1.043.042

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A középiskolák I. osztálya számára

Tartalom

Bevezető olvasmányok
A Művészet és valóság című fejezethez5
Tóth Árpád: Jó éjszakát!7
József Attila: Thomas Mann üdvözlése8
József Attila: Reménytelenül (Lassan, tünődve)10
Arany János: Vojtina Ars poétikája (Részlet)10
Kosztolányi Dezső: A kulcs12
Franz Kafka: Kis mese18
Aiszóposz: A mezei és a házi egér19
Karinthy Frigyes: A cirkusz20
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem25
Juhász Gyula: Tiszai csönd27
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról28
Örkény István: Mi mindent kell tudni30
Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó31
Szemelvények az ókori irodalomból
Gilgames (Részletek)35
Enkidu megteremtése35
Um-napisti elmeséli Gilgamesnek a vízözön történetét36
Az élet füve40
A két barát utolsó beszélgetése42
Ószövetség43
A Teremtés könyve (Mózes I) (Részletek)43
Újszövetség58
Részletek az evangéliumokból58
Máté evangéliuma58
Lukács evangéliuma65
Jelenések könyve (Részletek)69
Kalevala73
A dalverseny74
Ókori mítoszok76
Prométheusz és az emberek76
Publius Ovodius Naso79
Daedalus és Icarus79
Orpheus és Eurydice82
Homérosz: Íliász (Részletek)85
Segélykérés és témamegjelölés85
Heléné a trójai bástyán85
Hektór és Andromakhé88
Akhilleusz pajzsa91
Akhilleusz harcra készül96
Andromakhé alsiratja Hektórt98
Akhilleusz és Priamosz100
Homérosz: Odüsszeia (Részletek)103
Segélykérés és témamegjelölés103
Az istenek gyűlése104
Hermész megviszi Kalüpszónak Odüsszeusz szabadulásának hírét107
Odüsszeusz tutajt ácsol109
Odüsszeusz találkozik Nauszikával110
Teiresziász az Alvilágban feltárja a jövőt Odüsszeusznak114
Agamemnón az Alvilágban elbeszéli halálát, és figyelmezteti Odüsszeuszt115
Odüsszeusz találkozik Akhilleusszal az Alvilágban118
Télemakhosz fölismeri Odüsszeuszt119
Az íjverseny121
A kérők megölése123
Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt125
Békekötés127
Rhodoszi fecskedal130
Türtaiosz: A spártai harcosokhoz131
Mimnermosz: Nannó133
Szolón: Az igazi gazdagság134
Senki se boldog134
Kétféle ember135
Önkényuralom135
Arkhilokhosz: Megnyugvás a sorban136
A nagyképű hadvezérekhez136
Neubulé137
Szapphó: Úgy tünik nékem137
Aphroditéhoz138
Édesanyám! nem perdül a rokka139
Alkaiosz: Bordal140
Anakreón: Engem a Szerelem140
Gyűlölöm141
Egy leányhoz141
Szerelmi párviadal142
Töredék a halálról142
Platón: Szókratész védőbeszéde (Részletek)143
A halálbüntetés kimondása után146
Szokratész halála149
Caiusw Valerius Catullus: Lesbia madárkája151
Éljünk, Lesbia152
Gyűlölök és szeretek153
Publius Vergilius Maro: IX. ecloga154
IV. ecloga157
Aeneis (Részletek)160
Aeneas elmeséli Didónak Trója bukását160
Aeneas találkozik az Alvilágban apjával, Anchisésszel165
Quintus Horatius Flaccus: Thaliarchushoz166
Thaliarchushoz167
Leuconoéhoz169
Aristius Fuscushoz169
Licinius Murenához171
Melpomenéhez172
Caius Julius Phaedrus: A farkas és a bárány173
Szemelvények a középkor irodalmából
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston): Vallomások (Részletek)177
Aurelius Ambrosius (Szent Ambrus): Esti ima182
Aurelius Prudentius Clemens: Himnusz a kakasszóra183
Pierre Abélard: Szombatesti himnusz184
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz186
Tomasso da Celano: Ének az utolsó ítéletről187
Ismeretlen franciaországi szerző: Himnusz a Szent Szűz anyaságáról190
Jacopo da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról191
Halotti beszéd és Könyörgés193
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint)194
Ómagyar Mária-siralom (Martinkó András olvasata szerint)196
Margit-legenda (Részletek)198
Szent Margit asszony hallgatja vala Szent Jakab mártírnak kénját198
Megferedni őnéki idegen vala199
Ő tetűi láttatnak fordultatni fejérséges gyönggyé199
Ostorozza vala ő magát199
Az-időbeli gonosz keresztyén uraknak nagy-sok gonosz hatalmok200
Szent Barlám és Jozafát élete (Részlet)201
Az unikornis vadról és az verömbe esött embörről egy példa201
Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán203
Ó jaj, hogy eltűnt minden204
Aucassin és Nicolette (Részletek)206
Középkori vágáns-dalok210
Ó Fortuna210
Félre, könyvek, doktrinák211
Tavasz édes mámorában212
Dante Alighieri: Isteni színjáték (Részletek)213
A sötét erdőben213
Dante találkozik Vergiliusszal214
A Pokol kapuja215
Paolo és Francesca története216
A Pokol beosztása220
Odysseus utolsó utazása224
Francois Villon: A nagy testamentum (Részletek)226
Diomedes meséje226
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek228
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz229
Záróballada230
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták232
Szemelvények a reneszánsz kor irodalmából
Francesco Petrarca: Magamban, lassan, gondolkodva járom237
Ti szerencsés füvek, boldog virágok238
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad239
Giovanni Boccaccio: Dekameron (Részletek)240
Ötödik nap - Kilencedik novella240
Hatodik nap - Negyedik novella246
Michelangelo Buonarroti: Levél II. Gyula pápa Rómájából249
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól250
A narni-i Galeottóhoz253
Egy dunántúli mandulafáról254
Pannónia dicsérete254
Mikor a táborban megbetegedett255
Mars istenhez békességért259
Saját lelkéhez260
Balassi Bálint: Borivóknak való262
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet263
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott264
Hogy Júliára talála, így köszöne neki:267
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról268
Darvaknak szól269
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el270
Egy katonaének271
Ó én édes hazám, te jó Magyarország273
Kiben az kesergő Celiárúl ír275
Adj már csendességet275
William Shakespeare: LXXV. szonett276
Szemelvények a barokk kor irodalmából
Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl (Prédikáció; részletek)279
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Részletek)285
Témamegjelölés és segélykérés285
A magyarság bűnei286
A szultán jellemzése288
Az Isten vértanúsággal tiszteli meg Zrínyit289
Zrínyi szózata vitézeihez291
Farkasics Péter elsiratása293
A szigeti hősök vértanúsága294
Peraratio298
Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való orvosság (Részletek)299
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Részletek)305
37. levél305
112. levél309
A kuruc költészetből311
Csínom Palkó311
Őszi harmat után315
Rákóczi-nóta316
Mit búsulsz, kenyeres319
Virágénekek a 17. századból320
Az rigónak ő szólása320
Rigócskám, rigócskám321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A borító kissé töredezett, néhány lap enyhén foltos. A kötés megtört.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba