1.033.476

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény II.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az európai felvilágosodás kora
Spiró György 7
Az imposztor 7
Nicolas Boileau 11
Költészettan 11
Jean-Jacques Rousseau 14
Javított-e az erkölcsökön a tudományok és a művészetek újraéledése? 14
Részlet a Francia Enciklopédiából 21
Johann Wolfgang Goethe 25
Vándor éji dala 25
A Tündérkirály 26
Római elégiák 27
Friedrich Schiller 28
Az örömhöz 28
A magyar felvilágosodás kora
Bessenyei György 33
Magyarság 33
Kármán József 34
A nemzet csinosodása 34
Kazinczy Ferenc 36
Az olvasóhoz 36
A nyelvrontók 36
A nagy titok 36
A kész írók 37
A nehéznyelvű 37
Az igazságkereső 37
Írói érdem 37
Szokott és szokatlan 37
Fogságom naplója 38
Batsányi János 41
A franciaországi változásokra 41
A látó 41
A rab és a madár 42
Csokonai Vitéz Mihály 46
Az estve 46
Konstancinápoly 48
Magyar! Hajnal hasad! 51
A Magánossághoz 52
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 54
Szegény Zsuzsi a táborozáskor 55
A rózsabimbóhoz 56
A Reményhez 56
Tartózkodó kérelem 57
Az esküvés 58
Főhadnagy Fazekas úrhoz 58
A tihanyi Ekhóhoz 59
Tüdőgyulladásomról 60
Előbeszéd a Dorottyához 61
Berzsenyi Dániel 64
A magyarokhoz (I.) 64
Osztályrészem 66
Horác 67
Búcsúzás Kemenes-aljától 68
Levéltöredék barátnémhoz 69
A közelítő tél 69
A magyarokhoz (II.) 70
Az első szerelem 71
Fohászkodás 72
Napoleonhoz 73
A pesti magyar társasághoz 73
Kisfaludy Károly 76
Mohács 76
Az európai romantika kora
Friedrich Hölderlin 81
Hüperión dala a sorsról 81
Menón panasza Diotimáért 82
Az élet felén 85
William Wordsworth 86
Bevezető megjegyzés a Lírai balladákhoz 86
Táncoló tűzliliomok 87
George Gordon Byron 87
Childe Harold búcsúja 87
Percy Bysshe Shelley 88
Óda a nyugati szélhez 88
John Keats 91
Óda egy görög vázához 91
André Chénier 93
A tarentumi szűz 93
Alphonse de Lamartine 94
A tó 94
Alfréd de Musset 96
George Sandhoz 96
Victor Hugo 96
Az Hernani előszava 96
Az éj, az éj, az éj 99
Heinrich Heine 100
A dal szárnyára veszlek 100
A Loreley 101
Te szép halászleányka 101
Edgar Allan Poe 102
A holló 102
A romantika kora Magyarországon
Kölcsey Ferenc 109
Rákóczi, hajh... 109
Elfojtódás 110
Csolnakon 110
Himnusz 111
Vanitatum vanitas 112
Zrínyi dala 113
Huszt 114
Zrínyi második éneke 114
Rebellis vers 115
Nemzeti hagyományok 115
Országgyűlési napló 117
Búcsú az országos rendektől 118
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 120
Vörösmarty Mihály 124
Szózat 124
Késő vágy 125
A Guttenberg-albumba 125
Liszt Ferenchez 126
Laurához 127
Ábránd 128
A merengőhöz 128
Keserű pohár 129
Gondolatok a könyvtárban 130
Az emberek 133
Országháza 134
Átok 135
Setét eszmék borítják 136
Előszó 137
A vén cigány 138
Fogytán van a napod 140
Petőfi Sándor 140
A borozó 140
Hazámban 141
Hortobágyi kocsmárosné 142
Jövendölés 142
Távolból 143
Befordúltam a konyhára 144
A szerelem, a szerelem 144
A virágnak megtiltani nem lehet 144
Temetésre szól az életnek 145
Füstbement terv 145
A természet vadvirága 146
Egy estém otthon 146
Fürdik a holdvilág az ég tengerében 147
Deákpályám 148
Az én torkom álló malom 148
István öcsémhez 148
Megy a juhász szamáron 150
Az alföld 150
Ha életében 151
Fa leszek ha 151
Alku 151
A négyökrös szekér 152
A magyar nemes 153
A csárda romjai 153
Emlékezet 155
A bánat? egy nagy oceán 155
Itt állok a rónaközépen 156
Nem sűlyed az emberiség 156
Mint felhők a nyári égen 156
Sors, nyiss nekem tért 157
Dalaim 158
Ereszkedik le a felhő 159
Véres napokról álmodom 159
Reszket a bokor mert 160
Egy gondolat bánt engemet 160
Szabadság, szerelem! 161
A kutyák dala 161
A farkasok dala 162
Palota és kunyhó 162
A XIX. század költői 163
Arany Jánoshoz 164
Magyar vagyok 165
A Tisza 166
A nép nevében 167
Arany Lacinak 167
Homér és Oszián 168
Beszél a fákkal a bús őszi szél 169
Szeptember végén 170
Pató Pál úr 170
Minek nevezzelek? 171
A puszta, télen 172
Anyám tyúkja 174
1848 174
Nemzeti dal 175
Föltámadott a tenger 176
Miért kisérsz 176
Szülőföldemen 177
Kiskunság 178
Vörösmartyhoz 180
A hegyek közt 181
A vén zászlótartó 183
Szeretlek, kedvesem! 184
Itt van az ősz, itt van újra 185
Elpusztuló kert ott a vár alatt... 186
Akasszátok föl a királyokat! 186
Európa csendes, újra csendes 187
Négy nap dörgött az ágyú 188
Pacsírtaszót hallok megint 189
Az erdélyi hadsereg 190
Szörnyű idő 190
Arany János 191
Az elveszett alkotmány 191
Bolond Istók 194
A nagyidai cigányok 197
Válasz Petőfinek 200
A rab gólya 201
Letészem a lantot 202
Ősszel 203
Kertben 204
Visszatekintés 205
V. László 206
Ágnes asszony 207
Mátyás anyja 208
Zách Klára 210
Szondi két apródja 212
A walesi bárdok 214
A lejtőn 216
Az örök zsidó 216
Rendületlenül 217
Magányban 219
Vojtina ars poétikája 220
Feljajdulás 226
Epilógus 227
Vásárban 228
Tamburás öreg úr 228
Tengeri-hántás 230
Mindvégig 232
A régi panasz 233
A tölgyek alatt 234
Kozmopolita költészet 235
Meddő órán 236
Őszikék 236
Híd-avatás 237
Vörös Rébék 239
Tetemre hívás 242
Függelék
Versek eredeti nyelven
Friedrich Hölderlin 249
Menons Klage um Diotima 249
Hyperions Schicksalslied 249
Johann Wolfgang Goethe 250
Wanderers Nachtlied 250
Victor Hugo 250
La nuit! la nuit! la nuit! 250
William Wordsworth 252
The Daffodils 252
André Chénier 253
La jeune Tarentine 253
John Keats 254
Ode on a Grecian Urn 254
Percy Bysshe Shelley 255
Ode to the West Wind 255
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény II.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
1.310 ,-Ft 20
7 pont kapható
Kosárba
konyv