1.042.558

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény I.

A középiskolák I. osztálya számára

Előszó

Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét, vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak, mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette, míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak és a... Tovább

Előszó

Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét, vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak, mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette, míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeusz akaratja, attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva Atreidész, seregek fejedelme s a fényes Akhilleusz. / És melyik égilakó uszitotta viszályra a kettőt? Létó s Zeusz fia: mert neki gyúlt a királyra haragja, s ártó vészt keltett a seregben; hulltak a népek: mert ama Khrűszészt megsértette, az ő szent papját, Atreidész: odajött az a fürge akháji hajókhoz, végtelenül sok váltsággal megváltani lányát, messzelövő Phoibosz koszorúját tartva kezében, fönt aranyos botján, s kérlelte az összes akháj hőst, Atreusz két sereget-tagoló sarját a leginkább: „Átreidák s valamennyi remek-lábvértes akháj hős, nektek az égilakók adják meg, hogy Priamosznak várát feldúlván, haza épen térjetek innen, csak szeretett lányom kérem, s ti vegyétek e díjat, Zeusz sarját tisztelve, a messzelövő nagy Apollónt." Vissza

Tartalom

I. Szemelvények az ókor irodalmából 5
Homérosz: Íliász (részletek) 7
Türtaiosz: Szép a halál 25
Nem fűzném versembe 26
Szolón: Kétféle ember 28
Önkényuralom 28
A kormányzás bölcsessége 29
Számadás 29
Theognisz: A régi város új lakóiról 30
Kost, szamarat keresünk 31
Anakreón: Gyűlölöm 31
Bordal 32
Engem a szerelem 32
Töredék a halálról 33
Ibükosz: Töredék a tavaszról 33
Mimnermosz: Szerelem nélkül 34
Úgy, mint fán a levél 34
Arkhilokhosz: Költő és katona 35
Mikor eldobta pajzsát 35
A hitszegő barát 36
Megnyugvás a sorsban 36
Lükambész 36
Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 37
Boldog ember, mint Uranos lakói 37
Aphroditéhez 38
Fivére hazatéréséért 39
Párbeszéd
A házastársak koráról
Alkaiosz: Apollóhoz
Bordal (1) 41
Bordal (2) 42
Harci dal 42
Az állam hajója 42
Aiszkhülosz: A szalamiszi ütközet 43
Prométheusz 47
Szophoklész: Az öregség 49
Athén dicsérete 50
Euripidész: Az istenekről 52
A nemességről 53
Nősors 54
A békéhez 55
Demokrácia és egyeduralom 55
A költészet vigasza 57
Hérodotosz: Az Európa és Ázsia közti viszály kezdete 59
A szalamiszi ütközet (részlet) 62
Szolón és Kroiszosz 68
Thuküdidész: Periklész beszéde a háború első éveiben elesett
athéniak temetésén (részlet) 71
Améloszi dialógus (részlet) 79
Arisztophanész: Nők a békéért 87
A modern filozófia (részlet) 95
Aiszkhülosz és Euripidész vetélkedése 101
Theokritosz: Aratóünnep 109
Theokritosz utánzó: Szerelmes párbeszéd 114
Titus Maccius Plautus: A kirabolt zsugori 118
A hetvenkedő katona 119
Publius Terentius Afer: Az élősködő 123
A szigorú atya rászedése 125
Az elnéző atya 127
Titus Lucretius Carus: Invokáció Vénuszhoz 129
Epicurus és a vallás 131
A láthatatlan atomok 131
Caius Valerius Catullus: Lesbiához 133
Szerelem és gyűlölet 134
Sirmio 134
Testvére sírjánál 135
Költő-barátjához 135
Ariadné panasza (részlet) 136
Publius Vergilius Maro: I. ecloga (Augustus dicsérete) 139
IV. ecloga (Aranykor) 142
Itália dicsérete 144
Aeneis (részletek) 146
A trójai faló és Trója pusztulása 146
A szerelmes Dido 151
A boldog lelkek 154
Nisus és Euryalus 155
Aeneas és Turnus viadala 157
Quintus Horatius Flaccus: A falusi élet dicsérete 160
A brundisiumi út 162
Maecenashoz 166
Thaliarchushoz 168
Leuconoéhez 169
Melpomenéhez 169
A rómaiakhoz 170
Ars poetica (részlet) 171
Albius Tibullus: A falusi élet dicsérete 172
A béke dicsérete 175
Sextus Propertius: Cynthia dicsérete 177
Cynthia oly gyönyörű, Cynthia oly csapodár 179
Apolló temploma 180
Publius Ovidius Naso: Metamorphoses (részletek) 181
A négy kor 181
Phaethon kérése 183
Phaethon kocsira száll 187
Önéletrajz 189
II. Szemelvények a középkor irodalmából 195
Aurelius Augustinus: Vallomások (részletek) 197
(Szent Ágoston) 197
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz 202
Jacopo da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról (Stabat mater...) 204
Halotti beszéd és könyörgés 205
Ómagyar Mária-siralom 206
Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint) 206
Ómagyar S siralom (Martinkó András olvasata szent) 208
P. Mester: A magyarok cselekedeteiről (részletek) 210
Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai (részletek) 214
Ismeretlen szerző: Képes Krónika (részletek) 215
Walther von der Vogelweide: A hársfák csendes árnyán 220
Ó jaj, hogy eltűnt minden 220
Dante Alighieri: Isteni színjáték (részletek) 222
A sötét erdőben 222
Dante találkozik Vergiliussal 224
A Pokol kapuja 225
Francois Villon: A nagy testamentum (részletek) 226
Diomedes meséje 226
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek 227
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő,
hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz 228
Záróballada 230
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő,
mialatt fölakasztásukat várták 231
III. Szemelvények a reneszánsz kor irodalmából 233
Francesco Petrarca: Magamban, lassan, gondolkodva járom 235
Ti szerencsés füvek, boldog virágok 235
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad 236
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól 237
A narn-i Galeottohoz 239
Egy dunántúli mandulafáról 239
Pannónia dicsérete 240
Mikor a táborban megbetegedett 240
Mars istenhez békességért 243
Saját lelkéhez 244
Balassi Bálint: Borivóknak való 246
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet 247
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor,
hogy házasodni szándékozott 248
Hogy Júliára talála, így köszöne neki: 250
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 251
Darvaknak szól 252
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot
a Júlia dicséretén kezdi el 253
Egy katonaének 254
O én édes hazám, te jó Magyarország 255
Kiben az kesergő Celiárúl ír 257
Adj már csendességet 257
William Shakespeare: LXXV. szonett 258
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem