1.042.541

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény II.

a gimnázium II. osztálya számára

Szerkesztő

Kiadó: Krónika Nova Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 344 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9128-34-1
Megjegyzés: Tankönyvi szám: KN 0026-G.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Szemelvények a barokk irodalmából
Michelangelo Buonarroti: Az élet alkonyán (Rónay György ford.)13
Torquato Tasso: Madrigál (Vidor Miklós ford.)13
Luís de Camoes: Ama borús-víz hajnal virradatja... (Majtényi Zoltán ford.)14
Jean de Sponde: Szonett a halálról (Illyés Gyula ford.)14
Keresztes Szent János: A lélek éneke (Weöres Sándor ford.)15
Luis de Góngora y Argote: Amíg hajad aranyával hiába... (Lator László ford.)16
Quevedo: Lezárhatja szemem a vég homálya... (Garai Gábor ford.)17
Paul Fleming: Ne csüggedj! (Képes Géza ford.)17
Andreas Gryphius: A haza könnyei, anno 1636 (Képes Géza ford.)18
Angelus Silesius: Párrímek (Tóth Bálint ford.)19
John Donne: Szent szonettek 7. (Eörsi István ford.)20
John Milton: Halott feleségéhez (Nemes Nagy Ágnes ford.)20
Andrew Marvell: Rideg úrnőjéhez (Vas István ford.)21
A XVII. század és a XVIII. század első felének magyar irodalmából
Pázmány Péter: Öt szép levél (Részletek)22
Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenája Gróf Zrini Miklós (Részletek)27
Obsidio Sigetiana [Szigeti veszedelem] (Részletek)28
Bethlen Miklós önéletírása (Részlet)56
II. Rákóczi Ferenc: Vallomások (Részletek; Szepes Erika ford.)59
A kuruc küzdelmek korának névtelen irodalmából64
Rákóczi-nóta64
Buga Jakab éneke65
Áll előttem egy virágszál...66
Őszi harmat után...67
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (Részletek)68
Bethlen Kata: Önéletírása (Részletek)72
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse75
A feszülethez75
A felvilágosodás irodalmából
A francia Enciklopédia (Részletek; Komoly Péter ford.)79
Montesquieu: Perzsa levelek (Részletek; Rónay György ford.)83
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Részletek; Kis János ford.)86
Jonathan Swift: Szerény javaslat (Részlet; Kéry László ford.)90
William Blake: A légy (Szabó Lőrinc ford.)91
A méregfa (Gergely Ágnes ford.)92
A tigris (Szabó Lőrinc ford.)92
Robert Burns: John Anderson, szívem, John (Szabó Lőrinc ford.)92
Falusi randevú (Szabó Lőrinc ford.)93
Johann Wolfgang Goethe: A kedves közelléte (Szabó Lőrinc ford.)93
Vándor éji dala (Tóth Árpád ford.)94
Vándor éji dala (Kosztolányi Dezső ford.)94
Vándor éji dala (Móricz Zsigmond ford.)94
Vándor éji dala (Szabó Lőrinc ford.)94
Vándor éji dala (Weöres Sándor ford.)94
A Tündérkirály (Képes Géza ford.)95
Friedrich Schiller: A naiv és szentimentális költészetről (Részletek; Szemere Samu ford.)96
Az örömhöz (Rónay György ford.)98
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése99
A kávéra100
Bessenyei György: Magyarság (Részletek)101
Bessenyei György magához102
Tariménes utazása (Részlet)103
Orczy Lőrinc: A bugaci csárdának tiszteletére104
Batsányi János: A franciaországi változásokra106
A látó106
Kazinczy Ferenc: Himfy107
Fogságom naplója (Részletek)107
Dayka Gábor: A rettenetes éj111
Kármán József: Fanni hagyományai (Részlet)112
Csokonai Vitéz Mihály: Egy tulipánthoz113
Az estve113
Konstancinápoly115
A bóldogság119
A Magánossághoz119
A tihanyi Ekhóhoz124
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor126
A rózsabimbóhoz127
Tartózkodó kérelem127
A Reményhez128
A méla Tempefői... (Részlet)129
Berzsenyi Dániel: Horác134
Osztályrészem134
Levéltöredék barátnémhoz135
A közelítő tél136
A magyarokhoz (Romlásnak indult...)137
A magyarokhoz (Forr a világ...)139
Fohászkodás140
Életfilozófia141
Vitkovics Mihályhoz142
A romantika irodalmából
Friedrich Hölderlin: Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós és Rónay György ford.)147
Az élet felén (Képes Géza ford.)150
Az élet fele (Keresztury Dezső ford.)150
Az élet felén (Szabó Lőrinc ford.)151
Novalis: Himnuszok az éjszakához (Rónay György ford.)151
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek... (Lator László ford.)158
A Loreley (Szabó Lőrinc ford.)158
Mit nekem már cifra zsoltár... (Karinthy Frigyes ford.)159
William Wordsworth: Sorok a tinterni apátság fölött (Szabó Lőrinc ford.)158
Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc ford.)163
Samuel Taylor Coleridge: Kubla kán (Szabó Lőrinc ford.)163
Rege a vén tengerészről (Szabó Lőrinc ford.)165
Lord Byron: Don Juan (Részletek; Ábrányi Emil ford.)183
Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati szélhez (Szabó Lőrinc ford.)185
John Keats: Óda egy görög vázához (Tóth Árpád ford.)188
La Belle Dame sans Merci (Babits Mihály ford.)189
Edgar Allan Poe: A holló (Babits Mihály ford.)190
Alphonse de Lamartine: A tó (Szabó Lőrinc ford.)193
Gérard de Nerval: El Desdichado (Kálnoky László ford.)195
Victor Hugo: Az Hernani előszava (Rónay György ford.)196
Az éj, az éj, az éj (Kosztolányi Dezső ford.)198
Mert minden földi lélek... (Szabó Lőrinc ford.)200
France Preseren: A boldogtalanság szonettjei-ből (Tandori Dezső ford.)201
Adam Mickiewicz: A lengyel anyához (Rónay György ford.)201
A tó felett (Szabó Lőrinc ford.)203
Juliusz Slowacki: Azért szült az édes szüle... (Weöres Sándor ford.)203
Végrendelet (Lator László ford.)204
Tarasz Sevcsenko: N. V. Gogolnak (Weöres Sándor ford.)205
Alekszandr Puskin: Az emlékmű (Szabó Lőrinc ford.)206
A XIX. század első felének magyar irodalmából
Kisfaludy Károly: Mohács209
Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel versei (Részlet)211
Mohács (Részlet)212
Nemzeti hagyományok (Részletek)212
Elfojtódás215
Hymnus215
Vanitatum vanitas216
Zrinyi dala217
Zrinyi második éneke219
Huszt220
Emléklapra220
Rebellis vers220
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek)220
Széchenyi István: Napló (Részletek; Győrffy Miklós ford.)224
Világ (Részletek)226
Vörösmarty Mihály: Zalán futása (Részlet)229
Földi menny230
Szózat231
Késő vágy232
A Guttenberg-albumba232
Gondolatok a könyvtárban233
Az emberek236
Országháza237
Előszó237
A vén cigány239
Kossuth Lajos: Szeged népéhez241
Eötvös József: Én is szeretném...243
Erdélyi János: Népköltészetről (Részletek)244
Népköltészet246
Ezeregy nap: Ruzvansád király és a csodaszarvas (Részletek; Honti János ford.)246
Csúzról való báj 1578-ból247
Legenda-kezdet a Rómaiak tettei című gyűjteményéből248
Regösének248
Júlia szép leány249
Kőmíves Kelemenné250
Esztergom megvételérül253
Sebes víz a Garam...255
Elejbe, elejbe...
Ha még egyszer...
Szerelem, szerelem...256
Palóc menyasszony-búcsúztató256
Borsszem Jankó (Részlet)258
Csúfoló259
Alvarez259
Bartók Béla levele Geyer Stefihez (Részletek)260
Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára...263
A szerelem, a szerelem...263
Temetésre szól az ének...263
Megy a juhász szamáron...264
Ez a világ amilyen nagy...264
A természet vadvirága265
Fa leszek, ha...265
A négyökrös szekér266
Szeretném itthagyni...267
Mögöttem a múlt...267
Emlékezet...267
A bánat? egy nagy oceán267
Gyertyám homályosan lobog...268
Dalaim268
Levél Várady Antalhoz269
Reszket a bokor, mert...272
Egy gondolat bánt engemet...272
Ha férfi vagy, légy férfi...273
A XIX. század költői274
Magyar vagyok274
Világosságot!275
A költészet277
Beszél a fákkal a bús őszi szél...278
Szeptember végén279
Minek nevezzelek?279
A puszta, télen281
Nemzeti dal282
A szabadsághoz283
Miért kisérsz....284
Kiskunság285
Miért zárjátok el az útamat?287
Respublika288
Akasszátok föl a királyokat!289
Pacsírtaszót hallok megint...289
Az erdélyi hadsereg290
Szörnyű idő...290
Úti levelek - III.291
Előszó (az Összes költemények 1847-es kiadása elé)293
A XIX. század második felének magyar irodalmából
Arany János: Az elveszett alkotmány (Részlet)299
A rab gólya304
Évek, ti még jövendő évek305
Letészem a lantot306
Ősszel307
Kertben308
Mint egy alélt vándor...309
Visszatekintés311
Ágnes asszony312
V. László313
Zács Klára315
Szondi két apródja316
A lejtőn319
Az örök zsidó319
Epilogus320
Mindvégig321
Tengerihántás322
Vörös Rébék324
Jókai Mór: A gyémántos miniszter (Részletek)327
Az utolsó cigányország339
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A borító kissé töredezett, kopott, a lapélek és néhány lap foltosak.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba