1.042.492

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A középiskolák I. osztálya számára

Tartalom

Bevezető olvasmányok
A Művészet és valóság című fejezethez5
Tóth Árpád: Jó éjszakát!7
József Attila:
Thomas Mann üdvözlése8
Reménytelenül (Lassan, tűnődve)10
Arany János: Vojtina Ars poétikája (Részlet)10
Kosztolányi Dezső: A kulcs12
Franz Kafka: Kis mese18
Aiszóposz: A mezei és a házi egér19
Karinthy Frigyes: A cirkusz20
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem25
Juhász Gyula: Tiszai csönd27
Örkény István:
Ballada a költészet hatalmáról28
Mi mindent kell tudni30
Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó31
Szemelvények az ókori irodalomból
Gilgames (Részletek)35
Enkidu megteremtése35
Um-napisti elmeséli Gilgamesnek a vízözön történetét36
Az élet füve40
A két barát utolsó beszélgetése42
Ószövetség43
A Teremtés könyve (Mózes I) (Részletek)43
A világ teremtése43
A második teremtéstörténet, a paradicsom45
A bűnbeesés47
Kain és Ábel48
Az erkölcsi romlás49
A vízözön előzményei50
A vízözön51
Noé kiszáll a bárkából52
A bábeli torony52
A zsoltárok könyve (Részlet)53
23. zsoltár. A jó pásztor53
Jónás könyve54
Újszövetség58
Részletek az evangéliumokból58
Máté evangéliuma58
Jézus születése58
A napkeleti bölcsek58
Az egyiptomi menekülés59
A betlehemi gyermekmészárlás60
Visszatérés Egyiptomból60
A hegyi beszéd60
Pilátus ítélete61
Jézus kigúnyolása62
Jézus keresztre feszítése62
Jézus halála63
Csodák Jézus halálakor63
Jézus temetése63
Jézus feltámadása64
Jézus megjelenik az asszonyoknak64
Az őrség kioktatása65
Az apostolok küldetése65
Lukács evangéliuma65
Jézus születése65
A pásztorok hódolata66
A névadás66
Jézus bemutatása a templomban67
Simeon éneke67
A tékozló fiú67
A dúsgazdasg és a szegény Lázár68
Jelenések könyve (Részletek)69
A trónon ülő69
A hét csésze angyala70
A hét csésze kiöntése71
Az új Jeruzsálem72
Kalevala73
A dalverseny74
Ókori mítoszok76
Prométheusz és az emberek76
Publius Ovidius Naso79
Daedalus és Icarus79
Orpheus és Eurydice82
Homérosz: Íliász (Részletek)85
Segélykérés és témamegjelölés85
Helené a trójai bástyán85
Hektór és andromakhé88
Akhilleusz pajzsa91
Akhilleusz harcra készül96
Andromakhé elsiratja Hektórt98
Akhilleusz és Priamosz100
Homérosz: Odüsszeia (Részletek)103
Segélykérés és témamegjelölés103
Az istenek gyűlése104
Hermész megviszi Kalüpszónak Odüsszeusz szabadulásának hírét107
Odüsszeusz tutajd ácsol109
Odüsszeusz találkozik Nauszikaával110
Teiresziász az Alvilágban feltárja a jövőt Odcüsszeusznak114
Agamemnón az Alvilágban elbeszéli halálát, és figyelmezteti Odüsszeuszt115
Odüsszeusz találkozik Akhilleusszal az Alvilágban118
Télemakhosz fölismeri Odüsszeuszt119
Az íjverseny121
A kérők megölkése123
Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt125
Békekötés127
Rhodoszi fecskedal130
Türtaiosz: A spártai harcosokhoz131
Szolón:
Az igazi gazdagság134
Senkise boldog134
Kétféle ember135
Önkényuralom135
Arkhilokhosz:
Megnyugvás a sorsban136
Szapphó:
Úgy tűnik nékem137
Aphroditéhoz138
Édesanyám! nem perdül a rokka139
Alkaiosz: Bordal140
Anakreón:
Engem a Szerelem140
Gyűlölöm141
Egy leányhoz141
Szerelmi párviadal142
Töredék a halálról142
Platón:
Szókratész védőbeszéde (Részletek)143
A halálbüntetés kimondása után146
Szókratész halála149
Caius Valerius Catullus:
Lesbia madárkája151
Éljünk, Lesbia152
Gyűlölök és szeretek153
Publius Vergilius Maro:
IX. ecloga154
IV. ecloga157
Aeneis (Részletek)160
Aeneas elmeséli Didónak Trója bukását160
Aeneas találkozik az Alvilágban apjával, Anchisésszel165
Qintus Horatius Flaccus:
Thaliarchushoz166
Leuconoéhoz169
Aristius Fuscushoz169
Licinius Murenához171
Melpomenéhez172
Caius Julius Phaedrus: A farkas és a bárány173
Caius Julius Phaedrus: A farkas és a bárány173
Szemelvények a középkor irodalmából
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston): Vallomások (Részletek)177
Aurelius Ambrosius (Szent Ambrus): Esti ima182
Aurelius Prudentius Clemens: Himnusz a kakasszóra183
Pierre Abélard: Szombatesti himnusz184
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz186
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről187
Ismeretlen franciaországi szerző: Himnusz a Szent Szűz anyaságáról190
Jacopo da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról191
Halotti beszéd és Könyörgés193
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint)194
Ómagyar Mária-siralom (Martinkó András olvasata szerint)196
Margit-legenda (Részletek)198
Szent Margit asszony hallgatja vala Szent Jakab mártírnak kénját198
Megferedni őnéki idegen vala199
Ő tetűi láttatnak fordultatni fejérséges gyönggyé199
Ostorozza vala ő magát199
Az-időbeli gonosz keresztyén uraknak nagy-sok gonosz hatalmok200
Szent Barlaám és Jozafát élete (Részlet)201
Az unikornis vadról és az verömbe esött embörről egy példa201
Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán203
Ó jaj, hogy eltűnt minden204
Aucassin és Nicolette (Részletek)206
Középkori vágáns-dalok210
Ó Fortuna210
Félre, könyvek, doktrinák211
Tavasz édes mámorában212
Dante Alighieri:
Isteni színjáték (Részletek)213
A sötét erdőben213
Dante találkozik Vergiliusszal214
A Pokol kapuja215
Paolo és Francesca története216
A Pokol beosztása220
Odyísseus utolsó utazása224
Francois Villon: A nagy testamentum (Részletek)226
Diomedes meséje226
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek228
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz229
Záróballada230
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták232
Szelemvények a reneszánsz kor irodalmából
Francesco Petrarca:
Magamban, lassan, gondolkodva járom237
Ti szerencsés füvek, boldog virágok238
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad239
Giovanni Boccaccio: Dekameron (Részletek)240
Ötödik nap - Kilencedik novella240
hatodik nap - Negyedik novella246
Michelangelo Buonarroti: Levél II. Gyula pápa Rómájából 249
Janus Pannonius:
Búcsú Váradtól250
A narni-i Galeottóhoz253
Egy dunántúli mandulafáról254
Pannónia dícsérete254
Mikor a táborban megbetegedett255
Mars istenhez békességért259
Saját lelkéhez260
Balassi Bálint:
Borivóknak való262
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet263
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott264
Hogy Júliára talála, így köszöne neki:267
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról268
Darvaknak szól269
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dícséretén kezdi el270
Egy katonaének271
Ó én édes hazám, te jó Magyarország273
Kiben az kesergő Celiárúl ír275
Adj már csendességet275
William Shakespeare: LXXV. szonett276
Szemelvények a barokk kor irodalmából
Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérül (Prédikáció: részletek) 279
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem (Részletek)285
Témamegjelölés és segélykérés285
A magyrság bűnei286
A szultán jellemzése288
Az Isten vértanúsággal tiszteli meg Zrínyit289
Zrínyi szózata vitézeihez291
Farkasics Péter elsiratása293
A szigeti hősök vértanúsága294
Peroratio298
Ne bántsd a magyar. Az török áfium ellen való orvosság (Részletek)299
Mikes Kelemen:
Törökországi levelek (Részletek)305
37. levél305
112. levél309
A kuruc költészetből311
Csínom Palkó311
Őszi harmat után315
Rákóczi nóta316
Mit búsulsz, kenyeres319
Virágénekek a 17. századból320
Az rigónak ő szólása320
Rigócskám, rigócskám321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I.

Néhány lap és a lapélek kissé foltosak, rajtuk aláhúzások, jelölések találhatóak.

Állapot: Közepes
880 Ft
700 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba