1.026.464

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A gimnázium I. osztálya számára

Tartalom

Az ókori Kelet irodalmaiból
A babiloni teremtés-eposz11
Ószövetség14
A bibliai teremtéstörténet14
Kain és Ábel15
József története16
22. zsoltár26
23. zsoltár28
90. zsoltár29
130. zsoltár30
Ézsaiás könyve30
A görög-római irodalomból
Malomdal35
Rhodoszi fecskedal35
Szapphó: Aphroditéhoz36
Ez lovasnépet, gyalogost a másik36
Édesanyám! nem perdül a rokka37
Anakreón: Gyűlölöm37
Töredék a halálról38
Engem a Szerelem38
Anakreóni dal38
Szimónidész: A thermopülai hősök sírfelirata38
A Marathónnál elesettek sírfelirata39
Arisztotelész: Poétika39
Catullus: Éljünk, Lesbia41
Éljünk, Lesbia42
Gyűlölök és szeretek42
Szerelem és gyűlölet42
Vergilius: 4. ecloga43
9. ecloga45
A trójai faló és Laokoón47
Horatius: Licinus Murenához50
Thaliarchushoz51
Ars poetica52
Ovidius: Daedalus és Icarus53
Phaedrus: A farkas és a bárány55
Ismeretlen költő: Venus virrasztása55
Újszövetség59
Részletek Lukács evangéliumából59
Részletek Máté evangéliumából. A hegyi beszéd65
A tékozló fiú története71
A középkor irodalmából
Augustinus: A kerti jelenet75
Juszuf története77
Roland-ének. Roland haldoklása81
Guihem de Peitieus: Semmiről faragom versem83
Jaufré Rudel: Májusban, hosszú nappalon84
Bernart de Ventadorn: Látok pacsirtát85
Az édes, lanyha szélben87
Bertran de Born: Tetszik nekem húsvét körül88
Arnaut Daniel: Tervem, mely szívembe lépő89
Peire vidal: Mintha a provanszi tájak90
A Kürenbergi: Több mint egy éven által91
Heinrich von Morungen: Édes szép gyilkosom91
Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán92
Ó jaj, hogy eltűnt minden92
Szent Ambrus: Isten, te mindentalkotó94
Venantius Fortunatus: Király zászlói lengenek95
Pierre Abélard: Óh milyek s mekkorák azok a szombatok96
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz97
Tommaso da Celano: Ama nap, a harag napja98
Jacopone da Todi: Állt az anya keservében99
Névtelen költő: Ómagyar Mária-siralom100
Árpádházi Margit legendája102
Példák könyve. Haláltánc102
Dante Alighieri: Isteni színjáték103
Középkori vágáns dalok115
Ó, Fortuna115
Félre, könyvek, doktrinák116
Francois Villon: A Nagy Testamentum117
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek117
Záróballada118
Gyász-irat118
Ballada a blois-i költőversenyre119
Ellentétek120
A reneszánsz irodalmából
Francesco Petrarca: Magamban, lassan, gondolkodva járom125
Ti szerencsés füvek125
Víg s boldog szirmok126
Pó, gyorsafutású126
Áldott a nap127
A nap, a hó, az évszak áldva légyen127
Nincs békém128
Arany haja szétszóródott a szélben128
Az élet elfut129
Ámor nekem mutatta már a révet129
Giovanni boccaccio: Dekameron130
Első nap: Első novella130
Első nap: Második novella139
Ötödik nap: Kilencedik novella141
Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék. A lovag meséje146
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz153
Búcsú Váradtól154
Búcsú Váradtól156
Midőn beteg volt a táborban157
Pannónia dicsérete158
Egy dunántúli mandulafáról158
Mars istenhez békességért159
Saját lelkéhez159
Sylvester János: Az magyar népnek: ki ezt olvassa161
Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár161
Szenci Molnár Albert: 42. zsoltár164
90. zsoltár165
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm167
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki168
Ó, nagy kerek kék ég168
Az Zsuzsánna egy szép német leány170
Egy katonaének171
Ó, én édes hazám173
Hetedik, kiben az kesergő Celiárul ír174
Tizedik, kit egy citerás lengyel leányról szerzett175
Valami új versek176
Psalmus42177
Ó, szent Isten178
Kegyelmes Isten, kinek kezében179
Adj már csendességet180
Ismeretlen költő: Pöngését koboznak181
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán181
Az idő ósága182
Angelo Poliziano: A rózsák183
Garcilaso de la Vega: Harmadik ének184
Maurice Scéve: Délia186
Louise Labé: Ne vessetek meg186
Pierre de Ronsard: Amint az ág hegyén187
Szonett, Heléna számára187
Csak csont vagyok ma már188
Kertet, házat, hazát188
Joachim du Bellay: Boldog, ki szép utat tett189
Edmund spenser: Amoretti190
William Shakespeare: Szonettek190
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I.

Néhány lapon szövegkiemelés és bejegyzés található. A borítón tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Közepes
880 Ft
350 ,-Ft 60
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I. Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A borító enyhén töredezett, a lapélek foltosak.

Állapot:
880 Ft
440 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba