992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Editura Didactica si Pedagogica
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 363 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

NÉPKÖLTÉSZET 3
Népballadák
Kádár Kata 3
Budai Ilona 4
Bogár Imre 6
Jaj de magos a kendergyár teteje 7
Népdalok
Egy kicsi madárka 7
Hej páva, hej páva 7
Ne nézd, rózsám, szennyes vagyok 8
Szék városán verbuválnak kötéllel 8
Annyi bú van a szüvemen 8
Az a Bagi annyit iszik 8
Vékony haja van 9
Itt a lányok olyan cifrák 9
Nagybaconi híres lányok 9
AZ ÖSI NÉPI KULTÚRA EMLÉKEI 10
Az újhold köszöntése 10
Holdhívogató 10
Varázsige a naphoz 10
Naphívogató 10
A leány elsiratja anyját 10
Kej fel, kej fel, édesanyám 11
Regölés 11
Violánál nincs szebb virág 11
Megrakott tűz kialszik 12
A mi lányunk aranyos 12
Ne mondj engem 12
A rossz meg a jó feleség 12
Híradások az ősi műveltségről 13
Menandrosz Protiktór: Hisztória 13
Kónsztantinosz Porphürogennétosz: De administrando imperio 13
Ibn Abu Jaqub An Nadim: Kitáb 14
KÖZÉPKORI IRODALOM 15
Görög keresztény kultúra 15
A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele 15
Latin nyelvű írásbeliség 15
Törvények 15
Sancti Stephani regis decretorum liber primus 15
Sancti Ladislai regis decretorum liber primus 16
Oklevél
A tihanyi apátság alapítólevele 16
Értekező próza 17
De institutione morum ad Emericum ducem 17
Költészet 17
Felirat Gizella királyné anyjának síremlékén 17
IV. Béla király sírverse 18
Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok elpusztították 18
Legenda 18
Gellért-legenda 18
Gesták 19
Anonymus: Gesta Hungarorum 19
Kézai Simon: Gesta Hungarorum 21
Képes Krónika 21
Magyar nyelvű irodalom 23
Halotti Beszéd és Könyörgés 23
Ómagyar Mária-siralom 23
Gyulafehérvári sorok 25
Marosvásárhelyi sorok 25
Huszita Biblia 25
Margit-legenda 26
A RENESZÁNSZ ÉS A REFORMÁCIÓ IRODALMA 27
Janus Pannonius: 27
Galeotto Marzióhoz 27
Búcsú Váradtól 28
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak 29
Gyászdal anyjának Barbarának halálára 29
A békéért 30
Pesti Gábor: 30
A hasról és egyéb tagokról 30
Sylvester János: 31
Az magyar nípnek 31
Szkhárosi Horváth András: 31
Az fejedelemségről 31
Sztárai Mihály: 32
Az igaz papságnak tiköre 32
Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról 33
Heltai Gáspár: 34
Az ebről és juhról 34
Egy nemes emberről és az ördögről 35
Bornemisza Péter: 37
Siralmas énnéköm 37
Tragédia magyar nyelven az Sophocles Elektrajából 37
Károlyi Gáspár: 39
Két könyv 39
Tinódi Sebestyén: 39
Cronica 39
Szondi György halála 40
Ilosvai Selymes Péter: 41
Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história 41
Gergei (Gyergyai) Albert: 42
História egy Argirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról 42
Balassi Bálint: 43
Mint sík mezőn 43
Borivóknak való 44
Hogy Juliára talála, így köszöne neki 44
Darvaknak szól 45
Júliát hasonlítja a szerelemhez 46
Egy katonaének 47
A BAROKK KOR IRODALMA 48
Pázmány Péter: 48
Isteni igazságra vezérlő kalauz 48
Prédikációk 48
Zrínyi Miklós: 49
Szigeti veszedelem 49
A török áfium ellen való orvosság 54
Gyöngyösi István: 55
Thököly Imre és Zrinyi Ilona házassága 55
Apáczai Csere János: 56
Az iskolák felette szükséges voltáról 56
Magyar Encyclopaedia 57
Tótfalusi Kis Miklós: 57
Mentség 57
Kuruc költészet 58
Mit búsulsz kenyeres 58
Csinom Palkó 59
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése 60
Őszi harmat után 61
Rákóczi kesergője 61
Ellopták szívemet 62
Bethlen Miklós: 63
Önéletírás 63
Mikes Kelemen: 63
Törökországi levelek 63
II. Rákóczi Ferenc: 66
Vallomások 66
Apor Péter: 67
Metamorphosis Transylvaniae 67
Amadé László: 68
A szép fényes katonának 68
Faludi Ferenc: 68
Forgandó szerencse 68
Hermányi Dienes József: 69
Nagyenyedi Demokritus 69
Bod Péter: 70
Magyar Athenas 70
A FELVILÁGOSODÁS KORA 71
Bessenyei György: 71
Agis tragédiája 71
A nyelv védelme 72
Tariménes utazása 72
Kármán József: 73
A nemzet csinosodása 73
Fanni hagyományai 74
Gvadányi József: 75
Egy falusi nótáriusnak budai utazása 75
Dugonics András: 76
Etelka 76
Batsányi János: 76
A franciaországi változásokra 76
A látó 77
Martinovics Ignác: 78
Az embernek és a polgárnak oktató könyvecskéje 78
Csokonai Vitéz Mihály: 78
Az estve 78
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 81
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 81
A rózsabimbóhoz 82
A Reményhez 82
A tihanyi Echóhoz 83
Dorottya 85
Fazekas Mihály: 86
Lúdas Matyi 86
A szerző az olvasóhoz 87
Kazinczy Ferenc: 88
A nagy titok 88
Szokott és szokatlan 88
Fogságom naplója 88
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél 88
Berzsenyi Dániel: 90
Búcsúzás Kemenes-Aljától 90
A közelítő tél 91
Katona József: 92
Bánk bán 92
A REFORMKOR, A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC KORA 98
Kölcsey Ferenc: 98
Vanitatum vanitas 98
A Szabadsághoz 99
Emléklapra 100
Nemzeti hagyományok 100
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 100
Széchenyi István: 101
Hitel 101
Erdélyi János: 102
Népdalok 102
Szigligeti Ede: 102
A csikós 102
Kisfaludy Károly: 105
A kérők 105
Szülőföldem szép határa 107
Bánkódó férj 107
Czuczor Gergely: 107
Alföldi legény 107
Kriza János: 108
Erdő vidék az én hazám 108
Szentiváni Mihály: 108
A szolgalegény 108
Bajza József: 109
Észrevételek a Conversations-lexiconi pörhöz gróf Dessewffy József ellen 109
Toldy Ferenc: 109
A tudomány haszna és szüksége 109
Vörösmarty Mihály: 110
Zalán futása 110
Csongor és Tünde 111
Puszta csárda 113
Pázmán 114
Szép Ilonka 114
Petike 118
Ábránd 119
A merengőhöz 119
Gondolatok a könyvtárban 120
Előszó 123
A vén cigány 125
Jósika Miklós: 126
Abafi 126
Eötvös József: 128
A falu jegyzője 128
Kossuth Lajos: 131
Alakuljanak mindenütt önkéntes szabad csapatok 131
Petőfi Sándor: 132
Befordultam a konyhára 132
Egy estém otthon 132
Megy a juhász szamáron 133
Fa leszek, ha 133
A négyökrös szekér 133
Csalogányok és pacsirták 134
Véres napokról álmodom 135
A XIX. század költői 136
A Tisza 136
Beszél a fákkal a bús őszi szél 138
Szeptember végén 139
Minek nevezzelek? 140
A puszta, télen 140
Kemény szél fúj 142
Föltámadott a tenger 143
Az apostol 143
Négy nap dörgött az ágyú 146
VILÁGOSTÓL A SZÁZADFORDULÓIG 148
Arany János: 148
Haj, ne hátra, haj előre 148
Toldi estéje 148
Letészem a lantot 152
Ősszel 153
Családi kör 154
Ágnes asszony 156
Szondi két apródja 158
Epilógus 161
Híd-avatás 162
Tompa Mihály: 164
A madár, fiaihoz 164
Vajda János: 165
A virrasztók 165
Húsz év múlva 166
Reviczky Gyula: 167
Magamról 167
Komjáthy Jenő: 168
A homályból 168
Kiss József: 168
Tüzek 168
Madách Imre: 170
Az ember tragédiája 170
Jókai Mór: 175
Egy magyar nábob 175
Az arany ember 177
Kemény Zsigmond: 180
Özvegy és leánya 180
Mikszáth Kálmán: 182
Az a pogány Filcsik 182
A Noszty fiú esete Tóth Marival 188
XX. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM 192
Ady Endre: 192
Egy kis séta 192
A nacionalizmus alkonya 193
Új vizeken járok 193
Harc a Nagyúrral 194
A Gare de l'Est-en 195
Héja-nász az avaron 196
Lédával a bálban 196
Dózsa György lakomáján 196
Magyar jakobinus dala 197
Bújdosó kuruc rigmusa 197
Küldöm a frigy-ládát 198
Esze Tamás komája 198
A halottak élén 199
Őrizem a szemed 200
Emlékezés egy nyár-éjszakára 200
De ha mégis 201
Móricz Zsigmond: 201
Judith és Eszter 201
Rokonok 204
Barbárok 206
Árvácska 217
Juhász Gyula: 220
A munka 220
Anna örök 220
Babits Mihály: 221
A lírikus epilógja 221
Jónás könyve 221
Kosztolányi Dezső: 225
Üllői-úti fák 225
Akarsz-e játszani? 226
Tóth Árpád: 226
Lélektől lélekig 226
Körúti hajnal 227
Nagy Lajos: 228
Január 228
József Attila: 231
Éhség 231
A legutolsó harcos 231
Szegényember szeretője 232
Tiszta szívvel 233
Tömeg 233
Szocialisták 234
Lebukott 235
Eső 236
A város peremén 236
Oda 237
Levegőt 240
A Dunánál 242
Flóra 244
Születésnapomra 245
Radnóti Miklós: 246
Nem tudhatom 246
Veres Péter: 247
Falusi krónika 247
Darvas József: 248
Elindult szeptemberben 248
Illyés Gyula: 249
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon 249
Nem menekülhetsz 250
Puszták népe 252
Németh László: 253
Bűn 253
Lukács György: 255
Az esztétika sajátossága 255
Déry Tibor: 256
A befejezetlen mondat 256
ROMÁNIAI MAGYAR IRODALOM 260
Áprily Lajos: 260
Az irisórai szarvas 260
A rím 261
Tavaszodik 261
Vallomás 262
Tompa László: 263
Magányos fenyő 263
Diogenész lámpájával 263
A béke harcosainak seregében 264
Dsida Jenő: 265
Tóparti könyörgés 265
Bútorok 267
Nagycsütörtök 268
Sírfelirat 269
Bartalis János: 269
Az erdőről hazatérő favágók 269
Kós Károly: 270
Budai Nagy Antal históriája 270
Karácsony Benő: 273
Napos oldal 273
Kuncz Aladár: 276
Fekete kolostor 276
Tamási Áron: 279
Ábel a rengetegben 279
Rendes feltámadás 282
Nagy István: 295
A szomszédság nevében 298
Keresi az igazit 298
Gaál Gábor: 301
Nagy István: Külváros 301
A szegénység átpoétizálása 302
Salamon Ernő: 303
Január 303
Egyszerű szerelmes ének 304
Példa a hangszerfáról 304
Szabédi László: 305
Külön kerék 305
Költők s bírálók 305
Asztalos István: 307
Emberség 307
Horváth István: 314
Paraszt-oltás 314
Ha a fenyő maga volna 315
Szemlér Ferenc: 316
Mozdonyvezető 316
Sötét madár 316
Abból a különös jövőből 317
Horváth Imre: 318
Hősnél többek 318
Horog 319
Amit az idő parancsol 319
Virágok mestersége 319
Kazinczy 320
Méliusz József: 320
Sors és jelkép 320
A mi világunk 321
Kiss Jenő: 322
Tél 322
A vadrózsa 323
Létay Lajos: 323
Csak ház, csak udvar 323
Székely János: 324
Dózsa 324
Szabó Gyula: 325
Gondos atyafiság 325
A sátán labdái 329
Sütő András: 330
Anyám könnyű álmot ígér 330
Rigó és apostol 332
Csillag a máglyán 333
Kányádi Sándor: 335
Nagyküküllő 335
A XC. zsoltár 336
Noé bárkája felé 338
Lászlóffy Aladár: 338
A hang 338
Bálint Tibor: 339
Zokogó majom 339
Szilágyi István: 340
Kő hull apadó kútba 340
Szilágyi Domokos: 343
Hétmérföldes csizma 343
Kocsis István: 343
Bolyai János estéje 343
Király László: 345
Ballada fáradt asszonyokról 345
Farkas Árpád: 347
Anyám 347
Név- és szómagyarázat 348
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára Irodalmi szöveggyűjtemény a IX. és a X. osztály számára

A borító enyhén megtört, foltos, rajta bejegyzés található. A gerinc kopottas, elszíneződött. A lapélek foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba