséli Gilgamesnek a vízözön történetét33
Az élet füve35
A két barát utolsó beszélgetése37
Ószövetség38
A Teremtés könyve (Dr. Gál Ferenc)38
A zsoltárok könyve (Károli Gáspár, Szenci Molnár Albert, Dr. Gál Ferenc)44
Jónás könyve (Dr. Tarjányi Béla)45
Újszövetség (Részletek az evangélumokból)48
Máté evangéliuma (Dr. Kosztolányi István)48
Lukács evangéliuma (Dr. Kosztolányi István)53
Jelenések könyve (részletek, Dr. Kosztolányi István)55
Kalevala
A dalverseny (részletek, Vikár Béla)58
Ókori mítoszok
Prométheusz és az emberek59
Pablius Ovidius Naso
Daedalus és Icarus (Devecseri Gábor)61
Orpheus és Eurydice (Devecseri Gábor)63
Homérosz
Iliász (részletek, Devecseri Gábor)65
Odüsszeia (részletek, Devecseri Gábor)79
Rhodoszi fecskedal (Trencsényi-Waldapfel Imre)99
Türtaiosz
A spártai harcosokhoz (Franyó Zoltán ford.)100
Mimnermosz
Nannó (Trencsényi-Waldapfel Imre)101
Szolón
Az igazi gazdagság (Franyó Zoltán)102
Senkise boldog (Franyó Zoltán)102
Kétféle ember (Kárpáty Csilla)102
Önkényuralom (Franyó Zoltán)102
Arkhilokhosz
Megnyugvás a sorsban (Marticskó József)103
A nagyképű hadvezérhez (Horváth István Károly)103
Neobulé (Franyó Zoltán)103
Szapphó
Úgy tűnik nékem... (Devecseri Gábor)103
Aphroditéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre)104
Édesanyám! nem perdül a rokka... (Radnóti Miklós)105
Alkaiosz
Bordal (Devecseri Gábor)105
Anakreón
Engem a Szerelem... (Babits Mihály)106
Gyűlölöm (Radnóti Miklós)106
Egy leányhoz (Devecseri Gábor)106
Szerelmi párviadal (Franyó Zoltán)106
Töredék a halálról (Radnóti Miklós)107
Platón
Szókratész védőbeszéde (részletek, Devecseri Gábor)107
Szókratész halála (Kerényi Grácia)111
Caius Valerius Catullus
Lesbia madárkája (Devecseri Gábor)114
Éljünk, Lesbia... (Devecseri Gábor)113
Gyűlölök és szeretek (Kerényi Grácia, Devecseri Gábor, Szabó Lőrinc ford.)123
Vergilius
IX. ecloga (Radnóti Miklós)114
IV. ecloga (Trencsényi-Waldapfel Imre)116
Aeneis (részletek, Lakatos István)118
Horatius
Thaliarchushoz (Bede Anna, Szabő Lőrinc ford.)123
Leuconoéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre)124
Arisius Fuscushoz (Justus Pál)125
Licinius Murenához (Justus Pál)126
Melpomenéhez (Devecseri Gábor)127
Ars poetica (részletek, Devecseri Gábor)127
Phaedrus
A farkas és a bárány (Terényi István)129
Szemelvények a középkor irodalmából
Aurelius Augustinus: (Szent Ágoston)
Vallomások (részletek, Városi István)132
Aurelius Ambosius (Szent Ambrus)
Esti ima (Babits Mihály)135
Aurelius Prudentius Clemens:
Himnusz a kakasszóra (Babits Mihály)136
Pierre Abélard
Szombatesti himnusz (Babits Mihály)136
Assisi Szent Ferenc
Naphimnusz (Képes Géza)137
Tommaso de Celano
Ének az utolsó ítéletről (Babits Mihály)138
Ismeretlen franciaországi szerző
Himnusz a Szent Szűz anyaságáról (Babits Mihály)139
Jacopone de Todi
Himnusz a fájdalmas anyáról (Babits Mihály)139
Halotti beszéd és könyörgés (Benkő Lóránd)141
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső)143
Ómagyar Mária-siralom (Martinkó András)143
Margit-legenda (részletek)144
Júlia szép leány (Székely népballada)144
Szent Barlaám és Jozafát élete. Az unikornis vadról és az verömbe esött embörről egy példa (Részlet)148
Walter von der Vogelweide
A hársfaágak csendes árnyán... (Babits Mihály)149
Ó jaj, hogy eltűnt minden... (Radnóti Miklós)149
Aucassin és Nicolette (részletek, Tóth Árpád)151
Középkori vágáns-dalok
Ó, Fortuna... (Szedő Dénes)153
Félre, könyvek, doktrinák... (Szabó Lőrinc)153
Tavasz édes mámorában... (Weöres Sándor)154
Dante Alighieri
Isteni színjáték (Babits Mihály)155
Francois Villon
Nagy Testamentum (részletek, Szabó Lőrinc)166
Szemelvények a reneszánsz kor irodalmából
Francesco Petrarca
Magamban, lassan, gondolkodva járom (Szabolcsi Éva)176
Áldott a nap, a hó, az év s az évnek... (Sárközy György)176
Ti szerencsés füvek, boldog virágok... (Sárközy György)177
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad... (Szedő Dénes)177
Álljunk meg, Ámor, dicsfényünk csodálva... (Weöres Sándor)178
Legékesebb és virulóbb korában... (Szedő Dénes)178
Giovanni Boccaccio
Dekameron (részletek, Révay József)179
Michelangelo Buonarroti
Levél II. Gyula pápa Rómájából (Majtényi Zoltán)184
Janus Pannoniushoz
Gryllushoz (Végh György)185
Galeotto Marzióhoz (Geréb László)185
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját (Végh György)186
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos)187
A narni-i Galeottóhoz (Csorba Győző)188
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor)189
Pannónia dicsérete (Berczeli Anzelm Károly)189
Mikor a táborban megbetegedett (Kálnoky László)189
Mars Istenhez békességért (Kardos Tibor)192
Saját lelkéhez (Vas István)193
Sylvester János
Az magyar nípnek194
Bornemissza Péter
Siralmas Énnéköm...195
Balassi Bálint
Borivóknak való196
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet...197
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott197
Hogy Júliára talála, így köszöne neki199
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról200
Darvaknak szól200
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el201
Egy katonaének202
Ó én édes hazám, te jó Magyarország...203
Kiben az kesergő Céliárúl ír...204
Adj már csendességet...204
William Shakespeare
LXXV. szonett (Szabó Lőrinc)205
Szemelvények a barokk kor irodalmából
Pázmány Péter
Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl (Prédikáció; részletek)208
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem (részletek)211
Az idő és hírnév223
Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való orvosság (részletek)223
Mikes Kelemen
Törökországi levelek (Részletek)227
A kuruc költészetből
Csínom Palkó230
Őszi harmat után233
Rákóczi-nóta234
Mit búsulsz, kenyeres...235
Virágénekek a 17. századból
Az rigónak ő szólása...236
Rigócskám, rigócskám...237
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem