1.042.493

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A műszaki szakközépiskola és a szakközépiskola I. osztálya számára

Tartalom

I. BEVEZETŐ OLVASMÁNYOK
a Művészet és valóság című fejezethez 5
Tóth Árpád: Jó éjszakát! 7
József Attila: Thomas Mann üdvözlése 8
Reménytelenül (Lassan, tűnődve) 10
Arany János: Vojtina Ars poétikája (Részlet) 10
Kosztolányi Dezső: A kulcs 12
Franz Kafka: Kis mese 18
Aiszóposz: A mezei és a házi egér 19
Karinthy Frigyes: A cirkusz 20
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 25
Juhász Gyula: Tiszai csönd 27
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról 28
Mi mindent kell tudni 30
Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó 31
II. SZEMELVÉNYEK AZ ÓKORI IRODALOMBÓL
Gilgames (Részletek) 35
Enkidu megteremtése 35
Um-napisti elmeséli Gilgamesnek a vízözön történetét 36
Az élet füve w 40
A két barát utolsó beszélgetése 42
Ószövetség 43
A Teremtés könyve (Mózes I) (Részletek) 43
A világ teremtése 43
A második teremtéstörténet, a paradicsom 45
A bűnbeesés 47
Kain és Ábel 48
Az erkölcsi romlás 49
A vízözön előzményei 50
A vízözön 51
Noé kiszáll a bárkából 52
A bábeli torony 52
A zsoltárok könyve (Részlet) 53
23. zsoltár, A jó pásztor 53
Jónás könyve 54
Újszövetség 58
Részletek az evangéliumokból 58
Máté evangéliuma 58
Jézus születése 58
A napkeleti bölcsek 58
Az egyiptomi menekülés 59
A betlehemi gyermekmészárlás 60
Visszatérés Egyiptomból 60
A hegyi beszéd 60
Pilátus ítélete 61
Jézus kigúnyolása 62
Jézus keresztre feszítése 62
Jézus halála 63
Csodák Jézus halálakor 63
Jézus temetése 63
Jézus feltámadása 64
Jézus megjelenik az asszonyoknak 64
Az őrség kioktatása 65
Az apostolok küldetése 65
Lukács evangéliuma 65
Jézus születése 65
A pásztorok hódolata 66
A névadás 66
Jézus bemutatása a templomban 67
Simeon éneke 67
A tékozló fiú 67
A dúsgazdag és a szegény Lázár 68
Jelenések könyve (Részletek) 69
A trónon ülő 69
A hét csésze angyala 70
A hét csésze kiöntése 71
Az új Jeruzsálem 72
Kalevala 73
A dalverseny 74
Ókori mítoszok ;. 76
Prométheusz és az emberek 76
Publius Ovidius Naso 79
Daedalus és Icarus 79
Orpheus és Eurydice 82
Homérosz: Iliász (Részletek) 85
Segélykérés és témamegjelölés 85
Helené a trójai bástyán 85
Hektor és Andromakhé 88
Akhilleusz pajzsa 91
Akhilleusz harcra készül 96
Andromakhé elsiratja Hektórt 98
Akhilleusz és Priamosz 100
Homérosz: Odüsszeia (Részletek) 103
Segélykérés és témamegjelölés 103
Az istenek gyűlése 104
Hermész megviszi Kalüpszónak Odüsszeusz szabadulásának hírét 107
Odüsszeusz tutajt ácsol 109
Odüsszeusz találkozik Nauszikaával 110
Teiresziász az Alvilágban feltárja a jövőt Odüsszeusznak 114
Agamemnón az Alvilágban elbeszéli halálát, és figyelmezteti
Odüsszeuszt 115
Odüsszeusz találkozik Akhilleusszal az Alvilágban 118
Télemakhosz fölismeri Odüsszeuszt 119
Az íjverseny 121
A kérők megölése 123
Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt 125
Békekötés 127
Rhodoszi fecskedal 130
Türtaiosz: A spártai harcosokhoz 131
Mimnermosz: Nannó 133
Szolón: Az igazi gazdagság 134
Senkise boldog 134
Kétféle ember 135
Önkényuralom 135
Arkhilokhosz: Megnyugvás a sorsban 136
A nagyképű hadvezérekhez 136
Neobulé 137
Szapphó: Úgy tűnik nékem 137
Aphroditéhoz 138
Édesanyám! nem perdül a rokka 139
Alkaiosz: Bordal 140
Anakreón: Engem a Szerelem 140
Gyűlölöm 141
Egy leányhoz 141
Szerelmi párviadal 142
Töredék a halálról 142
Platón: Szókratész védőbeszéde (Részletek) 143
A halálbüntetés kimondása után 146
Szókratész halála 149
Caius Valerius Catullus: Lesbia madárkája 151
Éljünk, Lesbia 152
Gyűlölök és szeretek 153
Publius Vergilius Maro: IX. ecloga 154
IV. ecloga 157
Aeneis (Részletek) 160
Aeneas elmeséli Didónak Trója bukását 160
Aeneas találkozik az Alvilágban apjával, Anchisésszel 165
Qintus Horatius Flaccus: Thaliarchushoz 166
Thaliarchushoz 167
Leuconoéhoz 169
Aristius Fuscushoz 169
Licinius Murenához 171
Melpomenéhez 172
Caius Julius Phaedrus: A farkas és a bárány 173
III. SZEMELVÉNYEK A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston): Vallomások (Részletek) 177
Aurelius Ambrosius (Szent Ambrus): Esti ima 182
Aurelius Prudentius Clemens: Himnusz a kakasszóra 183
Pierre Abélard: Szombatesti himnusz 184
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz 186
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 187
Ismeretlen franciaországi szerző: Himnusz a Szent Szűz anyaságáról 190
Jacopo da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról 191
Halotti beszéd és Könyörgés 193
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint) 194
Ómagyar Mária-siralom (Martinkó András olvasata szerint) 196
Margit-legenda (Részletek) 198
Szent Margit asszony hallgatja vala Szent Jakab mártírnak kénját 198
Megferedni őnéki idegen vala 199
Ő tetűi láttatnak fordultatni fejérséges gyönggyé 199
Ostorozza vala ő magát 199
Az-időbeli gonosz keresztyén uraknak nagy-sok gonosz hatalmok 200
Szent Barlaám és Jozafát élete (Részlet) 201
Az unikornis vadról és az verőmbe esött embörről egy példa 201
Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán 203
Ó jaj, hogy eltűnt minden 204
Aucassin és Nicolette (Részletek) 206
Középkori vágáns-dalok 210
Ó Fortuna 210
Félre, könyvek, doktrínák 211
Tavasz édes mámorában
Dante Alighieri : Isteni színjáték (Részletek) 213
A sötét erdőben 213
Dante találkozik Vergiliusszal 214
A Pokol kapuja 215
Paolo és Francesca története 216
A Pokol beosztása 220
Odysseus utolsó utazása 224
Francois Villon: A nagy testamentum (Részletek) 226
Diomedes meséje 226
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek 228
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy
imádkozhassék Miasszonyunkhoz 229
Záróballada 230
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat
várták 232
IV. SZEMELVÉNYEK A RENESZÁNSZ KOR IRODALMÁBÓL
Francesco Petrarca: Magamban, lassan, gondolkodva járom 237
Ti szerencsés füvek, boldog virágok 238
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad 239
Giovanni Boccaccio: Dekameron (Részletek) 240
Ötödik nap - Kilencedik novella 240
Hatodik nap - Negyedik novella 246
Michelangelo Buonarroti: Levél II. Gyula pápa Rómájából 249
Janus Pannonius : Búcsú Váradtól 250
A narni-i Galeottóhoz 253
Egy dunántúli mandulafáról 254
Pannónia dicsérete 254
Mikor a táborban megbetegedett 255
Mars istenhez békességért 259
Saját lelkéhez 260
Balassi Bálint: Borivóknak való 262
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet 263
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott 264
Hogy Júliára talála, így köszöne neki: 267
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 268
Darvaknak szól 269
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el 270
Egy katonaének 271
Ó én édes hazám, te jó Magyarország 273
Kiben az kesergő Celiárúl ír 275
Adj már csendességet 275
William Shakespeare: LXXV. szonett 276
V. SZEMELVÉNYEK A BAROKK KOR IRODALMÁBÓL
Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl (Prédikáció; részletek) 279
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Részletek) 285
Témamegjelölés és segélykérés 285
A magyarság bűnei 286
A szultán jellemzése 288
Az Isten vértanúsággal tiszteli meg Zrínyit 289
Zrínyi szózata vitézeihez 291
Farkasics Péter elsiratása 293
A szigeti hősök vértanúsága 294
Peroratio 298
Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való
orvosság (Részletek) 299
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Részletek) 305
37. levél 305
112. levél 309
A kuruc költészetből 311
Csínom Palkó 311
Őszi harmat után 315
Rákóczi-nóta 316
Mit búsulsz, kenyeres 319
Virágénekek a 17. századból 320
Az rigónak ő szólása 320
Rigócskám, rigócskám 321
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem